Ad Broere’s Blog

Home Tijdlijnen (forum) Kennis delen Ad Broere’s Blog

 • Dit onderwerp bevat 13 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 1 maart 2022 at 10:00 door Anna Krasko.
Weergave van 13 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #2440
   Anna Krasko
    @akrasko97

    De Britse Variant

    Ad Broere  21 januari 2021

    Hugo de Jonge roept: “de derde golf komt eraan” en Jaap van Dissel zegt dat de Britse variant het geheel gaat overnemen van het oorspronkelijke coronavirus. Hij verwacht in mei 2021 als gevolg daarvan een IC bezetting van 1250 bedden.

    De Britse variant dook op in Engeland in september 2020. Het aantal positief getesten nam in dat land vanaf september toe en weer af vanaf de tweede helft van november. Na 8 december, de dag waarop de vaccinatiecampagne in Engeland startte (inmiddels zijn er 4,6 miljoen doses gevaccineerd), nam vrij snel het aantal positieve pcr tests toe en bereikte begin januari 2021 een recordhoogte. In de afgelopen week is er weer sprake van een daling.

    Bron: John Hopkins Institute
    Ook het aantal ziekenhuisopnames nam toe na 8 december tot een recordhoogte in de tweede week van januari en loopt de afgelopen dagen weer terug.

    Bron: National Health Service

    Verder lezen: :  https://adbroere.nl/web/nl/columns/de-britse-variant.php?fbclid=IwAR0Dv8fDeO3poJeGLHz-WnIzXNkUJlLqPFUCEgyBlYffpwVgjBI-fPvAq2M

    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 5 maanden geleden door Anna Krasko.
   • #3814
    Anna Krasko
     @akrasko97

     Ad Broere’s Blog – februari 2021

     Een utopie die werkelijkheid kan worden
     Er zijn mensen, die mijn ideeën utopisch noemen. Voor degene die enigszins op de hoogte is van de geopolitieke verhoudingen is dat een begrijpelijke constatering. De macht achter dit stelsel is dermate groot dat alleen al de gedachte dat wij eraan zouden kunnen ontkomen utopisch kan worden genoemd. Utopie betekent: ‘een ideale wereld, die niet bereikt kan worden.’ Maar is een wereld waarin er geen vrijheid is, geen privacy, geen zelfbeschikkingsrecht, werkloosheid, volkomen materiele afhankelijkheid en geen eigen bezit dan de enige, onontkoombare werkelijkheid? Want dat is de wereld zoals die eruit gaat zien als ‘The Great Reset’ ten uitvoer wordt gebracht.
     In mijn nieuwsbrief van januari 2021 heb ik een oproep gedaan om een initiatief voor een parallelle economie actief te steunen. Enkelen hebben daar positief op gereageerd en boden hun steun aan. Uit de vele reacties die ik kreeg, moest ik echter opmaken dat in het algemeen wordt gedacht dat die initiatieven een vrijblijvend karakter hebben. Zoiets van ‘leuk’ en ‘gezellig’ om met elkaar ruilkringen te vormen, om te experimenteren met een eigen munt of zonder geld. De noodzaak ervan lijkt echter de meeste mensen nog te ontgaan. Eigenlijk is dit verbijsterend tegen de achtergrond van wat er zich wereldwijd afspeelt op het gebied van geld en economie, maar ook weer logisch als je je beseft dat de informatie hierover via de officiële kanalen te wensen over laat.

     Geen toekomst voor dit financiele stelsel
     Het wordt steeds duidelijker dat het huidige financiële stelsel een ram(p)koers volgt. Dit blijkt uit meerdere signalen, zoals bijvoorbeeld de explosieve, niet te stoppen groei van de hoeveelheid dollars en euro’s en de groei, wereldwijd, van schulden. Zowel staatsschulden als particulieren schulden. De wereld wordt verstikt in schulden en weinigen realiseren zich dat als er zoveel schulden zijn, dat er ook netto schuldeisers zijn. Ook zijn er de kleine beleggers die de grote spelers op de financiële markten in de wielen proberen te rijden. In dit systeem van parasitair kapitalisme zijn er namelijk de aasgieren die stervende bedrijven de genadeklap toedienen. Niet uit barmhartigheid, maar uit geldzucht, want overal valt aan te verdienen in dit zieke systeem. Ook aan bedrijven die failliet gaan. Deze aasgieren heten hedgefunds en ze zijn een instrument in handen van de rijken om nog meer geld naar zich toe te trekken. Binnen de junglewetten die van toepassing zijn op de financiële wereld en in het bijzonder ‘het recht van de sterkste’, zijn hedgefunds functioneel. Hoe vreemd dat misschien ook mag klinken. Nu hebben kleine beleggers zich aaneengesloten om samen met een tegenovergestelde actie aan die van de hedgefunds hen een klap toe te dienen. Het gevolg hiervan is dat hedgefunds in plaats van winst een enorm verlies voor hun kiezen krijgen. Het klinkt mooi, als een Robin Hood actie. In werkelijkheid lijkt het echter meer een begeleidend verschijnsel van de neergang van het huidige financiële stelsel. Ook de kleine beleggers beogen winst te maken in een systeem dat al op zijn rug ligt. Niet dat ik rouwig zou zijn over het faillissement van dit stelsel. Het gaat er echter om wat erachter weg gaat komen als het huidige financiële stelsel de laatste adem uitblaast. Dat het aan zijn eind is gekomen laat geen twijfel. Ik heb er in mijn vorige nieuwsbrieven over geschreven.

     In mijn nieuwsbrief van januari 2021 noemde ik een interview met Catherine Austin-Fitts. Ik heb toegezegd dat als er een Nederlandse ondertiteling zou zijn, dit interview op mijn blog zou worden geplaatst. Dit is helaas slechts voor een deel gelukt, mede door de steeds grotere druk die in deze krankzinnige tijd op goedwillende mensen wordt uitgeoefend. Het interview staat wel op mijn blog, maar helaas slechts negen minuten Nederlands ondertiteld. Omdat wat Austin-Fitts heeft gezegd wel van groot belang is om te begrijpen wat er zich op wereldniveau afspeelt, volgt hieronder een samenvatting van wat zij heeft gezegd, aangevuld met mijn commentaar….

