Aliens

(door Erik Tanghe)

In mijn omgeving zijn best wel wat mensen die heel sceptisch zijn als het onderwerp over aliens gaat.
Sommigen lachen me zelfs vierkant uit als het woord buitenaards valt.

Toch worden diezelfde mensen wel wild enthousiast als er op TV een documentaire is over Toetanchanon en de wonderlijke piramides van Egypte.

Dat is best vreemd want er zijn heel wat indicaties dat Toetanchanon op z’n minst contacten had met niet zo’n aardse zaken.

Zo blokletterde enkele kranten jaren geleden dat wetenschappers hadden aangetoond dat de dolk van Toetanchanon gemaakt was van ijzererts dat niet op onze aarde voorkomt.
Omdat wetenschappers nu eenmaal nogal aards gericht zijn, was de logische conclusie dat de dienaars van de farao ergens een meteoriet in de buurt hadden gevonden met voldoende ijzererts om een mes van te maken.

Tutanchonon's dolk

Dat is natuurlijk een mogelijkheid.

Toetanchanon had ook heel wat sieraden en één van de mooiste sieraden die hij rond zijn jonge hals droeg had in het centrum een heel uitzonderlijke steen die.. U raadt het al, niet van deze aarde is.. of eigenlijk wel maar enkel kon ontstaan zijn toen een bepaalde zandsoort in aanraking kwam met een.. meteoriet…
Het regent in Egypte niet zo veel maar stenen vallen er blijkbaar wel voortdurend uit de lucht..

Voor de meeste onder ons zijn de piramides reusachtige graftombes waarin de grafkamer van de farao diep verborgen ligt in het midden van deze gigantische bouwwerken met allerlei geheimzinnige verzegelingen en doodlopende gangen om rovers te misleiden.
Vreemd genoeg zijn er nooit mummies en dus lichamen van faraos gevonden in de piramides.
Die lagen verderop in de vallei der koningen.

de piramides van Gizeh

Waar dienden deze bouwwerken dan voor?
Een monumentje van 2,3 miljoen stenen van elk zo’n 2 tot 15 ton?
Die gedurende 20 jaar allemaal op hun plek werden getrokken en gehesen door werknemers die elke vijf minuten een steen op hun plek diende te zetten om het tijdig klaar te krijgen met een precisie waar we nu nog altijd ons hoofd over breken..

Ja, we zouden de piramides nu ook kunnen bouwen met modern materiaal en we zouden er waarschijnlijk net zo lang over doen..

Er gaan al wel langer theorieën dat de piramides gigantische energiecentrales waren die door het gebruik van water aan de basis en het gebruik van bepaalde chemicalien energie konden genereren.
Het is een beetje het idee van vrije energie waar ook Nicolas Tesla mee bezig was.


de toren van Nicolas tesla

De plaatsing van de piramides van Gizeh is nog zoiets.
Ze zijn perfect geplaatst op de lijn die de aarde doorkruist die het grootste deel van alle landmassa’s verbindt.

nauwkeurige plaatsing
De piramides zijn tot op 3/60ste van een graad perfect naar het noorden gericht en als je de hoogte van de piramide vermenigvuldigt met 43.200 verkrijg je de diameter van de aarde van pool tot pool en als je het totaal van zijdes van de basis neemt en die vermenigvuldigt met hetzelfde getal krijg je de omtrek van de aarde langsheen de evenaar.
Archeologen wijten het allemaal aan toeval en dat kan natuurlijk ook wel zo zijn maar als je de afwerking en de exacte plaatsing van de gigantische blokken steen bekijkt, dan weet je dat de Egyptenaren of hun voorgangers op z’n minst over technologieën beschikten die wij niet eens begrijpen.

feilloze naden met hamer en beitel

Feilloos aansluitende naden… met hamer en beitel???

Voor velen zijn aliens een stap te ver al zijn de piramides van Gizeh zo exact volgens het sterrenbeeld van Orion gebouwd dat het bijna geen toeval kan zijn.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de Egyptenaren een ver doorgedreven kennis van Astronomie hadden of dat hun kennis kwam door een briefje dat op een meteoriet lag..
Dat kan natuurlijk ook. We moeten open staan voor elke mogelijkheid.

