Het mannelijke en vrouwelijke

(uit Crowd Power 5) Arjan: …Trudie, die stelde een vraag bij de film, die je op de site hebt van “Dragon Age”. Dan zeg je dat het groene licht van archonten is. Misschien dat we daar even naar kunnen gaan kijken met z’n allen. Wil de regie de “Dragon Age” even aanzetten?

Martijn: Ja mooi hè?
Arjan: Heel mooi. De muziek ook.
Martijn: Er is zoveel symboliek in de wereld en de symboliek wordt natuurlijk gedragen door de kracht van wie wij zijn en wat we erbij kunnen voelen hè. Trudy vraagt ….. ik zeg of schrijf daarbij dat het groene licht is van de archonten, hoe zit dat? Hoeveel tijd hebben we? (gelach)

Kijk wat hier gebeurt in dit filmpje en dat is gewoon heel belangrijk om dat wel op te noemen, is ……. er is iets gebeurd met het bewustzijnsveld van de oorspronkelijke planeet aarde, een aarde waar we onszelf voorzien in alles wat we doen, volledig legitieme houders zijn van het energieveld vanuit het principe, dat de aarde ook gecreëerd is o.a. voor de mens in relatie tot alles waar de mens contact mee heeft. Positief, negatief maakt helemaal niets uit, dat bestaat niet. Die aarde is een bibliotheek van ongelooflijk veel scheppingsprogramma’s.

Ontelbaar veel beschavingen hebben meegedragen tot het opzetten van deze prachtige realiteit, deze prachtige mooie …….. niet deze waar we nu zitten want dat is een kloon van de oorspronkelijke wereld, waarin de scheppingskracht van het vrouwelijke bewustzijn, en daarbij dient aangemerkt te worden dat het niet het vrouwelijk bewustzijn is in de vorm van een vrouw zoals veel mensen dat denken hè, er worden heel veel vrouwenplaatjes gebruikt en mensen willen heel neurotisch het vrouwelijke bewustzijn uitbeelden in een vrouw, terwijl dat net zo goed kan in een man hè, daar zitten allemaal gedachten en gevoelens achter…
Arjan: Het vrouwelijke
Martijn: Het vrouwelijke. Het gaat dus om het scheppingsvermogen, je hebt de interne en de externe realiteit, en het vrouwelijke stuk is dus de interne realiteit waarin alles ontstaat vanuit een gevoelsbewustzijn, zonder te hoeven denken, het innerlijk universum. Dat is gekaapt. Het is opengebroken. Dus de broncodes van de oorspronkelijke mens zijn geïnvaseerd geraakt door een ras dat wij, eventjes simpel gezegd, kunnen uitdrukken als een draconisch ras. En het draconisch ras ziet eruit als een buitengewoon krachtig, negatief en gigantisch grote alliantie, die zijn weerga niet kent, die alom in het universum bekend is en dat draconische ras is ontstaan doordat archontische microben, dat is een kunstmatige intelligentie die ontwikkeld is in een bepaalde tijdsspanne door de oorspronkelijke mens zelf, daar speelt zich heel wat af onze verantwoordelijkheid …
Arjan: Black goo sisters?
Martijn: De black goo is een ultieme uitvloeisel in deze realiteit van die artificial intelligence en het vrouwelijke gedeelte, dus de aarde, het scheppingsvermogen, is gekaapt en binnen dat stuk van die kaping is er een groen veld binnengebracht, dat is wat Trudy ook naar voren brengt: wat is dat dan? En dat is het veld, het bewustzijn dat zich in die 432 MHz afspeelt.

