Observeren hoe we creëren. Hier en nu. (lee)

Home Tijdlijnen (forum) Bewustzijn Observeren hoe we creëren. Hier en nu. (lee)

 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 8 maart 2022 at 15:00 door Anna Krasko.
Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #8080
   Anna Krasko
   @akrasko97

   Observeren hoe we creëren. Hier en nu. (lee)

   Vandaag … – waarom zouden we stilzitten? We kunnen iets heel serieus integreren zodat we vanaf vandaag kunnen leren om onze emoties te reguleren wat ongekende sterke punten en mogelijkheden geeft. Wat ik ga zeggen is zeer serieus. Een oefening waarvan ik hoop dat je deze een leven lang zal integreren.

   Maar we beginnen de oefening met het volgende: je markeert elk uur, krachtige scheppers kunnen elk half uur nemen. Je kunt papier pakken en direct 12 uur, 13 uur, 7 uur, 7:30, 8, 8:30 enzovoort noteren. Volgende – kijk, wat voor soort actieve emotie, gemoedstoestand, je nu hebt. En natuurlijk zul je zeggen: ik voel nu de hele dag liefde, en überhaupt, ik zit in vliegtuigen, in de ruimte, ik ben zo supervol liefde.

   Maar kijk, als er iets mis met je is, iemand iets verkeerds heeft gezegd, lieg dan niet tegen jezelf. Het is een kwestie van eerlijk zijn. Hoe de misleiding van de mind te omzeilen. Dus, als je iets hoort dat je niet leuk vindt… of leuk vindt, kijk je om 9 uur ’s ochtends en bepaal je zelf de naam: nu heb ik bijvoorbeeld verwarring. En laten we zeggen om 9:15, je kijkt, je hebt hoop (dit is een vibratie). Toen verscheen er bijvoorbeeld liefde in jou: kijk, tegen 11 uur ervaar ik liefde, ik kon even op deze vibratie blijven. (We blijven eerlijk tegen onszelf). Laten we zeggen dat je om 12 uur verwarring ervaart, noem het zo, noem zelf de namen van je emoties. Er kan verontwaardiging zijn, iemands gedrag was niet prettig, je was op dat moment verontwaardigd. Er is een heel groot spectrum, ik zal je hier een lijst van emoties van Hicks geven, maar je bedenkt je eigen namen.

   En als je de hele dag doorloopt, zul je zien dat wanneer je elk uur, elk half uur jezelf observeerde en de naam van je emotie gaf, je zult zien dat je niet de hele dag op je hoogtepunt was; je bent zo (op en neer) geweest. En dan, een beetje verder, als je het letterlijk een dag doet, nou ja, of twee of drie, zul je snel beginnen te begrijpen, merken, dat dit nu snel voor jou is veranderd, en merken hoe de emoties, het nieuws en enzovoort je gemoedstoestand kan beïnvloeden. Dit zal een serieuze reden zijn om volledig weg te zijn van momenten van negativiteit en ongewenste contrasten. Dit is uw creatie-gereedschap als u het vandaag nog wilt gebruiken. Laten we beginnen, dames en heren.

   PS: kleine toevoeging. Deze oefening is niet om jezelf de schuld te geven, maar integendeel, om er neutraal tegenover te staan. Kijk hoe deze lijst de hele dag doorloopt en zeg: Kijk, ik kan observeren! Dit is een oefening om “in het hier en nu” te zijn, en het proces in het hier en nu te observeren geeft je automatisch de kracht om je vibraties te verhogen. En je kunt op elk moment zeggen: sinds ik koos/ik zag wanhoop – zonder enige beschuldiging – wat zal ik nu kiezen? Ik ga erover nadenken hoe het zou zijn als ik een trilling zou hebben van hoop, bijvoorbeeld. En je stelt je de vibratie van hoop voor en je voelt je goed.

   Voor nu ciao.

   From (in het Russisch)  https://www.youtube.com/watch?v=QGSnLr-I8uY

   Emotionele geleidingsschaal (of ladder) Esther Hicks

   1.       Vreugde/kennis/kracht/vrijheid/liefde/waardering

   2.       Hartstocht

   3.       Enthousiasme/gretigheid/geluk

   4.       Positieve verwachting/geloof

   5.       Optimisme

   6.       Hoop

   7.       Tevredenheid

   8.       Verveling

   9.       Pessimisme

   10.   Frustratie/irritatie/ongeduldigheid

   11.   Overweldigd zijn

   12.   Teleurstelling

   13.   Twijfel

   14.   Zorgen

   15.   Afkeuring

   16.   Ontmoediging

   17.   Boosheid

   18.   Wraak

   19.   Haat/woede

   20.   Jaloezie

   21.   Onveiligheid/schuld/minderwaardigheid

   22.   Angst/verdriet/neerslachtigheid/wanhoop/krachtenloosheid

    