     Verder lezen, volg de link:   Nieuwsbrief februari 2021 (adbroere.nl)

     • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 1 maand geleden door Anna Krasko.
    • #4141
     Anna Krasko
      @akrasko97

      Ad Broere’s Blog – maart 2021

      In graniet gebeiteld
      In maart 2019 schreef ik een artikel op mijn blog waarvan ik toen nog niet volledig kon beseffen hoe dicht deze tekst de realiteit benadert, waarin we steeds duidelijker komen te verkeren. Het artikel ging over de omineuze ‘Georgia Guidestones’ en over de roman ‘The Divine Trap’ van de Belg Pascal Roussel. Er is vanaf begin 2020 veel voorgevallen wat onbegrijpelijk is vanuit menselijk standpunt en dat indruist tegen logisch denken. De samenleving zoals we die hadden wordt over de hele wereld opgebroken, evenals de economie. Onze vrijheid van handelen en beweging en ons zelfbeschikkingsrecht worden op een irrationele manier beperkt. We worden afgeleerd om te vertrouwen op ons eigen inzicht, onze intelligentie, ons immuunsysteem en op ons vermogen om zonder sturing van bovenaf samen te werken aan de organisatie van ons bestaan. We worden getraind in gehoorzaamheid door zelfs de meest onlogische en tegenstrijdige maatregelen te accepteren. Het blijkt dat velen zich neerleggen bij deze sturing van bovenaf en haast hardnekkig blijven vertrouwen op de politieke leiders. Leiders, die op hun beurt onder invloed van technocraten staan en evenmin volgens hun eigen inzichten handelen…..

      Nieuwsbrief maart 2021 (adbroere.nl) https://adbroere.nl/web?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEzNywiOWQwYmExNzM5YmFlIiwxNzc0LCJkdWJiN3FqbDVsa2Njb3c4azBzZ3dvc3N3Z2Nra280ZyIsNjAwMSwwXQ

     • #4496
      Anna Krasko
       @akrasko97

       Ad Broere’s Blog – april 2021

       Een leeuwenhart bezitten
       Deze nieuwsbrief is een pleidooi voor het tonen van ons leeuwenhart. Het gaat er vooral om dat wij onze moed tonen en ons bevrijden uit de cel waarin we al zo heel lang gevangen worden houden. We kunnen het als we begrijpen waarom dit juist in de huidige tijd zo essentieel belangrijk is. Het gaat er niet om of je oud of jong bent, of je veel of weinig weet en of je wel of niet maatschappelijk actief bent. Iedereen kan het!

       Compassie
       Een aantal jaren geleden was ik op vakantie in Bretagne op bezoek bij een Tibetaans Boeddhistisch klooster in de buurt van Plouray. Om het klooster heen lag een grote tuin met daardoorheen een pad dat de bezoeker langs plekken voerde waarop allegorische voorstellingen te zien waren. Er was ook een winkel met de producten van de monniken. Er lag onder andere een veelkleurige geborduurde lap met een tekst van de HH XIV Dalai Lama. Die tekst was speciaal gericht aan ons westerlingen. Ik heb de lap gekocht en in mijn woning opgehangen, zonder er nog verder naar te kijken.

       De Dalai Lama is een goedlachse man, die voor mij soms onbegrijpelijke dingen zegt en doet, zoals zich in het openbaar laten vaccineren tegen corona. Dit neemt niet weg dat zijn woorden getuigen van een eenvoudig te begrijpen wijsheid….

       Verder lezen:   Nieuwsbrief april 2021 (adbroere.nl)

      • #4909
       Anna Krasko
        @akrasko97

        Ad Broere’s Blog – mei 2021

        …. Kan het nog anders gaan?
        De toekomst staat niet vast! Het collectief onderbewuste van de mensheid bepaalt hoe de toekomst eruit ziet. Als er wordt gekozen voor vrijheid, zelfbeschikking en menswaardigheid, dan zullen zich in de nabije toekomst gebeurtenissen gaan voordoen die in die richting gaan. Wanhopen is daarom onnodig, ook al lijkt nu alles tegen te zitten. Het is echter wel nodig dat wij zelf verantwoordelijkheid gaan nemen en we onze bijdrage leveren aan een verandering ten goede. Iedereen kan die bijdrage leveren. Daarvoor ben je niet te oud, te jong, te arm, te rijk, of heb je wel of niet gestudeerd, of sta je buiten de maatschappij of zit je tot je nek erin. Iedereen kan het, maar vraag niet wat de ander voor jou kan doen, vraag wat jij voor de ander kunt doen. Kijk om je heen, doe je eigen onderzoek, reken af met je eigen vastzittende opvattingen en laat je leiden door je liefde voor het leven en je medemens.

        Door de workshops ‘naar een parallelle economie’ – van de zes zijn er vier gehouden en volgen er nog twee, is er een duidelijke belangstelling ontstaan voor het tot ontwikkeling brengen van een economie die uit de mensen zelf voortkomt en niet van bovenaf wordt opgelegd. Vrijheid, menswaardigheid en zelfbeschikking zijn daarbij de sleutelwoorden. Alle begin is daarbij moeilijk. Er is een platform dat als vraagbaak, informatiecentrum, plek van kennisuitwisseling en meer in het algemeen het ondersteunen van regionale initiatieven gaat dienen. Er zijn op de website al meerdere forums gestart, waarin mensen uit dezelfde regio, met dezelfde belangstelling – zoals bijvoorbeeld onderwijs – en nog meer met elkaar in contact zijn gekomen. Dit is de link naar het platform.

        Verder lezen:  Nieuwsbrief mei 2021 (adbroere.nl)

       • #5075
        Anna Krasko
         @akrasko97

         Ad Broere’s Blog – juni 2021 – Over bijwerkingen en het Parallele Economie.nu

         Regelmatig verschijnen er in de media berichten die getuigen van een toenemende druk op de bevolking om zich te laten inenten tegen het Sars-CoV-2 virus. Voor 1 september wil men iedereen twee keer gevaccineerd hebben. Iedereen ‘die wil’ voegt demissionair minister de Jonge hieraan toe. Twee keer gevaccineerd zijn zou kunnen betekenen dat in het najaar ‘de maatregelen’ worden ingetrokken. Tenminste, als er geen nieuwe varianten de kop opsteken. Over de mensen die zich niet laten vaccineren heeft De Jonge het niet. Hoe er met die categorie wordt omgegaan blijft vooralsnog vaag. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de tegenvallende vaccinatiebereidheid in Nederland (en in andere Europese landen) tot dusver. Afgaand op de rapportage van het RIVM zou de vaccinatiegraad nog vrij laag zijn (ongeveer 35 procent van de bevolking) Maar exact weten we het niet want dit is een gevoelig onderwerp. …

         Parallelle-Economie.nu
         Uit de workshops ‘naar een parallelle-economie’ is een mooi initiatief voortgekomen. Een platform dat er is om lokale en regionale initiatieven te ondersteunen met informatie, specialistische hulp, een kennisbank en uitwisseling over ervaringen, thema’s zoals voeding, onderwijs, eigen geld et cetera. Het platform stuurt niet van bovenaf, want de zo hoognodige verandering moet van onderen op komen, van mensen die vanuit de regio toewerken naar een parallelle-economie, gebaseerd op kleinschaligheid, zelfstandigheid, menselijke maat, vrijheid en zelfbeschikking. Dit is het antwoord van vrije en bewuste mensen op de Great Reset plannen.
         “Vraag niet wat de ander voor jou kan doen, bedenk wat jij voor de ander kunt doen”

         Een parallelle economie is het antwoord van vrije en bewuste mensen op de van bovenaf georganiseerde ontwikkeling, die momenteel al gaande is in de wereld.

