Een bericht aan het Universum van The Pleiadian Ring of 500

Een bericht aan het Universum van The Pleiadian Ring of 500 – Aangeslotenen van The Pleiadian Council of Light (februari 2012)

Bron (volledige tekst): https://freerspirit.com/2012/02/26/a-message-to-the-universe-from-the-pleiadian-ring-of-500-affiliates-of-the-pleiadian-council-of-light/

Het volgende is een telepathische boodschap die ik vanmorgen ontving van mijn Pleiadische familie, ook bekend als “De Ring van 500”, die, zo is mij verteld, aangesloten zijn bij de Pleiadische Raad van Licht. Lees alstublieft met oprecht onderscheidingsvermogen in de wetenschap dat telepathische kanalen soms vervormd of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden door de ontvanger. <…>

Sta mij toe mij eerst even voor te stellen. Ik ben Peter. Ik ben door uw Ring-of-500-familie gekozen om de woordvoerder te zijn voor deze specifieke communicatie. De reden hiervoor is dat het mijn specifieke interessegebied is om de dagelijkse politieke en financiële gebeurtenissen te volgen en hun grotere effecten op ons ‘grondpersoneel’ te analyseren. Ik heb een analyseteam dat me helpt bij het ordenen van al deze informatie. We kijken voortdurend, lezen, discussiëren, analyseren en rapporteren onze bevindingen aan de Raad van Licht. Hoewel het klinkt als een hiërarchisch systeem, is het dat echt niet. We beschouwen onszelf te allen tijde als een team van gelijken, maar elk heeft zich vrijwillig gemeld om in hun interessegebied van dienst te zijn. Sommigen van ons hebben ervaring met politiek en het financiële systeem van “vorige” geïncarneerde levens op aarde, en dat is waarom we ervoor kiezen om te volgen, hoewel we deze categorieën op geen enkele manier of vorm als “spiritueel” beschouwen.

Bestuur is natuurlijk noodzakelijk voor orde op jullie planeet, maar het wordt momenteel niet behandeld op een spirituele manier die goed is voor de collectieve belichaming. De politieke wereld is vertekend door een bekrompen mind die jullie planeet al eeuwenlang teistert. Dit gaat allemaal terug naar de verschuiving van mannelijke energie en de beweging van de aartsvaders. Inmiddels weten de meesten van jullie dat deze mensen niet volledig menselijk zijn. Ze poseren alleen om mens te zijn. Maar ze worden gedreven door duistere vierdimensionale kracht om deze planeet te regeren, haar grondstoffen te exploitereren en al haar inwoners tot slaaf te maken. Dit is de reden waarom lichtwezens uit elke centimeter van het universum (miljarden andere sterrenstelsels) zijn gekomen en op aarde zijn geïncarneerd als fysieke menselijke wezens – om te helpen bij het ontwaken en opstijgen van de energie van deze planeet naar de hogere dimensionale rijken. <…>

Ja, er zijn er nog steeds nogal wat (mensen) die sluimeren, nog steeds en deze kandidaten beschouwen als “goede potentiële leiders” van uw land. Geen zorgen echter. Hun aantal verbleekt in vergelijking met die van de ontwaakten. Gelukkig voor jou hebben je Indigo-kinderen je goed gediend, want zij zijn het die Occupy Wall Street hebben georganiseerd, en zij hebben de spirituele wekker over je blauwe planeet laten luiden. Hoewel sommigen nog steeds op de snooze-knop drukken, strekt de meerderheid zich uit en geeuwt en gooit de dekens van zich af, terwijl een select aantal al hun ochtendkoffie hebben gehad en aan hun noodzakelijke werk zijn begonnen. Dit is geweldig nieuws voor jullie collectief.

Nu we het toch over je ‘collectief’ hebben, vraag je je misschien af: wat bedoelen we daar precies mee? We hebben het over het bewustzijn van elke bewoner van jullie planeet als geheel. Als één. Want jullie zijn allemaal Eén. Eén collectief bewustzijn.

Wat IS bewustzijn? Het is de combinatie van gevoel en bewustzijn die wordt verzameld uit het emotionele en logische (mentale denkproces) van elk individu. Velen van jullie hebben (nu al te lang) uitsluitend vanuit je verstand gewerkt in plaats van vanuit je hart. Velen van jullie denken meer dan je voelt en vertrouwen meer op logica dan op emotie. Dit is een mannelijk energie-effect. Dit is hoe mannelijke energie gedurende duizenden jaren jullie verschillende samenlevingen heeft gedomineerd. Je gedachten kunnen heel gemakkelijk worden gemanipuleerd, maar je hart… je hart is je ware centrum. Niemand – zelfs geen vierdimensionale duistere kracht – kan je beroven van je hartgerichte kennis. <…>

