Over realiteit en collectieve realiteit – Q&A van lee

(door lee)

❓ VRAAG: Kunt u, alsjeblieft zeggen, bestaat er zoiets als een collectieve realiteit, of zijn alle gebeurtenissen in mijn realiteit puur de mijne? Maar in het leven van andere mensen die in hetzelfde gebied wonen, is de realiteit anders en is er geen oorlog of milieurampen?

❗️ ANTWOORD van lee:

Laten we als voorbeeld een enorm bos nemen. Het heeft veel levende wezens en veel allerlei soorten noten, paddenstoelen en bessen. Het bos zelf is gecreëerd door het collectieve bewustzijn van sommige wezens en wordt door andere wezens gebruikt om fysieke lichamen te voelen. Je weet hoe het stadion door sommige mensen is gebouwd, maar anderen spelen erin, de toeschouwers zijn weer de derde en de kijkers van uitzendingen vanuit het stadion zijn überhaupt de vierde.

Het bos als leefgebied is dus door sommige wezens gecreëerd en wordt door vele anderen gebruikt. Maar dit maakt allemaal deel uit van Eén Plan – er zijn hier geen toevallige acteurs.

Vervolgens wijst iemand in het bos naar een boom en zegt “dit is mijn boom”. Is deze boom zijn eigendom geworden? Nee, maar het spel in “mijn boom” is begonnen – sommige mensen waren het erover eens, sommigen begonnen te vechten voor het recht op een boom, en sommige mensen hadden nergens niets van dit alles gehoord – ze leven in hetzelfde bos, maar aan de andere kant.

Er kunnen dus verschillende mensen met verschillende betrokkenheid bij verschillende processen op de planeet leven.

Wij voegen daar multidimensionaliteit aan toe.

Er is één bos, maar het is weerspiegeld in een miljard verschillende spiegels. Elke reflectie heeft zijn eigen kijkhoek. In de ene reflectie verschijnt de persoon die het recht op de boom claimde mogelijk niet, en in de andere is elke boom al door iemand aangetekend.

Dus een persoon ziet het “oorspronkelijke bos” niet, hij kijkt naar een soort reflectie. Het vermogen om reflectie te kiezen is trillingsafstemming. Waar je ook meer op bent afgestemd, dat type reflectie van Eén Bos zul je aantrekken.

Laten we er gelijktijdigheid aan toevoegen.

Je hebt tegelijkertijd niet alleen te maken met reflecties, maar ook met je versies die in elk ervan leven. Dat wil zeggen, je kijkt niet alleen naar een soort reflectie, je creëert er een versie van je lichaamservaring in. Je leeft dus zelf in verschillende reflectie-bossen.

Het is niet het bos zelf dat geheel van jou is, maar jouw keuze voor een variant van zijn weerspiegeling. Eén bos – dat is een collectieve iets. De collectieve trilling is de factor “dit is mijn boom, spelen jullie maar allemaal je rol”. Het is mogelijk om deze dingen zo te scheiden dat als iemand bijvoorbeeld zijn rechten op een boom claimde, maar alle anderen niet geïnteresseerd waren, deze persoon een individuele versie van het bos creëerde … waarin hij niemand ontmoet – er is geen een enkele persoon die geïnteresseerd is in deze versie van reflectie / weerspiegeling.

Over het algemeen reizen we door reflecties en nemen we het waar als tijd-ruimte. In sommige reflecties voelen we een sterke invloed van sommige gebeurtenissen, en in andere een zwakke. Sommige reflecties bevatten gegevens over wat er aan de andere rand van het “bos” gebeurt, terwijl andere vol zitten met hun eigen spel.

In de huidige trillingen van de planeet krijgen we een gevoel van multidimensionaliteit. Dat geeft zowel de kennis van de structuur van reflecties, als de mogelijkheid van een persoonlijke keuze waar naartoe te bewegen. Het is de moeite waard om te beseffen dat informatie over wat er gebeurt in deze reflectie niets anders is dan een vibrationele verbinding met deze realiteit. Dat is contact met de spiegel. En als je ervoor kiest om jouw kennis over iets in te zoomen, zal dat inzoomen je meer gegevens over dat onderwerp laten zien.

Dus als je meer in een probleem verdiept, zal dit onderwerp meer om je heen verschijnen. En de vraag is hier niet om de problemen te ontkennen – “Ik wil dit niet zien”, maar om precies dat te kiezen wat JIJ WILT ZIEN. Dan begint het gewenste al het andere te “verdringen”. In de fysieke wereld lijkt dit op een oplossing voor een probleem, niet op een ontsnapping aan een problemen. Dit is het belangrijkste verschil tussen je ergens voor verbergen en ervoor kiezen om ten goede te veranderen.    

