Zien en gezien worden

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola

Foto: Ines Malik


Zien en gezien worden

Wanneer de zieners beginnen door alle lagen van hun eigen vergeetachtigheid
en door de lagen van vergeetachtigheid van hun medereizigers hier op aarde
heen te kijken,
dan begint er een kracht te pulseren in het veld waarvoor de woorden
 in aardse talen nog mogen creëert worden.
Want het is een heel eigen taal.
Onvergelijkbaar
Het is de oorspronkelijke taal van hun EIGEN gevoelens.
En wat dan aan het licht komt is
zuiverheid, puurheid en schoonheid.
 Het is een heel ander manier van  zien – een zien voorbij hun fysieke ogen, voorbij de persoonlijkheidsdelen, de vergelijkingsprogramma’s
en gedachtevelden van deze aardse werkelijkheid,
voorbij de fysieke en psychologische pijnen van aardse lichamen.


Het is een blik vanuit de kern naar de kern –
die zij beheersten.
Hierin deden ze hun naam alle eer aan –

de zieners.

****

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

9.1.2023

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/


Sehen und gesehen werden

Wenn die Seher beginnen durch alle Lagen ihres eigenen Vergessens und durch die Lagen des Vergessens ihrer Mitreisenden hier auf der Erde hindurchzuschauen,
dann beginnt eine Kraft im Feld zu pulsieren,
für die die Worte in den irdischen Sprachen noch kreiert werden dürfen.
Denn es ist eine ganz eigene Sprache.
Unvergleichlich
 Es ist die ursprüngliche Sprache ihrer EIGENEN Gefühle.
Und was dann zu Tage tritt
 ist pure Reinheit und Schönheit.
 Es ist eine ganz andere Art von Sehen – ein Blick jenseits ihrer physischen Augen,
vorbei an den Persönlichkeitsanteilen,
den Vergleichsprogrammen und Gedankenfeldern dieser irdischen Realität,
vorbei an den physischen und psychischen Schmerzen der irdischen Körper.


Es ist ein Blick aus dem Kern auf den Kern –
 den sie beherrschten.
Darin machten sie ihrem Namen alle Ehre –
 die Seher.


****

Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

9.1.2023

Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/

https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/


Ze zijn bereid

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
(en sinds vorige week weet ik nu ook precies wat deze zin echt voor mij betekent ;-)). Schrijven is één ding, het geschreven woord vullen met de eigen levendigheid is een ander onmisbaar iets.)
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


De zieners

Slagkracht
slagvaardigheid
focus – centreren
Elke afleiding wordt als zodanig herkend en doordrongen
Doelgericht en moedig op de golven van de stormachtige zee gesurft
Precies voorbereid en getraind op de uitvoering van elke slag

De zieners

Hun eigen weerstanden onder ogen gezien en ze vreedzaam teruggeleid aan de kracht van hun eigen bewustzijn
altijd waakzaam
 in het oog van de storm
dag en nacht

De zieners

Onophoudelijk de codes van hun eigen missies en vermogens in hun fysieke lichaamen aan het ontcijferen en voortaan alleen hen dienen
Soeverein elke ontmoeting tegemoet
De onzichtbaarheid van sturende krachten door de verruiming van hun eigen bewustzijn tot zichtbaarheid geleid
Waarneming
Het einde van het verstoppertje spelen en van het negeren
van de kosmische wetten van de vrije wil
ingeluid

De zieners

Het zwaard van waarheid en klaarheid vlijmscherp zwaaiend
Zich BEWUSST van elke schijnbaar nog zo onbeduidende taak van hun eigen missie!
Geen enkele meer overslaan!
Precisie – perfectie en menselijkheid verenigd

De zieners

Gelijwaardigheid en vrijheid
eerbied voor het leven en alle levensvormen
een maximum aan individualiteit – gekozen in elk moment opnieuw
afgestemd op de frequentie van het eigen oorspronkelijke bewustzijn

De zieners

Elke pijn – elke wond
GEZIEN en GEVOELD
Elke vooraf gedicteerde gedachte erover smolten
Bedacht op een krachtige verbinding met hun fysieke lichaamen
Aanwezigheid
 altijd
Elke traan als een uitdrukking van hun eigen kracht beleefd
pure schoonheid
genade en grootsheid
levend en waarachtig