         Verder lezen:   Nieuwsbrief juni 2021 (adbroere.nl)

        • #5317
         Anna Krasko
          @akrasko97

          Ad Broere’s Blog – juli 2021

          Een parallelle economie
          Op 2 juli verscheen het bericht in de media dat twee grote supermarktketens in Zweden waren lamgelegd door een cyberattack. Vanzelfsprekend hadden de Russen dit gedaan. Ik moest onmiddellijk denken aan de uitspraken van Klaus Schwab, directeur van het World Economic Forum, dat we rekening moeten houden met een grote cyberattack, die ernstige schade zou toebrengen aan de wereldeconomie. Zweden is de wereld niet en qua aantal inwoners geen groot land. Het zou echter een oefening kunnen zijn om het systeem te checken. Bovendien is Zweden in de covidcrisis een dissident geweest door voor een eigen aanpak te kiezen waarin veel meer ruimte was voor het ontwikkelen van groepsimmuniteit.

          De Britse viroloog Ferguson, van wie het prognose model voor covid door de WHO werd gebruikt om de noodzaak van een lockdown aan te tonen, voorspelde dat Zweden voor juli 2020 minstens 40.000 doden als gevolg van covid riskeerde als zij vasthielden aan hun beleid. Later in 2020 heeft Ferguson schriftelijk erkend dat zijn prognose met betrekking tot Zweden volkomen onjuist was en hij feliciteerde Anders Tegnell, de directeur van het Zweedse RIVM met het succes van zijn beleid. Zweden heeft in 2020 al bewezen dat groepsimmuniteit een realiteit is en dat een grote mate van vrijwilligheid bij de Zweedse bevolking niet de verkramping teweeg heeft gebracht die we bijvoorbeeld in Nederland zien. De internationale pers legde echter steeds de nadruk op de fouten die Tegnell heeft gemaakt, daarmee verdoezelend dat hij in feite een heel bijzondere prestatie heeft geleverd. De Zweedse aanpak zou een voorbeeld voor de rest van de wereld zijn geweest als er niet de negatieve berichtgeving overheen zou zijn gegooid. Zweden heeft de aanpak van vrijwilligheid en bewuste instemming van de bevolking voortgezet met de vaccinaties, zoals blijkt uit deze publicatie van de Zweedse gezondheidsraad die nog steeds ongewijzigd op de site van het Public Health Agency Sweden:

          Waarom Zweden?
          Mijn bedoeling met deze uitleg over Zweden is om duidelijk te maken dat er een logisch verband ligt tussen de cyberattack en de Zweedse covid aanpak. Ik denk dat landen onder druk gezet worden, die niet in de pas meelopen, zoals bijvoorbeeld ook het nog kleinere IJsland heeft ondervonden.
          Momenteel plaats ik regelmatig berichten – deels uit eigen onderzoek – op Telegram. Dit platform wordt niet gecensureerd door berichten te verwijderen of door de auteur van onwelgevallige berichten te blokkeren. Daarom verwijs ik voor meer feiten en onderzoeken over covid en vaccineren naar dit platform.

          Online Workshops
          Tussen 3 maart en 8 juni 2021 heb ik zes online workshops gegeven over het onderwerp ‘naar een parallelle economie’. Vele honderden mensen hebben de workshop gevolgd. Van de laatste op 8 juni is de presentatie opgenomen. De rol van het World Economic Forum (WEF) komt hierin duidelijk naar voren. Het WEF is het zichtbare deel van een onzichtbare organisatie, die bestaat uit een relatief kleine groep die door hun onvoorstelbare rijkdom geld als middel gebruiken om hun plannen ten uitvoer te brengen. Zij hebben greep op overheden, op multinationale ondernemingen, op internationale organisatie en op beurzen, banken en verzekeringsbedrijven. De nadruk leggen ze op de Big Tech, Media en Farmacie. Het zijn de belangrijkste instrumenten om de ontwikkelingen in de wereld in hun richting te duwen. Wat is de richting? Die van een bewust gecreëerde chaos, gevolgd door een nieuwe orde waarin de mensheid onder digitale controle wordt gebracht. Vrijheid, zelfbeschikking en eigen keuze bestaan in die orde niet (meer). Elk individu wordt gekoppeld aan ‘de cloud’ en daardoor aan een sociaal credit systeem dat beloont zolang het individu zich conform de regels en eisen gedraagt en straft als dat niet het geval is. Een voorbeeld hiervan zou het CO2 verbruik kunnen zijn. Elk individu mag een maximum hoeveelheid CO2 gebruiken, bijvoorbeeld door autorijden. Wordt dit overschreden dan wordt het individu tijdelijk afgekoppeld totdat er een nieuw budget is. Hetzelfde geldt voor energieverbruik. Ook zullen er regels en eisen worden gesteld voor het ‘recht op gezondheidszorg’ en op het gebruik van voeding.

          Verder lezen: Nieuwsbrief juli 2021 (adbroere.nl)

         • #5489
          Anna Krasko
           @akrasko97

           Ad Broere’s Blog – augustus 2021

           Innerlijke Omwenteling
           ‘Hebben we geld echt nodig? Dit vroeg ik mij steeds meer af na me jarenlang te hebben verdiept in dit raadselachtige verschijnsel. Uit de lange geschiedenis van geld blijkt dat het nooit geluk en welzijn voor allen heeft gebracht. Wel materiele voorspoed, zelden voor iedereen, meestal voor een relatief kleine groep. Als het om welzijn gaat en om een menswaardige samenleving, dan blijkt geld vaak een grote stoorfactor te zijn.’ Ad Broere, Eilandeconomie, oktober 2019

           Tegenstelling en Revolutie
           De wereld verandert ten gevolge van tegenstellingen. Dit wordt dialectiek genoemd. Als de tegenstellingen groot worden, dan ontwikkelt zich een spanning die tot ontlading komt. Zo zijn er in de geschiedenis meerdere ontladingen – revoluties en oorlogen – geweest, waardoor er een einde kwam aan de oude situatie en er een nieuwe ontstond. De Russische en Franse revolutie zijn voorbeelden van deze veranderingen. Vrijheid en gelijkheid! Weg met de onderdrukking! Talloze mensenlevens zijn ervoor opgeofferd en het resultaat was steeds dat de onderdrukten van daarvoor de machthebbers van daarna werden en dat er weer nieuwe tegenstellingen ontstonden, die op hun beurt weer hebben geleid tot nieuwe spanning, gevolgd door ontlading.