. . .

❓ VRAAG: In mijn huidige incarnatie voel ik de realiteit dat ik momenteel leef als de enige die bestaat. Tegelijkertijd begrijp ik dat er veel parallelle realiteiten zijn: sommige zijn dichtbij deze, andere zijn ver weg, in sommige besta ik niet. En ik begrijp dat ik andere takken van mogelijkheden kan kiezen… Blijf ik me daar bewust van mezelf, of besta ik daar als een onbewust hologram?

❗️ ANTWOORD van lee: Het volledige antwoord is veel, veel dieper dan je denkt. Om het te begrijpen, kun je er zo naar kijken – alleen jij bestaat hier echt. Niemand anders, nergens anders, op geen andere wijze. Er zijn hier geen andere mensen, planten, sterren, kakkerlakken en popcorn. Alleen jij.

Verder.

In jouw vraag beschouw je jezelf in deze incarnatie en een alternatief op een andere tak van de werkelijkheid. Maar deze ‘ik-persoonlijkheid’ is helemaal niet jouw ‘ego-eigendom’, het is het ‘eigendom’ van de Eén. Het is de Eén die jou waarneemt, ervaart, als “ik”, hoewel je ego denkt dat het zo gescheiden is van anderen “niet-ik”.

Tel nu de twee posities op tot één.

Elke ‘ik besta’ is volledig en echt. De realiteit en volwaardigheid ervan wordt bepaald door het feit dat er maar Eén (Het Zijn) is. Alle andere “wezens” vanuit de positie van dit “Ik ben” zijn de reflecties, of anders, hologrammen. De paradox van het Zijn ​​is dat ieder van ons zowel Ik Ben als een hologram tegelijk is. Zowel dit als dat. Het omgekeerde is ook waar – niemand bestaat, er is alleen Zijn en zijn ‘droom over zichzelf’. In lineaire zin ben je voor elke optie in je leven dezelfde illusie als voor jou. Onthoud gewoon dat jij JIJ bent.    

. . .

❓ VRAAG: Je vertelde dat restanten van een planeet tussen de Zon en de Aarde vliegen. Blijkt dan daaruit dat er niet zoveel werkelijkheden zijn, als deze restanten in elk van hen vliegen? Als de planeet gesneuveld is, dan is ze gesneuveld. En we kunnen onze planeet ook vernietigen als de oorlog niet stopt, of zal iemand erin slagen om naar een andere realiteit te verhuizen, waar alles met verdere welvaart zal eindigen ?

❗️ ANTWOORD van lee: Dit zijn niet mijn verhalen, dit is de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Kijk maar in Wikipedia, wat het is. De foto zal direct laten doorschemeren dat dit sporen van een planeet zijn.

Om in een realiteit te komen waar deze planeet heel is, moet je naar vele millennia geleden verschuiven in trilling, een ander geschiedenis kiezen, en je zult jezelf in die nu -wereld vinden waar de Aarde over het algemeen anders is, waar de beschavingen van het zonnestelsel over het algemeen een andere weg zijn ingeslagen. Daar is Mars trouwens meestal nog met een atmosfeer en bevolkt.

We hebben het dus over takken van de werkelijkheid die in een bepaalde periode zeer sterk uiteenlopen en bestaan in het Nu parallel.

Onze planeet heeft ook vertakkingen van verschillende realiteiten, die de afgelopen jaren sterk uiteen zijn gelopen. Vooral in 1987, 2012 en 2016. Er gingen heel verschillende gebeurtenissen langs deze “takken”, die zowel de kaart van de wereld als de mogelijkheid van leven op onze planeet in het algemeen veranderden. Hoe verder zijn verwijderd in lineaire tijd van deze datums, hoe kleiner de kans dat iemand persoonlijk in deze vibrationele takken “induikt”.

Natuurlijk vinden er op elk moment voortdurend verschillen plaats. Maar collectieve beslissingen met ingrijpende veranderingen worden niet zo vaak genomen. En je hebt altijd een soort “luchtkanaal” van toegang tot naburige waarschijnlijkheden. Toegang tot de waarschijnlijkheid van een hele Maldek of Phaethon (een kapotte planeet) is heeeeeeeel ver in de aangrenzende gang.  