Dus in de kracht van creatie, in de muziek in de toonfrequenties, lopen er dissonante frequenties doorheen, waardoor de hele muziek, de hele frequentie van geluid, de hele klank, de harmonische toon, is verschoven. Wij horen dus op dit moment ook niet meer de geluiden zoals we het zouden kunnen horen. Dus het menselijk bewustzijn, het vrouwelijke is verstoord, het archontische loopt door het gemoedsveld heen van kracht en creatie, dat is het achtste veld, dat is het groene veld van de kleur 8, wij noemen het hartchakra, maar dat is voortgekomen uit het veld van de groene energie van de archonten, sorry van de draconiërs en daarbij staat de viool in het filmpje centraal als de oorspronkelijke vibratie van het vrouwelijke om die frequentie terug te brengen in het veld van waar de kaping heeft plaatsgevonden van het menselijk bewustzijn.

En je ziet die mevrouw ook prachtig mooi als vrouwelijk wezen, in dit geval de vrouwelijke energie, die viool spelen en daar komen die oorspronkelijke klanken, die akoestische klanken, die alleen maar kunnen ontstaan vanuit de kracht van het bewustzijn van voelen, van zuiver voelen zonder kaders, komen naar voren en verjagen uiteindelijk ook het draconische wezen uit dit veld en je ziet ook dat die dimensie dus sluit met een enorm groen veld, waarbij de kleur, die ons dwangmatig, en dan ga ik wel eventjes wat dieper, domineert in de vorm van liefde, dat die weggaat. En daarna komt er een heelheid terug in dat veld. En wat we zien, ook bij die mevrouw, is dat er een ridder naast haar is,
die gepantserd is en die ridder is dus een oorspronkelijk mens, dat is ook een mannelijk bewustzijn dat gepantserd is, wat in eerste instantie geen contact maakt met het vrouwelijk bewustzijn, omdat het mannelijk bewustzijn de initiator is van de kunstmatige intelligentie. Dus er is iets gebeurd in het veldbewustzijn van de aarde en dat heeft te maken met de kleur groen op basis van de eeuwig voortdurende lus, het voortdurend in stand houden van een loop van controle en onderdrukking, waardoor er niet meer een oorspronkelijk mechanisme is en de ridder is diegene, die dat door middel van het vuur, het vuur is de kracht van de schepping om alles weer samen terug te laten transformeren naar de oorsprong, naar voren brengt.

Ja die kleur groen is daar van heel groot belang. De kleur groen is natuurlijk een kleur uit een enorm spectrum, het kleurenspectrum dat wij er op dit moment van zien. Maar achter de vibratie van de kleur groen, de klank van de kleur groen, ligt 432 MHZ. En dat is een diepliggende frequentie van hoe het oorspronkelijke waterkristal hoort te vibreren.
Dus hier zit natuurlijk veel meer achter dan het simpele antwoord, maar de kleur groen betekent niet het hartbewustzijn waar wij met zijn allen over spreken, dat is het gaan betekenen omdat wij niet begrijpen, dat er achter die kleur groen nog veel meer ligt en de archontische krachten hebben
de draconiërs feitelijk de opdracht gegeven om die kleur groen te bezetten en dat is wat er gebeurd is.
Mooie groene muur … (Martijn draait zich om naar de muur achter hem)