Zoals we al eerder zeiden, is de mind gemakkelijk te manipuleren. Jullie zijn allemaal zeer telepathische wezens. Dat ben je altijd geweest. Maar de berichten die binnenkomen, zijn niet welwillend geweest. Ze zijn afkomstig van door de mens gemaakte religies, die allemaal worden gecontroleerd door de duistere krachten. Ze zijn afkomstig van jullie onderwijsinstellingen – ook gecontroleerd door dezelfde duistere krachten. En ze zijn afkomstig van jullie media die – je raadt het al – gecontroleerd worden door dezelfde duistere krachten. Als we het over media hebben, hebben we het niet alleen over ‘nieuwsmedia’. We hebben het over ALLE SOORTEN media. Televisieprogramma’s, advertenties, films en ja, zelfs de muziekindustrie. Al die artiesten die zich voor het geld aan deze duistere krachten hebben verkocht. <…>

Onze boodschap aan de massa op dit moment zou zijn om de tijd die je zit te zitten en tv te kijken, die tijd beter te gebruiken. Maak een wandeling buiten. Breng tijd door in de natuur. Of gebruik je talenten. Schilderen, tekenen, schrijven, knutselen, uitvinden. Wat je hobby of favoriete tijdverdrijf ook is – ga erop uit en geniet ervan. Koppel los. Deprogrammeren van de donkere programmering. Vind jezelf. Vind je hartcentra. Schud het donker af. Adem. Bevrijd jezelf. <…>

Velen hebben naar jullie planeet verwezen als “Aardse School” vanwege haar huidige staat van dualiteit. Er is gezegd dat de aarde de enige plek in het universum is waar lichtwezens heen kunnen gaan om de polariteitsenergieën van licht en donker te ervaren, en dit is waar. Maar deze polariteit heeft jullie planeet bijna vernietigd. En het heeft veel opschudding en onrust veroorzaakt onder de lichtwezens, want de misstanden die ze hebben geleden terwijl ze in elke incarnatie op aarde waren, hebben hun biomagnetische sferen (velden) vervuild en ze vast laten zitten in karmische patronen waarvoor er weinig hoop was om te ontsnappen. Of zo voelen ze. Dit is zeer disfunctioneel en ongezond gebleken, en ook ontwrichtend, aangezien er nogal wat “rehabilitatie” nodig is voor een licht wezen om deze misstanden te overwinnen voordat ze in staat zijn om naar een lichtere staat van zijn op een andere planeet te gaan. Zie het als een ‘detox-programma’. Dit is wat een lichtwezen moet doorstaan ​​en met succes voltooien voordat het naar een ander rijk kan verhuizen nadat het tijd op aarde heeft doorgebracht in het dualiteitspel.

Dit wordt allemaal volledig begrepen door elk lichtwezen voordat het op aarde incarneert. Dat is waarom jullie allemaal vaak door veel lichtwerkers daar op aarde worden aangeduid als “de sterksten van de sterken”. Het is net als die show Fear Factor (die we trouwens helemaal VERSCHRIKKELIJK vinden). Jullie nemen deel aan iets waarvan jullie allemaal weten dat het niet alleen giftig zal zijn voor je fysieke lichaam, maar ook voor je eigen lichtlichamen. En toch volhard je, als soldaten die ten strijde trekken (de gevaren en de gevolgen kennende) om één eervolle reden – om deze planeet te helpen de duisternis omver te werpen die haar heeft belegerd en gekweld.

En op dezelfde manier waarop je deelnemers aan Fear Factor bekijkt, denkend: “Ik zou zoiets nooit doen”, half in ontzag en bewondering en half in afkeer, sommige lichtwezens kijken op precies dezelfde manier naar JOU. Ja, er zijn lichtwezens die nooit – en nimmer – zullen incarneren in fysieke lichamen om precies dezelfde reden waarom je nooit dierlijke geslachtsdelen zou eten of in een tank vol giftige slangen zou stappen: het is verachtelijk, walgelijk, giftig en gevaarlijk. En de consensus is hetzelfde: die persoon is moedig of dom. Of misschien allebei.

De meesten van ons beschouwen degenen onder jullie die momenteel op aarde zijn geïncarneerd natuurlijk als moedig. Eervol. Verstandig. Intelligent. En ja, zelfs heroïsch. Omdat dit, in tegenstelling tot Fear Factor, geen ‘show’ is. Dit is een zeer noodzakelijke daad. En het is in het voordeel van het hele universum. Jullie zijn er allemaal om de gifstoffen op te ruimen die jullie planeet in het universum gooit. Jullie zijn die zeer dappere kernwapenwerkers die zich aankleden en naar beneden gaan in de reactoren, de gevaren kennende, maar jullie doen het voor de verbetering van anderen. En dat is het edelste wat een lichtwezen kan doen. Hiervoor bewonderen we je, we groeten je en we houden heel, heel veel van je. Daarom zien wij er van onze kant op toe dat u geen kwaad zal overkomen. Vooral tijdens deze tumultueuze tijden als je alle “systemen” om je heen ziet afbrokkelen.

