A Clean Escape – korte film

Geheugen, hoe is het als iemand alleen 40 minuten van zijn leven nog kan onthouden? Hoeveel gevoel of besef is er dan nog over?

Ik heb deze korte science fiction een tijdje terug bekeken en het heeft diepe indruk op mij gemaakt. En nu hen ik hem weer opgezocht, gezien de lopende tijdlijn en de verschillende kanten die het opgeduwd wordt…

Masters Of Sci-Fi S1E01 **A Clean Escape** https://www.youtube.com/watch?v=KaG1p61hhxg (42:40)

Storyline: Dr. Deanna Evans is a psychiatrist treating Robert Havelmann who suffers from memory loss. She has been treating him for a number of months but every encounter is new to the patient since he can only remember what has happened in the previous forty minutes of so. Havelmann is in his mid-sixties but in his mind he is 41 years old and the head of a electronics firm doing secret work for the Pentagon. He is convinced that he left his wife and children that morning to go to work and simply doesn’t believe Evans when she tells him that those memories were from 24 years ago. Feeling that she is making little progress, Evans decides to use more aggressive tactics to loosen him memory and make him realize the tragedy for which he is responsible


Voer voor roofdieren

Uitspraak van Don Juan Matus in De Actieve Kant van Oneindigheid

Door in te spelen op onze zelfreflectie, het enige punt van bewustzijn dat ons nog rest, creëren de roofdieren bewustzijnsvlammen, die zij vervolgens op meedogenloze, roofzuchtige wijze consumeren. Zij geven ons krankzinnige problemen, die deze bewustzijnsvlammen dwingen te worden geactiveerd, en op deze manier houden zij ons in leven, zodat zij gevoed kunnen worden met de energetische vuurgloed van onze vermeende zorgen. Wat ik wil zeggen is, dat wat we tegenover ons hebben niet zomaar een roofdier is. Het is zeer slim en georganiseerd. Het volgt een methodiek om ons vleugellam te maken.

Carlos Castaneda

V. Hoe kunnen we de hier beschreven problemen pareren? Kan er bijvoorbeeld vrede komen door aan vrede te denken?

A. Krachtwezens brengen geen vrede maar onrust, omdat juist die onrust een drijfveer is (of kan worden) voor hun mede-mens, waardoor ze op zoek gaan naar waar dat ongemakkelijke gevoel vandaan komt. Mijn leven lang word ik al een onruststoker genoemd en ik heb me dat, vooral toen ik jong was, enorm aangetrokken. Nu is er het besef dat dit gewoon de werkzaamheid is van krachtwezens. Krachtwezens accepteren de ongemakkelijke gevoelens en pijnlijke situaties, vooral in en bij zichzelf, en ze onderzoeken en verwerken die voortdurend. En juist dát brengt de verandering waarnaar we zo verlangen. Anderen worden juist (aan)geraakt door gevoelens van onrust (= beweging). Kijk maar naar het verleden, naar de vele andere krachtwezens die beroemd geworden zijn. Dat waren allemaal onruststokers… en hun handelen had enorme gevolgen!

V. Wat moeten wij met al die nare berichten en video’s van mensen, die ons een negatieve ‘afloop’ voorspiegelen? Nu weer een bericht dat vrouwen onvruchtbaar zullen worden van de momenteel zo gepromote medicatie. Ik wordt hier erg verdrietig van.

A. Het klink misschien wat makkelijk (ook in dit specifieke geval) maar het is en blijft zinvol om alles wat voor ons geplaatst wordt zo veel mogelijk te blijven relati-veren. Zodra we dat namelijk niet doen, worden wij gegrepen en leveren wij onze energie als voeding aan diegene, die ons voor dat doel constant misbruiken. Daarbij even wat gedachten die hierdoor naar boven borrelden:

Mannen zijn al jaren veel onvruchtbaarder dan voorheen en vrouwen ervaren al decennia lang de negatieve invloed van o.a. de pil. (Helaas?) hoort dat ‘nu eenmaal’ bij de hele agenda, die ons wordt gesuggereerd, ons dus als suggestie wordt voorgeschoteld. Dit alles wil dus helemaal niet zeggen, dat het ook allemaal zo zal gaan als het ons wordt voorgespiegeld.

