Nieuwe dag – Stef Bos

(door Yinthe) Een NIEUWE DAG … Een Nieuw Moment … AL tijd NU *

Nieuwe Dag

Het is een nieuwe dag

De weg ligt open

Er is licht en lucht

Er is niet veel nodig

Er is niet veel nodig

Het is een oud verhaal
Het wordt opnieuw geschreven
Het is onbepaald
Voor wie zich durft te geven
Wie zich durft te geven

Het is een nieuw begin
Het is een open einde
En dat wat was
zal in wat komt verdwijnen … (Uit album Zien)


Bekrachtiging wereldvrede uit Crowd Power 1

( Earth-Matters.nl) Mijn voorstel is om alle mensen thuis uit te nodigen om de ogen dicht te doen – als je dat niet wilt laat je je ogen open – om voor ons het veld te zien dat we de vorige keer hebben neergezet: een bewustzijnsveld boven Nederland in het bewustzijnsveld van de aarde. En dat strekt zich uit over de hele aarde. Een laag die geïnitieerd is vanuit inzicht dat wij dat kunnen doen. Een laag die gevoed wordt door Creatie, door de kracht van Wie Wij Zijn: dat wij weten dat datgene wat wij zien, dat dat ook kan ontstaan. Het wordt geleid door manifestatie erachter dat we uiteindelijk het doel ook zien dat we willen bereiken.

Dat zijn drie stappen. Dat zijn in een notendop de magische stappen van de mensheid.

Dus doe lekker je ogen dicht en zie dat veld voor je, in je gedachten. Besef dat dat veld dienstbaar is voor ons allemaal, dat we er allemaal aanspraak op mogen maken en dat we ook allemaal met onze intentie daar een beeld kunnen neerzetten dat bijdragend is voor jezelf en alle mensen, dus het kan een financieel thema zijn, een thema met gezondheid of whatever.

Ik voel dat het heel belangrijk is – juist vandaag omdat het 11 september is – dat we met de intenties vanuit Kracht, Creatie en Manifestatie daar met elkaar een beeld neer durven te zetten, met elkaar, omdat we weten dat we dat kunnen, omdat we weten dat het er allemaal al is van wereldvrede.

Die wereldvrede neerzetten in de vorm van een heel grote witte roos over een prachtig mooi rood hart. Die plaatsen we in dat enorme mooie witte veld boven Nederland. Dat is een initiatie vanuit Nederland vanuit de verbinding die we met elkaar zijn om deze wereldvrede een enorm krachtige impuls te geven.

En dat we dat met alle mensen op deze aarde delen en dat we deze prachtige energie ook delen met alle mensen die tegenovergestelde agenda’s hebben dan welzijn, verbinding en liefde . Dat iedereen een onderdeel mag zijn van dit krachtveld.

Laten we dan de intentie in dat veld neerzetten dat de agenda die onder andere door 11 september 2001 is uitgerold gezien wordt. Dat de achtergehouden informatie door de mensen die dit zouden kunnen publiceren, naar voren komt. Dat die achtergehouden informatie naar voren komt in dat bewustzijnsveld, dat die informatie beschikbaar wordt en zal zijn voor alle mensen.

Zie voor je dat die informatie daar gewoon is. Op welke manier maakt niet uit. Hij is daar. Voel maar. Visualiseer voor jezelf.

Hoe lang zo’n creatie duurt dat maakt helemaal niets uit. Dat kan in een halve seconde, in een split of a second. Je kunt daar een half uur mee bezig zijn. Het gaat om de kracht om het neer te zetten.

En om het moment dat we met elkaar echt zo ver durven zijn dat we onze persoonlijke belangen ondergeschikt maken aan het grotere doel; dat we de grotere doelstelling laten prevaleren boven al die persoonlijke wensjes. Dat we het echt vanuit de verbinding durven te doen, dan zijn we  zulke krachtige wezens.

Dan kun je met 200 of 2000 mensen zaken bereiken die je niet kunt bedenken en die niet zouden gebeuren op het moment dat je besluit om ze  te gaan doen, fysiek.

Dit veld hebben we nu dus in beweging gezet. Laten we ons met elkaar realiseren dat dat uitkomst gaat geven.

