Nevenschade door vaccins enorm (BPOC2020 rapport)

Home Tijdlijnen (forum) Kennis delen Nevenschade door vaccins enorm (BPOC2020 rapport)

 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 26 april 2022 at 10:43 door Anna Krasko.
Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #8644
   Anna Krasko
    @akrasko97

    ( BPOC2020.nl  via Ad Broere https://t.me/adbroere)

    Nevenschade door vaccins enorm: verband met neurodegeneratieve ziekte, myocarditis, immuuntrombocytopenie, Bell’s verlamming, leverziekte, verminderde adaptieve immuniteit, verminderde DNA-schaderespons en tumorvorming.

    Samenvating

    De mRNA SARS-CoV-2-vaccins werden op de markt gebracht als reactie op de volksgezondheidscrises van Covid-19. Het gebruik van mRNA-vaccins in de context van infectieziekten heeft geen precedent. De vele veranderingen in het vaccin-mRNA verbergen het mRNA voor cellulaire afweer en bevorderen een langere biologische halfwaardetijd en hoge productie van spike-eiwit. De immuunrespons op het vaccin is echter heel anders dan op een SARS-CoV-2-infectie. In dit artikel presenteren we bewijs dat vaccinatie een ernstige verslechtering van type I interferon-signalering veroorzaakt, wat diverse nadelige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid. Immuuncellen die de vaccin-nanodeeltjes hebben opgenomen, geven grote aantallen exosomen af ​​die spike-eiwit bevatten, samen met kritische microRNA’s die een signaalrespons induceren in ontvangende cellen op verre locaties. We identificeren ook mogelijke diepgaande verstoringen in de regulerende controle van eiwitsynthese en kankersurveillance. Deze stoornissen hebben mogelijk een oorzakelijk verband met neurodegeneratieve ziekte, myocarditis, immuuntrombocytopenie, Bell’s verlamming, leverziekte, verminderde adaptieve immuniteit, verminderde DNA-schaderespons en tumorigenese. We tonen bewijs uit de VAERS-database die onze hypothese ondersteunt. Wij zijn van mening dat een uitgebreide risico-batenanalyse van de mRNA-vaccins hen in twijfel trekt als positieve bijdragen aan de volksgezondheid.