Vanuit welk perspectief wordt hier nu naar gekeken?

Is het bijvoorbeeld erg om als vrouwen/mannen geen kinderen meer kunnen krijgen?

Zijn wij alleen uitsluitend hier om ons voortplanten ?

Of zijn we hier om onszelf te bevrijden van alle aardse invloeden?

Is het krijgen van kinderen vanuit dat licht bezien niet een enorme binding, die maar moeilijk los te laten is? Misschien vormt het uiteindelijk juist een enorme stimulans tot bevrijding?

Wie zal het zeggen?

Vat dit niet verkeerd op, er is begrip voor ieders verdriet, maar het bericht van een vrouw, die duidelijk vanuit haar intense gespannenheid (háár gespannenheid!!) handelt, en daarbij steeds nadrukkelijk anderen de vraag stelt om haar bericht te delen met zoveel mogelijk andere vrouwen, veroorzaakt (onbewust) een enorme wieling van negatieve energie (en is dus die voeding voor de roofdieren) bij haar medemensen. Zij wordt gebruikt om deze energieën bij zoveel mogelijk mensen op te laten vlammen, met overduidelijke reden: het roven van deze energie.

V. Ik heb nooit iets gehad met vrouwengroepen, vrouwendingen, “de vrouw” als thema in bewustzijnsbewegingen. Voor mij voelt het als dualiteit en het wegzetten/afwijzen van de man (mannelijke energie), die juist ook heel hard nodig is, zeker nu in deze tijd. (daarom misschien ook de hele me-too-hype, bewust gecreerd om de mannelijke energie de kop in te drukken) In de mainstream heb je bijvoorbeeld als surrogaat ook wel de ladiesnight.

A. Dat heb je ook met het begrip ‘mannendag’. Het te pas en te onpas gebruiken van deze twee als tegengestelden schept inderdaad de tweedeling waar je het over hebt. Aan de andere kant is het zinvol voor zowel mannen als vrouwen die daar behoefte aan hebben, om hun energie te delen en door te geven aan hun soortgenoten, mits dit niet gebruikt wordt om de tegenstelling in stand te houden, of mogelijk nog te vergroten. Dus als het wordt gedaan om begrip te kweken voor de ander sekse, en niet om de afzondering in stand te houden, dan is het natuurlijk heel zinvol.

Soms krijgen wij bezoek, en wil de vrouw afzonderlijk met mij in gesprek, en de man met mijn partner. Dat geeft weleens ongemakkelijke, maar ook komische momenten, omdat wij allebei gewend zijn om ‘altijd met elkaar’ in gesprek te zijn. We maken nooit onderscheid tussen mannen- of vrouwenonderwerpen. Maar bij sommige mensen ligt daar wel degelijk een verschil in en soms is dat ook lastig voor hen, vaak vanuit gevoelens van gêne of valse schaamte. Alle onderwerpen liggen bij ons open op tafel, maar dit valt niet altijd bij iedereen in goede aarde.

V. Hoe is dan in deze tijd het evenwicht verdeeld tussen mannen of vrouwen?

A. Het is belangrijk om te beseffen, dat vrouwen in deze tijd een hele belangrijke plaats innemen, zeker ook in de zin van ‘baren’, het open baren van hun scheppingskracht. Dat is de voedende, leven gevende energie, die als het goed is wordt gedragen door de mannelijke kracht.

