De 5 sterren, die deze energie niet toestaan te polariseren

Home Tijdlijnen (forum) Kennis delen De 5 sterren, die deze energie niet toestaan te polariseren

Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #10438
   Anna Krasko
   @akrasko97

   (uit vraag-en-antwoord Telegram kanaal van lee 4 oktober 2022)

   De 5 sterren, die deze energie niet toestaan ​​te polariseren

   ❓VRAAG:

   Vraag over het webinar “Awakening. En wie ben ik?” In dit webinar noemde je de energie van Reiki als de vibratie, die we van de 5 sterren ontvangen, die deze energie niet toestaan ​​te polariseren, wat leidt tot heelheid.

   Ik zou graag de namen van deze vijf sterren willen weten. Dit is erg interessant voor mij. Ik beoefen al meer dan vijf jaar Reiki.

   ❗️ lee’s ANTWOORD:

   Aldebaran, Antares, Regulus, Fomalhaut zijn de vier belangrijkste sterren die integrale energie overbrengen. Vijfde hier moet ook worden beschouwd als onze zon. Op ons (noordelijk) halfrond wordt reiki ook opnieuw uitgezonden via Ursa Major, Sirius en Arcturus. Ze passen de energie als het ware aan het menselijk DNA aan. Elk sterrenstelsel creëert wat een “draai van de spiraal” van deze energie kan worden genoemd, in het soort trillingen dat dicht bij mensen staat. En de eerste 4 zijn de “ingang” van de universele energie van alle soorten bewustzijn van ons universum.

   Houd bij het onderzoeken van deze vraag ook het volgende in gedachten.

   Hoewel de sterren ver weg lijken, heb je er toegang toe via je IK BEN precies van waar je nu bent. Het is net alsof je een stopcontact in huis hebt, ook al wordt het aangedreven door een elektriciteitscentrale. Vanuit het stopcontact valt de stroom niet op je vloer – hij gaat alleen stromen als je iets aanzet.

   Wanneer je jezelf instelt, “pas je je persoonlijke elektrische paneel aan” zodat het zich aanpast aan wat er uit het station/ centrale komt. De logica is dat een stopcontact in huis op een andere frequentie en op een ander voltage kan worden afgestemd. Een andere analogie zijn adapters voor onze apparaten die 220 volt omzetten naar 12 of 24V voor verschillende apparaten.

   Door contact te maken met een ster, pas je je waarneming aan, maar niet de ster “inladen”. Dat is wat ik hier wilde uitdrukken.

   Mount Kurama, waar Mikao Usui zich afstemde op Reiki, is zoiets als een kant-en-klaar apparaat om aangepaste energie te ontvangen. Dit komt door vroegere beschavingen en “gasten van de aarde”, die daar een goed contact van de aarde met deze energie vonden. Als je daar komt, verken dan de energie van de berg, in plaats van “historische plaatsen” te bezoeken.

   ZIE OOK: The Star That Looks Like The Eye Of Sauron https://brongenoten.nl/tijdlijnen-forum/topic/de-ster-fomalhaut/

   =============== ==========================

   ❓ВОПРОС:

   Вопрос по вебинару «Пробуждение. А Я Кто?»? В данном вебинаре вы упомянули об энергии Рэйки, как получаемой вибрации из 5 звёзд, которые не дают этой энергии поляризоваться, приводя к целостности.

   Очень бы хотелось узнать названия этих пяти звёзд.  Это очень интересно для меня. Практикую Рэйки более пяти лет.

   ❗️ОТВЕТ lee:

   Альдебаран, Антарес, Регул, Фомальгаут – четыре ключевые звезды, транслирующие целостную энергию. Пятой здесь также следует учитывать наше Солнце. В нашем полушарии рейки также ре-транслируется через Большую Медведицу, Сириус и Арктур. Они, так сказать, адаптируют энергию под человеческое ДНК. Каждая звёздная система создаёт то, что можно назвать «поворот спирали» этой энергии в тот вид вибраций, которые близки именно людям. А первые 4 – это «вход» универсальной энергии всех видов сознания нашей Вселенной.

   Изучая этот вопрос, учитывайте также следующее.

   Хотя звёзды выглядят далёкими, у вас есть доступ к ним через ваше Я ЕСТЬ прямо там, где  вы находитесь. Это что-то вроде того, как иметь розетку в доме, несмотря на то, что электричество для неё вырабатывает электростанция. Из розетки ток не вываливается на ваш пол – он идёт лишь тогда, когда вы что-то включили.

   Когда вы настраиваете себя, вы «приспосабливаете личный электрощит» так, чтобы он корректировал с тем, что идёт от станции. Логика в том, что домашнюю розетку можно настроить и на разную частоту, и на разный вольтаж. Другая аналогия – это адаптеры для наших девайсов, преобразующие 220 вольт в 12 или в 24 под разные устройства.

   Установив контакт со звездой, вы подстраиваете своё восприятие, а не «качаете» звезду. Вот, что я хотел здесь выразить.

   Гора Курама, где Микао Усуи подстроился под Рейки – это нечто вроде уже готового устройства для приёма адаптированной энергии. Это связано с прошлыми цивилизациями и «гостями земли», которые там обнаружили хороший контакт Земли с данной энергией. Если вас туда занесёт, то исследуйте энергию горы, вместо того, чтобы навещать «исторические места».

   Source: https://t.me/lee_vibrations

Weergave van 0 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

Home Tijdlijnen (forum) Kennis delen De 5 sterren, die deze energie niet toestaan te polariseren