Informatie


Door Thérèse Jeunhomme

‘Onder informatie (van Latijn informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is.’ 

In mijn eigen tijdreis in dit leven is mij klip en klaar duidelijk geworden dat ik als mens, en wij als mensheid, informatie ontberen. Als onderzoeker van alles wat ik op mijn pad ontmoet, is informatie van groot belang. Informatie is, zoals bovenstaand beschreven, het vergroten van kennis en zodoende onzekerheid en onwetendheid verminderen. In mijn beleving draait dus veel, misschien zelfs wel alles, om informatie. 

Informatie die duizenden jaren bij de mensheid is weggehouden, ooit begonnen ten tijde van de Annunaki, waarvan de oude Soemeriërs al gewag maakten. Informatie die bij de mensheid is weggehouden om diezelfde mensheid in onwetendheid te laten, als middel om macht over de mensheid uit te oefenen en waardoor de mensheid wereldwijd in geprogrammeerde scripten leeft en zich niet bewust is wie wij werkelijk zijn. 

Stel dat je wordt geboren in een gezin dat diep religieus is, en als kind krijg je deze informatie met de paplepel gevoerd. In je volwassen leven zul je niet snel vragen gaan stellen hierover. Je vaart mee in de opvoeding en dus in de informatie die je ter beschikking staan. En dat is van toepassing op alles en iedereen en op iedere situatie die zich in je leven voordoet. Op niveau van wereldpolitiek tot familierelaties en religie. Informatie is dus van wezenlijk belang voor ieder mens om een kans te krijgen om zelf op onderzoek uit te gaan en wellicht andere keuzes te maken. Het (zelf)onderzoek is niet gericht op ‘goede’ of ‘foute’ dingen, want die bestaan op zichzelf niet. Goed of fout zijn in wezen twee kanten van dezelfde medaille, en vormen samen weer een eenheid met twee kanten eraan. Het (zelf)onderzoek is ook niet gericht op oordelen en vooroordelen, want ook dat zijn beperkende gedachten die naar buiten zijn gericht en in de weg staan van (zelf)onderzoek. Het (zelf)onderzoek is wel gericht op een diepgaand onderzoek binnenin jezelf, en jouw eigen ontdekkingen hierin. Hoe voelt iets of iemand, hoe voelt informatie die je ziet, leest of hoort, aan? Resoneert informatie binnenin jezelf? Of niet? Dat zijn de juiste vragen en ieder mens die aan (zelf)onderzoek begint leert gaandeweg dit invoelen voor zichzelf. Dat is het begin van kennis opdoen en onderzoeken, het begin van kijken met andere ogen en voelen met je hart, en wellicht andere keuzes maken dan je voorheen deed.

Terug naar informatie. Informatie staat ons ter beschikking via teevee, kranten, social media, en gesprekken en ontmoetingen met andere mensen. In het algemeen wordt via deze media beperkte informatie doorgegeven. Omdat het wereldwijd van belang is om de mensheid in angst en onderdrukking te laten blijven, want het wordt als een bedreiging gezien als je zelf informatie en kennis gaat vergaren. Een mens die kennis en informatie vergaart en wellicht tot een andere visie komt dan de gangbare, wordt vaak als bedreigend ervaren door andere mensen. Want met jouw kennis en inzicht breng je de vermeende veiligheid van het leven in beweging, en daar houden de meeste mensen niet van. In het algemeen houden mensen niet van verandering, en willen mensen, soms tegen beter weten in, blijven vasthouden aan wat ze kennen en geleerd hebben.

Informatie brengt verandering omdat het al wat je gelooft, denkt te zien, te horen en te voelen, in beweging brengt. En het is juist die innerlijke beweging die nodig is om verandering in onze realiteit te bestendigen. Voor zover mijn kennis strekt is er niemand op aarde die ‘de’ waarheid kent en verkondigt. Er zijn wel vele mensen die informatiewaarheid brengen, waarbij ik het begrip waarheid duidt als informatie die zo zuiver aanvoelt dat het direct in jezelf resoneert. En al die informatie bij elkaar brengt een ander beeld van de realiteit waarin wij leven. Het gaat er dus wat mij betreft niet om, om naar één iemand te luisteren en te kijken, maar om velen. En het gaat erom alle informatie, zowel die vanuit de reguliere media als die vanuit mensen die ontbrekende informatie brengen, binnenin jezelf te voelen. Want daar, in je hart, woont de alomvattende kennis. Binnenin jezelf woont dat prachtige, grootse, goud licht gevende wezen dat weet. En via jouw hart kun je dat prachtige, grootse, goud licht gevende wezen bekrachtigen en bestendigen. 

Ik heb de rol van informatiebrenger zonder eigen belang. Als brenger van informatie, zoals met dit en andere artikelen die ik schrijf, breng ik de gelegenheid voor jou om zelf op onderzoek uit te gaan en jouw ware wezen te (her)ontdekken en te gaan voelen en erkennen. Informatie die bij jou en ons allemaal duizenden jaren is weggehouden en nog steeds weggehouden wordt, om te voorkomen dat jij terugkeert naar je ware innerlijke kracht als autonoom en soeverein mens. Informatie die geen enkel ander doel dient dan die terugkeer naar jezelf. 

Heb je hierover vragen, of wil je een open en respectvol (wandel)gesprek, neem dan gerust contact met mij op via kijkmetjehart@gmail.com 

Lees ook eens verder op deze pagina.

20200907 Thérèse Jeunhomme

Vertel hoe jij het ervaartReactie annuleren