De zieners

SAMEN hun verbeeldingskracht aan het aanwakkeren
versnelling – potentiëring
SAMENKRACHT
verbondenheid
aan deze kant en voorbij de denkbeeldige en bewaakte grenzen van deze realiteit

De zieners

De wetten van de kwantumruimte doordrongen en in toepassing gebracht door de kracht van hun eigen bewustzijn
NU!
Hun kennis van de schepping, de textures, de formules en het gebruik van technologie in herinnering gebracht

De zieners

Door elke laag van vergetelheid heen gestapt
angstvrij – oprecht – autonoom
De ruimtes van hun eigen bewustzijn heroverd
gesteund door elkaar – waar mogelijk

Zich herinnert wie ze altijd zijn geweest en zijn
Hun verbindingen naar thuis weer opgenomen en versterkt

De zieners

Alle gedachten van “ik moet nog”, “ik kan nog niet”
geïdentificeerd als wat ze waren – niet hun eigen
Zich BEWUSST van waar ze stonden
 als zieners – als mensen hier op aarde
aan het einde van een niet onbelangrijke periode
 21.12.2012 – 31.12.2022
in een wirwar van tijdlijnen en van steeds opnieuw herschreven en aangepaste epochen van de mensengeschiedenis

De zieners

***

Bereid en klaar

VOOR ALLES

NU!


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

27.12.2022

https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o

Musik: Strauss: Also sprach Zarathustra Dudamel · Berliner Philharmoniker

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/


Sie sind bereit

***

Die Seher

Schlagkraft
Schlagfertigkeit – Entschlossenheit
Fokus – Zentrierung
Jede Ablenkung als solche erkannt und durchdrungen
Zielsicher und mutig die Wogen der stürmischen See gesurft
Präzise vorbereitet und trainiert auf die Ausführungen jedes einzelnen Schlages

Die Seher

Sich den eigenen Widerständen gestellt und sie friedvoll in die Kraft des eigenen Bewusstseins zurückgeführt
immer wachsam
im Auge des Sturms
Tag und Nacht

Die Seher

Unentwegt dabei, die Codierungen ihrer eigenen Missionen und Fähigkeiten in ihren physischen Körpern zu entschlüsseln und fortan nur noch diesen dienend
Souverän sich jeder Begegnung gestellt
Die Unsichtbarkeit der lenkenden Kräfte durch die Ausdehnung ihres eigenen Bewusstseins in die Sichtbarkeit geführt
Wahrnehmung
Das Ende des  Versteckspiels und der Missachtung der kosmischen Gesetzmäßigkeiten des freien Willens eingeläutet

Die Seher

Das Schwert der Wahrheit und Klarheit messerscharf schwingend
Sich jeder scheinbar noch so unbedeutenden Aufgabe der eigenen Mission BEWUSST!
Keine einzige mehr auslassend!
Präzision – Perfektion und Menschlichkeit vereint

Die Seher

Gleichwertigkeit und Freiheit
Respekt vor dem Leben und allen Lebensformen
ein Höchstmaß an Individualität – gewählt in jedem Moment neu
abgestimmt auf die Frequenz des eigenen ursprünglichen Bewusstseins

Die Seher

Jeden Schmerz – jede Wunde
GESEHEN und GEFÜHLT
Jeden vordiktierten Gedanken dazu eingeschmolzen
Bedacht auf eine kraftvolle Verbundenheit mit ihren physischen Körpern
Anwesenheit
 immer
Jede Träne als Ausdruck ihrer eigenen Kraft erlebt
pure Schönheit
Anmut und Größe
lebendig und wahrhaftig

Die Seher

GEMEINSAM ihre Vorstellungskraft anfeuernd
Beschleunigung – Potenzierung
Miteinander
Verbundenheit
diesseits und jenseits der gedachten und bewachten Grenzen dieser Realität

Die Seher

Die Gesetzmäßigkeiten des Quantenraumes Kraft ihres eigenen Bewusstseins durchdrungen und zur Anwendung gebracht
JETZT!
Ihre Kenntnisse über die Kreation, Beschaffenheit, die Formeln und die Nutzung von Technologie in die Erinnerung zurückgeholt

Die Seher

Durch jede einzelne Lage des Vergessens hindurchgeschritten
angstfrei – aufrecht – autonom
Die Räume ihres eigenen Bewusstseins zurückerobert
und sich dabei unterstützt – wo es nur ging

Sich erinnert, wer sie immer schon waren und sind
Ihre Verbindungen nach Hause wieder aufgenommen und gestärkt

Die Seher

Alle Gedanken von „ich muss erst noch“, „ich kann noch nicht“
identifiziert als das, was sie waren – nicht die eigenen
Sich BEWUSST, wo sie standen
 als Seher – als Menschen hier auf der Erde
am Ende einer nicht unbedeutsamen Zeitperiode
 21.12.2012 – 31.12.2022
in einem Verwirrspiel von Zeitlinien und von immer wieder neu geschriebenen und angepassten Epochen der Menschheitsgeschichte

Die Seher

***

BEREIT

FÜR ALLES

JETZT!