Volgens mij is het een heel mooie energie die we nu met elkaar neerzetten

Martijn van Staveren


Crowd Power 1

Bron: https://earth-matters.nl/earthmatters/bekrachtiging-wereldvrede-uit-crowd-power-1/


Bunkermysterie Galder – work in progress als kwantumfysisch proces

De Galderse heide- en bospercelen, die van oorsprong een helingsplek zijn met een vortex (voorloper van de Klokkenberg), maar waar. zoals op vele krachtplaatsen, militaire bolwerken overheen gelegd zijn en in de 50,60er jaren een relatie ligt met MoederHeil, een voormalig kraamkliniek in Breda, door aanwezigheid van kinderen en babies terplekke. Dit heeft destijds en dus ook nu nog, vele (onbeantwoorde) vragen opgeroepen. De documentaire “Het geheim van Moeder Heil”, die begin oktober in première ging in het Chassé in Breda, vraagt om puzzelstukjes aan te dragen en daarom is de onderstaande amateur-docu samengesteld.

Het is Nu de tijd om het project Galder breed onder de aandacht te brengen. Na verschillende paden te hebben bewandeld en vele betrokken mensen te hebben ontmoet, is recent deze docu tot stand gekomen. Het is een grote kunst om dit kwantumfysisch te begeleiden, zonder belang en doel, en het resultaat los te laten en in het kwantumveld de vervolgacties te laten ontvouwen, maar er is inmiddels een groot bewustzijnsdraagvlak, die dit project plaatselijk en landelijk mede opent!

Hieronder was de link naar de you tube amateur-documentaire Bunker mysterie Galder en als tweede de link naar de documentaire “Het geheim van Moederheil” Nu staat er korte uitleg over het niet online zijn van de docu’s .


Echt of…. een hologram?

Onlangs kwam het filmpje langs van de holografische lichtshow bij de Nieuwjaarsviering in China. Verbazingwekkend, hoe groot en gedetailleerd de show is. Het blijkt dat deze technologie (5G AR/ VR) al een geruime tijd toegepast is in meerdere landen zoals de VS, Dubai en China. Maar dat er ook andere technologieën ontwikkeld worden, zoals je in het tweede fragment kunt zien van Light Field Lab. Bijzonder en goed om bewust van te zijn. En ons bewustzijn in te brengen.

Project Blue Beam. China 2022 New Year Celebrations (2:20)

REAL holograms are finally here! – Light Field Lab (solid light technology) (5:40)

[SKTelecom 5G]SK Telecom Uses 5G AR (=Augmented Reality) to Bring Fire-Breathing Dragon to Baseball Park 2019 (2:00)

On the Opening Day of the 2019 KBO season on Saturday, March 23, SK Telecom brought a mythical dragon-like animal wyvern to the 5G-equipped SK Happy Dream Park, home to SK Wyverns. The large fire-breathing wyvern flying around the park was streamed live though sports broadcasting channels for baseball fans.

To realize the amazing augmented reality (AR) performance, SK Telecom has applied its self-developed AR/VR technologies such as ‘eSpace,’ a hyperspace platform that can replicate the real world into a virtual space, and ‘T real Platform,’ where AR contents can be freely/easily created and shared. Since launching the world’s first 5G network on December 1, 2018, No.1 Korean mobile operator SK Telecom has been actively developing diverse 5G services including AR and VR to take customer experience to the next level.

—- ——————————–

Nederlands: Op de openingsdag van het KBO-seizoen 2019 op zaterdag 23 maart bracht SK Telecom een mythisch draakachtig dier wyvern naar het met 5G uitgeruste SK Happy Dream Park, de thuisbasis van SK Wyverns. De grote vuurspuwende wyvern die door het park vloog, werd live gestreamd via sportzenders voor honkbalfans.

Om de verbazingwekkende augmented reality (AR)-prestaties te realiseren, heeft SK Telecom zijn zelfontwikkelde AR/VR-technologieën toegepast, zoals ‘eSpace’, een hyperspace-platform dat de echte wereld kan repliceren in een virtuele ruimte, en ‘T real Platform’. waar AR-inhoud vrij/gemakkelijk kan worden gemaakt en gedeeld. Sinds de lancering van ’s werelds eerste 5G-netwerk op 1 december 2018, heeft de nr. 1 Koreaanse mobiele operator SK Telecom actief diverse 5G-diensten ontwikkeld, waaronder AR en VR om de klantervaring naar een hoger niveau te tillen.

Watch: Seattle’s virtual New Year’s at the Needle show welcomes 2021 (10:49)

KING 5 Evening rang in 2021 in Seattle with “New Year’s at the Needle.” The show featured a first-ever virtual display from the Space Needle. The virtual display, which a Seattle-based entrepreneur helped develop, used sky-mapping technology and video footage to create a digital artistic presentation.