Je ziet hoe jouw regeringen zichzelf vernietigen. Je ziet monetaire systemen vallen als het kaartenhuis dat ze zijn. En je ziet overal om je heen persoonlijke relaties – en mogelijk zelfs die van jezelf – mislukken. Wees niet bang. Deze zijn nodig in het belang van iedereen. Het kan je op dit moment verwarren. Je vraagt ​​​​je misschien af: “hoe kan dit ooit goed zijn?” Maar dat komt simpelweg omdat je ‘denkt’ dat je geen andere manier weet. Laat ons je geruststellen dat je dat doet. Je kent VEEL andere manieren. Je kent veel BETERE oplossingen. Het enige wat je hoeft te doen is naar binnen gaan. Vind je hartcentrum. En onthoud wie je bent. Want jullie komen uit veel verschillende sterrenstelsels in ons heelal. Jullie zijn allemaal wel eens “wereldleiders” geweest. Onthoud wat we je vertelden: je bent de sterkste van de sterken. Als je dat niet was, zou je op dit moment niet op aarde zijn. Want DEZE TIJD is de belangrijkste tijd voor het hele Universum. <…>

Kijk. Denk aan de vele soorten rassen op jullie planeet. Jullie zijn allemaal “mensen”. Ze hebben allemaal hetzelfde DNA. Jullie hebben allemaal rood bloed door je aderen stromen. Hoewel het pigment van je huid en fysieke structuren en gelaatstrekken enigszins verschillen, zijn je menselijke biologische eigenschappen allemaal vrijwel hetzelfde. En je bent niet uit apen geëvolueerd. Omdat we al kunnen anticiperen op de zucht van verlichting van de meerderheid van het collectief, anticiperen we ook op de zuchten die zullen volgen als we jullie vragen na te denken over het feit dat jullie misschien geschapen zijn door de collectieve schepping van andere wezens van andere planeten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat “God” nam geen deel in jullie schepping, want de “Godskracht” stroomt door ieder van ons. Maar we vragen jullie om op dit moment te bedenken waarom er echt een ontbrekende schakel is (en ja, er IS nog steeds een ontbrekende schakel omdat, zoals we jullie vertelden, jullie NIET uit apen zijn geëvolueerd). <…>

De waarheid is … je lichamelijkheid is door JOU gecreëerd. JOUW collectieve verbeelding en geest. Jullie zijn ALLEMAAL EEN. We zijn allen één. En samen, met de hulp van de Goddelijke kracht die ons als één verenigd houdt (collectief bewustzijn), hebben we onszelf ontworpen om te zijn wie we zijn en eruit te zien zoals we doen in de fysieke wereld. Waaruit, vraag je? Bewustzijn. Verbeelding. En persoonlijke kracht. Ja, lieverds…we ZIJN zo machtig.

Welkom bij de WAARHEID.

Nu vragen we je… alstublieft… gebruik jouw kracht om op te staan… om te spreken… en je hart te volgen. VOELEN. Laat de denk- en denkspelletjes over aan de duistere ‘kliek’.

JIJ hebt de kracht om nee te zeggen. JIJ hebt de macht om je “gekozen” functionarissen die de macht en controle over je hebben, te ontslaan. JIJ hebt de macht om “orders” van het duister te trotseren. JIJ hebt de macht om al het geweld te stoppen. JIJ hebt de kracht om lief te hebben. Open nu je harten, heb lief en stijg op.

Vrede voor jullie allemaal.

~~~~ ~~~~~~~

Pleiades (wallpaper / achtergrond afm 2048×1364) download plaatje

~~~~~~ ~~~~~~

English

A message to the Universe from The Pleiadian Ring of 500

A message to the Universe from The Pleiadian Ring of 500 – Affiliates of The Pleiadian Council of Light (February 2012)

Source (full text): https://freerspirit.com/2012/02/26/a-message-to-the-universe-from-the-pleiadian-ring-of-500-affiliates-of-the-pleiadian-council-of-light/

The following is a telepathic message I received this morning from my Pleiadian family, also known as “The Ring of 500” who, I am told, are affiliates of The Pleiadian Council of Light. Please read with heartfelt discernment with the knowledge that telepathic channels can sometimes be garbled or misinterpreted by the receiver. <…>

First, allow me to introduce myself. I am Peter. I have been elected by your Ring-of-500 family to be the spokesperson for this particular communication. Reason being, it is my particular area of interest to follow the daily political and financial happenings and analyze their greater effects on our “ground crew.” I have an analysis team who helps me organize all of this information. We are constantly watching, reading, discussing, analyzing, and then reporting our findings to the Council of Light. Although it sounds like a hierarchical system, it’s really not. We consider ourselves a team of equals at all times, but each has volunteered to serve in their area of interest. Some of us have experience with politics and the financial system from “past” incarnate lives on Earth, and that is why we choose to follow, although we do not deem these categories to be “spiritual” in any way, shape or form.