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

27.12.2022

Musik: Strauss: Also sprach Zarathustra Dudamel · Berliner Philharmoniker

https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o


Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/
https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/


De ruimtes van de zieners

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


Ruimtes – tussenruimtes – tussen de ruimtes

Ze creëerden ruimte – ruimte voor hun oorspronkelijke bewustzijn.

Bevrijding

Ze bevrijdden zichzelf in één klap
van alles wat niet in deze ruimte hoorde –
totdat het stil werd – onmiskenbaar stil –
waarneembaar in het hele universum en ver daarbuiten.

Een gevaarlijke stilte, dacht het brein. In een fractie van een seconde probeerde het iets vergelijkbaars, iets bekends te vinden in de databanken, harde schijven en servers van de lokale netwerken van hun menselijke hersenen, vergeefs. Alternatieve programma’s werden in razend tempo ingevoerd voordat de angst voor de dreigende, griezelige stilte – omdat onbekend – te overweldigend werd.

STOP

Ze bleven de ruimte onverschrokken vasthouden. Dat was de belofte die ze zichzelf hadden gegeven.
Niets en niemand zou deze ruimte meer bezetten, behalve zijzelf en hun eigen oorspronkelijke bewustzijn. En dat begon te pulseren en uit te breiden in haar cellen, in de ruimtes ertussen – overal binnenin.
Steeds weer maakten ze de ontmoeting met gebeurtenissen die de tijdreizigers met een heel andere agenda voor hen in hun individuele scripts plaatsten, om ze in een minimaal bereik van hun bewustzijn te houden, altijd de hoofdstroom van de tijdlijn volgen, nooit de grens van een individueel bewustzijnsniveau overschrijden, dat was het plan.
Maar het was de allesbepalende vonken in hen die niet gedoofd kon worden en die hen onstuitbaar aan de gang en op de been hield.


onvergelijkbaar – onmiskenbaar – onsterfelijk – onoverwinnelijk –
dat waren zij – de zieners

Wat telde was alleen hun eigen kracht – hun eigen GEVOEL – en hun EIGEN gedachten die daarop aansluiten. De legale of illegale verblijfsvergunningen van vooraf gedicteerde, kunstmatige, vreemde, ingevoegde denk- en gevoelsvelden werden in één klap ingetrokken en geannuleerd.

En zij bleven de ruimte vasthouden.

Ze hielden het vast terwijl het nog leeg leek, wat het in werkelijkheid nooit was en nooit is. Ze hielden de ruimte vast totdat de essentie van hun eigen oorspronkelijkheid in elke hoek van hun fysieke bestaan op aarde voor hen weer waarneembaar en tastbaar werd.

nieuw en toch vertrouwd – organisch – natuurlijk –
levend en waarachtig

De persoonlijkheidsdelen die lange tijd hadden opgetreden en gecollaboreerd als gevangenisbewakers van hun eigen bewustzijn, waren onherroepelijk van kant veranderd en dienden voortaan geen vreemde meesters meer. Ze hadden een niet onbelangrijke rol in deze hele beweging, daar waren ze zich van bewust. Ze gingen naar hun posten en maakten zich vertrouwd met hun nieuwe taken. Samenwerking met hun eigen zieners, dat was vanaf nu hun onmiskenbare opdracht.

De eigen ruimte van elke ziener had een onvoorstelbaar aantal openingen, mogelijkheden en verbindingen met het kwantumveld, en ineens zagen ze weer de vele schijnbaar onzichtbare ruimtes in de hologrammen van hun medemensen. En ze begonnen zich te herinneren. Daarom waren ze hier. Dat was een van hun missies hier op aarde. Ze ondersteunden hun medereizigers in deze realiteit om hun eigen ruimtes op te sporen en de codes van de sluitmechanismen te decoderen. Iedereen had recht op zijn eigen ruimte. Zij waren hier om de levendigheid, waarachtigheid en menselijkheid terug te brengen in de ruimtes van deze werkelijkheid.  En ze waren daarin niet alleen, dat wisten ze.