Bron: Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


Contactvoorspellingen – Q&A van lee

❓VRAAG:

U zei dat de buitenaardse wezens naar schatting in 2027 zullen arriveren, maar de gekte is nu ​​al begonnen. In de VS “lekte” een hooggeplaatste militair informatie uit over de buitgemaakte technologieën van niet-menselijke oorsprong, en sprak bovendien zelfs voor het Congres. Betekent het dat we duidelijke foto’s of video’s van buitenaardse materieel, objecten, enz. eerder zullen zien?

❗️ANTWOORD van lee:

Sommigen kunnen vandaag al buitenaardse wezens zien, niet een “duidelijke foto”. Dit is het thema van de frequentie van collectieve trillingen. Contactvoorspellingen zijn voorspellingen over wanneer de collectieve frequentie “rijp” is om andere soorten werkelijkheden te accepteren. En in de huidige modus groeit deze acceptatie exponentieel.

Zie je, deze vraag is niet gebaseerd op “kleine groene mannetjes” of “grijze ontvoerders” of “sluwe reptielen”. Al deze concepten houden het contact juist tegen, omdat ze gebaseerd zijn op de frequentie van angst en afwijzing.

De kern van deze vraag ligt in het besef dat je tegelijkertijd in verschillende werelden en in verschillende lichamen bent belichaamd. Een ontmoeting met een buitenaardse mind is vergelijkbaar met het ontmoeten met jezelf in een andere incarnatie. Zolang er nog geen perceptie is, nemen individuele mensen afzonderlijk contact op op de manier, die met hun ontwikkelingsniveau overeenkomt.

Ook wordt er geen “aankomst” verwacht. Ze zijn immers zo dichtbij – veel verschillende beschavingen. Bij een massaverschijnsel wordt eerder verwacht de onthulling van wat er al is en de onthulling van een lange geschiedenis van interactie tussen verschillende beschavingen. Dit omvat ook het verhaal van hoe de eerste mensachtigen op Aarde zelf arriveerden – dit is een lineair begrip. Een alomvattend, niet-linieer besef zal zodanig zijn dat mensen zich gaan realiseren hoe ze van rol-planeet veranderden, verschillende rollen speelden in verschillende incarnaties.

Het zal ook waardevol zijn om te ontdekken hoe de mensheid speelt met andermans scenario’s van gebeurtenissen in haar energie. Dat wil zeggen, onze historische gebeurtenissen waren in een andere vorm op andere planeten gespeeld. Wij creëren, net als in het theater, meestal geen unieke toneelstukken, maar ‘auteursproducties’. Dienovereenkomstig zullen mensen worden verteld hoe ze in andere werelden de problemen hebben opgelost waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd. En verder is de “keuze van de auteur” van aardbewoners – of deze tips te accepteren of iedereen “naar het bos te sturen”, te negeren, en nog een tijdje te spelen in onwetendheid.

Dit is waarop de collectieve perceptie zich aan het voorbereiden is. En onze buitenaardse familieleden hebben geen haast om ons dit op te leggen, om ons de keuze in deze tak van realiteit niet te ontnemen. Eerst kiezen we (onbewust voor de mind), en dan komt de fysieke manifestatie.

Bron: Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


❓ВОПРОС:

Вы говорили, что инопланетяне ориентировочно прибудут в 2027 году, а шухер начался уже сейчас. В США высокопоставленный военный «слил» информацию о захваченных технологиях нечеловеческого происхождения, да ещё и выступил перед конгрессом к тому же. То есть чёткие фото или видео инопланетных материалов, машин и т.п. мы увидим раньше?

❗️ОТВЕТ lee:

Кто-то и сегодня может увидеть инопланетян, а не «чёткое фото». Это тема частоты коллективных вибраций. Прогнозы о контактах – это прогнозы о том, когда коллективная частота «созреет» для того, что принять другие виды реальностей. И в текущем режиме это принятие растёт по экспоненте.

Видите ли, в основе этого вопроса не находятся «зелёные человечки» или «серые похитители», или «коварные рептилоиды». Все эти понятия как раз сдерживают контакт, поскольку они опираются на частоту страха и неприятия.

В основе этого вопроса лежит понимание того, что вы одновременно воплощены в разных мирах и в разных телах. Встреча с инопланетным разумом схожа со встречей себя же в другом воплощении. Пока этого восприятия нет, отдельные люди отдельно контактируют с тем, чему соответствует их уровень развития.

Также никакого «прибытия» не ожидается. Они и так рядом – множество разных цивилизаций. В массовом явлении ожидается скорее раскрытие того, что есть и раскрытие длинной истории взаимодействия разных цивилизаций. Сюда же можно отнести и историю того, как на саму Землю прибыли первые гуманоиды – это линейное понимание. Объёмное понимание будет таким, что люди осознают как менялись ролями-планетами, играя разные роли в разных воплощениях.

