P.O.L. – Ben je er nog steeds?

(door Sunshine on Brown Skin, English version below)

Soms sms ik mijn mensen, “P.O.L.” (proof of life).
Zodat ze weten dat ze nog steeds belangrijk voor me zijn.
En dat iemand ze echt wil zien.
Deze drie letters dragen in zich oprecht onderzoek:

Gaat het goed met je?
Of ben je gewoon oké?
Ervaar je op dit moment heelheid – al is het maar kort…
Ben je veilig?
Heeft drukte je naar het punt van vergetelheid geleid?
Ben je vergeten dat je meer bent dan wat je kunt “produceren”?
Heeft iemand in je binnenste kring je de laatste tijd omhelsd en niet losgelaten voor een- eenduizend, twee- eenduizend, drie- eenduizend…?
Wordt er naar je geluisterd, zonder agenda, zonder onderbreking, zonder gescript antwoord?

Heb je het laatst tijd gehad om ten minste twee dingen te doen die je leuk vindt?
Heb je bewust momenten met jezelf doorgebracht om even bij jezelf te checken?
Voel je je veilig genoeg om eerlijk te zijn tegen je dierbaren (om je heen)?
Lach je tegenwoordig zomaar uit het niets?
Vraagt iemand je wat je wilt, inclusief jezelf?

Droom je nog?
Heb je een goede en rustige slaap ervaren?
Wil je je hoofd neerleggen en die ogen van je voor de hele dag sluiten?
Ben je op weg naar je ambities?
Is er iets of iemand die je aanmoedigt om langer, groter, waarachtiger te dromen – met meer durf?

Ben je in staat geweest om van anderen te houden vanuit een volle vat?
Is eenzaamheid ongevraagd binnengeslopen – te vaak?
Heb je het aan iemand verteld?
Zorg jij goed voor je lichaam?
Huist er onzekerheid, pijn, angst, trauma, onrust, woede in je tempel?
Gaat je gezondheid achteruit?
Heb je het hoe en waarom van dit fysieke verraad dieper onderzocht?
Ik wil weten dat je je goed genoeg voelt om dat te doen.

Ik voel dat je op een aantal manieren gemist bent.
Wordt je ware zelf ontvoerd?
Waarom heb je je eigen redding niet geprobeerd?
Evenmin heb ik enige aanwijzing gezien van een S.O.S.

Dus als je dit krijgt, en als er nog iets, hoe klein ook van je over is, ben ik klaar en bereid om de oproep te beantwoorden.
Toe, alsjeblieft.
Stuur een Bewijs van in leven zijn.

Bron: https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


P. O. L.
Are You Still With Us?

Sometimes I text my people, “P.O.L.”.
So they know they still matter to me.
And that someone desires to really see them.
These three letters are weighted with genuine inquiry:

Are you well?
Or are you just okay?
Are you, right now, experiencing wholeness- even if only briefly…
Are you safe?
Has busyness led you to the point of obscurity?
Have you forgotten that you’re more than what you can produce?
Lately, has anyone in your inner circle hugged you and not let go for one- one thousand, two- one thousand, three- one thousand…?
Are you being listened to, without agenda, without interruption, without scripted reply?

Have you had time to do at least two things you enjoy lately?
Have you spent conscious moments with yourself, checking in on you?
Do you feel secure enough to be honest with your loved ones (around you)?
Are you smiling unprompted these days?
Is anyone asking you what you want- including you?

Do you still dream?
Have you experienced good and peaceful sleep?
Do you desire to lay your head down, and close those eyes of yours throughout the day?
Are you moving toward your ambitions?
Is there someone or anything encouraging you to dream longer, bigger, truer- with more audacity?

Have you been able to love others from a full vessel?
Has loneliness crept in uninvited- too frequently?
Have you told anyone?
Are you caring well for your body?
Is your temple harboring uncertainty, pain, anxiety, trauma, fear, anger, insecurity?
Is your health retreating?
Have you investigated the deeper how and why of this physical betrayal?
I want to know that you are well enough to do so.

I sense you’re missing in a number of ways.
Is your truest self being abducted?
Why haven’t you attempted your own rescue?
Nor have I seen any intimation of an S. O. S.

So, if you get this, and if any of even the smallest piece of you still remains, I’m ready and willing to answer the call.
Please.
Send Proof of Life.

Sunshine on Brown Skin

https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/