Over de beperking in waarneming / perceptie

Harm: Je kunt het zelf uitrekenen. De golflengte van het elektromagnetisch veld varieert van 1 pm tot 100.000 km (gammastraling tot ELF, https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum). Zichtbaar voor het menselijk oog en hersenen is slechts de straling van 400 tot 800 nm.

Uit de wiki-gegevens volgt: In golflengten is het zichtbare deel 4×10^-15. Vier biljardste – zo goed als niks. In ordegroottes is het zichtbare deel 1.5%.

*** Uit Crowd Power

Arjan: Dus de maan zorgt voor de processie van de equinox en ook voor die tijden.

Martijn: En dus ook globaal het hele systeem waar wij in zitten. Want de economie, alle modellen zijn eigenlijk gebaseerd op de klimaten. Dat is een gigantisch groot georkestreerd programma. Als dat weg zou vallen zouden we allemaal in een heel andere werkelijkheid leven. Zouden we waarschijnlijk elke dag lekker aan het strand liggen.

Nog even een korte aanvulling hierop. Voor ons is het belangrijk, dat wij beseffen dat als wij gevoelens hebben van binnenuit, noem het schokgolven van emotionele schepping, van binnenuit krachtige schokgolven, dat het eigenlijk resonanties zijn. En die manifesteren zich in schokgolven van geometrie. Dus binnen de bandbreedte waarin de mensheid zich bevindt, fysiek gezien, waar de hersenen in staat zijn om dat om te zetten door middel van een neurologisch programma dat elektromagnetische golven omgezet worden in geometrische bewustzijnsvelden, zo kun je zeggen dat de aarde ook een geometrisch bewustzijnsveld heeft en wordt gecreëerd door alle mensen, die op de aarde leven. Het gaat het universum in. Daar is een manipulatie in gebracht door een object daarin te brengen zoals de maan, wij zien dus alleen maar de maan, we zie maar 0,005 % van het werkelijke beeld, voor ons is dat de maan. Maar eigenlijk is het een zwaartekrachtmanipulator, ik zal het heel eenvoudig zeggen, die er voor zorgt dat geometrische bewustzijnsvelden, die uitbarsten en in elkaar draaien, dat die eigenlijk voortdurend gehackt zijn. Dus de aarde is voortdurend gehackt. Zou die maan dus gedeactiveerd en weggehaald worden, dan komt de geometrie volledig tot expressie en zul je over de hele wereld ook uitbarstingen zien van formaties, zoals wij het noemen graancirkels, zullen we dus zien ontstaan van binnenuit naar buiten toe als schokgolven, die als grote parabolen helemaal de aarde in de atmosfeer zullen uitbarsten als het ware. Op dit moment gebeurt dat niet, we hebben een ernstige verstoring in ons geometrisch bewustzijn en daar is de maan een onderdeel in. Dat hebben ze heel bewust gedaan. Heel bewust.

***

Vraag: je hebt het er veel over dat dingen achterste voren in elkaar zitten, de weg is achterste voren, en dat beeld wordt ook gedraaid hè? Is dat nog van invloed op die weg? Ja we lopen er nu doorheen. Zeker van invloed. Dus dit besef hoort bij het creatie en manifestatie vermogen, het heeft absoluut direct verbinding met de kracht in onszelf, ons etherisch krachtig bewustzijnswezen binnen in. En daar heeft dit deeltje mee te maken vandaar dat ik hem ook wel uitleg, Daarom is het inzicht woord van deze dag van grote betekenis. Iets schijnbaar van buitenaf is omgezet in een elektromagnetisch beeld, dat geldt niet alleen voor visuele beelden, dat geldt ook voor ruiken, proeven, je huid, eigenlijk van alle zintuiglijke waarneming, alles wat zintuiglijk is, via het lijf, wordt uiteindelijk omgezet in een elektromagnetisch beeld. Dus onze hele werkelijkheid die zich buiten onszelf afspeelt, wordt uiteindelijk neurologisch gezien een energiebeeld. Ik noem het eventjes het energiebewustzijn van het lijf. Dus alles dat buiten ons is is ook in onszelf aanwezig. Dus alles wat je buiten jezelf ziet heeft invloed op jezelf! Dat is de kwantumfysica. Dat hebben wij niet door want wij kijken eigenlijk en wij ruiken en we zien en we nemen een flard op radio of een halve foto waar of er rijdt een vrachtauto voorbij die je in nog geen tien seconde hebt kunnen zien wat er op staat, maar denk er om dat dat niet zo is! Dat energiebewustzijn is allang opgepikt, allang! Nu is het zo, even puur visueel gesproken, van het veld wat wij dus waarnemen energetisch buiten onszelf, wat omgezet wordt in het energiebewustzijn, dus het elektromagnetisch circuit, van dat gehele circuit aan informatie, visueel puur zichtbaar, van het hele bewustzijn wat binnen komt wat we waarnemen, daar wordt maar 0,005% gebruikt en doorgegeven aan de primaire visuele cortex. Primaire visuele cortex is dat deel in ons brein wat informatie, dat is dus elektromagnetisch veld, energiebewustzijn, omzet in deze werkelijkheid. Dus we krijgen 0.005% van het hele veld wat aanwezig is in het brein, dat is ook meetbaar, ik heb het alleen maar over het lichaam, niet eens over de rest, daarvan krijgen wij een spelonk verwerkt in deze werkelijkheid. En de rest wordt niet doorgegeven. Omdat daar belangen zijn omdat in de rest wat niet wordt geïnterpreteerd door de visuele cortex, in de rest speelt zich namelijk de rest af. We nemen het wel waar, het is dus wel in ons energiebewustzijn, alleen het wordt niet doorgegeven, er lijkt een soort programma te zijn, wat dat verhindert. Het is er wel, dus we zijn stekeblind en toch zitten we in zo’n prachtige wereld. Dit is nogal wat om te onderzoeken. 8% van ons DNA is functioneel, even uitgedrukt in getallen, 92% van ons DNA lijkt “junk DNA”, lijkt zo.