Ценным также будет узнавание того, как человечество обыгрывает чужие сценарии событий в своей энергетике. То есть наши исторические события в другом виде

разыгрывались на других планетах. Мы как в театре обычно создаём не уникальные пьесы, а «авторские постановки». Соответственно, людям будет донесено то, как в других мирах решали те проблемы, что нынче стоят перед человечеством. А далее «авторский выбор» землян – принимать эти подсказки или послать всех лесом и ещё поиграться в неведение.

Вот к чему готовится коллективное восприятие. А наши инопланетные сородичи не спешат нам это навязывать, чтобы не лишать нас выбора в этой ветке реальности. Сначала мы выбираем (неосознанно для ума), а следом приходит физическое проявление.

#инопланетяне #рептилоид #прогноз #коллективноесознание #человечество #земля #планета

https://t.me/lee_vibrations/6115


Een bericht aan het Universum van The Pleiadian Ring of 500

Een bericht aan het Universum van The Pleiadian Ring of 500 – Aangeslotenen van The Pleiadian Council of Light (februari 2012)

Bron (volledige tekst): https://freerspirit.com/2012/02/26/a-message-to-the-universe-from-the-pleiadian-ring-of-500-affiliates-of-the-pleiadian-council-of-light/

Het volgende is een telepathische boodschap die ik vanmorgen ontving van mijn Pleiadische familie, ook bekend als “De Ring van 500”, die, zo is mij verteld, aangesloten zijn bij de Pleiadische Raad van Licht. Lees alstublieft met oprecht onderscheidingsvermogen in de wetenschap dat telepathische kanalen soms vervormd of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden door de ontvanger. <…>

Sta mij toe mij eerst even voor te stellen. Ik ben Peter. Ik ben door uw Ring-of-500-familie gekozen om de woordvoerder te zijn voor deze specifieke communicatie. De reden hiervoor is dat het mijn specifieke interessegebied is om de dagelijkse politieke en financiële gebeurtenissen te volgen en hun grotere effecten op ons ‘grondpersoneel’ te analyseren. Ik heb een analyseteam dat me helpt bij het ordenen van al deze informatie. We kijken voortdurend, lezen, discussiëren, analyseren en rapporteren onze bevindingen aan de Raad van Licht. Hoewel het klinkt als een hiërarchisch systeem, is het dat echt niet. We beschouwen onszelf te allen tijde als een team van gelijken, maar elk heeft zich vrijwillig gemeld om in hun interessegebied van dienst te zijn. Sommigen van ons hebben ervaring met politiek en het financiële systeem van “vorige” geïncarneerde levens op aarde, en dat is waarom we ervoor kiezen om te volgen, hoewel we deze categorieën op geen enkele manier of vorm als “spiritueel” beschouwen.

Bestuur is natuurlijk noodzakelijk voor orde op jullie planeet, maar het wordt momenteel niet behandeld op een spirituele manier die goed is voor de collectieve belichaming. De politieke wereld is vertekend door een bekrompen mind die jullie planeet al eeuwenlang teistert. Dit gaat allemaal terug naar de verschuiving van mannelijke energie en de beweging van de aartsvaders. Inmiddels weten de meesten van jullie dat deze mensen niet volledig menselijk zijn. Ze poseren alleen om mens te zijn. Maar ze worden gedreven door duistere vierdimensionale kracht om deze planeet te regeren, haar grondstoffen te exploitereren en al haar inwoners tot slaaf te maken. Dit is de reden waarom lichtwezens uit elke centimeter van het universum (miljarden andere sterrenstelsels) zijn gekomen en op aarde zijn geïncarneerd als fysieke menselijke wezens – om te helpen bij het ontwaken en opstijgen van de energie van deze planeet naar de hogere dimensionale rijken. <…>

Ja, er zijn er nog steeds nogal wat (mensen) die sluimeren, nog steeds en deze kandidaten beschouwen als “goede potentiële leiders” van uw land. Geen zorgen echter. Hun aantal verbleekt in vergelijking met die van de ontwaakten. Gelukkig voor jou hebben je Indigo-kinderen je goed gediend, want zij zijn het die Occupy Wall Street hebben georganiseerd, en zij hebben de spirituele wekker over je blauwe planeet laten luiden. Hoewel sommigen nog steeds op de snooze-knop drukken, strekt de meerderheid zich uit en geeuwt en gooit de dekens van zich af, terwijl een select aantal al hun ochtendkoffie hebben gehad en aan hun noodzakelijke werk zijn begonnen. Dit is geweldig nieuws voor jullie collectief.