Als er in een relatie (welke dan ook) in evenwichtige harmonie wordt samengewerkt, dan ontstaan er geweldige processen. Soms heftig, maar uiteindelijk altijd opbouwend. Dat was in andere perioden niet altijd mogelijk en in sommige landen nu nog steeds niet. Denk hierbij aan heksenverbrandingen en het stenigen van vrouwen als extreme voorbeelden daarvan. In deze tijd is voor heel veel vrouwen hét moment aangebroken om hun kracht tentoon te gaan spreiden, overigens net als al de mannen natuurlijk! Alleen is het verschil dat het mannelijke zich in het verleden al openlijk kon manifesteren. Het vrouwelijke bleef daar bij achter, waardoor het evenwicht zoek was. Dat moet nu weer in balans komen en dus is er voor vrouwen nog een soort van inhaalslag te behalen. Vandaar dat het begrip ‘open baring’ vanuit mijn eigen optiek in deze periode zo’n krachtige uitdrukking is!


VREDE

(door Yinthe Joy) Laten we Samen het Beeld van Vrede waar we met vele naar verlangen in onszelf Krachtig overeind zetten en overeind houden.

Samen delen we een gemeenschappelijke visie en dat is dat we Samen ten diepste in Vrede willen Leven.

Een Samenleving die leeft in Harmonie met elkaar en alle levensvormen, die leeft in Liefde met elkaar, De Ware betekenis van wat Liefde Is.

Als we alle de stille ruimte in Onszelf betreden dan is het dat wat we gemeenschappelijk VOELEN, want daar voelen we De Bron die Is in Ons.

Laten we het GEVOEL van hoe wij van Oorsprong met elkaar LEVEN, als een beeld in onszelf bekrachtigen en dit Beeld naar voren brengen als een krachtige waarneming in woord en daad en Zijn.

Laten we de ware betekenis van het woord SAMENLEVING weer Leven inblazen.

Wij als Mens dragen de Kracht van De Levens Bron in Ons.

Wij Zijn een deel van dat wat De Bron óf God genoemd word.

Het maakt dat wij scheppers Zijn van natuurlijke Oorsprong.

Wat wij denken

Hoe wij handelen

Hoe wij spreken

Hoe wij waarnemen

Het is allemaal van invloed op de schepping.

MIND CONTROL = Controle over de Mind

Binnen de wereld waarin wij nu leven is de Mens onder controle gebracht van Mind Control.

Op verschillende wijze word de Mens gemanipuleerd om te leven naar het gedachtegoed van hen die de macht hebben over en in deze wereld.

VREDE … VOEL maar, wat dit woord in de diepte omvat voor jou

Wij Zijn hier als brengers van VREDE.

Deze en gene die de macht uitoefenen op en in deze wereld hebben echter een andere visie en een andere agenda dan VREDE.

In de Oorsprong van Leven is de Mens VRIJ in zijn gedachtegang.

Echter in deze wereld word de gedachtegang van de Mens gemanipuleerd en beïnvloed.

Zowel maatschappelijk, religieus én spiritueel word de Mensheid beïnvloed om te denken in de lijn met dat wat er gewild word dat de Mens denkt zodat deze realiteit(en) ook tot werkelijkheid geschapen word(en) én dat deze realiteit zijn bestaan blijft behouden.

(Meer info over Mind Control technology is te vinden via internet)

Valt het je op hoeveel voorspellingen er gedaan worden, zoals in het verleden vele profeten vooraf zaken voorspelden die zouden gaan gebeuren?

Via het nieuws en de media, via social media en verschillende andere kanalen word op voorhand vaak al jaren of maanden vooraf ingefluisterd wat er aanstaande is en staat te gebeuren.

Al dit word gedaan zodat wij als Mens er onze gedachten aan geven en dus onze Scheppende Kracht.

Het is noodzakelijk dat de Mens gaat voelen en beseffen dat wij met onze gedachten mede scheppers zijn van dat wat er ontstaat als schepping.

Daarom is het ook noodzakelijk dat wij bewustzijn gaan brengen in ons hoofd en onze gedachtegang en heel goed nagaan of de gedachten die we denken wel voortkomen uit onszelf en in verbinding staan met ons Hart en de Bron in ons.