Hologram technology (Animals Show) 2017  (3:09)

Hoe de Holografie-toren eruit ziet, kun je zien in deze uitleg. Deze toepassing is niet voor “vuurwerkshows”, maar voor een hypernauwkeurige uitlijning van een antenne-schotel voor een observatorium.

The ALMA Holography Tower (1:37)  https://www.youtube.com/watch?v=jxZvYYdX6Ds


Silence – Day of the Moon

Stel, we leven in een realiteit waar we niet alles kunnen zien. En ik heb het niet over hele kleine dingetjes of over de frequenties die buiten het zichtbare spectrum vallen. Stel, dat het gaat over een situatie waar hypnose van pas komt: elke keer als je iemand ziet, wordt je geheugen gewist specifiek gericht op een interactie met die “iemand”.

Dit is in het kort waar episode “Day of the Moon” van Doctor Who over gaat (seizoen 6, ep. 2).

Daar is het een beschaving die zichzelf Silence noemt geïnfiltreerd bij alle overheden en instituten op Aarde. Maar niemand weet het, omdat het geheugen van de mensen die ze zien en horen steeds gewist wordt. Doctor is een tijdreiziger, die in zijn multidimensionale ruimteschip Tardis reist. Het lijkt van buiten op een blauwe politie hokje maar is eigenlijk heel groot van binnen.

Doctor Who : Season 6 Episode 2 – Day of the Moon (BBC, 2011) – Trailer

Steven Moffat schreef het script van Day of the Moon en wilde per se beelden van Apollo 11, landing op de maan, van Area 51 en van Richard Nixon en de Oval Office erbij betrekken. Daarom was deze episode in de Verenigde Staten gefilmd, wat niet vaak gebeurde bij Britse Doctor Who serie.

The Doctor Defeats The Silence | Day Of The Moon | Doctor Who (3:50)


In love for Gaia

(door Richard) “Dit is de veranderende tijd. Het is gezegd dat de mensen in opstand zullen komen en ingaan tegen alle dingen die zijn gezegd en gedaan, en die verandering beginnen. Laten we iets anders doen. Ik denk dat dat is wat er nu gebeurt. Als het op de ene plaats aanslaat, zal het op andere plaatsen aanslaan. Mensen zullen volgen” ~ Nowaten,
Een boodschap van hoop van de Wijsheid Hoeders van de Aarde

Dus wat zal de toekomst voor ons in petto hebben? We kunnen de klok niet terugdraaien en teruggaan naar de oude manieren. Om beter te leven, begint het ermee dat iedereen op deze planeet een verbinding heeft met onze bron.

Laten we samenwerken om verbonden te zijn, met één geest, één hart, één mind!
Laten we opgroeien en goed leven. Dit is alles wat er is, wanneer je je realiseert dat je niet tevreden bent met hoe dingen zijn, dat je een Zoeker wordt. Niet van de waarheid van iemand anders, maar die van jezelf.
Spreek over de verborgen kennis van onze voorouderlijke geschiedenis van de aarde. De Oudsten, de Stamhouders, de Ontwerpers.
Laat onze oorspronkelijke aard spreken wie we werkelijk zijn.

Ik heb een boodschap voor de mensen.
Kom in de open.
Kom in het hart.
Kom naar voren wie je bent.
Wees hier nu.
Verliefd op Gaia
We zijn hier.

Music: Jo Blankenburg, Realm of Levitation
Whales Richard Sidey
Animals BBC Planet Earth
Film Samasara
Film Down to Earth
Art D. Commenencia
Editor Bronkracht.nl

Cover photo: Earth foto by Sergey Korsakov ISS /Roskosmos 2022-08-25

“This is the changing of times. It has been said that the people will start to arise and go against all the things that have been said and done, and starting that change. Let’s do something different. I think that’s what’s happening now. If it catches on one place it’s going to catch on other places. People will follow suit” ~ Nowaten,
A Message of Hope from the Wisdom Keepers of the Earth

So what will the future hold for us? We can’t turn back the clock and go back to the old ways. To live better, it starts with every one on this planet having a connection with our source.
Let us work together to be connected, with one spirit, one heart, one mind!
Let us grow and live well. This is all there is, when you realise that you are not satisfied with the way things are, that you start being a Seeker. Not of somebody else’s truth, but your own.


Speak about the hidden knowledge of our ancestral history of Earth. The Ancients, the Elders, the Designers.
Let our original nature speak out who we really are.
I have a message for the people.
Come in the open.
Come in the heart.
Come forward who you are.

Be here Now.
In Love for Gaia
We are Here.