Uiteindelijk maakt het niet zo uit of je nu gelooft dat Toetanchanon een alien was of contacten met buitenaardsen had en/of de piramides door aliens of met hun hulp werden gebouwd.
Het gaat erom dat je je open stelt voor de mogelijkheid.
De quantumfysica bewijst al langer dat elk quantumdeeltje bestaat uit een oneindig aantal mogelijkheden en om die mogelijkheden naar jouw fysieke werkelijkheid te halen dien je vooral de vooroordelen en vastgeroeste verwachtingen en overtuigingen uit je brein te halen.

Wie gelooft in electronen die rond een atoomkern draaien, zal nooit de waarschijnlijkheidswolk zien die het electron eigenlijk is.. een trilling, een beweging van een veld.. een veld van oneindige mogelijkheden.

electron rond atoomkern
Wie zich open stelt voor de mogelijkheid van buitenaards leven, creëert ook de mogelijkheid dat het er is en geef toe.. het leven is toch leuker met een UFO op Schiphol of Brussel.

En als je me zou vragen of ik ooit al een alien heb gezien, zou ik je kunnen vertellen dat ik er elke morgen eentje zie als ik in de spiegel kijk..
Niet omdat mijn initialen ET zijn maar wel omdat we allemaal bewustzijn zijn dat zich aan een lichaam heeft gekoppeld in dit hologram om een menselijke ervaring te hebben.
We zijn dus eigenlijk allemaal aliens.
Je bent alleen vergeten waar je UFO staat en je bagage (of zeg maar geheugen) ben je ook al kwijt..
Dat heb je als je in Zaventem landt.

En het gaat veel verder dan de mogelijkheid van aliens.
Dat openstellen geldt immers voor alles in het leven.
Stel je ook maar eens open voor het feit dat de overheid het misschien wel goed met ons voorheeft en dat bv vaccinaties misschien juist wel goed zijn.
Niet dat het daarom zo hoeft te zijn maar door je er voor open te stellen en niet in oordeel te gaan, creëer je wel de mogelijkheid dat de overheid het goed met ons gaat menen en het de goeie kant op gaat met deze wereld.
Je hoeft een bepaalde actie niet toe te laten in jouw werkelijkheid maar door niet in oordeel te gaan en meteen een bepaald iets buiten te sluiten, blokkeer je per direct de mogelijkheid dat die mogelijkheid ooit een goede afloop zal kennen.

En willen we niet allemaal een mooie wereld?

ET

Bron: https://www.whitelight-healing.com/teksten/aliens.html


Het scheppingsveld van de Ana Shay Hi

… De Council van El ra’a bestaat echt. Het is niet iets waar wij op dit moment van alles mee gaan doen en kunnen doen. Het zijn de Hogere Pleiadische bewustzijnswezens. Het is een bewustzijn wat heel groot en krachtig is, wat 100% humanoïde is en daar is een mens van deze Aarde gewoon bij betrokken. De Council van El ra’a is een belangrijke groep humanoïde wezens die onvoorstelbaar veel werk heeft verricht en nog steeds meekijkt naar wat er hier op de Aarde gebeurt. En het lijkt me goed om daar eens met elkaar naar te gaan kijken in onszelf, niet naar buiten. We blijven bij onszelf, dat is de uitdaging hè, want we zullen nog voor veel beproevingen komen te staan in onszelf. Met de aandacht in onszelf kijken wat er achter deze energie in onszelf ontstaat, achter de klank van de raad van Pleiadische Wezens. En het zijn gewoon normale mensen, mensen zoals jullie en ik en daar zijn we wel mee verbonden. Dat is dus niet de Galactische Federatie. Ze channelen ook niet, ze geven geen boodschappen door via channelings. Als er boodschappen zijn dan komen ze die gewoon zelf brengen.