Het denken dient weer in verbinding gebracht te worden met Het Hart en de voelende neutrale Bron in Ons.

Een voorbeeld:

Als wij massaal onze gedachtegang richten op een uitbraak van oorlog.

En wij houden dit beeld in ons overeind als waar, dan kan de uitkomst zijn dat er werkelijk oorlog komt….

Omdat WIJ er onze levenskracht en scheppende kracht aan dit beeld toekennen.

Wat zou er gebeuren als wij massaal met elkaar het beeld van VREDE in onszelf Voeden, Voelen en er onze gedachte aan toevoegen en vervolgens dit beeld van binnenuit naar buiten ZIEN als de werkelijkheid waarin wij als Samenleving leven met elkaar?

Wat zou er gebeuren als wij De Levens Kracht In Ons zouden schenken aan dit beeld?

Als je het woord VREDE verruimt tot waar je een hele werkelijkheid ziet ontstaan met alles wat daarin te zien is.

Mens, dier, natuur en alle leven in Vrede Samen.

Wat zou er gebeuren als WIJ dit beeld ieder voor zich ZIEN, VOELEN, DENKEN……

Wat zou er gebeuren als WIJ ons door NIETS of niemand meer zouden laten afleiden en dit beeld iedere dag in ons dragen en ons beseffen dat we Zelf VREDE Zijn?

Ik vraag je om in alle rust en stilte dit te doorvoelen.

Wat zou er mogelijk Zijn….

Wat zou er ontstaan….

Door Onze Samen Kracht als Scheppers….


We zijn de wezens van Vrede

Wij zijn dat, wij zijn de rust en de ruimte, dat zijn wij, wij zijn die wezens van vrede maar van daadkracht, wij laten niet over ons heen lopen, omdat dat niet kan, omdat we onszelf ervaren. Dat is gewoon die kracht! Gewoon heel, heel krachtig, heel verlicht bewustzijn, hier binnenin!

Bekrachtiging  Crowd Power 21:2

… De natuur op de aarde het hartbewustzijn representeert van de Kracht van Liefde, dat je dus door je eigen bewustzijn heenloopt, door het bewustzijn van al het leven, dat er vanuit deze visie en dit besef … dat we de essentie krachtig neerzetten, dat daar waar de natuur roept om herstel, roept om aandacht en liefde, dat er instant nu de “force of life” aanwezig is in elke cel op de aarde.

Laten we lekker ontspannen en laten we beseffen, dat we geen softies zijn en dat we daadkrachtig, kosmisch bewustzijn zijn in een menselijke hoedanigheid. En in deze uitzending hebben we ook heel goed met elkaar weten aan te raken, dat we dragers zijn, een krachtdrager uit een andere werkelijkheid en dat alle elementen van de natuur op deze prachtige planeet een onderdeel zijn, rechtstreeks, met het bewustzijn in je hart, de “force of life”. En wereldwijd op deze prachtige, blauwe bibliotheek is er aandacht nodig, nu, vanuit jouw hart samen met andere wezens op deze wereld, andere mensen, om intentie van kracht, een brevet van kracht uit te dragen naar elke cel op de aarde.

Dus ga met je aandacht naar je hart en je beseft in dit moment, dat je een legitieme houder/houdster bent van dit fysieke lichaam, dat je representeert de “force of life” en je stelt je nu voor, terwijl je aanwezig bent in je lichaam, dat je de aarde waarneemt vanuit een baan om de aarde, en dat je de aarde ziet in een opstelling van een 2 tot 2 ½ meter groot en je ziet de aarde draaien. En heel diep in je hart besef je heel goed, dat op deze aarde 7 miljard mensen leven, individueel met een eigen ervaring. Je beseft dat op deze aarde ontelbare hoeveelheden dieren leven in de aarde, op de aarde, in het water, in de atmosfeer, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Je beseft, dat deze aarde zuiver bewustzijn is van al het leven en dat het gedrag, het collectieve gedrag van de bewoners op deze planeet ook veel schade heeft berokkend en nog steeds berokkent op dit moment.