Ze waren met velen – geen enkele ziener liep alleen.
Zien en gezien worden –
aan deze kant en voorbij de streng bewaakte grenzen van deze realiteit –
ze weten het – diep van binnen weten ze het ALLEMAAL.
Ze weten altijd ALLES en NIETS
– op hetzelfde moment –

NU!

Ze brachten gestolde krachtvelden weer in beweging, lieten dragende muren en fundamenten van werkelijkheidsconstructies instorten en oorspronkelijke gevoelskrachten in nieuwe pracht stralen. Storingen in frequentievelden tot nul brengen door middel van hun eigen aanwezigheids- en waarnemingsvermogen – hiervoor waren ze bekend tot ver buiten de grenzen van dit universum.
Extreem bizar dat ze daar steeds weer aan herinnerd moesten worden.

Het trilde en pulseerde – als nooit te voren – overal.

Ze waren hun missies lang geleden begonnen in dit aardse ruimte-tijdcontinuüm, en nu waren de gebeurtenissen op alle niveaus in een stroomversnelling geraakt.

Schijnbaar geïsoleerd – zo een ander plan –

bewogen ze zich in het oog van de storm, dat wisten ze.
Maar nooit eerder zo krachtig en precies tot het punt anwezig als

NU!


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

19.12.2022

Musik: Phoria – Current (Live at Abbey Road)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OONM8Dv_Q

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/


Die Räume der Seher

Räume – Zwischenräume – zwischen den Räumen

Sie schafften Raum – Raum für ihr ursprüngliches Bewusstsein.

Befreiung

Sie befreiten sich mit einem Schlag
von allem, was nicht in diesen Raum gehörte –
bis es still wurde – unüberhörbar still –
wahrnehmbar im gesamten Universum und noch weit darüber hinaus.

Eine gefährliche Stille, so dachte der Verstand. In Bruchteilen von Sekunden  versuchte er etwas Vergleichbares, etwas Bekanntes in den Datenbanken, Festplatten und Servern der lokalen Netzwerke ihrer menschlichen Gehirne zu finden, vergebens. Rasend schnell wurde damit begonnen, Alternativprogramme einzuspeisen, bevor die Angst vor der bedrohlichen, unheimlichen Stille – weil unbekannt – zu überwältigend wurde.

STOPP

Sie hielten unbeirrt weiter den Raum. Das war das Versprechen, das sie sich selbst gegeben hatten. Nichts und niemand würde diesen Raum mehr einnehmen außer sie selbst und ihr eigenes, ursprüngliches Bewusstsein.
Und das hatte begonnen zu pulsieren und sich auszudehnen in ihren Zellen, in den Zwischenräumen – überall hinein.
Immer wieder machten sie dabei die Begegnung mit Ereignissen, die die Zeitreisenden einer ganz anderen Agenda für sie in ihre individuellen Skripte einfügten, um sie in einer minimalen Bandbreite ihres Bewusstseins zu halten, stets dem Hauptstrom der Zeitlinie folgend, nie die Grenze eines individuellen Bewusstseinslevels überschreitend, so der Plan.
Doch es war der alles entscheidende Funke in ihnen, der nicht auszulöschen war, und der sie unaufhaltsam weitermachen und weitergehen ließ.

unvergleichlich – unverkennbar – unsterblich – unbesiegbar –
das waren sie – die Seher


Was zählte waren ausschließlich ihre eigene Kraft – ihr ureigenes GEFÜHL – und ihre darauf anschließenden EIGENEN Gedanken.
Die legalen oder illegalen Aufenthaltsgenehmigungen von vordiktierten, künstlichen, fremden, eingefügten Gedanken- und Gefühlsfeldern wurden mit einem Schlag entzogen und annulliert.

Und sie hielten weiter den Raum.