Arjan: Ja ik wou al zeggen, kleurtje van onze website en lekker groen doen.
Martijn: Morgen zie je … proost, we moeten er allebei een slok van nemen. Dat kun je met je verstand niet bevatten.
Arjan: Nee. Maar wat betekent dat feitelijk…….. je zegt dat de groene kleur is bezet en dat daar allerlei dingen achter zitten, die wij niet kunnen zien. En de kleur groen wordt in mijn beleving heel positief geassocieerd, wij hebben zelf als Earth Matters ook overal de kleur groen in..
Martijn: Het gras is groen.
Arjan: Ja precies, de natuur is groen.
Martijn: Maar dat heeft niets met elkaar te maken.
Arjan: Ik heb zelf bijvoorbeeld veel meer van rood en zwart, dat dat die satanistische kleuren zijn, waar wat achter zou zitten. Maar jij zegt eigenlijk, in elke kleur groen, die je ziet die roept iets van wat er achter zit onbewust in ons wakker? Hoe moet ik dat zien?
Martijn: Dat zeg ik niet, maar de kleur groen vertegenwoordigt een frequentie in het hologrambewustzijn waar wij nu in zitten en die frequentie zit gekoppeld aan een diepliggend
instructieprotocol. Dat is een programma, dat voortdurend werkt achter het menselijk bewustzijn van ons, waardoor wij steeds genoegen nemen met alles wat wij accepteren.
Arjan: Doet niet elke kleur dat?
Martijn: Elke kleur heeft een bepaalde betekenis, maar wij hebben zoveel geleerd over kleuren waardoor wij het niet kunnen aannemen, laat staan onderzoeken. En ook het
duurzaamheidsprogramma, alles is in de kleur groen gezet. Kijk de kleur groen, bijvoorbeeld de aarde en die prachtig mooie blauwe lucht en die groene bossen, dat heeft daar in zoverre mee te maken, dat is een opbouw uit een totaalspectrum van kracht. Alles heeft een bepaalde kleur, code en een bepaalde bedoeling. Maar de Annunaki, die onze vijf dimensionale realiteit, dus die aarde, hebben geïnvaseerd en het planetaire bewustzijn hebben gehackt met hun reptiliaans vermogen, dat gekoppeld zit in ons brein, die doen dat met een frequentie, dat gekoppeld zit aan het groene bewustzijn om de mensheid in het groene gevoel een veiligheid te geven waar gelijkertijd de controle laag doorheen loopt.

En in dat filmpje, daarom is dat filmpje ook zo interessant, je kunt het heel vaak bekijken en iedere keer gaat het dieper. En er zit in het filmpje een boodschap, die je niet met je verstand kunt bevatten, maar het gaat veel dieper dan dat. Wij proberen het te verklaren aan hand van een kleur of een klank, maar het gevoel dat er achter ligt is veel belangrijker. En dat is ook waarom buitenaardsen het zo ontzettend lastig vinden om met ons te communiceren, omdat we niet in onze oorspronkelijke taal zitten. Wij proberen alles maar te begrijpen op een bepaalde manier zoals we denken, we proberen alles een bepaalde betekenis te geven, we zitten er nagenoeg voortdurend naast.

Bron: Crowd Power 5 | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren (het fragment is gemarkeerd met een tijdstip) https://youtu.be/9AZ7cw1vAe0?t=1603