Governance, of course, is necessary for order on your planet, but it currently is not handled in a spiritual manner that is good for the collective embodiment. The political world is skewed by closed mindedness that has plagued your planet for centuries now. This all goes way back to the shift of masculine energy and the movement of the patriarchs. By now, most of you know that these folks are not fully human. They only pose to be human. But they are driven by dark fourth-dimensional force to rule this planet, strip its resources, and enslave all of its inhabitants. This is why light beings have come from every inch of the Universe (billions of other galaxies) and incarnated on Earth as physical human beings – to assist in the awakening and ascension of this planet’s energy into the higher dimensional realms. <…>

Yes, there are still quite a few who slumber, still and view these candidates to be “good potential leaders” of your country. No worries, though. Their numbers pale in comparison to those of the awakened. Fortunately for you, your Indigo children have served you well, for it is they who organized Occupy Wall Street, and it is they who sounded the spiritual alarm clock across your blue planet. Although some are still hitting the snooze button, the majority are stretching and yawning and throwing off the covers while select few have already had their morning coffee and have begun their necessary work. This is wonderful news for your collective.

Now, speaking of your “collective,” you may wonder:  what exactly do we mean by that? We are speaking of the consciousness of every inhabitant of your planet as a whole. As one. For you are all ONE. One collective consciousness. What IS consciousness? It is the combination of feeling and awareness that is collected from the emotional and logical (mental thought process) of each individual. Many of you (for too long now) have been operating solely from your minds rather than your hearts. Many of you think more than you feel and rely on logic more than emotion. This is a masculine energy effect. This is how masculine energy has dominated your various societies over several thousands of years. Your thoughts can be manipulated very easily, but your hearts…your hearts are your true center. No one – not even a fourth-dimensional dark force – can rob you of your heart-centered knowledge. <…>

As we said before, mind is easily manipulated. You are all highly telepathic beings. You have always been. But the messages coming in have not been benevolent. They have come from man-made religions, which are all controlled by the dark forces. They have come from your educational institutions – also controlled by these same dark forces. And they have come from your media who are – you guessed it – controlled by these same dark forces. When we say media, we are not just referring to “news media.” We are referring to ALL TYPES of media. Television programming, advertisements, movies, and, yes, even the music industry. All of those artists who have sold out to these dark forces for the money. <…>

Our message to the masses at this time would be to take that time you sit and watch TV and put it to better use. Take a walk outdoors. Spend time in nature. Or use your talents. Paint, draw, write, tinker, invent. Whatever your hobby or favorite pastime is – go out and enjoy it. Unplug. Deprogram from the dark programming. Find yourselves. Find your heart centers. Shake off the dark. Breathe. Free yourselves. <…>

Many have referred to your planet as “Earth School” because of its current state of duality. It has been said that Earth is the only place in the Universe that light beings can go to experience the polarity energies of light and dark, and this is true. But this polarity has nearly destroyed your planet. And it has created a great deal of upheaval and unrest amongst the light beings, for the abuses they have suffered while on Earth in each incarnation has polluted their biomagnetic spheres and left them stuck in karmic patterns for which there has been little hope for escape. Or so they feel. This has proved to be very dysfunctional and unhealthy, not to mention disruptive, as it takes quite a bit of “rehabilitation” for a light being to overcome these abuses before they are able to move into a lighter state of being on another planet. Think of it as a “detox program.” This is what a light being must endure and successfully complete before it can move to another realm after it has spent time on Earth in the duality game.

This is all fully understood by every light being before it incarnates on Earth. That is why you are all often referred to as “the strongest of the strong” by many lightworkers there on Earth. It is like that show Fear Factor (which we find completely VILE, by the way). You are participating in something that you all know is going to not only be toxic to your physical bodies, but also to your own light bodies. And, still, you persevere, like soldiers going into battle (knowing the dangers and the consequences) for one honorable reason – to help this planet overthrow the darkness that has besieged her and tormented her.