           De machthebbers van deze tijd lijken echter van het verleden geleerd te hebben. Ten eerste doordat ze onzichtbaar zijn en niet hun macht openlijk demonstreren, ten tweede omdat ze de beschikking hebben over een grote kennis van massapsychologie. Kennis, die op een uiterst geraffineerde manier wordt toegepast. Hun doel is om de mensheid te ontkrachten en hen tot slaaf te maken. Als dat lukt dan is de strijd gestreden en hebben de machthebbers gewonnen. Het is dan echter wel de vraag wat zo’n overwinning inhoudt. Gaat de overwinnaar ertoe over om de mensheid te decimeren? Wordt de wereldbevolking teruggebracht tot een fractie van wat het nu is en wordt dat wat overblijft als slaaf gebruikt om het werk te doen voor de machthebbers?
           Of worden de machthebbers op hun beurt opzij geschoven door de hen sturende krachten? Is het een complottheorie? Of is het een toekomst zoals relatief weinigen dat voor ogen hebben, mensen die zichzelf God wanen en denken de wereld te moeten en kunnen bevrijden van de mens als de grootste plaag van de aarde? Het feit dat deze vragen worden gesteld en dat niemand buiten de kring van machthebbers het precies weet zegt al genoeg. Als je luistert naar Yuval Harari en Klaus Schwab dan is het moeilijk om je aan de indruk te onttrekken dat het echt de bedoeling is om de volledige macht over de mensheid te krijgen. Zijn wij overgeleverd aan hun grillen, of staat er voor ons een andere weg open?

           Geld als Machtsinstrument
           De gebeurtenissen in de afgelopen anderhalf jaar hebben veel duidelijk gemaakt voor degenen die het willen zien. Ook dat wat ik schreef in ‘Geld komt uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’ niet is gebaseerd op loze gedachtes. Geld speelt een hoofdrol voor de machthebbers. Het is het onderdrukkingsmiddel bij uitstek. In oktober 2019, toen ik ‘Eilandeconomie’ schreef, was nog niet bekend wat de wereld boven het hoofd hing. De signalen van een naderende nieuwe crash waren echter duidelijk. Deze signalen zijn door de samenlevingscrisis waarin de wereld in 2020 werd gestort, niet verdwenen. Ze zijn gecamoufleerd doordat alle aandacht werd gericht op – de angst voor – ziekte en dood.

           Daardoor ontging het velen dat met de afbraak van de samenleving zoals wij die kenden, ook de huidige economie onderuit werd gehaald. De economie waarin plaats was voor vrije keuze en onafhankelijk ondernemerschap heeft in de afgelopen periode de doodssteek gehad en gaat, als het aan de Great Resetplanners ligt, plaats maken voor een van bovenaf geleide economie. Hierin zal geen sprake zijn van vrije keuze en onafhankelijk ondernemerschap. Zo’n duizend multinationale ondernemingen hebben het wereldwijd voor het zeggen, geleid door Big Tech en Big Farma/Food. Achter deze multinationale ondernemingen staan de beleggingsconsortia, waarvan Blackrock en Vanguard de grootste zijn.

           De superrijken hebben op hun beurt weer een grote invloed op deze beleggingsconsortia. Zo hebben relatief weinigen de wereldeconomie in handen en bepalen zij de doelstellingen. De mensheid wordt massaal gedwongen om zich te bewegen binnen de kaders van deze doelen. Goed gedrag wordt beloond en ‘verkeerd’ gedrag bestraft. Inkomen zal niet langer primair werk gerelateerd zijn, maar vooral gedrag gerelateerd. Scoor je goed dan doe je mee, scoor je slecht dan lig je eruit. Wat ‘goed’ en wat ‘slecht’ is wordt van bovenaf bepaald, bijvoorbeeld met betrekking tot je ecologische voetafdruk, sociaal gedrag, vaccinatiebereidheid et cetera. Een mega kwantumcomputer houdt het allemaal bij, gevoed door de data in de cloud. Iedereen die een IP aansluiting heeft, is via de cloud ‘leesbaar’. Als je niet op het internet bent aangesloten, dan lig je er per definitie uit.

           Concentratie van Geld en Macht
           Voor degenen die enige afstand kunnen nemen, wordt duidelijk dat de crisis die in het voorjaar van 2020 begon heeft bijgedragen aan een centralisering van de macht en aan een verdere concentratie van geld en bezit bij een kleine groep mensen. Cap Gemini publiceert jaarlijks het ‘World Wealth Report’. Hierin wordt een analyse gemaakt van het aantal en het bezit van de ‘High Net Worth Individuals’. Het is een ander woord voor rijken. Over de hele wereld en vooral in Amerika, Europa en Azië is er in 2020 een sterke groei geweest van High Net Worth Individuals. Vooral jonge tech-ondernemers. In schril contrast tot de velen die werk en inkomen zijn kwijtgeraakt. Zij vormen de buffer tussen de top van de piramide en de rest van de mensheid, omdat ze de illusie in stand houden dat iedereen binnen dit systeem rijk kan worden en omdat ze de aandacht afleiden van de superrijken. In deze tussenlaag zitten vanzelfsprekend ook de meest fervente verdedigers van het systeem dat hen zo gunstig is gezind.