Dit schilderij wat hier hangt (zie foto boven) het blauwe met gouden wezen van Asma, dat is lastig om daar iets over te zeggen want dan ga ik classificeren en jullie weten hoe ik daar over denk. Deze beschaving zoals het zich hier toont, is de beschaving van de Ana Shay Hi, en dat is een beschaving die een deel zijn van de Masterraces van El ra’a en de El ra’a beschaving is een menselijke beschaving, gewoon humanoïde, maar komt voort uit de Oorspronkelijke Wereld, dat noem ik de kosmos. De kosmos is het levende hologram en universa zijn delen van de kosmos. Dus de kosmos waar de Ana Shay Hi vandaan komen, dat is een Oorspronkelijke Wereld, die is 100% organisch, trilt dus, resoneert, vormt, geeft expressie aan wat er dus in dit geval door de Ana Shay Hi van binnen wordt ervaren als Godswezens. Zij spreken de taal in zichzelf van creatie van Schepping. Wat er binnenin ontstaat wordt buiten zichtbaar. Het zijn Masterraces – ik wil het eigenlijk direct weghalen en tegelijkertijd is het ook geheel kloppend – want wij denken bij een Meester iets als verhevens, maar een Meester is eigenlijke een Zelfcreator. Vandaar ook dat wij allemaal Meesters zijn en ons Meesterschap gaan wij weer terughalen. Zij zijn een beschaving en dat is de enige beschaving die dat zover heeft volbracht, zij zijn de enige beschaving uit de meester creërende zelfscheppende rassen die het hele universele bewustzijn van de Aarde, zoals die zich op dit moment voordoet, volledig, helemaal inzichtelijk hebben gemaakt, dus inclusief alle manipulaties, inclusief alles wat verborgen zou moeten blijven. Zij zijn de enige beschaving die alle mogelijke uitkomsten op basis van 7 miljard mensen, die elke nanoseconde 4 Miljard scenario’s aan keuzes voorbij krijgen, alle uitkomsten daarvan volledig in beeld hebben weten te brengen. Ze hebben dus de code achterhaald van de manipulatie.

De Ana Shay Hi is een heel mooi ras en heeft die hele code zoals zij dat hebben begrepen gezien, hebben ze opnieuw gecreëerd, ik zou bijna zeggen nagebouwd, maar dat is het niet, hebben ze opnieuw gecreëerd. Ze hebben het hele softwareprogramma van de schepping helemaal opnieuw geschapen, met de visie van de Schepper erin, de visie van Verbondenheid. Dus de taal van wat we in de Avatarfilm zien, hoe alles met elkaar leeft en functioneert, dié kracht zit daar dus in. En wat ze hebben gedaan is dat hele veld, ze hebben het hele veld door het hologram heen gelegd – wat wij dus nu ervaren als deze werkelijkheid – gesynchroniseerd, over elkaar heen, door elkaar heen. En de reacties uit dat veld, dat is het veld waar ik wel eens over heb verteld. Het Scheppingsveld wat reageert op het moment dat er wezens zijn die in dat hologram leven van de manipulatie en het vastgestelde uitkomstensysteem, dat het veld van de Ana Shay Hi dat dat reageert, dat is dus eigenlijk een scheppingsveld dat gaat reageren op de perceptiewijziging, de manier waarop een wezen kijkt en daarbij de Kracht in zichzelf gaat erkennen, dus de moeite neemt om dus eens echt onder een boom te gaan zitten en dit niet verborgen houdt, deze kennis in zichzelf, dus erkenning geeft aan zichzelf. Dus het is niet alleen binnen in jezelf, als mens hier op de Aarde dat je het weet dat je die Kracht in je draagt, maar dat je dus ook erkenning geeft op jouw manier in dit hologram dat je er bent.

IK BEN HIER! Ik herken deze Kracht in mijzelf. Jullie zijn ook hier, dat maakt waarom wij dus hier allemaal zijn.