And, the same way you watch contestants on Fear Factor, thinking “No WAY would I EVER do something like that,” half in awe and admiration and half in disgust, some light beings watch YOU the very same way. Yes, there are light beings who have never – and will never – incarnate into physical bodies for the very same reason you would never eat animal genitals or get into a tank full of poisonous snakes: it’s vile, disgusting, toxic and dangerous. And the consensus is the same: that person is either brave or stupid. Or, perhaps, both.

The majority of us, of course, view those of you currently incarnated on Earth as brave. Honorable. Wise. Intelligent. And, yes, even heroic. Because, unlike Fear Factor, this is not a “show.” This is a very necessary deed. And it is for the benefit of the entire universe. You are all there to clean up the toxins your planet throws out into the Universe. You are those very brave nuke workers who suit up and go down into the reactors, knowing the dangers, but you do it for the betterment of others. And that is the noblest thing any light being can do. For this, we admire you, we salute you, and we love you very, very dearly. That is why we see to it from our end that no harm will come to you. Especially during these tumultuous times as you watch all the “systems” crumble around you.

You are watching your governments self destruct. You are seeing monetary systems fall like the house of cards that they are. And you are seeing personal relationships all around you – and possibly even your own – fail. Fear not. These are necessary for the benefit of all. It may confuse you at this time. You may wonder, “how could this possibly be good?” But that is simply because you “think” you know no other way. Let us reassure you that you do. You know of MANY other ways. You know of many BETTER solutions. All you have to do is go within. Find your heart center. And remember who you are. For you come from many different galaxies throughout our Universe. You have all been “world leaders” at one time or another. Remember what we told you: you are the strongest of the strong. If you weren’t, you would not be there on Earth at this time. For THIS TIME is the most important time for the entire Universe. <…>

Now. Think of the many types of races on your planet. You are all “human beings.” All possess the same DNA. You all have red blood running through your veins. Although the pigment of your skin and physical structures and facial features are somewhat different, your human biological qualities are all pretty much the same. And you did not evolve from apes. As we can already anticipate the sigh of relief from the majority of the collective, we also anticipate the gasps to follow as we ask you to contemplate that you just might be created from the collective creation of other beings from other planets. Of course, this is not to say that “God” did not play a part of your creation, as the “God force” flows through each and every one of us. But we do ask you to contemplate at this time why there really is a missing link (and yes, there still IS a missing link because, as we told you, you did NOT evolve from apes). <…>

The truth is…your physicality was created by YOU. YOUR collective imagination and spirit. You are ALL ONE. WE are ALL ONE. And, together, with the help of the God force that keeps us united as one (collective consciousness) we have designed ourselves to be who we are and appear as we do in the physical world. Out of what, you ask? Consciousness. Imagination. And personal power. Yes, dear ones…we ARE that powerful.

Welcome to the TRUTH.

Now, we ask you…please…use your power to stand up…to speak up…and follow your hearts. FEEL. Leave the thinking and the mind games to the dark “cabal.”

YOU have the power to say no. YOU have the power to dismiss your “elected” officials who hold power and control over you. YOU have the power to defy “orders” from the dark. YOU have the power to stop all violence. YOU have the power to love. Now open your hearts, love, and ascend.

Peace to all of you.


Maak Je Geen Zorgen

Martijn: Ik lag gisteravond in bed… ik lag lekker te luisteren naar de wind, was zo ontzettend heerlijk genieten. En de zijkanten, bij oogkassen, daar heb je de botten en aan die kant begon het bij mij te trillen. Ik kan dat ook “uitzetten”, als ik het, zeg maar, niet wil, maar ik liet dat gewoon gebeuren. Dus ik lag zo en daar komen allemaal lichtvelden hieruit, aan de zijkant, ik lag zo rustig.  En toen transformeerde zich de hele ruimte waarin ik aanwezig was, en het is niet de transformatie, want de ruimte bleef gewoon bestaan, maar er is een overloop van de een naar de andere ruimte, en toen stond ik in een ruimte, een heel groot onderzoekscentrum. Ik heb zoiets al eerder gezien, een kleine, ik heb erover in de lezingen wel eens eerder verteld. Maar het was een heel groot onderzoekscentrum, daar liepen allemaal mensen uit de Siriaanse beschavingen en daar liepen ook Pleiarische mensen. En ik liep daar doorheen en mensen vonden het ook mooi, dat ik er was.

