Packaging…

Ik kijk, ik voel…

Ik kijk naar de Aarde.

Deze prachtige leef-ruimte in de ruimte…

De klank en echo

van talloze ervaring van je wezen,

Deze dierbare, levende,

Koesterende wonderland…

Sommigen noemen ze de blauwe parel,

The Blue Pearl.

Ik vraag

me hardop: Wat heb je nodig?

Niet nog meer berekeningen

over graden en halfgraden van warmer of kouder.

Is het iets met de dijken, met de waterpompen,

met dit, met dat,

met modellen en cijfers

(meningen, discussies, labyrint van De oplossing)

Maar waar ik ook kijk,

zie ik (zie jij dat ook?)

rond-zwerf-afval, plastic, verpakking, “packaging”…

Die zie ik in de steden, in groene perkjes,

Soms zichtbaar op de stortplaatsen,

Soms ongezien, ergens gedumpt…

Wateren van de Aarde

komen in aanraking met afval, plastic, andere stoffen.

Meer bewustzijn, meer aandacht

daarop, op wat weg moet,

op wat onze keuzes zijn over het verpakken…

Niet akkoord,

niet gewoon,

niet te accepteren.

Dit bewust-zijn,

in ons-zelf.

Aarde, water heeft het nodig.

Ik neem dit mee in de bekrachtigingen de komende tijd. Voel je vrij om daarin ook waar te nemen.


Ter Inspiratie: Van Covid naar GoFit

(door een actieve brongenoot) Krachtige Veldveranderaars,

Voor wie op 5 oktober of een ander moment het Covid programma wil waarnemen hier is de uitgeschreven waarneming van Covid uit een 4e therapeutentrainingsdag.

(Waar te nemen object is een desinfectieflesje)

Covid is energie, is een script. Het hoofdprogramma. Een energie frequentie. Het actie-reactieveld waarmee controlemechanismen worden uitgerold als codes zoals het desinfectieflesje. Alle symbolen, desinfectieflesjes, mondkapjes etc. zijn ingang coderingen van het hele veld. We hebben te maken met allerlei ruiseffecten uit het script. 

Het script anders aankijken, door de Force, wordt het verrijkt door andere zienswijze, betekenis en uitwerking van Covid wordt anders. 

Niet willen aanpassen of veranderen naar iets goeds!

Bewustzijn en focus naar Covid, daarmee markering erheen brengen, een energiestroom daarheen, gaat door het hele script heen, is een aanwijzing buiten ruimte en tijd om naar het informatieveld verrijkende visie van allerlei verschillende krachten naar Covid te sturen. Het informatieveld achter Covid wordt geraakt en verrijkt. Geen uitkomst verwachten! 

Alles draait en gaat om het binnen brengen van intelligentie van kracht en voelen. 

Markeren met ons bewustzijn en focus = Toegang geven aan de kwantumwereld om daarbij aanwezig te zijn.

We doen het voor 7 miljard mensen.

We markeren ook de hele aarde erin, dat het zich rondom en over de hele wereldbol aangewezen voelt, in elk centrum, in elk instituut, in elk machtscentrum, op elke plek van de werking van deze programmering, wijs hem aan en laat de kracht erin stromen. Covid wordt verrijkt! Instromen! 

Zie, de aardbol draait, een wereld die overspoeld wordt door programma van Covid dat je kunt zien dat het instromen van de Force, het aanwezig zijn van andere intelligenties achter de intelligenties, achter de Force, het instromen ervan, al draaiend de wereldbol, dat Covid 19 vervult en in functionaliteit laat veranderen. 

Er komt een evenwicht in terug door het instromen van deze krachtvelden op het Noordelijk Halfrond, op het Zuidelijk Halfrond, in de gedachten van de mensen, in het voelen van de mensen, dat eigen wijsheid weer terugkomt in de mensen. 

Laat het los, het stroomt.