           Geld is het instrument waarmee een kleine groep de rest van de mensheid kan controleren. Door werk te scheiden van geld en door geld tot uitgangspunt te maken, is het gelukt om de massale afhankelijkheid van enkelen te vergroten. Vooral door ervoor te zorgen dat geld voor steeds meer mensen een schaars goed wordt. Voor degenen bij wie dat nog niet het geval is, zal de geldontwaarding die we in de komende tijd gaan meemaken, een onthutsende beleving zijn. De steeds terugkerende vraag: “Wat moet ik met mijn geld doen?”, wordt dan beantwoord… Niets! Door hebzucht, eigenbelang en door de angst voor verlies en tekort hebben we meegewerkt aan de situatie waarin we nu komen te verkeren. Wij hebben door ermee akkoord te gaan dat geld niet een middel is, maar een doel bijgedragen aan de wereld waarin we nu leven. Door geld met geld verdienen te rechtvaardigen, is het mogelijk geworden dat de enkelen met dat geld de rest hun wil kunnen opleggen.
           De media strooien zand in de ogen door berichten over ‘een krachtig herstel van de economie’. Economie is er altijd en die zal er ook blijven zolang er mensen zijn. Het gaat er echter om wie er achter het stuur zitten en in welke richting zij de economie sturen. Het ‘krachtige herstel’ waarover men het heeft is er alleen in vergelijking met de dieptepunt dat in het afgelopen jaar werd bereikt. Structureel is er niets verbeterd, integendeel. Veel mensen denken echter door deze berichtgeving dat we gewoon ons leven weer hervatten. Dit is een grote vergissing, want alles verloopt tot nu toe zoals de great-resetplanners voor ogen hebben. De concentratie van geld en macht bij een kleine groep zet door en deze macht zal onvermijdelijk worden vertaald in het naar de hand zetten van de wereldeconomie.

           Bovendien is er in de afgelopen jaren en in het bijzonder in 2020 zoveel geld (dollars, euro’s et cetera) bijgedrukt – door schuld – dat de waarde van het geld in feite al tot in de buurt van nul is gedaald. We zien dat bijvoorbeeld in de krankzinnige stijging van de huizenprijzen en ook in de niet in verhouding tot de werkelijke waarde zijnde stijging van aandelen. We zien het ook aan de huur die we voor onze woning betalen en voor het huren van een vakantiehuisje. Deze lijst kunnen we uitbreiden met de prijzen voor voeding, kleding, energie et cetera. Het gat tussen inkomen en uitgaven wordt daardoor steeds kleiner en slaat om in een tekort. Bij veel mensen is dat al het geval en worden de reserves – als die er zijn – aangesproken. Kortom, een ‘krachtig herstel’ van de economie betekent zeker niet dat het materieel beter met de meeste mensen gaat.

           Bewustwording
           In mijn verhaal ‘Eilandeconomie’ gaat het om schipbreukelingen die op een onbewoond eiland in een uithoek van de Grote Oceaan aanspoelen. Zij geven hun economie vorm en doen dat in eerste instantie volgens de oude, bekende patronen. De bankier, die deel uitmaakt van het gezelschap, ‘regelt het geld’. Het geld dat hij uit het niets maakt, leent hij uit tegen rente en elk jaar eist hij volledige aflossing van de lening, om te zien hoe de eilandeconomie ervoor staat. Ieder voor zich dus en zoveel mogelijk verdienen om de rente en aflossing te kunnen betalen en ook nog inkomen voor jezelf over te houden. Sommigen zijn daar heel goed in en anderen, de meeste eigenlijk, zijn er niet zo bedreven in. Ze zijn goed in een ambacht, zoals vistuig maken, een boot bouwen, kleding en schoenen maken, maar niet in geld verdienen. Na enkele jaren is er een grote ongelijkheid ontstaan. Er zijn een paar ‘winnaars’, inclusief de bankier en veel verliezers, waarbij er een aantal zijn die steeds dieper in de schuld bij de bankier komen. De economie loopt vast en de bankier stelt voor aan de verliezers om hun bezit in te leveren tegen kwijtschelding van hun schuld. Zij kunnen in loondienst komen bij de winnaars, waardoor ze de huur voor hun hut aan de bank kunnen betalen.

           Dit bevalt het merendeel van de eilanders helemaal niet en ze besluiten niet op het voorstel in te gaan. Rente wordt met algemene instemming afgeschaft en iedereen kan renteloos lenen. Dit heeft positieve gevolgen, maar er ontstaan toch weer verschillen, omdat de een nu eenmaal handiger is met geld dan de ander en daardoor financieel succesvoller. Ook al gaat het beter dan in een rente economie, de eilandraad besluit toch om ook het renteloze geld af te schaffen. Tijd is volgens hen een betere manier om elkaar mee te betalen, want tijd hebben alle eilandbewoners genoeg. Ook tijd blijkt echter complicaties op te leveren: ‘mijn uur is meer waard dan die van jou’, ‘je zegt dat je drie uur hebt besteed aan het repareren van de boot, maar ik denk dat je er veel minder tijd voor nodig hebt gehad’. Zo blijkt ook tijd als betaalmiddel niet zonder problemen te zijn.

           De eilandbewoners hebben door hun ervaringen echter wel geleerd. Bijvoorbeeld het besef van op elkaar aangewezen te zijn. Ook dat als je geen tijd en energie meer hoeft te steken in het je eigen hoofd boven water te houden, desnoods door de ander kopje onder te duwen, het leven eenvoudiger en veel plezieriger voor iedereen kan worden. Ze groeien ernaar toe dat geld niet meer nodig is. Op den duur zijn ze gaan begrijpen dat als iedereen zijn of haar bijdrage levert, alles wordt geproduceerd wat de eilandgemeenschap nodig heeft. Ook ontdekken ze dat er relatief minder tijd voor nodig is om hiervoor te zorgen dan toen iedereen elkaar zonodig moest controleren en beconcurreren. Er blijft daardoor meer dan voldoende tijd over voor sociale activiteiten en vooral ook voor het bouwen van een zeewaardig schip…

           Verder lezen: Nieuwsbrief augustus 2021 – Ad Broere

          • #5643
           Anna Krasko
            @akrasko97

            Ad Broere’s Blog – september 2021

            De september nieuwsbrief gaat over een onderwerp dat velen moeilijk vinden. Toch kunnen we er niet omheen dat economie een wezenlijke rol speelt in onze levens. Of, zoals de Duitse Jurist Reiner Fuelmich zegt: ‘zonder economie is er geen materieel bestaan’. Omdat de meeste mensen geld en economie ingewikkeld vinden, gebeuren er binnen dat kader dingen die op zijn zachtst gezegd niet kloppen en die gevolgen hebben voor alle mensen. Daarom is het belangrijk om er kennis van te nemen.

            “Als het Amerikaanse volk het de private banken ooit zou toestaan om hun geld door hen te laten controleren, eerst door inflatie, vervolgens door deflatie, dan zullen de banken en de ondernemingen die rond deze banken ontstaan, het volk al hun bezittingen afnemen en hun nageslacht berooid en dakloos laten op het continent dat hun voorouders hebben veroverd. Geldschepping moet van de banken worden afgenomen en teruggegeven aan het volk, omdat het aan hen toebehoort.”
            Thomas Jefferson, derde president van de Verenigde Staten (1801-1809)

            Tot de dag van vandaag wordt deze waarschuwing, tweehonderd jaar geleden, niet begrepen, niet alleen in de VS, over de hele wereld. Als dat wel het geval zou zijn, dan had ‘het volk’ al lang afgerekend met dit geldsysteem.