Innate Intelligence Becoming Aware of Itself

Innate Intelligence Becoming Aware of Itself – a blog by Dr. Paul Drouin

Intelligence can be defined in so many ways: interpersonal, logical, emotional, existential, linguistic, situational, fundamental, active. (1)

This Innate Intelligence exists at the core of life itself subtly guiding, organizing, maintaining, and harmonizing all the processes of your own existence, as well as the existence of the whole Universe. From the initial spark that put into motion the manifestation of all the stars, galaxies, and planets in the Universe, to the moment sperm and egg come together to begin your own life from one cell to trillions, shaping you, according to your DNA, into a highly unique complex individual. Innate Intelligence is the Creative and Actualizing principle that, once in motion, manifests and maintains everything.

The main questions do not center solely around knowing about this intelligence; the core question is how to be in touch with it and experience it. Can you imagine a moment in which you can dwell within yourself with the source of Intelligence itself! Would you not have found the Genie in the bottle ready to realize all your wishes, not only three.

The challenge is that most people cannot fathom the level of connectedness that is accessible, so they take their wishes into their own hands to manifest them, but at what price? The key, the secret code, is knowing. Knowing not only with your mind, but also deeply within your heart by experiencing it… being it! Most of us are lost in the forest or even in the leaves pursuing the fruits, the outcomes, seeking for immediate gratifications. Innate Intelligence is an ongoing process.

The best way to learn is by observing how nature unfolds in the rhythm of the seasons without any effort. Beholding how it is contemplating the precise movement of the cosmos with millions of stars and planets functioning like an atomic clock. To tune into it, align with its ease and go within to dwell with the Source, the seed of everything.

Some will teach you to observe your breath; others will tell you to observe your thoughts to the point where there is no more breath or thought, a point where there is only your own awareness. This state of awareness is not the end point though. When you reach this state, you are just at the door of yourself where you can entangle and bind with the Divine Light.

This is what in the Noosphere (2) world we name the Point Omega. This singular Divine Center within is a state of awareness that is sacred and personal to everyone. The more silent your mind, the more present your heart, the greater your creative power becomes, the more personal, intimate, and powerful your experience is. In this instant, Intelligence becomes aware of itself. Becoming fully aware, you are a co-creator with the Source, within which any tiny impulse of desire can be manifested.

This dance with Consciousness cannot be led with your ego. It occurs as your greater Self aligns with the purpose of your destiny, when the synchronicity of events intertwines with your own personal life with such care and attention, even manifesting a reality that you could never envision in your wildest imagination. At that moment you are in awe, radiant, and filled with gratitude.

* * * * *

References:

  1. ineducationonline.org. (2021 Apr 30).  Self awareness is a sign of intelligence.  Retrieved from https://ineducationonline.org/2021/04/30/self-awareness-is-a-sign-of-intelligence/)
  2. ProjectNoosphere.com

DE KRACHT VAN HET ENERGETISCH HART

(door Thérèse Jeunhomme) Dit wordt een schrijfsel over (de kracht van) het energetisch hart. En over liefde. Of liever gezegd: over de kracht van de liefdesfrequentie vàn het energetisch hart. Als ik het woord liefde gebruik, vervalt de hele mensheid in beelden en gevoelens vanuit het bekende relationele en/of seksuele m/v/x/y/z  gebied. Want dat is waar liefde mee wordt geassocieerd: relaties en ontmoetingen met een of meerdere mensen, seks, waar verliefdheid, korte(re) of lange(re) relaties uit voortkwamen, huwelijken, kinderen (al dan niet biologisch), kleinkinderen en noem de hele riedel van ons bestaan maar op. Er is ontelbaar veel gezegd, gesproken, geschreven en gezongen over ‘liefde’ die alle bovengenoemde lineaire belevenissen aanraakt. De vraag die ik hier nu voorleg is: wat is liefde dan?