Het ontwaken, wat wij dus ontwaken noemen, heeft daar mee te maken. Er gebeurt iets in je leven waardoor alles verandert. Je aandacht gaat naar iets anders. Het veld gaat tegen je spreken. Maar vergeet nooit dat dat ontstaan is doordat jij begon te spreken, doordat hij anders begon te kijken. En die interactie is zó ontzettend groot, het is zelfs de aanvliegroute. Dus het is een trillingsveld, het is puur energie. Het is informatie, puur energie, dat de andere beschavingen die de Aarde ook bezoeken binnen vliegen met hun bewustzijn via dat veld. Dat is een heel groot energetisch constructieveld. En dat is wat ik achter Asma zie staan, uitgebeeld in een prachtig wezen met allemaal gliefs en symbolen wat hier (schilderij) wordt uitgebeeld. Op een bepaalde manier staat het hier. Alles is trilling! Wij proberen met een beeld te begrijpen wat we zien maar terwijl je hiernaar kijkt, net als dat je naar muziek luistert, is dit informatieveld hier aanwezig, omdat jij het hebt gezien. En dit informatieveld dragen wij dus allemaal in ons. En als wij dus naar deze aarde kijken, nu waar we leven en waar we zien hoe ontzettend veel dingen er allemaal opgepoetst mogen worden – oppoetsen dat klinkt heel anders dan dat wij de problemen moeten oplossen, want als je problemen moet oplossen dan ligt hij wel op je schouder – want met elkaar de Aarde veranderen (Martijn wrijft in zijn handen) phoe, klus hoor! Nee we gaan het oppoetsen, eerst in onszelf, ons eigen licht hier binnenin zichtbaar maken. Terugkeren hoever we verwijderd waren van ons eigen Licht door allerlei valse lichten – vals, andere ideologieën, terug naar onszelf. We poetsen ons eigen Licht hier op (hart), we maken het zichtbaar in onszelf en vervolgens gaan we met onze aandacht kijken naar de wereld wat hierin plaatsvindt en we richten onze aandacht op die thema’s binnenin onszelf richten we ons op de thema’s in de wereld en daarmee gaan we door het Veld van de Schepping waar de Ana Shay Hi dus heel hard aan hebben gewerkt, niet op de manier zoals wij dat kennen – het is een heel ander concept van denken- het valt gewoon buiten de capaciteit van de mens nu wie wij zijn, maar in dat Veld werken wij en dat is gewoon het Godsveld, het Scheppingsveld. En worden op dit moment bezocht, eigenlijk al heel lang, want dit veld is er eigenlijk al lang, worden we bezocht door alle beschavingen via die route. Naar Asma toe: “ik vind het erg mooi gemaakt, heel bijzonder!” (duidt op het schilderij).