En vanuit je hart, met je voorstellingsvermogen, breng je je handen naar de aarde toe en je houdt je handen onder de aarde vanuit eerbied en respect. En je beseft dat je werkt vanuit je eigen Kracht en op dat moment hier duizenden mensen tegelijkertijd hier in ruimte en tijd nu mede dragen in het dragen van moeder aarde. En zo staan er duizenden mensen in een cirkel rondom de aarde en we dragen samen onze moeder. We spreken het uit met woorden en we dragen het vanuit ons hart. Vanuit liefde en kracht, vanuit zuiverheid en dienstbaarheid, vanuit harmonie en vrede voor al het leven. Moeder aarde, wij zijn dankbaar, dat we hier zijn. En we spreken vanuit het eenheidsveld, de “force of life”, dat elke cel op de aarde, waar deze plek zich ook bevindt, waar pijn is, waar vervuiling is, waar op welke manier ook iets anders is dan heelheid, transparantie en doorstroming, dat deze plek geraakt wordt in het celbewustzijn vanuit ons hart en dat deze waarneming, deze kracht van liefde, zich verspreidt in elke cel van het aardebewustzijn, in het fysieke en het niet-fysieke, in ruimte en tijd, in het verleden, heden en de toekomst en dat zich dit als een golf verspreidt door en rondom de aarde. En je ziet op dit moment dat we gezamenlijk de aarde dragen, dat de aarde in het Licht gezet wordt. Dankbaarheid en eerbied dat jij er bent, dankbaarheid en eerbied voor al het leven, eer het leven ook in jezelf.

En zo is het.

En dan doe je je ogen weer lekker open.

********************************************************************************************************************************************************************************

Martijn: … Wat ik ermee wil aangeven, en dat gaat even voorbij de woorden, maar ik gebruik de woorden er wel voor, is dat je goed doordrongen bent dat ieder persoon, die tegenover je komt te staan een fundamentele drager is van de bron die jij ook in jezelf draagt! Iedereen die in het humanoïde bewustzijn leeft en in het bewustzijn van dit fysieke lichaam, laat ik het even bij het fysieke houden, leeft. En het is van heel groot belang, omdat elke actie tegen – en dat geldt eigenlijk voor al het leven, maar ik heb het puur bij het rehabiliteren en het revitaliseren van het menselijke bewustzijn van origine, van het oorspronkelijke – dat je goed beseft dat elke tegen beweging tegen een ander menselijk bewustzijn, een tegen beweging is in dat repatriëren van dat veld, wat gezamenlijk is, en in feite een weerslag heeft op jezelf. En dat is de oorlog die binnen het humanoïde bewustzijn worden uit gevochten. Dus elke wegdrukkende energie naar een ander toe, hoooh, we zitten wel op het scherpst van de snede, hoor, want hier gaat het er om.

Nu hebben we het over vrede terugbrengen in het versplinterde bewustzijn van de mens, dus het grid van bewustzijn waarin we met elkaar in andere tijden hebben genavigeerd. Wat eigenlijk gehackt is geraakt, wat leidt tot deze oorlogssituatie uiteindelijk en dat we elkaar niet meer willen zien en niet meer willen vervloeien. Het is dus belangrijk dat je beseft dat je een deelgenoot, een bron deelgenoot, in deze matrix, hoewel het dus een matrix is, een informatie universum, dat je dat anders moet gaan aankijken. Dus je moet steeds dieper gaan beseffen dat je met je eigen brongenoot te maken hebt. En dat is een heel belangrijk onderwerp, omdat één van de redenen, zolang wij dat niet beseffen als mensen, kunnen ook andere beschavingen eigenlijk niet in dit veld hier komen want ze krijgen met een heel ver en gebrokkeld bewustzijn te maken en in feite met je persoonlijkheid, waar dus geen bron in aanwezig is.