DE VROUWELIJKE ENERGIE

(Door Thérèse Jeunhomme) Ieder menselijk wezen die een pad van bewustwording beloopt komt eens voor een keuze te staan die erop neerkomt of hij/zij zich blijft voegen in de ‘waan van de dag’ in deze wereld, of dat hij/zij zich hiervan losweekt. Iedere keuze hierin heeft persoonlijke gevolgen. Blijf je je voegen in alle wereldse zaken met alles wat daarbij hoort (familie, gezin, werk, relaties, religie enz.) en is je innerlijk al ontwaakt, dan zal zich dat op enig moment innerlijk gaan wreken. Je wèèt dat niets is wat het lijkt, en dat niets lijkt wat het is, en toch blijf je maar meedoen en meelopen. Je wilt niets en niemand verliezen, en wellicht zijn er weinig tot geen aanknopingspunten hoe het dan allemaal anders zou kunnen. Dit innerlijk gevoel, of wellicht deze innerlijke tweestrijd, hebben zich in mijn lichaam gemanifesteerd door volslagen uitputting. Ik kon op enige moment niet meer staan of lopen. Wie ik werkelijk ben liet zich voelen in mijn lichaam, en ik had geen enkele andere keuze dan stoppen met wat ik tot dan toe deed, en terugkeren naar en in mezelf. Bij mij vond dit plaats in de periode 2010 – 2012. Uiteindelijk heb ik alles en iedereen die mij tot dan toe zogenaamde zekerheden boden, losgelaten. Ik had geen idee hoe het verder moest met ‘mij’, ik had geen enkel vooruitzicht, geen inkomen en geen menselijk contact meer. Voor mij bleek dit de enige weg, juist omdat ik volledig verstoken was van al die zogenaamde zekerheden, en ik kwam dieper in en bij mezelf dan ik ooit was geweest. Mijn innerlijke kennis en scheppingskracht konden vloeien en bloeien. Als vrouw ‘alleen op de wereld’ was dit beslist geen voor de hand liggende keuze. In de spiegel van ‘de maatschappij’ was ik uitzonderlijk, een zonderling en ik bemerkte dat veel mensen ‘bang’ van mij waren. Ik had iets ongrijpbaars dat (on)bewust voor mensen beangstigend aanvoelde, ook al had geen mens enig benul hoe dit dan kwam. Ik wel. Mijn innerlijke kracht werd onvoorstelbaar krachtig, en ook al kon ik hier met niemand iets over delen, het werd aangevoeld. Simpelweg door alleen maar mezelf te zijn. Mijn almaar krachtiger wordende innerlijke zelf riep een ellenlange lijst van mensen op die, gedreven door jaloezie (meestal), angst of weerstand tegen dat ongrijpbare binnenin mezelf, zich tegen mij keerden. 

Wat ik voor mezelf schrijvend en terugkijkend op deze lange periode in mijn leven hier kan bevestigen is dat dit pad voor een vrouw (alleen) eenzaam is. Als vrouw wordt er ‘maatschappelijk’ gezien toch al gauw volgzaamheid,  buigzaamheid en excuses verwacht, en als je die niet geeft, maar rechtop staat in je eigen onoverwinnelijkheid, dan lig je eruit. Boem. Just like that. En ook al waren dit niet de meest plezante jaren van mijn leven, maatschappelijk gezien, juist het volgen van mijn eigen levensweg heeft mij onvoorstelbaar krachtig en prachtig gemaakt. En dat heb ik allemaal zelf gedaan, helemaal alleen in mijn eentje. Boem!

Het voelen van je eigen innerlijke kracht in het lichaam dat je bewoont is voor een vrouw net iets anders dan voor een man. We zijn bekend met de innerlijke lichtkracht die je kunt voelen in je buik, in je maag, in je hart en in je keel. Wellicht stroomt het, zoals ik dat ervaar, door je heen zodra je je aandacht naar binnen brengt. Evenwel is het aanzetten van het innerlijke licht in je hoofd wellicht het moeilijkste, terwijl dit in combinatie met je hartskracht, jou de weg naar innerlijke vrijheid geeft (hoofd en hart). En dan is er geen man ter wereld die jou kan uitleggen welk een innerlijke kracht er in je lichaam huist ter hoogte van je vrouwelijke geslachtsorganen! Ga daar maar eens met je aandacht heen lieve curiosas, en voel jouw kracht. In het Spaans worden zulke vrouwen ook wel een ‘curiosa’ genoemd: wezens die zich bezig houden met de eeuwigheid, die fijne draden weven tussen de bekende en de onbekende wereld. Je bent dan een ‘medium’, wat niet verward moet worden met de spirituele betekenis van een medium die gesprekken voert met overledenen in het astrale veld. Je bent dan een middel, een brug, een verbinding tussen de dagelijkse wereld waarin je leeft en waarmee je diep in de aarde verbonden bent, en alle universele werelden. Dit bekrachtigen geeft je een vrijheid om hier en nu te zijn terwijl je tegelijkertijd je web van oneindige vrijheid weeft. Net zoals je met je bewustzijn kunt reizen naar een plaats waar je heel erg graag wilt zijn, vloeit/emaneert je innerlijke zelf daar naar toe. Je kunt reizen waarheen je maar wilt. 