    Conclusie

    Er is een onwrikbaar bericht geweest over de veiligheid en werkzaamheid van mRNA-vaccinaties tegen SARS-CoV-2 van het volksgezondheidsapparaat in de VS en over de hele wereld. De werkzaamheid wordt steeds meer in twijfel getrokken, zoals blijkt uit een recente brief aan de Lancet Regional Health van Günter Kampf (2021b). Kampf heeft gegevens verstrekt waaruit blijkt dat de gevaccineerden nu net zo waarschijnlijk ziekte verspreiden als de niet-gevaccineerde. Hij concludeerde: “Het lijkt grove nalatigheid om de gevaccineerde bevolking als mogelijke en relevante bron van overdracht te negeren bij het nemen van beslissingen over maatregelen voor de volksgezondheid.” Bovendien kan de ontoereikendheid van fase I, II en III-onderzoeken om de bijwerkingen op middellange en lange termijn van genetische mRNA-vaccins te evalueren, misleidend zijn geweest wat betreft hun onderdrukkende invloed op de aangeboren immuniteit van de gevaccineerden.
    In dit artikel vragen we aandacht voor drie zeer belangrijke aspecten van het veiligheidsprofiel van deze vaccinaties. De eerste is de uitgebreid gedocumenteerde ondermijning van aangeboren immuniteit, voornamelijk via onderdrukking van IFN-α en de bijbehorende signaalcascade. Deze onderdrukking zal een breed scala aan gevolgen hebben, niet in de laatste plaats de reactivering van latente virale infecties en het verminderde vermogen om toekomstige infecties effectief te bestrijden. Ten tweede is er de ontregeling van het systeem voor zowel het voorkomen als het detecteren van genetisch gestuurde kwaadaardige transformatie in cellen en het daaruit voortvloeiende potentieel voor vaccinatie om die transformaties te bevorderen. Ten derde verstoort mRNA-vaccinatie mogelijk de intracellulaire communicatie die wordt uitgevoerd door exosomen, en induceert het cellen die spike-glycoproteïne-mRNA opnemen om hoge niveaus van spike-glycoproteïne-dragende exosomen te produceren, met mogelijk ernstige ontstekingsgevolgen. Als een van deze mogelijkheden volledig wordt gerealiseerd, kan de impact op miljarden mensen over de hele wereld enorm zijn en bijdragen aan zowel de ziektelast op korte als lange termijn waarmee ons gezondheidszorgsysteem wordt geconfronteerd.
    Gezien het huidige snel groeiende bewustzijn van de meerdere rollen van G4’s bij de regulatie van mRNA-translatie en -klaring door stresskorrels, heeft de toename van pG4’s als gevolg van verrijking van GC-inhoud als gevolg van codonoptimalisatie onbekende maar waarschijnlijk verstrekkende gevolgen. Specifieke analytische evaluatie van de veiligheid van deze constructen in vaccins is dringend nodig, inclusief massaspectrometrie voor identificatie van cryptische expressie en immunoprecipitatiestudies om het potentieel voor verstoring van of interferentie met de essentiële activiteiten van RNA- en DNA-bindende eiwitten te evalueren.
    Het is van essentieel belang dat er verder onderzoek wordt gedaan om de omvang van de mogelijke pathologische gevolgen die in dit artikel worden beschreven, te bepalen. Het is niet praktisch om deze vaccinaties als onderdeel van een volksgezondheidscampagne te beschouwen zonder een gedetailleerde analyse van de menselijke impact van de mogelijke nevenschade. VAERS en andere monitoringsystemen moeten worden geoptimaliseerd om signalen te detecteren die verband houden met de gezondheidsgevolgen van mRNA-vaccinatie die we hebben geschetst. Wij zijn van mening dat het verbeterde VAERS-monitoringsysteem beschreven in de Harvard Pilgrim Health Care, Inc.-studie, maar helaas niet ondersteund door de CDC, in dit opzicht een waardevolle start zou zijn (Lazarus et al., 2010).

    Uiteindelijk zijn er mogelijk miljarden levens in gevaar, gezien het grote aantal personen dat is geïnjecteerd met de SARS-CoV-2-mRNA-vaccins en het brede scala aan nadelige uitkomsten die we hebben beschreven. We roepen de volksgezondheidsinstellingen op om met bewijs aan te tonen waarom de kwesties die in dit document worden besproken niet relevant zijn voor de volksgezondheid, of te erkennen dat ze dat wel zijn en ernaar te handelen. Bovendien moedigen we alle individuen aan om hun eigen beslissingen over gezondheidszorg te nemen met deze informatie als een factor die bijdraagt ​​aan die beslissingen.

    Lees HIER het hele artikel (Engelstalig)

    ================ ====================

    English:

    ABSTRACT
    The mRNA SARS-CoV-2 vaccines were brought to market in response to the public health crises of Covid-19. The utilization of mRNA vaccines in the context of infectious disease has no precedent. The many alterations in the vaccine mRNA hide the mRNA from cellular defenses and promote a longer biological half-life and high production of spike protein. However, the immune response to the vaccine is very different from that to a SARS-CoV2 infection. In this paper, we present evidence that vaccination induces a profound impairment in type I interferon signaling, which has diverse adverse consequences to human health. Immune cells that have taken up the vaccine nanoparticles release into circulation large numbers of exosomes containing spike protein along with
    critical microRNAs that induce a signaling response in recipient cells at distant sites. We also identify potential profound disturbances in regulatory control of protein synthesis and cancer surveillance. These disturbances potentially have a causal link to neurodegenerative disease, myocarditis, immune thrombocytopenia, Bell’s palsy, liver disease, impaired adaptive immunity, impaired DNA damage response and tumorigenesis. We show evidence from the VAERS database supporting our hypothesis. We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines questions them as positive contributors to public health.

    Full document: https://archief.bpoc2020.nl/archief/wetenschap/vaxarticle.pdf

  Weergave van 0 reactie threads
  • Je moet ingelogd zijn om te reageren op dit onderwerp.

  Home Tijdlijnen (forum) Kennis delen Nevenschade door vaccins enorm (BPOC2020 rapport)