Ik was een jaar of 38 toen ik voor de laatste keer echt fysiek ook nog contact met ze had, heb ik 3 menselijke wezens van de Ana Shay Hi ontmoet, heel groot, passen niet eens in deze ruimte. Dus dat is heel apart om in grootte te praten, terwijl het eigenlijk niet om grootte gaat. Ik ontmoette hen zo maar helemaal uit het niets. Ik was ergens aan het wandelen, ik liep ergens gewoon, heel eenvoudig, en ineens kwam er één grote lichtflits waar ik, ja, ik schrok niet maar het raakte iets……… de lichtflits gebeurde precies zó dat er iets in mijn systeem, een soort reactie kwam waardoor mijn neurologisch veld veranderde. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. En ik zag een lichtflits met een heel groot zilver metaalachtig voertuig daarin. Het hing stil in die, ik noem het maar een soort wolk. Het was eigenlijk geen wolk maar het waren meer een soort van watten, het was een hele vaste vorm. Het was geen mist of zo maar het waren watten. En ik kijk daar naar en het was misschien een afstand van pak hem beet van hier naar de kroeg (duidt op de ruimte naar de tap toe wat zo’n 6 meter is) en ik kijk ernaar en ik ruik ook de lucht van het schip, van het voertuig. En aan de zijkant van het voertuig daar gebeurde iets, daar draaide iets, dus niet een deur opdraaien, maar er draaide iets in de energie en daar kwamen ineens met een soort van schuifbeweging, kwamen daar zo naar buiten heel soepel, totaal niet zoals wij zelf lopen, als een bionisch lichaam dat geen gewrichten kent, kwamen daar 3 wezens uit, helemaal in prachtig mooie kleding – niet kleding zoals wij dat kennen, ook geen stof, geen materie, het was eigenlijk kleding uit energie. En ze staan daar, zo’n beetje deze gezichten (wijst naar het schilderij) met ook al die gliefs aan de zijkant helemaal door naar de kleding naar de zijkant, helemaal, en ik kijk naar hen, en het gebeurde allemaal heel snel wat ik nu beschrijf. Het is niet van flits, wolk, deur open, het was voem, in een halve seconde, voew! En in dat moment dat ik naar hen kijk, word ik letterlijk zoals ik nu zeg, overmand door een diepgaande emotie, omdat ik werd waargenomen. Het was zó krachtig, op dat moment barstte ik zo ongelooflijk diep in tranen uit, dat de kracht, de Force, volledig door de waarneming van hen bij mij helemaal, in dat moment finaal helemaal openging. En mijn lichaam kon het gewoon niet handelen. Mijn lichaam zei letterlijk: “ik kan dat niet aan, ik ben ziek”! Mijn lichaam gaf dat signaal aan, kon dat niet, de explosie van binnenuit kon niet op een plek komen! En ik kon geloof absoluut dat ik op dat moment koorts had en dat het inderdaad zwaar griep was. Maar de kracht was zó sterk dat het lichaam bleef staan. En ik stond zo oog in oog met hen en mijn ogen zijn helemaal ………Daar zie je, zoals jij dat hebt gemaakt met allemaal kleur daarin, is het ook, en het is helemaal ingebed in blauw. Heel groot Blauw! En terwijl ik dus in die ogen keek, en helemaal in een diepe uitspattende energie was van alleen maar emotie – dus misschien kun je je voorstellen hoe een heel diepe emotie voelt dat je niet meer je huilen kunt inhouden – en dan probeer je het nog even dan……(geluid niet te beschrijven) en daar komt ie, en dat moment bleef constant hetzelfde. Het was misschien 10 keer krachtiger dan wat wij hier op de Aarde kennen. Het bleef staan, dus het was een volledige bewustzijnsstaat. Het nam niet af, het nam me niet over……ik was het! Ik als wezen was die staat van bewustzijn. En terwijl ik in die wezens hun ogen keek, was het letterlijk, letterlijk dat was het, dat ik in hun ogen de Aarde zag. Ze zonden hun informatie naar mij toe. Dit is wat er gaande is, wij zijn hier! Dit is wat er is, dit is wat er is. Dus de Aarde, het zien van de Aarde in al haar schoonheid en pracht, zag ik in hun ogen. Als je zegt een gesprek met God, dan is dat een gesprek met God! Als je zegt een gesprek met God, dan is dat een gesprek in jezelf naar binnen. In gesprek met God is niet iets externs, het is een Kracht. Het is een Kracht en omdat ik het bij die wezens kon zien, voem, en ook de blik ervoer, de energieoverdracht ervoer, was ik het zelf ook. En het was zó immens groot, dat ik zag, dat wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ook gebeurt in deze matrix, dat is heel niet eens relevant.