Nu we het toch over je ‘collectief’ hebben, vraag je je misschien af: wat bedoelen we daar precies mee? We hebben het over het bewustzijn van elke bewoner van jullie planeet als geheel. Als één. Want jullie zijn allemaal Eén. Eén collectief bewustzijn.

Wat IS bewustzijn? Het is de combinatie van gevoel en bewustzijn die wordt verzameld uit het emotionele en logische (mentale denkproces) van elk individu. Velen van jullie hebben (nu al te lang) uitsluitend vanuit je verstand gewerkt in plaats van vanuit je hart. Velen van jullie denken meer dan je voelt en vertrouwen meer op logica dan op emotie. Dit is een mannelijk energie-effect. Dit is hoe mannelijke energie gedurende duizenden jaren jullie verschillende samenlevingen heeft gedomineerd. Je gedachten kunnen heel gemakkelijk worden gemanipuleerd, maar je hart… je hart is je ware centrum. Niemand – zelfs geen vierdimensionale duistere kracht – kan je beroven van je hartgerichte kennis. <…>

Zoals we al eerder zeiden, is de mind gemakkelijk te manipuleren. Jullie zijn allemaal zeer telepathische wezens. Dat ben je altijd geweest. Maar de berichten die binnenkomen, zijn niet welwillend geweest. Ze zijn afkomstig van door de mens gemaakte religies, die allemaal worden gecontroleerd door de duistere krachten. Ze zijn afkomstig van jullie onderwijsinstellingen – ook gecontroleerd door dezelfde duistere krachten. En ze zijn afkomstig van jullie media die – je raadt het al – gecontroleerd worden door dezelfde duistere krachten. Als we het over media hebben, hebben we het niet alleen over ‘nieuwsmedia’. We hebben het over ALLE SOORTEN media. Televisieprogramma’s, advertenties, films en ja, zelfs de muziekindustrie. Al die artiesten die zich voor het geld aan deze duistere krachten hebben verkocht. <…>

Onze boodschap aan de massa op dit moment zou zijn om de tijd die je zit te zitten en tv te kijken, die tijd beter te gebruiken. Maak een wandeling buiten. Breng tijd door in de natuur. Of gebruik je talenten. Schilderen, tekenen, schrijven, knutselen, uitvinden. Wat je hobby of favoriete tijdverdrijf ook is – ga erop uit en geniet ervan. Koppel los. Deprogrammeren van de donkere programmering. Vind jezelf. Vind je hartcentra. Schud het donker af. Adem. Bevrijd jezelf. <…>

Velen hebben naar jullie planeet verwezen als “Aardse School” vanwege haar huidige staat van dualiteit. Er is gezegd dat de aarde de enige plek in het universum is waar lichtwezens heen kunnen gaan om de polariteitsenergieën van licht en donker te ervaren, en dit is waar. Maar deze polariteit heeft jullie planeet bijna vernietigd. En het heeft veel opschudding en onrust veroorzaakt onder de lichtwezens, want de misstanden die ze hebben geleden terwijl ze in elke incarnatie op aarde waren, hebben hun biomagnetische sferen (velden) vervuild en ze vast laten zitten in karmische patronen waarvoor er weinig hoop was om te ontsnappen. Of zo voelen ze. Dit is zeer disfunctioneel en ongezond gebleken, en ook ontwrichtend, aangezien er nogal wat “rehabilitatie” nodig is voor een licht wezen om deze misstanden te overwinnen voordat ze in staat zijn om naar een lichtere staat van zijn op een andere planeet te gaan. Zie het als een ‘detox-programma’. Dit is wat een lichtwezen moet doorstaan ​​en met succes voltooien voordat het naar een ander rijk kan verhuizen nadat het tijd op aarde heeft doorgebracht in het dualiteitspel.

Dit wordt allemaal volledig begrepen door elk lichtwezen voordat het op aarde incarneert. Dat is waarom jullie allemaal vaak door veel lichtwerkers daar op aarde worden aangeduid als “de sterksten van de sterken”. Het is net als die show Fear Factor (die we trouwens helemaal VERSCHRIKKELIJK vinden). Jullie nemen deel aan iets waarvan jullie allemaal weten dat het niet alleen giftig zal zijn voor je fysieke lichaam, maar ook voor je eigen lichtlichamen. En toch volhard je, als soldaten die ten strijde trekken (de gevaren en de gevolgen kennende) om één eervolle reden – om deze planeet te helpen de duisternis omver te werpen die haar heeft belegerd en gekweld.