*********************************************************************************************************************************************************************

Choose! Kies! Waar gaat het over, welke plek wil je innemen. Wil je werkelijk meewerken in jezelf en naar de wereld om de plek zichtbaar te maken, de plek van vrede, de plek van dat je met elkaar samen met elkaar in aandacht, liefde kunt leven, wil je daar werkelijk voor kiezen dan moet je die plek ook innemen in jezelf! Maak je die keus dan is die keus zo fundamenteel, dan zal die bijna ontwrichtend zijn in de aankomende tijd waarin jij alles doet wat je doet omdat de keuzes die je normaliter maakt niet meer passen bij die keus. Dus welke keus maak je? Nou je hebt de keus om hier vandaag te zijn in een onderzoek of in een bevestiging. Het maakt niet uit. En die keus waar ik het over heb en dus waar ik voor sta is vaak confronterend, omdat die laat zien hoe diep de grillen lopen van gedrag wat niet bij ons hoort. Bij mij, bij jou, bij ons allemaal. Durf het vast te stellen, durf het te zien. Dat is goed want iets kan pas veranderen als het gezien wordt. Zo simpel is het!

**********************************************************************************************************************************************************************

Dus eigenlijk is het aanzuigende moment van het volgen, de aanzuigende kracht van het volgende moment zoals dat nu gaat op de aarde is een gedachte! Dit is hoe het kwantumveld functioneert. De gedachte is een instructie van hoe het volgende moment daar op aansluit en welk moment dat zal zijn. En als je gaat voelen dan zoek je helemaal niet naar een volgend moment. Als je gaat voelen en in het vrede-rust moment verkeert maar wel met vol bewustzijn aanwezig bent, en je richt op de situatie waarvan jij voelt dat er verdrukking en demping is in jezelf of bij iets anders, dan is het dichtgetrokken veld ofwel het regerende script, dat is allemaal informatie, want wij zien beelden maar het zijn informatievelden,  wordt geraakt door jouw bewustzijn en dan gaat kwantumfysica zijn werk doen dat een voelend wezen wat betrokken raakt bij iets, een gebeurtenis, een beweging zet in het veld ofwel de verkramping in het veld, de verdichting van het veld, de keuze die er is gemaakt waardoor die tijdlijn loopt, dat informatieveld wordt geraakt en de trilling daarvan verandert, waardoor alle mogelijkheden die daarop aansluiten vrij toegang krijgen!

Dus je raakt hem eerst aan met je bewustzijn en dan geef je een instructie vanuit het bewustzijn, niet van “en nu geef ik een opdracht dat en dat..” maar een instructie met je bewustzijn, dat jij er bent en je neemt het waar en dat kun je heel diep en krachtig doen. En dit is geen gegoochel, dit is kwantumfysica.

En nu gaan wij dieper beseffen dat in deze lijn, als we in deze lijn stappen waar ik het nu over heb, en dat kan op een heel andere manier zijn als dat ik nu uitleg, maar als we in deze lijnstappen in de innerlijke scheppingskracht, modelloos, dat we geen andere intelligentie meer dienen behalve onze wezenskracht als mensen op de aarde, dat je je grootste vijand een kus kunt geven van (klapt met handen) en zegt “ik hou van jou, ik geef zo diep om jou” “alles wat er is gebeurd dat laat overeind staan dat je prachtig bent, want ik kijk naar binnen, naar de binnenkant”. En in het moment dat we in die lijn gaan werken, dus de lijn van het voelen, helder bewustzijn, en hem inzetten als wezens samen, ook keuzes in de aarde, dan kunnen hier dingen gebeuren in de aarde jongens dat kan zo snel gaan! In deze lijn krijgen we assistentie van kwantum observers uit andere werelden.

