Het gesprek


Ga jij het gesprek aan? Met jezelf?

Het eigenlijke gesprek dat je met jezelf zou moeten voeren?

Over het moment dat je gaat kiezen?

Over dat het de tijd is

om alle gesprekken in jouw hoofd die niet van jou zijn stop te zetten?

Te stellen dat het gesprek dat in deze wereld de boventoon lijkt te voeren klaar is?


Voel je welk gesprek er echt nodig is in deze werkelijkheid?

En durf je die te starten? Ga je het ook echt doen?


Met jouw stem, jouw woord, jouw keuze, start je het intergalactische gesprek

dat nodig is, in deze wereld, nu

Vertel hoe jij het ervaart