            Het gaat goed met de economie, roepen de media in koor. Zo goed, dat de overheid kan stoppen met de compensatie van ondernemers die in het afgelopen anderhalf jaar omzetverlies hebben geleden en met het verlenen van loonsubsidie aan noodlijdende bedrijven, zoals MacDonalds en AirFrance-KLM.
            Het gaat zo goed met de economie dat de Federal Reserve, de zogenoemde Centrale Bank van de V.S., stopt met het ‘printen’ van nog meer nieuw geld. De inflatie loopt op in de V.S. en als er iets is waar banken een hekel aan hebben, dan is dat een te hoge inflatie. Niet dat ze daar niet zelf de deur voor hebben opengezet. Integendeel, banken hebben sinds de bankencisis onophoudelijk de geldpers laten draaien. Met als gevolg dat de hoeveelheid dollars, euro’s, Chinese Yuan, Britse ponden met onvoorstelbare hoeveelheden zijn gegroeid.

            Verder lezen: Nieuwsbrief september 2021 (adbroere.nl)

           • #5971
            Anna Krasko
             @akrasko97

             Ad Broere’s Blog – oktober 2021

             Ontzield of Bezield?

             ‘De ziel zal door een medicament worden afgeschaft. Men zal vanuit het oogpunt van de ‘gezondheid’ een vaccin vinden waardoor ons organisme al op zo jong mogelijke leeftijd en liefst direct na de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt dat er een ziel en een geest bestaat. – Zo scherp zullen de beide wereldbeschouwelijke stromingen tegenover elkaar komen te staan. De ene stroming zal er over nadenken hoe er begrippen en ideeën gevormd kunnen worden die de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de geest en de ziel, weerspiegelen. De anderen, de navolgers van de huidige materialisten, zullen een vaccin proberen te vinden dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat het door de toestand waarin het verkeert niet meer spreekt over zotte dingen als ziel of geest, maar ‘gezonde’ praat ophangt over de krachten die in machines en scheikundige processen leven en die in een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen. Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. De materialistische artsen zullen met de taak worden belast om de ziel uit de mensheid uit te drijven.’
             Steiner, Rudolf, 1917: Vorträge in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917, Gesamtausgabe Band 177, Seiten 97 f.

             Dit citaat uit het omvangrijke werk van Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofische beweging, heb ik in een eerdere nieuwsbrief opgenomen. Ik herhaal dit citaat omdat het duidelijk maakt dat de ontwikkelingen in deze tijd reeds lange tijd geleden werden voorzien door enkele mensen. Het is mijns inziens niet goed mogelijk om de essentie van waar het om gaat te doorgronden, als de reikwijdte van ons denken beperkt wordt tot de materie.
             ‘Ik ben gekomen om jullie te leren over wat is, wat was en wat er zal zijn, waardoor jullie zowel de verborgen wereld als de zichtbare wereld gaan doorgronden, evenals het onaantastbare karakter van de volkomen Mensheid’
             Apocriefe boek van Johannes (Gnostieke Bibliotheek)

             Met die Ik wordt de Mens bedoeld, die op aarde de mens herinnerde aan zijn hoge afkomst. Ziel en Geest zijn ervoor nodig om de oorspronkelijke Mens die we ooit zijn geweest, opnieuw in ons tot leven te laten komen. Zoals Steiner voorspeld heeft in 1917, is de materialistische wereldvisie dominant geworden. Het heeft zo’n centrale plaats ingenomen, dat spreken over ziel en geest wordt beschouwd als niet aangesloten te zijn op de realiteit.
             De realiteit is in hun ogen alles wat concreet is, zichtbaar en bewijsbaar. Terwijl Einstein ons al een eeuw geleden heeft geleerd dat wat wij als materie waarnemen niet meer is dan een vertraging van energie en dat als die materie weer in energie wordt omgezet, er een gigantische hoeveelheid energie vrijkomt.

             Verder lezen: https://adbroere.nl/web?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2MCwiMDE4Y2E2NmM1NzQwIiwxNzc0LCJkdWJiN3FqbDVsa2Njb3c4azBzZ3dvc3N3Z2Nra280ZyIsNzM4NiwwXQ

            • #6300
             Anna Krasko
              @akrasko97

              Ad Broere’s Blog – november 2021

              Bij de boer koop je geen toiletpapier

              Direct kopen bij de boer, oogstaandeel kopen, boerenmarkten. Het zijn mooie ontwikkelingen, die ertoe leiden dat de boeren in Nederland zich enigszins kunnen onttrekken aan de overmacht van de grote supermarktketens. Bovendien helpen we door dit te doen de Nederlandse boeren om te overleven in deze tijd, waarin ze onder grote druk worden gezet vanuit de overheid.
              Toch is het niet alleen goud dat blinkt. Er dienen zich ook organisaties aan, die andere doelstellingen erop nahouden dan de boeren beschermen. Voor de welwillende consument is het vaak niet te doen om het kaf van het koren te kunnen onderscheiden. Men stapt in een project waar toch weer het grote geld achter zit. Met slechts een doel: de controle op alles te blijven houden.
              Bovendien leveren boeren een deel van de dagelijkse behoeftes. Voor veel producten ontkom je weer niet aan de supermarkt. Iemand drukte dat kernachtig uit door “Bij de boer koop je geen toiletpapier”. Begin 2019 lanceerde ik het plan om een vereniging op te richten, waarin de consumenten zich met elkaar verbinden om gezamenlijk de inkoop van alle primaire levensbehoeftes te regelen. De gedachte was dat de koopkracht bij velen onder druk zou komen te staan door de ontwikkelingen die zich in 2019 al aftekenden. Het initiatief werd gesmoord in een hoop gekrakeel.