Ik roep alle dierbare ‘curiosas’ op om in hun eigen kracht te komen en te blijven, om je eigen web naar innerlijke vrijheid te weven en ervan te genieten. Het is een leven lang werk, een leven lang dat naar oneindige mogelijkheden en vrijheid leidt. 

20220415 Thérèse Jeunhomme


Voer voor roofdieren

Uitspraak van Don Juan Matus in De Actieve Kant van Oneindigheid

Door in te spelen op onze zelfreflectie, het enige punt van bewustzijn dat ons nog rest, creëren de roofdieren bewustzijnsvlammen, die zij vervolgens op meedogenloze, roofzuchtige wijze consumeren. Zij geven ons krankzinnige problemen, die deze bewustzijnsvlammen dwingen te worden geactiveerd, en op deze manier houden zij ons in leven, zodat zij gevoed kunnen worden met de energetische vuurgloed van onze vermeende zorgen. Wat ik wil zeggen is, dat wat we tegenover ons hebben niet zomaar een roofdier is. Het is zeer slim en georganiseerd. Het volgt een methodiek om ons vleugellam te maken.

Carlos Castaneda

V. Hoe kunnen we de hier beschreven problemen pareren? Kan er bijvoorbeeld vrede komen door aan vrede te denken?

A. Krachtwezens brengen geen vrede maar onrust, omdat juist die onrust een drijfveer is (of kan worden) voor hun mede-mens, waardoor ze op zoek gaan naar waar dat ongemakkelijke gevoel vandaan komt. Mijn leven lang word ik al een onruststoker genoemd en ik heb me dat, vooral toen ik jong was, enorm aangetrokken. Nu is er het besef dat dit gewoon de werkzaamheid is van krachtwezens. Krachtwezens accepteren de ongemakkelijke gevoelens en pijnlijke situaties, vooral in en bij zichzelf, en ze onderzoeken en verwerken die voortdurend. En juist dát brengt de verandering waarnaar we zo verlangen. Anderen worden juist (aan)geraakt door gevoelens van onrust (= beweging). Kijk maar naar het verleden, naar de vele andere krachtwezens die beroemd geworden zijn. Dat waren allemaal onruststokers… en hun handelen had enorme gevolgen!

V. Wat moeten wij met al die nare berichten en video’s van mensen, die ons een negatieve ‘afloop’ voorspiegelen? Nu weer een bericht dat vrouwen onvruchtbaar zullen worden van de momenteel zo gepromote medicatie. Ik wordt hier erg verdrietig van.

A. Het klink misschien wat makkelijk (ook in dit specifieke geval) maar het is en blijft zinvol om alles wat voor ons geplaatst wordt zo veel mogelijk te blijven relati-veren. Zodra we dat namelijk niet doen, worden wij gegrepen en leveren wij onze energie als voeding aan diegene, die ons voor dat doel constant misbruiken. Daarbij even wat gedachten die hierdoor naar boven borrelden:

Mannen zijn al jaren veel onvruchtbaarder dan voorheen en vrouwen ervaren al decennia lang de negatieve invloed van o.a. de pil. (Helaas?) hoort dat ‘nu eenmaal’ bij de hele agenda, die ons wordt gesuggereerd, ons dus als suggestie wordt voorgeschoteld. Dit alles wil dus helemaal niet zeggen, dat het ook allemaal zo zal gaan als het ons wordt voorgespiegeld.

Vanuit welk perspectief wordt hier nu naar gekeken?

Is het bijvoorbeeld erg om als vrouwen/mannen geen kinderen meer kunnen krijgen?

Zijn wij alleen uitsluitend hier om ons voortplanten ?

Of zijn we hier om onszelf te bevrijden van alle aardse invloeden?

Is het krijgen van kinderen vanuit dat licht bezien niet een enorme binding, die maar moeilijk los te laten is? Misschien vormt het uiteindelijk juist een enorme stimulans tot bevrijding?