Ik liep niet gelijk, ik stond zo rustig te kijken, dus mijn lichaam van dit wordt vanuit mijn bewustzijn gereproduceerd, opnieuw opgebouwd, in die plek. En ik loop door die hele grote ruimte met hele … anderhalve meter grote vloertegels, niet donkergrijs, ook niet licht, een stevige kleur grijs met donkergrijze vlammen doorheen op de vloer. Heel mooi glimmend. Ik zie die mensen lopen om me heen, mensen ze zeggen mij ook gedag. En in het veld voelde ik ook dat het hele veld me gedag zei, een collectieve gewaarwording vanaf hen. Ik begin te lopen en ik voelde dat ik geobserveerd werd. En ik mijzelf had ook afgestemd heb dat ik te gast ben op een andere plek. Ik liep naar een 5 a 6 meter verderop zijnde muur en het was helemaal van glas. Ik kijk ernaar – het is heel hoog, 6 – 7 meter hoog, een heel grote wand. Er was een hele stevige balie van links naar rechts gebouwd, helemaal zwart, glimmend zwart, en er stonde mensen zo naar buiten te kijken. En ik loop naar hen toe en ik vraag: “Mag ik ook…?”. En het wordt gelijk gezegd: “Kijk maar lekker.” Het is geen vragen, he. Het is echt iets van deze wereld, het is aangeleerd. Aan wie moet je vragen of je mag kijken, eigenlijk?

En ik kijk dus naar buiten en door dat glas zie ik flinterdunne gouden draadjes. Weet je de sliertjes die je in de kerstbomen hangt die van goud zijn? Die, maar dan vele, vele malen dunner, en het is als een honingraat in het glas, net als van bijen, zo ziet het eruit. En terwijl ik in de lengte, zo van links naar kijk, zie ik dat het een soort gouden raamschittering is. En toen vertelde het raam: Geef je aan waar je naar wilt kijken en wij zullen zorgen dat je het ziet. Ik kijk naar buiten en ik gaf niets aan wat ik wilde zien, ik keer er gewoon doorheen. Ik kijk naar buiten en ik zie een enorme bergrug en die stond vol met bloemachtige struiken, alleen maar bloemen in allerlei kleuren. En ik kijk zo uit het raam naar beneden en we zitten aan de rand van een enorm ravijn. Als je zegt Grand Canyon – in volle bloei, zo groot, die Kracht. En ik kijk zo naar buiten en – het is heel mooi. En ik besluit om naar buiten te gaan en ik loop naar buiten. Aan de zijkant er is een opening, een trap die loopt naar links, ik ga ervan af. Ik zie daar precies langs de rand van anderhalve meter tussen het object, waar ik dus in was, en de natuur, echt zo’n looprand, en ik kon het een scene zijn uit een decor, of overheen of erlangs lopen, maar oei, je zou zo 5 kilometer naar beneden kunnen vallen. Dus het was echt het scherp van de snede, de omgeving. Wij creëren hier altijd de veilige omgevingen, uit angst. Maar daar waar we vandaan komen is dat niet. Er is daar geen onveilige omgeving maar daar kun je dus miraculeuze situaties tegenkomen die totaal niet angstig zijn of een gevaar-setting opleveren, helemaal niet, nul. En kijk naar het object, een heel groot voertuig… Heb je wel eens een zilvervisje gezien? Het is zilvervisachtig maar dan aan de voorkant is de zilvervis veel breder en dan met een soort versmalling naar achteren. Zo’n heel groot object. En aan de voorkant van de zilvervis heel hoog, en aan de achterkant niet helemaal naar beneden lopend, maar zo naar de zon , er waren meerdere lichtbronnen. En toen ik daarnaar kijk toen dacht ik: Wow, wat leuk. Want ik besefte vanuit mezelf dat ben ik hier wel, maar eigenlijk ben ik hier ook niet.

En toen liep ik weer naar binnen, de mensen stonden met de handen op die panelen en toen gingen we aan de zijkant, daar hingen ook een heel groot zwart scherm was waar allemaal lichtvelden in draaide die bijhouden wat er allemaal in matrixen, in werelden, gebeurt. Het was een heel groot onderzoeksgebouw.

Ik liep door het gebouw heen en toen kwam ik Pietha(?) tegen, de man die ik wel eens eerder heb ontmoet, hele grote bruine baard. Hij heeft heel donkerpaars, donkerblauw, het is moeilijk te duiden die kleur… Marineblauw lijkt ook een beetje tegen paars aan te zitten. Hij had een pak aan, echt een pak met aan de voorkant ook echt zo’n schild van bruine kleur. En Pietha zei me gedag want ik was zelfs een paar keer eerder geweest, dat is heel veel jaren geleden. En toen was Nah’eshrah, dat is een vrouw met heel wit haar -ik heb sowieso 12-13 mensen gezien. Die vrouw, Nah’esh heeft heel wit haar, vol maar stijl, tot iets over de schouders. En zij was in super witte kleding, glimmend wit, zoals een glimmend witte piano, weet je, probeer je maar eens kleding zo glimmend wit te krijgen. En hele mooie laarzen, aan de binnenkant ze liepen zo scheef, heel mooi met een gebroken wit… glimmende inleg, aan de bovenkant liep het ook zo…zilverwit, gebroken wit-achtige inleg. Perfect wit pak. En hier een heel mooi gouden rand met allemaal tekens daarin. En Nah’esh zei me ook gedag en ik zei: Dag, Nah’esh. Precies zo. En toen ik het uitsprak voelde ik al de contactlijnen tussen mensen.