   Oefeningen om je trillingsfrequentie (vibratie van je emoties) te verhogen

   https://www.wendyborst.nl/wp-content/uploads/2020/03/Emotionele-geleidingsschaal-Esther-Hicks-Love-to-learn-1.pdf

    

   =======================================  ==========================

   Наблюдаем, как творим. Здесь и Сейчас. (lee)

   Сегодня … – чего же нам сидеть без дела? Мы можем интегрировать очень серьезную вещь, для того чтобы нам научиться вот с этого дня управлять своими эмоциями с небывалыми силами и возможностями. То, что я сейчас скажу, это очень серьезно. Практика, которая, я надеюсь, интегрируется для вас на всю жизнь.

   Но начнем мы практику со следующего: вы отмечаете каждый час времени, кто самый могучий творец, тот может и полчаса времени. Можете взять бумагу и прямо разметить 12 часов, 13 часов, 7 часов, 7:30, 8, 8:30 и так далее. Дальше – смотрите, какая у вас сейчас активная эмоция. И конечно, вы скажете: у меня сейчас любовь, весь день, и вообще я на самолетах, в космосе, я такой весь любвеобильный.

   Но смотрите, если что-то у вас не так, кто-то сказал не то, не врите себе. Здесь вопрос в честности по отношению к себе. Как обойти обман ума. Так вот, когда вы услышали что-нибудь, что вам не понравилось … или понравилось, вы смотрите в 9 часов утра и сами определяете название: вот у меня сейчас, например, растерянность. И допустим в 9:15, вы посмотрели, у вас – надежда (ну это не имя, это вибрация). Потом, к примеру, у вас любовь появилась: вон смотри, у меня к 11-ти – любовь, я смог на этой вибрации побыть. Честно себе говорим. Допустим в 12 у вас смятение появилось, так и называйте, сами давайте названия эмоции своей. Там может быть возмущение, чье-то поведение не понравилось, вы возмутились в этот момент. Там очень большой спектр, я вам (список эмоций) Хикса вам тут подкину, но вы свои выдумывайте.

   И когда вы пройдете по всему дню, вы увидите, что на самом деле, когда вы себе признавались каждый час, каждые полчаса, и давали название своей эмоции, вы увидите, что вы не были весь день на пике, а вы вот так вот (вверх-вниз) гуляли. И затем, чуть дальше, когда вы буквально сутки это поделаете, ну или двое-трое, вы начнете быстро понимать, замечать, что сейчас у вас вот это быстро изменилось, и замечать, как на вас воздействуют какие-то чужие эмоции, новости и так далее. Это будет серьезный повод полностью уйти от моментов негатива и нежелательных контрастов. Это ваш инструмент для творения, если вы захотите его сегодня начинать использовать. Займемся делом, дамы и господа.

   PS: маленькое дополнение. Это упражнение не для того, чтобы себя обвинять, а наоборот, быть нейтральным к этому. Посмотрите, как этот список гуляет весь день и говорите: Вот смотри, я могу наблюдать! То есть это упражнение на «быть Здесь и Сейчас» на самом деле и сам процесс наблюдения пребывания в Здесь и Сейчас автоматически дает вам силу поднять вибрации. И вы в любой момент времени можете сказать: Раз я выбрал / увидел отчаяние, без всякого обвинения я выберу что? Я подумаю, а как бы было, если бы у меня была вибрация, скажем, надежды. И вы представляете себе вибрацию надежды и вам хорошо.

   Еще раз пока.

   From: https://www.youtube.com/watch?v=QGSnLr-I8uY

   Шкала эмоций от Абрахама:

   1.       Радость, знание, безграничность возможностей, могущество, свобода, любовь, благодарность.

   2.       Страсть.

   3.       Энтузиазм, рвение, счастье.

   4.       Позитивные ожидания, вера.

   5.       Оптимизм.

   6.       Надежда.

   7.       Удовлетворённость.

   8.       Скука.

   9.       Пессимизм.

   10.   Неудовлетворённость, раздражение, нетерпение.

   11.   Смятение.

   12.   Разочарование.

   13.   Сомнение.

   14.   Беспокойство.

   15.   Осуждение.

   16.   Разочарование, уныние.

   17.   Гнев.

   18.   Месть.

   19.   Ненависть, ярость.

   20.   Ревность, зависть.

   21.   Неуверенность, вина.

   22.   Страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие.

Weergave van 0 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

Home Tijdlijnen (forum) Bewustzijn Observeren hoe we creëren. Hier en nu. (lee)