En op dezelfde manier waarop je deelnemers aan Fear Factor bekijkt, denkend: “Ik zou zoiets nooit doen”, half in ontzag en bewondering en half in afkeer, sommige lichtwezens kijken op precies dezelfde manier naar JOU. Ja, er zijn lichtwezens die nooit – en nimmer – zullen incarneren in fysieke lichamen om precies dezelfde reden waarom je nooit dierlijke geslachtsdelen zou eten of in een tank vol giftige slangen zou stappen: het is verachtelijk, walgelijk, giftig en gevaarlijk. En de consensus is hetzelfde: die persoon is moedig of dom. Of misschien allebei.

De meesten van ons beschouwen degenen onder jullie die momenteel op aarde zijn geïncarneerd natuurlijk als moedig. Eervol. Verstandig. Intelligent. En ja, zelfs heroïsch. Omdat dit, in tegenstelling tot Fear Factor, geen ‘show’ is. Dit is een zeer noodzakelijke daad. En het is in het voordeel van het hele universum. Jullie zijn er allemaal om de gifstoffen op te ruimen die jullie planeet in het universum gooit. Jullie zijn die zeer dappere kernwapenwerkers die zich aankleden en naar beneden gaan in de reactoren, de gevaren kennende, maar jullie doen het voor de verbetering van anderen. En dat is het edelste wat een lichtwezen kan doen. Hiervoor bewonderen we je, we groeten je en we houden heel, heel veel van je. Daarom zien wij er van onze kant op toe dat u geen kwaad zal overkomen. Vooral tijdens deze tumultueuze tijden als je alle “systemen” om je heen ziet afbrokkelen.

Je ziet hoe jouw regeringen zichzelf vernietigen. Je ziet monetaire systemen vallen als het kaartenhuis dat ze zijn. En je ziet overal om je heen persoonlijke relaties – en mogelijk zelfs die van jezelf – mislukken. Wees niet bang. Deze zijn nodig in het belang van iedereen. Het kan je op dit moment verwarren. Je vraagt ​​​​je misschien af: “hoe kan dit ooit goed zijn?” Maar dat komt simpelweg omdat je ‘denkt’ dat je geen andere manier weet. Laat ons je geruststellen dat je dat doet. Je kent VEEL andere manieren. Je kent veel BETERE oplossingen. Het enige wat je hoeft te doen is naar binnen gaan. Vind je hartcentrum. En onthoud wie je bent. Want jullie komen uit veel verschillende sterrenstelsels in ons heelal. Jullie zijn allemaal wel eens “wereldleiders” geweest. Onthoud wat we je vertelden: je bent de sterkste van de sterken. Als je dat niet was, zou je op dit moment niet op aarde zijn. Want DEZE TIJD is de belangrijkste tijd voor het hele Universum. <…>

Kijk. Denk aan de vele soorten rassen op jullie planeet. Jullie zijn allemaal “mensen”. Ze hebben allemaal hetzelfde DNA. Jullie hebben allemaal rood bloed door je aderen stromen. Hoewel het pigment van je huid en fysieke structuren en gelaatstrekken enigszins verschillen, zijn je menselijke biologische eigenschappen allemaal vrijwel hetzelfde. En je bent niet uit apen geëvolueerd. Omdat we al kunnen anticiperen op de zucht van verlichting van de meerderheid van het collectief, anticiperen we ook op de zuchten die zullen volgen als we jullie vragen na te denken over het feit dat jullie misschien geschapen zijn door de collectieve schepping van andere wezens van andere planeten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat “God” nam geen deel in jullie schepping, want de “Godskracht” stroomt door ieder van ons. Maar we vragen jullie om op dit moment te bedenken waarom er echt een ontbrekende schakel is (en ja, er IS nog steeds een ontbrekende schakel omdat, zoals we jullie vertelden, jullie NIET uit apen zijn geëvolueerd). <…>

De waarheid is … je lichamelijkheid is door JOU gecreëerd. JOUW collectieve verbeelding en geest. Jullie zijn ALLEMAAL EEN. We zijn allen één. En samen, met de hulp van de Goddelijke kracht die ons als één verenigd houdt (collectief bewustzijn), hebben we onszelf ontworpen om te zijn wie we zijn en eruit te zien zoals we doen in de fysieke wereld. Waaruit, vraag je? Bewustzijn. Verbeelding. En persoonlijke kracht. Ja, lieverds…we ZIJN zo machtig.

Welkom bij de WAARHEID.

Nu vragen we je… alstublieft… gebruik jouw kracht om op te staan… om te spreken… en je hart te volgen. VOELEN. Laat de denk- en denkspelletjes over aan de duistere ‘kliek’.