*****************************************************************************************************************************************************************************

Denk erom dat je de ander niet beleerd. Een waarde oordeel is al onwenselijk (bijvoorbeeld ‘wat goed van je’). Reacties die sturen in de gemoedstoestand moeten helemaal weg. Praten elkaar als mensen naar de mond of naar de grond. Dat bestaat niet in onze oorsprong. Daar is geen sturing in wat jij voelt. We staan voor een grote verandering en een heel andere manier van communicatie. In het hele systeem zit aansturing dat jij niet zelf zal voelen. De leegtes die wij volpraten zullen wegvallen en daar ontstaat het. Onderzoek voor jezelf eens wat gebeurd als je stopt met het volpraten van deze leegtes, het zuivere van de mens komt dan tevoorschijn (in plaats van dat je daar zelf iets in zet). Hebben nu een reflexmatige communicatie. In deze wereld zijn wij mensen zo diep besmeurd, beschadigd en bekrast. Stel je voor dat een reactie komt uit het veld als een weten (in plaats van een waardeoordeel van een ander). Dat iedereen stil is en voelt; dat is oorspronkelijke taal. Als niets goed of niet goed is, wat voor schoonheid de kracht die in jou is jou laat voelen hoe mooi dat moment is.

Op het moment van volledig open contact collectief gaat de mens zichzelf anders ervaren, een ander zelfbewustzijn en realiteitservaring. De mens krijgt een andere intelligentie en een andere behoefte. Er ontstaat een ander soort mens, eentje die totaal niet te chanteren is. Het brein gaat deze veranderingen doorgeven aan het lichaam waardoor modificaties aan het lichaam ontstaan; een aanpassing in de evolutie (gebaseerd op het brein). Bijvoorbeeld kortere darmen, omdat minder voeding nodig is). Het brein is gigantisch! Fysiek kan dit uitdagend zijn dus daar is begeleiding in nodig.

Bewustzijn is primair, als het levende krachtveld reageert op wie jij bent en je wordt razendsnel gereproduceerd in het lichtveld en je hebt het vermogen om los van het lichaam waarin je bent binnengekomen te navigeren, kun je op zoek naar elke mogelijke plek in het universum, is tijdreizen mogelijk enzovoorts. Het gaat niet om het begrijpen hiervan, het is er sowieso al. Jezelf herintroduceren. Het onmogelijkheidsveld in gaan en al het mogelijke tot je laten komen. Overal instappen en jezelf herintroduceren in de meest onmogelijke situaties. Alle mogelijkheden open leggen, menselijke aandacht daar naartoe brengen en verder openen. Het gaat om hele strakke informatievelden, dus is een uitdaging. Bijvoorbeeld, persconferentie elke twee weken. Gaat er eigenlijk om; mag ik jouw DNA? Overal kan jouw genetische DNA in beweging komen in de ander zijn veld. Is heel veel te doorzien en door voelen. Hier ben ik en het weten dat op mij gereageerd wordt door de kracht. Ik zie jullie en ik ben hier. Het gaat om de ontmoeting in de energie.

Vele wegen om aandacht, focus en kracht vanuit borging te laten ontstaan en daarvoor zijn wij hier. De mind is vergiftigd door oordelen. Door aandacht en liefde te voelen voor een ander mens gaat de aandacht daar naartoe en ontstaat een reactie in het veld waardoor DNA manifestatie in het veld van de ander antwoord krijg van een andere intelligentie. Deze kunst, wat de creatie liefde is, zal teruggebracht worden door krijgers van het hart (woorden van de universele wijsheid). Zo moeten wij elkaar allemaal zien; als vredes krijgers. Soms zul je tot razernij komen om liefde te kunnen voelen en soms moeten wij het als mensheid met elkaar samen doen.

Bronnen:

Crowd Power 21:  https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M

MvS-Terugkom-oefendag-nav-educatieserie

MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid

Communiceren met de Kosmische kracht – training d2

Art: Indian ink philosophy door Jian Shaqing Foto: Pedro Ribeiro Samoes