Dus we staan voor 92% uit. Even heel simpel gezegd. Ik heb het nu alleen maar over de visuele prikkels, 0,005%, maar dat is bij het gehoor weer anders. En uiteindelijk zorgen al die fragmenten van de volledige energiebewustzijn bij elkaar opgeteld, voor een eindproduct en dat is dus dit (microfoon). Moet je eens voorstellen, die microfoon heb ik hier in mijn handen maar stel je voor dat we dat zouden kunnen opsnorren in ons aller bewustzijn, stel je voor dat er een techniek is waarmee we het energieveld van het brein, van het neurobewustzijn kunnen hacken, dus kunnen aanpassen/inbreken, en dat we daar een paar codes kunnen veranderen waardoor misschien de kleur of de vorm ineens verandert. Of misschien wel is ‘ie onzichtbaar, stel je voor dat dat mogelijk is dat je dat veld er gewoon uithaalt uit dat volledige bewustzijn, dat is een elektromagnetisch deel. Stel dat dat er gewoon uit gehaald wordt, dat is interessant, zouden we dat dan met z’n allen nog wel zien of niet, is het dan een collectief veld, mindcontrol een vorm van, beïnvloeding van het fysieke bewustzijn. Nou dat is best wel interessant om daar goed over na te denken. En ook wat dit onderwerp op zich al in beweging zet want dit onderwerp is dus al het experiment. Door iets onzichtbaars, iets waar we niet over hebben nagedacht, en onze eigen rol daarin, het is niet extern hè, wij zijn zelf primair aanwezig in dat proces, wij allemaal, het overkomt niet mij, of je buurman, we zitten allemaal in dat veld. We leven allemaal in dat veld, en door dat aandacht te geven en ons bewustzijn in te zetten brengen wij verandering teweeg in dat elektromagnetisch veld ofwel in hoe dat dus werkt.