JIJ hebt de kracht om nee te zeggen. JIJ hebt de macht om je “gekozen” functionarissen die de macht en controle over je hebben, te ontslaan. JIJ hebt de macht om “orders” van het duister te trotseren. JIJ hebt de macht om al het geweld te stoppen. JIJ hebt de kracht om lief te hebben. Open nu je harten, heb lief en stijg op.

Vrede voor jullie allemaal.

~~~~ ~~~~~~~

Pleiades (wallpaper / achtergrond afm 2048×1364) download plaatje

~~~~~~ ~~~~~~

English

A message to the Universe from The Pleiadian Ring of 500

A message to the Universe from The Pleiadian Ring of 500 – Affiliates of The Pleiadian Council of Light (February 2012)

Source (full text): https://freerspirit.com/2012/02/26/a-message-to-the-universe-from-the-pleiadian-ring-of-500-affiliates-of-the-pleiadian-council-of-light/

The following is a telepathic message I received this morning from my Pleiadian family, also known as “The Ring of 500” who, I am told, are affiliates of The Pleiadian Council of Light. Please read with heartfelt discernment with the knowledge that telepathic channels can sometimes be garbled or misinterpreted by the receiver. <…>

First, allow me to introduce myself. I am Peter. I have been elected by your Ring-of-500 family to be the spokesperson for this particular communication. Reason being, it is my particular area of interest to follow the daily political and financial happenings and analyze their greater effects on our “ground crew.” I have an analysis team who helps me organize all of this information. We are constantly watching, reading, discussing, analyzing, and then reporting our findings to the Council of Light. Although it sounds like a hierarchical system, it’s really not. We consider ourselves a team of equals at all times, but each has volunteered to serve in their area of interest. Some of us have experience with politics and the financial system from “past” incarnate lives on Earth, and that is why we choose to follow, although we do not deem these categories to be “spiritual” in any way, shape or form.

Governance, of course, is necessary for order on your planet, but it currently is not handled in a spiritual manner that is good for the collective embodiment. The political world is skewed by closed mindedness that has plagued your planet for centuries now. This all goes way back to the shift of masculine energy and the movement of the patriarchs. By now, most of you know that these folks are not fully human. They only pose to be human. But they are driven by dark fourth-dimensional force to rule this planet, strip its resources, and enslave all of its inhabitants. This is why light beings have come from every inch of the Universe (billions of other galaxies) and incarnated on Earth as physical human beings – to assist in the awakening and ascension of this planet’s energy into the higher dimensional realms. <…>

Yes, there are still quite a few who slumber, still and view these candidates to be “good potential leaders” of your country. No worries, though. Their numbers pale in comparison to those of the awakened. Fortunately for you, your Indigo children have served you well, for it is they who organized Occupy Wall Street, and it is they who sounded the spiritual alarm clock across your blue planet. Although some are still hitting the snooze button, the majority are stretching and yawning and throwing off the covers while select few have already had their morning coffee and have begun their necessary work. This is wonderful news for your collective.

Now, speaking of your “collective,” you may wonder:  what exactly do we mean by that? We are speaking of the consciousness of every inhabitant of your planet as a whole. As one. For you are all ONE. One collective consciousness. What IS consciousness? It is the combination of feeling and awareness that is collected from the emotional and logical (mental thought process) of each individual. Many of you (for too long now) have been operating solely from your minds rather than your hearts. Many of you think more than you feel and rely on logic more than emotion. This is a masculine energy effect. This is how masculine energy has dominated your various societies over several thousands of years. Your thoughts can be manipulated very easily, but your hearts…your hearts are your true center. No one – not even a fourth-dimensional dark force – can rob you of your heart-centered knowledge. <…>

As we said before, mind is easily manipulated. You are all highly telepathic beings. You have always been. But the messages coming in have not been benevolent. They have come from man-made religions, which are all controlled by the dark forces. They have come from your educational institutions – also controlled by these same dark forces. And they have come from your media who are – you guessed it – controlled by these same dark forces. When we say media, we are not just referring to “news media.” We are referring to ALL TYPES of media. Television programming, advertisements, movies, and, yes, even the music industry. All of those artists who have sold out to these dark forces for the money. <…>

Our message to the masses at this time would be to take that time you sit and watch TV and put it to better use. Take a walk outdoors. Spend time in nature. Or use your talents. Paint, draw, write, tinker, invent. Whatever your hobby or favorite pastime is – go out and enjoy it. Unplug. Deprogram from the dark programming. Find yourselves. Find your heart centers. Shake off the dark. Breathe. Free yourselves. <…>