En toen kwam nog een andere persoon erbij, El’ra … die heeft donker haar. De man komt uit de Pleiarische constellatie en de vrouwen komen uit de Siriaanse werelden. Ze vertelden dat ze daar precies weten wat er gebeurt, ze houden alles bij. Elke mogelijkheid die er ook wordt ingevuld wordt exact gemonitord, van elke wereld. En toen kon ik door de grote schild wat aan de muur hangt, het is de muur van een enorme omvang, daar zit het hele uurwerk in van alle universa en werkelijkheden die zij monitoren. Die heeft een eigen bewustzijn dat gevoed wordt door de mensen die daarmee werken en dat bewustzijn houdt nauwlettend in de gaten wat er allemaal in al die werelden gebeurt. En als daar een aandachtspunt is dan verschijnt het ook als een hologram in dat zwarte beeld. En daar kijk ik zo naar, en ze was heel vredig, heel rustig.

En toen wist ik: Ja, dat is allemaal leuk en aardig dat ik hier ben maar ik weet ook precies waar het is. Dus ik loop zo de ruimte uit, doe de deur open (de deur zoals hier), loop door allemaal gangen heen en ineens kom ik bij een uitgang, een glazen deur. Ik doe de deur open en ik ben in de stad. Ik weet precies waar het is. Ik kon de hele stad ook exact herinneren. En toen ik dat gebouw uitging, wat aan de voorkant zo’n zilvervis object is wat wij vanuit hier als ruimteschepen zien, zag ik vanuit de andere kant als een onderdeel van een heel groot complex van allerlei gebouwen, onderzoekcentra. De onderzoekcentra die hebben de technologie die op bewustzijn gebaseerd is, waarmee ze zichzelf kunnen verplaatsen, in alle dimensies, in alle plekken, in alle locaties. Ze kunnen overal naar toe navigeren en zij geven daarbij zelf de vorm aan hoe ze daaruit komen te zien.

Ik kijk zo door de stad, het is een heel grote stad in de natuur gebouwd, bergen, licht groen was alles, er waren geen donkergroene bomen, alles was lentegroen maar in volle bloei en overal waren gebouwen, allemaal van verschillende architectuur en alles was een soort grote campus. Het is een onderzoeksfaciliteit, het is een wereld op zich. En allemaal verschillende afdelingen. En het hele complex, de hele stad die daar is, dat is één van de ontelbare steden, locaties, waarin exact bijgehouden wordt wat er allemaal gebeurt. Alles wordt exact gezien. Precies.

En toen liep ik naar een auto toe, zo noem ik het maar even. Het is een rechthoek waarvan de hoeken heel erg rond zijn. Die was lichtgroen met wit, zo een beetje als de blaadjes, hele mooie, schone objectjes. Daar zaten twee paneeltjes in en als je daar in gaat zitten, die raakt de grond niet, die ligt boven de grond, we noemen dat zweven. Je gaat erin zitten en legt je handen daarop, daarmee maak je contact, er komt vriendschaps-contact tussen jou en het object. Het object heeft eigenlijk een eigen identiteit maar de identiteit komt eigenlijk voort uit jou. Dus je komt jezelf tegen, dus de technologie die daar is, die komt eigenlijk voort uit jou. Je maakt contact, legt je handen daarop en dan kon ik ergens aan denken waar ik naar toe wilde. Maar ik besloot dat niet te doen omdat ik ook besefte dat ik hier ben. Ik wist niet precies hoe de tijd hier liep.

Dus toen heb ik naar binnen gegaan, zag mensen lopen. Het is heel veel vriendschap, heel veel blijheid is daar. Voor onze begrippen hier, we zitten in totale verwrongenheid. Als je in die wereld gewoon even bent, ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Het is zo vol aan energie en het is zo vol levensreden, er is zo ontzettend veel vriendschap onderling, dat voel je. Dat hele veld, het is heel vol, vol met leven. En in dezelfde tijd is het super sereen en stil. Het is totale rust en alles aanwezig, het is heel vol en voelend. En zo liepen we terug, liepen naar binnen. ‘Ben je even naar huis geweest?’ Ik zeg: Ik ben niet naar huis geweest, toen moeste ze lachen. Toen kwamen we bij een bord en toen werd er tegen me gezegd: “Jullie moeten geen zorgen maken!” Letterlijk. “Jullie moeten geen zorgen maken, uit zorgen blijven en gewoon jezelf zijn, hoeven nergens bang voor te zijn, we zien IEDEREEN (en het was zo indringend). Wij zien iedereen, ie-der-een”. En het was niet tegen mij gezegd, maar boem – zo ging die – we zien iedereen.

