Bekrachtiging: zuurstof in water en lucht

201017 bekrachtiging bewustzijnsfrequentie velden toepassen op zuurstofrijk water en zuurstof in de lucht

Zelf kies ik telkens 1 van de onderwerpen, en doe ze dus niet tegelijkertijd.

Kijk of je een ontspannen houding kunt vinden waarin je even een tijdje kunt blijven zitten (of liggen).

Adem een paar keer diep in en uit, en kom nóg verder tot rust in jezelf……………………………..

Voel in je hart, hoe de achterkant van je hart een poort ….. een portaal …… is

naar de Oorspronkelijke, Analoge Lichtwereld, naar het Land van Ooit, het Gouden Scheppingsveld.

En een klein beetje meer naar voren toe in het hart, is déze realiteit.

Voel dit verschil nu in je hart door met dit gegeven wat te spelen …… 

Dus: achterin ’t hart is ‘t portaal naar ’t Land van Ooit …… en hoe voelt dat daar? ……….

iets meer naar voren toe in ‘t hart is de energie van deze realiteit ….en hoe voelt het op die plek? ………

Doe dit voor jezelf nog even een paar keer, om het onderscheid waar te nemen …………………………………

Wanneer je het verschil op dit moment even wat minder goed kunt voelen, is dat niet erg.

Vervolgens ga je vanuit de binnen-achterkant van je hart ….. en op een (wat langere) inademing

met toegewijde focus en aandacht,

en met een diep doorvoeld inlevingsvermogen …….., voorstellingsvermogen, ………. en intense Kracht …

1)-pure en zuurstofrijke lucht uit de Oorspronkelijke Analoge Lichtwereld

uploaden in het bloed van het hart.

2)-hoogkwalitatief en zuurstofrijk water uit de Oorspronkelijke Analoge Lichtwereld

uploaden in het bloed van het hart.

Je beseft dat via een hele diepe transmissie 1) die zuurstofrijke lucht   2) dat zuurstofrijke water

in het hartbloed terecht komt.

En je doet dit op je eigen wijze ……. en je voelt zorgvuldig hoe dit gebeurt.

Je voelt dat je hart gevuld wordt door de krachtige, vrije scheppingskracht van je aandacht.

Je hart stemt zich daar ook op af …… en dat gebeurt NU ! ………………………………………………………

Vervolgens laat je

1) de oorspronkelijke, zuurstofrijke lucht

2) het oorspronkelijke zuurstofrijke water

in het bloed, tijdens je inademing verder naar het hoofd toe pompen en stromen,

en als ‘t daar is aangekomen, laad je ‘t in, in ‘t brein ….. en je voelt zorgvuldig hoe dat gebeurt …………

Daarna laat je het op een uitademing verder door je hele lichaam heen vloeien en verspreiden …………..

in elke lichaamscel ……….. en ook in àlle ruimtes tùssen de cellen.

Dus (samengevat):

-op ‘n inademing …..vanuit de binnen-achterkant van je hart, vanuit ‘t portaal naar ‘t Land v Ooit

1) de zuurstofrijke lucht uit de Oorspronkelijke, Analoge Lichtwereld            

2) het oorspronkelijke zuurstofrijke water

uploaden in het bloed van het hart, en verder doorvoeren en doorpompen naar het brein in het hoofd

-en op een uitademing         1)deze sprankelende lucht           2) dit sprankelende water                

door het hele lichaam laten vloeien en stromen, tot in alle cellen en ruimtes tussen de cellen.

En als je dat wenst kun je ‘t ook nog vanuit ‘t hoofd verder uitzetten in ‘t veld, zo weids als je wenst.

Neem nu de tijd voor jezelf om deze cyclus …..?…… keer te doen …… (zelf invoelend kiezen hoe vaak)

Bron: Bekrachtiging gedeeld door Phia, hier te downloaden als document: https://brongenoten.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-1017-bekrachtiging-bewustzijnsfreq-velden-toepassen-op-water-en-zuurstof.docx


Bekrachtiging ook toepassen op zuurstof en water

(door Phia)

Afgelopen maandag 5 oktober, tijdens de bijeenkomst in Havelte (met Martijn vS en ongeveer 55 andere prachtige Mensen), in het kader van ‘het opruimen en uitzetten van het Global Covid-19 programma’, is één en ander met elkaar uitgewisseld.

Er is met elkaar gedeeld:
1) dat het zuurstof gehalte in de lucht in deze realiteit steeds verder aan het afnemen is.
2) en dat bedrijven die de kwaliteit van ons water in de gaten dienen te houden, steeds meer in handen komen van private bedrijven, waardoor er een kwaliteitverandering (vermindering) is ontstaan.

Zuurstof is o.a. belangrijk voor onze innerlijke intelligentie.
Neemt dat % af, dan gaan we anders denken. Dan veranderen onze trillingsfrequenties! Onze draaggolf.
Water van hoge kwaliteit is derhalve ook heel belangrijk ………voor iedereen!

Ik besefte me vannacht in bed ….
Als het mogelijk is (bekrachtiging van Martijn vS) om met toegewijde focus, aandacht, kracht, inlevings- en voorstellingsvermogen
op een (lange) inademing
via de achterkant van ons hart
(het portaal naar en van de Oorspronkelijke Analoge Lichtwereld, het Land van Ooit)
bewustzijnsfrequentievelden uit die oorspronkelijke wereld
naar deze realiteit te brengen,
en het bloed van ons hart ermee te uploaden,
om het vervolgens ook naar ons hoofd te brengen, te pompen en naar de rest van het lichaam ………

……….dan is het ook mogelijk
– om de oorspronkelijke, analoge, zuurstofrijke lucht naar deze realiteit (en in onze Aardse lichamen [en verder]) te uploaden!

…….en dan is het ook mogelijk
om het oorspronkelijk hoogkwalitatieve en zuurstofrijke water uit het Land van Ooit hier naartoe te brengen, en onszelf en onze omgeving ermee te uploaden en verrijken!

Dat besef gaf me een heel blij gevoel en dat wil ik bij deze graag met jullie delen!
(en het is goed mogelijk dat jullie dit zelf ook al beseft hebben, en al toepassen ……)

Een warme hartegroet in ons allemaal!

(So)Phia Bouwmeester

PS: ik zelf kies, óf een bekrachtiging met lucht, óf met water. In het Word document heb ik ze daarom genummerd en een kleurtje gegeven.