Ik heb, had en krijg geen Covid

(door Kim Verhoef) Zondag 18 april 2021 heb ik mij middels een bloedtest laten testen op Covid. Dit was een test die aangaf of ik Covid zou hebben of zou hebben gehad.
Geen van beide was het geval.

Nu sta ik per definitie niet achter het massale testen en de gehele testmaatschappij, toch, omdat dit een initiatief was van medici en juristen die tweeledig willen aantonen dat er
A: kennelijk geen antistoffen (dus vaccines) nodig zijn om gezond te blijven,
B: Je gezonde mensen niet kan uitsluiten van het normale maatschappelijke leven
en C: Er dus geen pandemie is,
heb ik me hiervoor opgegeven.

Voor een bredere uitleg van het initiatief, zie dit korte stukje waarin Sven Hulleman 1 van de medische initiatiefnemers interviewd. https://youtu.be/rMhiPkWidqA

Kosten
Ten eerste; Het was een gezellige bedoening. Gewoon weer als vanouds onder de mensen zonder bedekte gezichten en afstand. Mensen die zelf nadenken en onderzoek doen en daarom dus ook een steentje willen bijdragen aan dit project.
Kosten: Een autoritje Baarn en €50 voor de test (98% accuraat) inclusief geel vaccinatieboekje waarin door een bevoegd arts staat genoteerd wat jouw testresultaten zijn.
Dit in tegenstelling tot een dure ( ca €125,= ) PCR test die niet accuraat is en waarvan wetenschappelijk is bewezen onbetrouwbaar te zijn.

Bij mij was de uitslag C
Dit houdt in dat ik geen Covid heb en dat ik dat ook niet heb gehad.
Wat wil zeggen dat ik immuun ben omdat mijn lichaam het virus al tackelt voordat het überhaupt in mijn lichaam tot een ziekte kan leiden of antistoffen moet gaan inzetten om het te bestrijden.
Daarbij wil ik nog vermelden dat ik me een jaar lang niet aan de maatregelen heb gehouden en ik mijn sociale leven niet heb aangepast.
Ik heb dus gewoon geleefd zoals ik altijd al leefde.

Conclusie
Het gesprek met de arts aan het einde van de teststraat maakte veel duidelijk.
Hij vertelde dat de WHO het sterftecijfer had bijgesteld naar 0,15. Dat is een lager sterftecijfer dan de griep die in 2018 heerste toen de ziekenhuizen overvol waren. (Sterftecijfer 0,17)
Van alle mensen die zich tot nu toe bij dit project hadden laten testen was er maar 20% met antistoffen. Dus die hadden het al gehad, waarvan sommigen niet eens ziek zijn geweest.
Hieruit kun je dus concluderen dat:
A: Er geen pandemie is. Dan had immers het percentage geteste mensen met antistoffen veel hoger geweest. (Zie ook het sterftecijfer)
B: Er geen extreem dodelijk virus rondwaart omdat gezonde mensen, die zich niet aan de maatregelen houden, er geen hinder van hebben ondervonden in de vorm van ziekte en/of overlijden.
C: Het virus geen vat heeft op mensen die een gezonde levensstijl nastreven.
Na een jaar in een blijkbaar dodelijke pandemie geleefd te hebben, zonder in achtneming van de opgelegde maatregelen, is deze conclusie wel te stellen.
D: Er geen vaccine nodig is.
E: Gezonde mensen niet uitgesloten kunnen worden van de samenleving. ( Met de focus op het woord ‘samen’)

Wordt vervolgd
Met de resultaten van dit project zullen bovengenoemde conclusies worden voorgelegd bij de betrokken instanties. Zowel op medisch als ook op juridisch vlak.
Wat de uiteindelijke maatschappelijke gevolgen zullen zijn gaan we zien.

Zie hieronder de te bewandelen route die de initiatiefnemers voor ogen hebben.

YouTube (https://youtu.be/rMhiPkWidqA)
Meten met geweten | #3.15