En toen wist ik dat ik dit hier moet gaan vertellen. En tegen iedereen moet het eigenlijk ook naar buiten toe. Iedereen wordt gezien, iedereen wordt met dezelfde aandacht en dezelfde intentie bekeken. Iedereen wordt gezien en het werd letterlijk gezegd: “Jullie moeten je GEEN ZORGEN maken! Er is geen rede om bezorgd te zijn.”  En toen lieten ze mij precies dat zien wat ik vandaag opnieuw heb benoemd. En dat is ook de boodschap die daarin ligt, dat ik het op die manier zou kunnen benoemen…

“Onthoudt, dat alles gezond is in wie we werkelijk zijn, laat de illusie nooit zover komen dat je bezorgd moet zijn, want daar waar je in de zorgen komt, kom je in het systeem vast. En dat is niet waarom jullie daar zijn. Jullie moeten ook paraat staan voor ons”. Wij zijn een soort transponders (dat is transmitters + responders). We zijn om de dingen hier te zien, te voelen, te detecteren, door te zetten, te ontvangen, te genereren, los te koppelen, zaken los te maken. En vervolgens om de bron te laten starten. En dat is een heel emotioneel moment dat het tegen mij wordt gezegd. Want het waren al de drie mensen die speciaal op een rijtje stonden en op het ontzagwekkende manier hun vriendschap … uitspraken: ”Wij zien jullie allemaal!”

(fragment uit EDU april 2022)


A Gift From The Stars – boek

(door Frea)
Graag wil ik jullie aandacht ook vragen voor de boeken van Elena Danaan. Haar eerste boek heet A Gift from the Stars, en haar tweede boek heet: We will never let you down.

Voor degenen die haar nog niet kennen: Elena is als kind een paar keer ontvoerd geweest door de Greys en in hun schip telkens voor onderzoeken e.d. gebruikt. Uiteindelijk gered geworden door Pleiadiërs met wie zij nog steeds contact heeft. Dat contact heeft zich verdiept in de afgelopen aren, omdat Elena nu haar taak heeft opgepakt om deze mensheid te waarschuwen voor wat gaande is. Dat contact vindt plaats via een implantaat die de Greys in haar hoofd hebben geplaatst en die er niet zomaar uit gehaald kon worden. Daartoe hebben de Pleiadiërs dat implantaat van frequentie veranderd in een frequentie die het mogelijk maakte rechtstreeks contact met hen te onderhouden. Om die reden is zij nu in staat om veel meer info door te geven dan menig ander. Veel van die info correspondeert met wat M. al die jaren verteld heeft. Overigens heeft hij haar eerste boek ook en ervaart haar als een heel oorspronkelijk en zuiver wezen.

Met andere woorden: zeer interessant materiaal. De boeken staan vol met tekeningen van haarzelf die ze gemaakt heeft van verschillende mensenrassen die zij ontmoet heeft. Het 1e boek heeft zelfs meer dan 100 tekeningen en beschrijvingen ervan.

Te bestellen via amazon.nl  Veel leesplezier voor degenen die zich op ook deze paden willen begeven!

In het 2e boek van Elena heeft ze het over hoe de onderhandelingen zijn gegaan tussen Eisenhower en Valiant Thor, een ambassadeur van de Galactische Federatie van Werelden (van 1958 – 1961). In dit boek krijgen we de versie van Valiant Thor zelf, en over het verraad wat achter de rug van Eisenhower is ontstaan door de zogenaamde Majestic 12, die helemaal niet zo majestic zich had opgesteld, integendeel. Sindsdien heeft de Federatie hiermee moeten dealen. De rest lees je in het boek zelf.

Overigens heeft een andere vrouw, Megan Rose, ook een boekje geschreven over haar bevindingen die als twee druppels water ijkt op de ervaringen van Elena. Haar boekje heet: Welcome to the Future.

Deze boeken met de vele tekeningen zijn voor mij heel veel waard, omdat ook menselijke rassen die aardig overkomen blijkbaar gelieerd zijn aan de duistere krachten. Voor mij daarom heel erg de moeite waard om goed te onthouden wie betrouwbaar zijn en wie niet. Daarom heb ik deze boeken ook gekocht, vanuit mijn vertrouwen in Elena en het team wat achter haar staat, en omdat ze dezelfde waarschuwingen uit als M.