              We zijn nu bijna drie jaar verder en de wereld is in een razend tempo aan het veranderen. Wat velen voor onmogelijk hebben gehouden, wordt nu bewaarheid. De angstpsychose die een groot deel van de mensheid te pakken heeft genomen, werkt door in de samenleving van vrijwel alle landen. Het wordt steeds duidelijker dat de oude wereldorde wordt afgebroken. Daardoor raken velen in grote verwarring. Dit maakt hen afhankelijk van hen die zich als hun leiders opwerpen. Het gevolg hiervan is dat de mensheid rijp wordt gestoomd voor een nieuwe wereldorde. Deze zal van bovenaf worden opgelegd, op een haast onontkoombare manier. De vermeende afhankelijkheid maakt dat onnoemelijk velen hun soevereiniteit en hun bezit uit handen geven, in ruil voor een basisinkomen, kwijtschelding van schulden en een mate van materiele zekerheid. Tenminste, als er genoegen wordt genomen met de eisen die daar tegenover staan.
              De eisen zijn alle erop gericht om de mensheid binnen nauwe grenzen van wat mag en wat kan te laten leven. Een CO2 budget, een digitale portemonnee, die alleen wordt gevuld als de social creditscore voldoende is. Een score, die wordt bepaald door het gedrag. Ben je opstandig? Veroorzaak je onrust? Wil je je niet laten vaccineren? Consumeer je meer CO2 dan toegestaan? Dan zal je digitale portemonnee leeg blijven en ben je uitgesloten van deelname aan het maatschappelijk verkeer. Begrijp dat geld het instrument is waarmee we worden onderdrukt. Het navrante hiervan is dat we er zelf aan hebben meegewerkt dat geld in deze rol is geplaatst. Vooral omdat we ons hebben laten indoctrineren over wat geld is. Daardoor zijn we ermee vertrouwd geraakt dat geld met geld verdienen normaal is en hebben we toegestaan dat er een geldsysteem ontstond waarin er enkelen waren en zijn die zichzelf ontzagwekkend veel geld hebben toegeëigend. Ten koste van de rest en vooral van hen die moeten werken voor hun geld. Het is vergelijkbaar met bijen die de honing verzamelen in de bijenkorf. De honing is niet voor hen maar voor de mens, die het neemt en de bijen daarvoor een surrogaat daarvoor in de plaats geeft, die niet de stoffen bevat die in hun eigen honing zit.

              Het is niet nodig om de vinger te wijzen in de richting van hen die van dit geldsysteem hebben geprofiteerd en het nog steeds doen. Wij zijn zo dom geweest om toe te staan dat de honing die wij produceren wordt afgeroomd, door mensen die dat de normaalste zaak van de wereld vinden. Omdat geld met geld verdienen diep in ons DNA is doorgedrongen. …

              Verder lezen: https://adbroere.nl/web?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2MiwiNmZiNjg3NzY2MDJmIiwxNzc0LCJkdWJiN3FqbDVsa2Njb3c4azBzZ3dvc3N3Z2Nra280ZyIsNzQ2NSwwXQ

             • #7045
              Anna Krasko
               @akrasko97

               Ad Broere’s Blog – december 2021

               De grote verwarring
               Het zal velen al langer zijn opgevallen dat we via de media worden bestookt met verwarring veroorzakende informatie. De ene dag wordt de wereld bijvoorbeeld geconfronteerd met een nieuwe, uiterst gevaarlijke variant van de moeder aller virussen en de volgende dag spreekt het WHO er sussende woorden over. Die verwarring leidt ertoe dat mensen zich gaan afsluiten voor informatie en dat is volgens mij nu juist de bedoeling. Het gaat erom dat de onderbuikgevoelens de overhand nemen boven die dunne schil in onze hersens – de neocortex- die ons in staat stelt om redelijk te kunnen denken en redeneren. Zo worden we steeds meer een speelbal van de emoties opwekkende propaganda en gaan zelfs, of misschien wel juist, doorgaans verstandige mensen onzin uitkramen, gedreven door redeloze angst.

               Ook op het terrein van de economie worden voortdurend tegenstrijdige boodschappen geventileerd. Dan is er bijvoorbeeld een krachtig herstel gaande en vervolgens wordt de koopkracht aangetast door een sterk oplopende prijsinflatie. Steeds minder mensen lijken nog in staat om te zoeken naar wat er werkelijk aan de hand is, omdat velen niet geloven dat achter alles wat er gebeurt een planmatig georganiseerde psychologische terreur schuilgaat. Mensen die nog wel de integriteit hebben om onafhankelijk onderzoek te doen, worden onder druk gezet om daarmee te stoppen, of nog erger, geliquideerd. Zoals de Oostenrijkse chemicus Dr. Andreas Noack, die ontdekte dat in de ‘vaccins’ grafeenhydro-oxyde zit. Hij wist dat deze koolstofverbinding uiterst stabiel is en dat de nanodeeltjes van die verbinding als ze door inspuiting in de bloedbaan worden gebracht als scheermesjes werken. Dr. Noack noemde de vaccins daarom moordwapens en confronteerde de Oostenrijkse overheid met zijn bevindingen. Hij heeft deze moed met zijn leven moeten bekopen. Vanzelfsprekend werd zijn onderzoek van tafel geveegd en van officiële zijde afgedaan als complottheorie. Maar dan wel een die dermate confronterend was dat de man moest worden uitgeschakeld. ….

               Verder lezen: link

              • #7687
               Anna Krasko
                @akrasko97

                Ad Broere’s Blog – februari 2022 (fragment)

                Transhumane of Vrije Mens?
                In de nieuwsbrief van januari 2022 schreef ik over Gnosis. Gnosis is uit het Grieks en wordt in het algemeen vertaald als kennis. Die vlag dekt de lading echter niet helemaal. Kennis wordt geassocieerd met het verstand, met de hersens. Kennis in de betekenis van weten. Weten is echter het resultaat van een hersenactiviteit, terwijl gnosis aansluit op het hart. Een betere vertaling voor het woord gnosis zou daarom de intelligentie van het hart zijn. Het hart verbonden met onze wezenskern of het oneindig bewustzijnsbeginsel genereert gnosis. Genereren duidt op een creatief proces dat een voortdurende beweging voortbrengt, terwijl kennis bewegingloos is. ‘Het is een feit’, ‘het staat vast dat’ en ‘onderzoek wijst uit dat’, horen bij kennis. Voor gnosis staat niets vast, er zijn geen dogma’s en onderzoek is een nooit eindigend proces, waarin ongekende mogelijkheden worden geëxploreerd en waardoor nieuwe werelden worden geopend. ‘Van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid’, wordt over dit proces gezegd.