***

De uitkomst van dat het wel of niet zo is, dus in dit geval dat het er niet was omdat we er nooit aan hebben gedacht, wordt ter discussie gesteld. Dus waarneming, schepping, wat is nou eigenlijk schepping. kun je niet zomaar definiëren maar even ten aanzien van waar we het nu over hebben, schepping is dat je als waarnemer gaat kijken aandacht geeft aan iets, dat je er naar schouwt, je kijkt er naar en dat heeft invloed op het waargenomen op de waarneming, de waarnemer heeft invloed op het waargenomen en je beseft ook door met aandacht ergens naar toe te gaan en kijken en voorstelling dat het ook in je energiebewustzijn aanwezig is. Want het gaat niet alleen om visuele waarneming het gaat ook om voorstelling. Dat is ook waarom ik deel 1 van de lezing begon met Einsteins uitspraak voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis. Want als je dat ruimer durft open te stellen, dit hele onderwerp, dan zou je misschien kunnen concluderen van wacht eens eventjes dat gehele beeld van hoe ik dus denk over iets, over een situatie, de perceptuele waarneming, mijn voorstelling dus, of het mijn eigen voorstelling is? Nee ik denk dat door de media en door wat ik heb geleerd, wat ik heb gehoord of het nou wel of niet zo is, dát is mijn waarneming, dus voor mij is dat mijn perceptie, eigenlijk is dat ook een waarneming, voorstelling van zaken is een waarneming, en die voorstelling van zaken zorgt ervoor dat er bij mij een bewustzijns- waarneming energieveld is, buiten mijzelf waargenomen met voorstelling is binnen in mijzelf aanwezig, dus ik ben ook een drager van die informatie. En als ik een drager van die informatie ben dan wordt er misschien wel alles aan gedaan mijn eigen voorstellingsvermogen wat ik in mijzelf draag, om dat te verstoren door andere belanghebbenden zodat die informatie buiten mezelf niet terecht gaat komen, geen effect krijgt. Dus de lus, jij hebt invloed op het waargenomen, en het waargenomen heeft invloed op jou. Die cirkel dat is de Circle of Creation. Dat en wat zit daar tussen in, nou overtuigingen en geloofssystemen, gefalsificeerde gevoelens. Whoe, kan dat? Nou en of dat kan. Dus dit is het deeltje van kwantumfysica, heel simplistisch uitgelegd. Publiek: ik raak een beetje de draad kwijt. Ik ben buitengewoon bereid om deze informatie steeds op andere manieren weer ter sprake te brengen. Als het nu eventjes niet beklijft, of er komt wat verwarring, voel dan dat niet als iets dat je het niet snapt, misschien leg ik het heel ingewikkeld uit, maar voel dan vooral dat de informatie op zich een compleet ander energieveld is wat vaak niet correspondeert met wat er in ons aanwezig is. Dus, we willen het wel maar we kunnen het vaak nog niet in onszelf rijmen. Maar geef jezelf lekker de ruimte en blijf gewoon zeggen als het niet lukt en als het faliekant misgaat en het wordt echt een stagnerende toestand voor deze dagen gooi het gewoon open want we hoeven het niet allemaal perse te snappen, maar het is wel fijn dat er ruimte is om er over te kunnen spreken.

Dit is dus een deeltje wat op dit moment van heel groot belang is, omdat we in het grote geheel, ik ga straks nog wat over hypnose een paar dingen zeggen , dat in het grote geheel we de dwarsverbanden mogen gaan ontdekken tussen wat religie, geloof, aannames en overtuigingen doen, wat onze rol daarin is, of het ook kan zijn dat die kwantummechanische wetgevingen misschien toch anders functioneren als wat we nu denken hoe het is. En ook het geheel, het galactische geheel, hoe het fenomeen multidimensionale werkelijkheden zich presenteert en of de manier hoe de mensen geleid worden te denken over ufo’s, hoe zij daarbij het experiment een uitkomst van het hele veld eigenlijk voortdurend zelf beïnvloed. Dus als je vrij bent van aannames, percepties is het mogelijk dat je dus iets gaat ontmoeten ontdekken meemaken wat je al heel lang weet dat dat zo is.

***

Martijn tekent de zon “als symbool voor de Oorspronkelijke Wereld. De wereld waarin geen tweespalt is geen tweedeling, wrok, haat ,jaloezie, verlangen, alles wat er dus is is er gewoon hier aanwezig, een wereld waar alles vrij is omdat alles voorhanden is en dat is er ook voor jou en wat er niet tussen zit ontstaat, omdat er bij jou de kracht van binnen in om dat wat je van binnen in nodig hebt dat ontstaat in die werkelijkheid, op basis van de wezens die we zijn. We zijn oorspronkelijk magiërs vanuit het hartskracht. Het is een oorspronkelijke Wereld, volledig universum, niet alleen het humanoïde ras, andere beschavingen ook.