Many have referred to your planet as “Earth School” because of its current state of duality. It has been said that Earth is the only place in the Universe that light beings can go to experience the polarity energies of light and dark, and this is true. But this polarity has nearly destroyed your planet. And it has created a great deal of upheaval and unrest amongst the light beings, for the abuses they have suffered while on Earth in each incarnation has polluted their biomagnetic spheres and left them stuck in karmic patterns for which there has been little hope for escape. Or so they feel. This has proved to be very dysfunctional and unhealthy, not to mention disruptive, as it takes quite a bit of “rehabilitation” for a light being to overcome these abuses before they are able to move into a lighter state of being on another planet. Think of it as a “detox program.” This is what a light being must endure and successfully complete before it can move to another realm after it has spent time on Earth in the duality game.

This is all fully understood by every light being before it incarnates on Earth. That is why you are all often referred to as “the strongest of the strong” by many lightworkers there on Earth. It is like that show Fear Factor (which we find completely VILE, by the way). You are participating in something that you all know is going to not only be toxic to your physical bodies, but also to your own light bodies. And, still, you persevere, like soldiers going into battle (knowing the dangers and the consequences) for one honorable reason – to help this planet overthrow the darkness that has besieged her and tormented her.

And, the same way you watch contestants on Fear Factor, thinking “No WAY would I EVER do something like that,” half in awe and admiration and half in disgust, some light beings watch YOU the very same way. Yes, there are light beings who have never – and will never – incarnate into physical bodies for the very same reason you would never eat animal genitals or get into a tank full of poisonous snakes: it’s vile, disgusting, toxic and dangerous. And the consensus is the same: that person is either brave or stupid. Or, perhaps, both.

The majority of us, of course, view those of you currently incarnated on Earth as brave. Honorable. Wise. Intelligent. And, yes, even heroic. Because, unlike Fear Factor, this is not a “show.” This is a very necessary deed. And it is for the benefit of the entire universe. You are all there to clean up the toxins your planet throws out into the Universe. You are those very brave nuke workers who suit up and go down into the reactors, knowing the dangers, but you do it for the betterment of others. And that is the noblest thing any light being can do. For this, we admire you, we salute you, and we love you very, very dearly. That is why we see to it from our end that no harm will come to you. Especially during these tumultuous times as you watch all the “systems” crumble around you.

You are watching your governments self destruct. You are seeing monetary systems fall like the house of cards that they are. And you are seeing personal relationships all around you – and possibly even your own – fail. Fear not. These are necessary for the benefit of all. It may confuse you at this time. You may wonder, “how could this possibly be good?” But that is simply because you “think” you know no other way. Let us reassure you that you do. You know of MANY other ways. You know of many BETTER solutions. All you have to do is go within. Find your heart center. And remember who you are. For you come from many different galaxies throughout our Universe. You have all been “world leaders” at one time or another. Remember what we told you: you are the strongest of the strong. If you weren’t, you would not be there on Earth at this time. For THIS TIME is the most important time for the entire Universe. <…>

Now. Think of the many types of races on your planet. You are all “human beings.” All possess the same DNA. You all have red blood running through your veins. Although the pigment of your skin and physical structures and facial features are somewhat different, your human biological qualities are all pretty much the same. And you did not evolve from apes. As we can already anticipate the sigh of relief from the majority of the collective, we also anticipate the gasps to follow as we ask you to contemplate that you just might be created from the collective creation of other beings from other planets. Of course, this is not to say that “God” did not play a part of your creation, as the “God force” flows through each and every one of us. But we do ask you to contemplate at this time why there really is a missing link (and yes, there still IS a missing link because, as we told you, you did NOT evolve from apes). <…>

The truth is…your physicality was created by YOU. YOUR collective imagination and spirit. You are ALL ONE. WE are ALL ONE. And, together, with the help of the God force that keeps us united as one (collective consciousness) we have designed ourselves to be who we are and appear as we do in the physical world. Out of what, you ask? Consciousness. Imagination. And personal power. Yes, dear ones…we ARE that powerful.

Welcome to the TRUTH.

Now, we ask you…please…use your power to stand up…to speak up…and follow your hearts. FEEL. Leave the thinking and the mind games to the dark “cabal.”

YOU have the power to say no. YOU have the power to dismiss your “elected” officials who hold power and control over you. YOU have the power to defy “orders” from the dark. YOU have the power to stop all violence. YOU have the power to love. Now open your hearts, love, and ascend.

Peace to all of you.