Wie zal het zeggen?

Vat dit niet verkeerd op, er is begrip voor ieders verdriet, maar het bericht van een vrouw, die duidelijk vanuit haar intense gespannenheid (háár gespannenheid!!) handelt, en daarbij steeds nadrukkelijk anderen de vraag stelt om haar bericht te delen met zoveel mogelijk andere vrouwen, veroorzaakt (onbewust) een enorme wieling van negatieve energie (en is dus die voeding voor de roofdieren) bij haar medemensen. Zij wordt gebruikt om deze energieën bij zoveel mogelijk mensen op te laten vlammen, met overduidelijke reden: het roven van deze energie.

V. Ik heb nooit iets gehad met vrouwengroepen, vrouwendingen, “de vrouw” als thema in bewustzijnsbewegingen. Voor mij voelt het als dualiteit en het wegzetten/afwijzen van de man (mannelijke energie), die juist ook heel hard nodig is, zeker nu in deze tijd. (daarom misschien ook de hele me-too-hype, bewust gecreerd om de mannelijke energie de kop in te drukken) In de mainstream heb je bijvoorbeeld als surrogaat ook wel de ladiesnight.

A. Dat heb je ook met het begrip ‘mannendag’. Het te pas en te onpas gebruiken van deze twee als tegengestelden schept inderdaad de tweedeling waar je het over hebt. Aan de andere kant is het zinvol voor zowel mannen als vrouwen die daar behoefte aan hebben, om hun energie te delen en door te geven aan hun soortgenoten, mits dit niet gebruikt wordt om de tegenstelling in stand te houden, of mogelijk nog te vergroten. Dus als het wordt gedaan om begrip te kweken voor de ander sekse, en niet om de afzondering in stand te houden, dan is het natuurlijk heel zinvol.

Soms krijgen wij bezoek, en wil de vrouw afzonderlijk met mij in gesprek, en de man met mijn partner. Dat geeft weleens ongemakkelijke, maar ook komische momenten, omdat wij allebei gewend zijn om ‘altijd met elkaar’ in gesprek te zijn. We maken nooit onderscheid tussen mannen- of vrouwenonderwerpen. Maar bij sommige mensen ligt daar wel degelijk een verschil in en soms is dat ook lastig voor hen, vaak vanuit gevoelens van gêne of valse schaamte. Alle onderwerpen liggen bij ons open op tafel, maar dit valt niet altijd bij iedereen in goede aarde.

V. Hoe is dan in deze tijd het evenwicht verdeeld tussen mannen of vrouwen?

A. Het is belangrijk om te beseffen, dat vrouwen in deze tijd een hele belangrijke plaats innemen, zeker ook in de zin van ‘baren’, het open baren van hun scheppingskracht. Dat is de voedende, leven gevende energie, die als het goed is wordt gedragen door de mannelijke kracht.

Als er in een relatie (welke dan ook) in evenwichtige harmonie wordt samengewerkt, dan ontstaan er geweldige processen. Soms heftig, maar uiteindelijk altijd opbouwend. Dat was in andere perioden niet altijd mogelijk en in sommige landen nu nog steeds niet. Denk hierbij aan heksenverbrandingen en het stenigen van vrouwen als extreme voorbeelden daarvan. In deze tijd is voor heel veel vrouwen hét moment aangebroken om hun kracht tentoon te gaan spreiden, overigens net als al de mannen natuurlijk! Alleen is het verschil dat het mannelijke zich in het verleden al openlijk kon manifesteren. Het vrouwelijke bleef daar bij achter, waardoor het evenwicht zoek was. Dat moet nu weer in balans komen en dus is er voor vrouwen nog een soort van inhaalslag te behalen. Vandaar dat het begrip ‘open baring’ vanuit mijn eigen optiek in deze periode zo’n krachtige uitdrukking is!