Voor mijzelf schrijvend heeft liefde helemaal niets met het bovenstaande te maken. Natuurlijk heb ik de nodige relaties en huwelijken gehad, en heb ik alles wat er op dat vlak te beleven valt, beleefd. Binnen de m/v varianten. Als tijdreiziger leef ik ook hier en nu in dit leven op aarde, en ik onderzoek altijd alles, dus ook dit. Evenwel kan ik concluderen dat liefde, verliefdheid, erotiek en de meeste seksuele interacties, in de mens geprogrammeerd zijn. Het is niet inherent aan ons ware wezen. Het zijn gevoelde voortvloeisels die in ons geprogrammeerde bestaan zijn verweven, zo intens en vanzelfsprekend, dat we ons een leven zonder dit alles nauwelijks meer kunnen voorstellen. Of we denken dat het erbij hoort, en als je ‘het’ niet doet, dan hoor je er niet bij. Hieraan voorafgaand is beeldvorming van de programmering van ons als mens(heid) de basis, het bewust worden dat wij als mensheid in een verwrongen geprogrammeerde realiteit leven waarin al die gevoelens van liefde en seksualiteit in zijn verweven, om ons als mensheid vooral tot voortplanting aan te zetten. De echte vraag is of jij jezelf aan een diepgaand onderzoek kunt en wilt onderwerpen en alles wat jij op dit gebied hebt beleefd en ervaren, in een ander daglicht wilt beschouwen. Voor jezelf. De vraag en het onderzoek zijn voor jou, en voor niemand anders. 

Zoals ik eerder schreef heb ik alles wat er op dit gebied te beleven valt, beleefd. En ik heb er, soms intens en diepgaand, van genoten. Zonder meer. Evenwel is mijn levensweg ook doordrongen van liefde, of liever gezegd, liefdeskracht, die helemaal niets met bovenstaande te maken heeft. Verre van dat zelfs. Mijn natuur als wezenlijk tijdreiziger met oorspronkelijk bewustzijn heeft mij ook ervaringen gebracht vanuit mijn eigen pure, krachtige hartskracht. Die hartskracht bevindt zich ongeveer op de plek van het fysieke hart, het energetisch hart. Je kunt daar met je aandacht en met je bewustzijn naar toe reizen, je kunt je handen op die plek op je lichaam leggen en je bewustzijn dààr naar toe brengen. In die verbinding met je ware zelf kun je een oorspronkelijke scheppende kracht voelen, jouw ware goud, jouw ware bewustzijn als scheppend wezen. Je energetisch hart is de bron. Daar leeft scheppingskracht.

Lang geleden had ik een fijn huwelijk met een man die ik zeer lief had. Mijn energetisch hart was afgestemd op het zijne, wij hadden daardoor een bijzondere verbintenis. De dag dat hij ontkoppelde van zijn lichaam (de dag dat hij ‘dood’ ging) ben ik met mijn bewustzijn naar hem toe gereisd in het ziekenhuis en heb zijn ontkoppeling gezien en ervaren. Er was niets meer. Geen dood, geen verdriet, alleen maar weten dat hij het achtergelaten lichaam niet meer was. Mijn hartsfrequentie creëerde een realiteit van zuivere onvoorwaardelijke liefde, een realiteit van pure liefde, intens krachtig en tijdloos. Dat was scheppingskracht. Diezelfde scheppingskracht kan ieder mens oefenen om in contact te komen met een vibratieveld dat door al het leven kan worden gevoeld. Voor diegenen voor wie dit nieuw is, deel ik onderstaande bekrachtiging die enerzijds een puls in het frequentieveld van het leven op aarde is, en anderzijds een afstemming en een initiatie met welwillend buitenaards leven dat ons hier op aarde waarneemt. 

20221105 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2022/11/04/de-kracht-van-het-energetisch-hart/


Human Nature – documentaire over CRISPR

Focus / waarneming

De wetenschappelijke doorbraak CRISPR zorgt ervoor dat we in staat zijn genetisch te manipuleren. Maar wat betekent dit voor menselijke evolutie en voor onze relatie met de natuur?

PBS Nova Human Nature / Gene-Editing Reality Check  (1:33:41)

Deze nieuwe kennis heeft ons een ongekende controle gegeven over de basisbouwstenen van het leven. Het opent de deur naar het genezen van ziekten, het hervormen van de biosfeer en het ontwerpen van onze eigen kinderen. Wetenschappers stellen direct ook veel kritische vragen bij CRISPR.

Regie: Adam Bolt

Bron: https://www.2doc.nl/documentaires/2022/09/human-nature.html

CRISPR: The future or undoing of humanity? | Walter Isaacson | Big Think (4:45)

https://www.youtube.com/watch?v=PlFcMkXCrsA  


Wandelen naar Inzicht – impressievideo

(door Palmira) De eerste try-out week met wandelen met brongenoten zit erop! Het was een waar feest. Wij hebben veel mooie momenten met elkaar gedeeld. Bovendien was het heerlijk wandelweer! Om een impressie te geven van deze wandelreis heb ik een filmpje samen gesteld( hieronder te bekijken).


Heb jij een keer interesse om mee te gaan naar Spanje of Portugal stuur me dan een persoonlijk berichtje. https://www.wandelennaarinzicht.nl/