Wij hebben zo diepgaand iets anders daar doorheen geschapen, zó krachtig, dat we vooral niet op onze lauweren moeten gaan zitten en denken: oh, het is al opgelost, er is al een andere oplossing voor- want wij zijn zelf de schakelaar hierin, wij zijn de schakelaar met onze gemoedstoestanden, maar ik kreeg zo duidelijk te zien, dat zonder enige vorm van claimen, zonder enige vorm van dit hebben wij gemaakt het is van ons, helemaal niets, het werd gewoon getrakteerd, zichtbaar gemaakt en met een hele diepe onderbouwing aan         Ik wil maar zo zeggen, ze lieten me dit pakket informatie zien en vervolgens als een harmonica viel er onderuit, wat er allemaal is gedaan, geschreven door andere beschavingen. Dat is zó immens groot, dat is zó immens bijzonder! Ze lieten mij iets heel moois zien en dat wil ik echt met jullie delen. Zij lieten zien dat dat überhaupt die creatie en die schepping, gecreëerd en geschapen kon worden door de aanwezigheid van de visitatie, visitatiegroepen, wezens die in deze matrix van controle en manipulatie binnen zijn gekomen en al het leed zijn gaan ervaren die in deze werkelijkheid hier aanwezig is, ook gedaan om het leed in jezelf op te ruimen wat er in een andere tijd is ontstaan, dat door die visitaties, doordat er bewustzijnswezens hierbinnen zijn gekomen, zij het dat hele onderzoek zo hebben kunnen verrichten en dat het ook zichtbaar is geworden voor hen doordat wij er zijn! Dus de camera die van binnenuit in het veld aan gaat door jou, door jou als reiziger. En daarbij was geen sprake van dankbaarheid. Niet! Dat is een menselijke perceptie. Er was geen sprake van dankbaarheid maar van een diepgaande verbondenheid waarin elkaars kracht in gelijkheid werd gezien en waarbij de kracht in elkaar ook werd gezien als van elkaar. Zo groot is dat bewustzijn.

En ik weet niet of jullie in de gaten hebben gehad van wat er is gebeurd met de raketlancering met Noord-Korea?……………., dat in Hawaï de alarmsystemen afgingen. En als jullie weten hoe groot, hoé groot het beveiligingssysteem is van Hawaï, dat tussen Aziatische landen in ligt en Amerika. Het is het meest geavanceerde beveiligsysteem ter wereld, het kent geen……? Is ongelooflijk geavanceerd en vervolgens is er een verschuiving van bemanning die in die groep zit, tijdens een lunchpauze, en dan is er 1 man geweest die heeft met zijn ellenboog, het meest geavanceerde systeem ter wereld een schakelaartje omgeklikt, waardoor heel Hawaï een alarmsysteem kreeg waarin, nog eens extra systemen gekoppeld zitten van dat het dus echt een dreiging is, dat ging dus allemaal aan, dat heeft dus……keer aan en toen ging het uit. Wat ik ermee aan wil geven is dit. Voor een heel groot deel mogen wij beseffen dat er nu dingen gebeuren op de Aarde, dat zijn reacties uit observaties van andere beschavingen en die beschavingen kunnen alleen maar hun reacties geven door hun waarneming als dat veld, waarin dus iets gebeurt, niet meer is uit de matrix van de Draconiërs. Er is dus iets aan het verschuiven door menselijk bewustzijn, dat het veld niet meer de matrix is van Draconiërs maar dat het het Veld is van de Schepping dat er doorheen ligt. En er is iets gebeurt want er zijn echt raketten afgevuurd. Er zijn echt kernraketten afgevuurd! En die echt gewoon uit de lucht verdwenen, weg – ja van Noord-Korea. Ik heb daar heel diepliggende informatie over, en dat is nu niet zo belangrijk. Ik heb daar op een gegeven moment ook iets over gezegd tegen Guido van Wanttoknow, een tijdje geleden, en toen was hij zo diep geraakt en gefascineerd en toen heeft hij daar ook een artikel over geschreven. Maar goed, wat ik wil aangeven is dit, er zijn ook andere kansen. Er zijn andere mogelijkheden en dat is gebaseerd op ons bewustzijn, niet op dat van een ander. Er lopen andere hologrammen nu door dit veld heen en het is aan ons of we die kracht kunnen zien. En die beschaving de Ana Shay Hi die ik daar heel duidelijk en diepgaand in heb aangekeken, waarbij er een transmissie heeft plaatsgevonden van hartskracht naar hartskracht, die is zó ontzettend immens zo onvoorstelbaar immens dat op het moment dat ze weggingen met dezelfde beweging waarin ze zichzelf lieten zien, die ze ook lieten weten dat het klaar was, het was afgerond, ze vloeiden weer naar binnen en op het moment dat ze naar binnen vloeiden was er alsof er een soort van sieraad werd getoond in de energie, een sieraad, en dat sieraad werd weer ingepakt, zo zoals ik het nu vertaal. En in dat moment voelde ik het sieraad dat werd ingepakt voelde ik in mijzelf ook weer helemaal naar binnen trekken. En ik schrok, en terwijl ik schrok besefte ik dat dié Kracht, die Levenskracht, een lamp van 50 miljard watt pure kracht, ineen keer terugging naar een fietslampje van 5 watt, doordat de observatie verdween. Op dat moment was ik zó intens verdrietig, dat ik op de Aarde ben, en dat voertuig dat was één grote lichtflits en het was, en ik was zó intens verdrietig en toen voelde ik van, ik hoef helemaal niet verdrietig te zijn! Ik mag gewoon blij zijn dat ik getuige ben als Bronwezen om te zijn in zo’n immense galactische toestand, die zijn  weerga niet kent, die gevolgen heeft voor alle andere werelden, andere universa en dat ik dat mag meemaken en dat ik daarin vrijuit, zo’n stukje, vrijuit over kan spreken met andere mensen, die ook reizigers zijn. En dat maakt mij heel blij en toen wat het verdriet ook weer weg.