                Het menselijke brein
                De menselijke hersens zijn globaal gesproken uit drie lagen opgebouwd. Het reptielenbrein is de oudste laag. Daaromheen heeft zich het zoogdierenbrein gevormd en de meest recente toevoeging is de neocortex. Het reptielenbrein regelt primaire reacties, die kunnen worden samengevat met vechten, vluchten of ‘bevriezen’. Het zoogdierenbrein regelt emoties, het kunnen verzorgen en het leggen van verbinding, evenals de menselijke liefde en seksualiteit. Emoties zoals angst, boosheid, blijdschap en bedroefd stammen ook uit het zoogdierenbrein. Hierin zit verder het onderscheid maken tussen ‘het eigene’ en het ‘niet eigene’. Geloof sluit aan op de werking van het zoogdierenbrein. De neocortex tenslotte, maakt rationaliteit mogelijk. Hierdoor kunnen wij redeneren, verbanden leggen en kennis verwerven, die we vervolgens in het geheugen opslaan.
                Onze hersens worden aangestuurd door externe prikkels, die via de zintuigen tot ons komen. Er zijn meerdere zintuigen waarvan de bekendste zijn: reuk, gehoor, smaak, zien en voelen. Externe prikkels zetten dus de hersens aan het werk. Die externe prikkels kunnen bijvoorbeeld het reptielenbrein in werking zetten als er acuut gevaar dreigt. De meeste prikkels worden echter ‘vertaald’ in het zoogdierenbrein. Wij zijn grotendeels emotionele wezens. De neocortex is de meest recente toevoeging. Het is een dunne schil om de ‘oudere’ delen van de hersens heen. De neocortex stelt ons in staat tot redeneren en om verbanden te kunnen leggen. De neocortex is echter het minst ontwikkelde deel van de hersens en wordt vooral gebruikt om emoties te rationaliseren. Intelligentie zoals ik hiervoor heb beschreven, komt niet uit de hersens voort. Intelligentie zou echter wel de hersens kunnen aanzetten tot een andere werking. Ik kom hier nog op terug.

                Verder lezen: link  

                Op de site https://adbroere.nl/  kun je abonneren.      Ad Broere op Telegram: https://t.me/adbroere

               • #7981
                Anna Krasko
                 @akrasko97

                 Ad Broere’s Blog – maart 2022

                 Van Onvrijheid naar Autonomie

                 In mijn vorige nieuwsbrief kwam ik tot de misschien onthutsende conclusie dat wij vooral emotionele wezens zijn. De zintuigen: voelen, ruiken, zien, horen en smaak vormen de verbinding tussen de van buiten komende prikkels en de hersenen. Het zoogdierenbrein is dominant in de hersenactiviteit. Het zoogdierenbrein en emoties zijn met elkaar verweven. De hersens sturen ons handelen aan. Het handelen is voor een groot deel gebaseerd op emoties vanwege de rol van het zoogdierbrein.

                 Een lastige conclusie
                 Bijvoorbeeld de emotie van boosheid op Poetin. Ons denken is daarbij een afgeleide van de emotie. We bedenken een rechtvaardiging of rationalisatie voor onze boosheid. Die rechtvaardiging kan bij Poetin worden gevonden in dat hij de wereldvrede in gevaar brengt. De vraag: ‘is dit echt waar?’, kan niet worden gesteld omdat de emoties niet alleen individueel via de zintuigen worden bespeeld, maar ook door massa beïnvloeding. Zo noemt bijvoorbeeld De Volkskrant Poetin op de voorpagina van de editie van 28 februari ‘Poetler’.
                 Vergeten is dat de VS en zijn bondgenoten Libië, Irak, Afghanistan en Syrië militair hebben bestookt en dat de reden daarvoor was: ‘regime change’. Velen waren er getuige van hoe Gaddafi als een hond werd afgemaakt en dat dit bij Hillary Clinton op haar lachspieren werkte. Dat Poetin de waarheid zou kunnen spreken als hij het heeft over ‘regime change’ in Oekraïne wordt met verontwaardiging afgewezen. Hoezo vervanging van de huidige regering in Oekraïne door een neutrale overheid, die niet aansluiting bij de NAVO nastreeft? Hoezo neonazistische militaire groeperingen die in Oekraïne aan het werk zijn? Hoezo corruptie en financiële belangen van westerse oligarchen in dat land? Oekraïne hoort toch bij het vrije westen? Zo denken we, door emotie gedreven, zeer selectief. Ons denken is niet autonoom, het wordt gestuurd. Dat is een lastige conclusie.


                 Illusie en werkelijkheid
                 Er zijn veel mensen, die dit spel ergens wel doorhebben, maar het niet onder ogen kunnen zien. Vooral in spirituele kringen, wordt er gesproken over ‘de weg naar binnen’ om vrij te worden van de externe prikkels die via de zintuigen het systeem binnenkomen. Die weg naar binnen leidt er echter veelal toe, dat deze realiteit door hen als illusie, niet werkelijk wordt afgedaan en dat je er los van komt door je energie er niet meer in te stoppen. ‘Wat je aandacht geeft, groeit’, wordt er in dit verband gezegd. Je moet positief zijn, waarmee wordt bedoeld dat je de aandacht richt op de liefde, op het mooie en het hoopvolle. Weg uit deze lelijke wereld.
                 Het is heel begrijpelijk dat er mensen zijn die zo reageren. Vaak zijn het juist degenen die een sterk potentieel in zich dragen. Naar mijn mening leidt het volgen van deze weg naar binnen echter niet tot de vrijheid waarnaar wordt verlangd. De zintuigen blijven hun werk doen. Daardoor worden onwillekeurig reacties in het systeem veroorzaakt, zoals angst, boosheid en verdriet. Spirituele mensen zeggen dan dat ze op weg zijn en dat er op die weg obstakels zijn, die door te mediteren in een rustige omgeving kunnen worden opgeheven. De prikkels van buitenaf blijven echter komen, omdat de zintuigen onveranderd hun werk blijven doen. Ook als mensen zich afzonderen en in een community gaan leven. Hoeveel van deze idealistische bewegingen zijn al verloren gegaan door onderlinge strijd, gevoed door emoties over vaak geld en seks?
                 Geld is ook iets dat voor velen, vooral spirituele mensen als minderwaardig wordt genoemd. In werkelijkheid zijn vaak juist spirituele mensen op een gecamoufleerde manier heel nadrukkelijk bezig met geld. Je moet er echter niet over spreken, want dat is tegen de code. Daarom zullen de komende ontwikkelingen voor hen verbijsterend zijn. Geld kan vaak alleen onbelangrijk zijn zolang het er is, want de verschillende vluchtroutes zijn niet gratis.

                 Verder lezen: link

                 Op de site https://adbroere.nl/  kun je abonneren.      Ad Broere op Telegram: https://t.me/adbroere

               Weergave van 13 reactie threads
               • Je moet ingelogd zijn om te reageren op dit onderwerp.

               Home Tijdlijnen (forum) Kennis delen Ad Broere’s Blog