Het oorspronkelijk universum, dat daar iets gebeurt is waardoor de mens in een ander beleving is gebracht in een soort hypnotische staat terecht gekomen. In dit (100% veld) universum is de mens onsterfelijk, heeft de mens 100% vermogen, daarmee bedoel ik in vergelijking met waar wij nu staan, stel je voor nu dat je niet nog 8% DNA operationeel hebt maar 100%, stel je voor dat er niet 0,005% van je visuele beeld wordt omgezet in deze werkelijkheid, maar dat de rest ook wordt geïnterpreteerd door het lichaam. Dus 100% betekent dat je bewustzijn binnen in , je etherische bewustzijnswezen volledig 100% ten uitvoer wordt gebracht door het lichaam. Dus 1 op 1. Er is maar een heel klein deeltje van het godsbewustzijn die ik ben wat zich laat zien via het lichaam in deze werkelijkheid. Ik zie eigenlijk niks. En met 100% werkelijkheid bedoel ik dat we daar leven als wezens in een vorm, in een verpakking, uiterlijk, zo moet ik het nu even benoemen, zo is het in de kern, waarbij we het uiterlijk hebben waarbij het uiterlijk dus dat lichaam, de verpakking, 100% representeert wat er van binnen in aanwezig is. Dus elke fantasie wat voor ons fantasie is, is daar gewoon werkelijkheid. Alles wat je hier zou kunnen bedenken, zou kunnen voelen, dat kan daar gewoon. Dus er is een werkelijkheid, een universum, waarin wezens leven, die helemaal niet in een verpakking zitten die maar een klein deeltje iets doorgeeft zoals de lichamen op aarde. Er is dus een droomstaat ingebracht waardoor de mens uiteindelijk van 100% naar 5% is gereisd. Dus hier leven we nog steeds, hier heeft een beperking plaatsgevonden, dus ons bewustzijn wat in die lichamen zit, die 100% lichamen, daar zijn we 100% expressie wezens. Wij hebben geen expressie via de lichamen van het innerlijk bewustzijn. Daar is iets gebeurt in de expressie van die wezens, dus eigenlijk ook in hun lichamen, en dat zijn geen lichamen van vlees zoals wij dat nu kennen, dat zijn plasma lichamen, dat zijn etherische velden, fysieke etherische velden. Hier (?) is iets gebeurt waardoor er een hack heeft plaatsgevonden in de lichamen. Dat is hetzelfde als dat jij gehackt wordt door mindcontrol hier op de aarde, boem, inbreekt in je brein, waardoor bepaalde delen in je brein zijn uitgeschakeld. Hier is iets gebeurd waardoor het lichaam niet meer in staat was om volledig uitdrukking te geven van het innerlijk bewustzijn via het lichaam. En dat is een circuit dat langzaamaan steeds verder uitgeschakeld is, en uiteindelijk leven die mensen nog steeds in het oorspronkelijk universum, maar in hun oorspronkelijke lichamen daar huist iets wat daar niet hoort en dat is dus cyborggroep. Dat is een hoog intellectueel lichtveld, dus niet zoals hacker op aarde, dat is kunstmatige intellectueel bewustzijn, wat huist in dat lichaam wat simuleert in die lichamen allerlei andere werkelijkheden, collectief. En terwijl wij daar zijn ervaren we nu dit! Dat is wat er gebeurt. Dus het is een heel proces van uitschakeling van allerlei geometrieën, dat zijn allemaal radiobrandbreedtes, en steeds naar een andere frequentie geschakeld, net als dat er nu ineens iemand op de aarde komt een vingerknip geeft en 7 miljard mensen kunnen ineens hun moeder niet meer zien. Dus niet 1 op 1 maar 1 op 7 miljard. Misschien is het 500 miljard (?) tegen 7 miljard. Hier (?) vindt een schakeling plaats en uiteindelijk is deze mensheid nog steeds daar (?). Zo zou je het kunnen uitleggen. We leven hier maar ons vermogen is uitgeschakeld voor het grootste gedeelte en in ons vermogen huist iets en dat is een menselijke beschaving die 100% robot zijn, cyborgs, dat is een oerbewustzijn, en dat huist in de fysieke lichamen van de mens, en is binnen gedrongen in de oorspronkelijk bewustzijnsvelden van de mens. Waardoor de mens in een deep sleep modus is gekomen, een diepe slaap, in dat universum. Probeer het te zien dat er een macht op deze wereld komt die een hack plaatst in het bewustzijn van alle mensen, want dan hebben we een brein dat op een bepaalde hersengolf staat en reageert. We kunnen wel de radiozenders van elkaar kopiëren en doorbreken, maar we denken er niet over na dat het ook met het denken kan. Dat kan dus ook in die werkelijkheid en dat is ook gebeurd, dus dit hele gebeuren hier(?) speelt zich daar (aarde?) in ons bewustzijn af. En in deze werkelijkheid zijn allemaal tijdlijnen, allemaal constructies van allemaal werkelijkheden, zijn daar operationeel, waar bijvoorbeeld Atlantis een onderdeel van is, wat helemaal niet in de tijdlijn zit van waar wij nu zitten, van voor naar achteren, maar speelt zich heel ergens anders af, zijn allemaal langspeelplaten, films die boven op elkaar liggen, en wij zijn steeds iedere keer als er iets gebeurde in dat script waardoor de mens zich verder zou gaan ontwikkelen, is er iets gebeurd door het oerbewustzijn, waardoor de mens weer gereset werd en in een andere tijdlijn terecht kwam, boem, collectief. Kwamen we in een andere virtuele omgeving.

Een gedachte over “Over de beperking in waarneming / perceptie