De Ana Shay Hi is een enorme beschaving, heel groot en hebben ook echt technologie, niet zoals wij dat kennen extern, maar ze hebben immers technologie dat van binnenuit wordt gecreëerd en dat is zó immens, als je hun ruimteschepen ziet zoals wij dat noemen. Het is groot, het is enorm!

En ze zijn dus niet van een Galactische Federatie, ze channelen niet, niks, omdat de channelings lopen door de matrix van controle en worden omgebogen in passieve reacties van mensen. Deze boodschap die ik van hen heb ontvangen en waarbij ik zelf met mijn eigen kracht kon communiceren, dat deel ik hier met jullie vanuit openheid waarbij met nadruk en klem aan jullie verzoek om dus niet te geloven dat nu alles geregeld is want het is gebaseerd op jouw beslissing waar je in meegaat. Laat je je pakken door de reflexen en de gedachten naar buiten of naar binnen, die beweging.

De Ana Shay Hi is een frequentie die in het informatieveld van het Bronveld zit, zij die kwamen zonder te zien en hun aanwezigheid achterlaten voor altijd. Dat is wat het betekent. Dit heet een betekenis, maar let op, het is niet een betekenis van hier, het zijn de woorden. Het is een diepgaande resonantie, dat is het. En de El rah el beschavingen, zijn de beschavingen die helemaal niet verder geëvolueerd zijn dan andere. Het zijn wij in de kern ook gewoon zelf, want wij kunnen zomaar zelf een wezen zijn uit dat veld die een reis heeft gemaakt in de Avatar om hier te komen. Dus dat kan nu zomaar zijn dat je daar eens beelden of gevoelens of daar dromen over krijgt. Maar let ook op dat het veld van de Ana Shay Hi wat ons veld nu gezamenlijk is, ook dingen gaat tonen aan je. Het wordt zichtbaar, je wordt gezien. Je loopt ergens en er fiets iemand voorbij met een tas, let op wat er op die tas staat. Let op, want de signalen gaan op een heel bijzondere manier komt het naar je toe. De radiozender die je per ongelijk net even op de verkeerde zender zet en daar precies wordt een zin gezegd die je denkt. Wat? Dat is het! Dus het zijn verschillende velden die dus daarin functioneren maar hoe krachtiger je daarin durft te kijken, hoe sterker de reactie uit dat veld ook komt. Er zijn ook veel vertakkingen he, want het is niet zo statisch zoals ik het nu zeg. De Arcturianen zijn nauw verbonden met de Ana Shay Hi. Achter de klanken en de beelden die ik aan jullie meegeef en achter mijn informatie en kennis kun je in jezelf daarbij iets voelen. De informatie, geometrie is in beweging en het is allemaal informatie, en ik spreek het ook uit als Godswezen van binnenuit naar jullie toe. Wat een job he!

Bron: uit de bijeenkomst van Martijn van Staveren en Asma Toet-Achkroune van januari 2018 in Gemert

Foto: Marike Dijkstra, schilderij: Asma