Voeding in hogere dichtheid – lee Q&A

Home Tijdlijnen (forum) Bewustzijn Voeding in hogere dichtheid – lee Q&A

 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 18 maart 2022 at 16:30 door Anna Krasko.
Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #8218
   Anna Krasko
    @akrasko97

    ❓VRAAG:
    Zal de voeding veranderen in de 4e dichtheid?

    ❗️ lee’s ANTWOORD:
    In dit onderwerp ontstaat vaak het idee om, laten we zeggen, bepaalde voedingsmiddelen op te geven.
    Maar afwijzing is niet de kern.
    Het komt erop neer dat de trillingen van de Aarde ook verhoogd zijn in de 4e dichtheid, net als de lichamen van mensen (wat in feite de Aarde is).

    Voor de uitwisseling van “energie” in deze dichtheid zullen andere manieren van voeding ontstaan ​​( zich ontwikkelen). Dit zijn andere communicaties tussen de mens en de planeet. Ook hierachter zit de verandering in de “voedselketen” van alle soorten dierlijke organismen. Dat betekent zowel de mutatie van de dierenwereld als de “verdwijning” van vele soorten.
    Dit is een complexer proces dan ‘overschakelen op groenten’. Daarachter zit ook wat we “verandering van klimatologische omstandigheden” noemen.
    Dit alles is geen gedwongen weigering of geweld – dit zijn “gladgestrijkte evolutieprocessen” van alle levende wezens. Dit komt ook door een verandering in de “bacteriële achtergrond”, veranderingen in micro-organismen, virussen, enzovoort.
    Nieuwe generaties kinderen worden hier vanaf de geboorte op voorbereid. Bestaande lichamen zullen zich aanpassen en doen dat nu al. We zijn begonnen met het maken van deze veranderingen. Ons lichaam verandert en voorlopig wordt dit als “ziekte” ervaren. Maar binnenkort komt er meer duidelijkheid over deze kwestie. Alles is goed!

    Bron: telegram kanaal https://t.me/lee_vibrations

    ============== ==========================

    ❓ВОПРОС:
    Поменяется ли питание в 4й плотности?
    ❗️ОТВЕТ lee:
    В этом вопросе часто фигурирует идея отказа от каких-то, скажем так, элементов питания.
    Но суть не в отказе.
    Суть в том, что вибрации Земли также повышены в 4-й плотности, как и тела людей (которые, собственно, и есть Земля). Для обмена «энергией» в этой плотности возникнут (разовьются) другие способы питания. Это иные коммуникации между человеком и планетой. Также за этим стоит и смена «пищевой цепочки» всех видов животных организмов. Что означает как мутацию животного мира, так и «исчезновение» многих видов.
    Это более сложный процесс, чем «переход на овощи». За ним стоит также и то, что мы называем «сменой климатических условий».
    Всё это не является принудительным отказом или насилием – это «сглаженные процессы эволюции» всего живого. В том числе это связано со сменой «бактериального фона», изменения в микроорганизмах, вирусах и так далее.
    Новые поколения детей будут к этому подготовлены уже с рождения. Существующие тела будут подстраиваться и уже это делают. Мы начали создавать эти перемены. Наши тела меняются и пока это воспринимается как «заболевание». Но вскоре в этом вопросе будет больше ясности. Всё хорошо!

  Weergave van 0 reactie threads
  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

  Home Tijdlijnen (forum) Bewustzijn Voeding in hogere dichtheid – lee Q&A