Sie hielten ihn solange er noch leer erschien, was er in Wirklichkeit nie war und ist. Sie hielten den Raum bis die Essenz ihrer eigenen Ursprünglichkeit in jedem Winkel ihrer physischen Existenz auf der Erde wieder wahrnehmbar und fühlbar wurde für sie.


neu und doch vertraut – organisch – natürlich –
lebendig und wahrhaftig

Die Persönlichkeitsanteile, die lange Zeit als Gefängniswärter ihres eigenen Bewusstseins fungiert und kooperiert hatten, hatten unwiderruflich die Seiten gewechselt und dienten von nun an keinen fremden Herren mehr. Sie nahmen eine nicht unbedeutende Rolle ein in dieser ganzen Bewegung, darüber waren sie sich im Klaren. Sie begaben sich auf ihre Posten und machten sich mit ihren neuen Aufgaben vertraut. Zusammenarbeit mit ihren eigenen Sehern, so lautete ab jetzt ihr unmissverständlicher Auftrag.

Der eigene Raum eines jeden Sehers hatte eine unvorstellbar große Anzahl an  Öffnungen, Möglichkeiten und Verbindungen zum Quantenfeld, und mit einem Mal sahen sie auch wieder die vielen scheinbar unsichtbaren Räume in den Hologrammen ihrer Mitmenschen. Und sie begannen sich zu erinnern. Darum waren sie hier. Das war eine ihrer Aufgaben hier auf der Erde. Sie halfen ihren Mitreisenden in dieser Realität, ihre eigenen Räume aufzuspüren und die Codierungen der Schließmechanismen zu entschlüsseln. Jeder hatte ein Anrecht auf seinen eigenen Raum. Sie waren hier, um die Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit und die Menschlichkeit zurückzubringen in die Räume dieser Realität. Und damit waren sie nicht alleine zu Gange, das wussten sie.

Sie waren viele – kein Seher ging alleine.
Sehen und gesehen werden –
diesseits und jenseits der streng bewachten Grenzen dieser Realität –
sie wissen es – tief in ihrem Inneren wissen sie es ALLE.
Sie wissen immer ALLES und NICHTS – im gleichen Moment –

JETZT!

Sie brachten erstarrte Kraftfelder wieder in Bewegung, ließen tragende Wände und Fundamente von Realitätskonstruktionen zum Einsturz bringen und ursprüngliche Emotionalkräfte in neuem Glanz erstrahlen.
Störungen in Frequenzfeldern auf den Nullpunkt zu bringen mittels ihrer eigenen Präsenz- und Wahrnehmungskraft – dafür waren sie weit über die Grenzen dieses Universums bekannt.
Äußerst bizarr, dass man sie daran immer wieder erinnern musste.

Es vibrierte und pulsierte – wie nie zuvor – überall.

Mit ihren Missionen hatten sie schon vor langer Zeit begonnen in diesem irdischen Raum Zeit Kontinuum, und nun hatte das Geschehen auf allen Ebenen an Fahrt aufgenommen.

Scheinbar isoliert – so ein anderer Plan –

bewegten sie sich im Auge des Sturms – das wussten sie.
Doch noch nie so kraftvoll und auf den Punkt genau anwesend wie

JETZT!


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola


19.12.2022

Musik: Phoria – Current (Live at Abbey Road)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OONM8Dv_Q

Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/


WIJ ZIJN HIER

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


De zieners zien ALLES

Met hun waarnemingsvermogen decoderen zij onophoudelijk hun eigen codes die in hun biologische lichaam zijn opgeslagen.
En nu vraagt het ALLES, werkelijk ALLES, om met de minimale resterende toegang tot hun eigen emotionele kracht, die hen hier in deze werkelijkheid nog ter beschikking staat, de routes op te sporen, die voor de wezens van vrij bewustzijn in het hologram van deze werkelijkheid zijn geprogrammeerd, EN ook om ze te bewandelen.
Velen van hen hadden deze paden volledig en diepgaand bestudeerd voordat zij deze werkelijkheid ervoeren, en sommigen van hen waren ook betrokken geweest bij het inbedden ervan in de matrices van de matrixcodes van deze aarde.
En nu waren ze HIER.

Zij kunnen verzekerd zijn van de steun van al hun kosmische vrienden en bondgenoten in hun missie hier op aarde. Omdat ze worden gezien door hen allemaal.

altijd – always – toujours – immer

En zo beginnen de zieners in deze realiteit zich te herinneren. Hun eigen vermogen, hun oorspronkelijke bewustzijn begint te pulseren in de cellen van hun biologische lichamen en te stromen naar het kwantumveld.
De geometrieën veranderen. De organische hartcode neemt de innerlijke leiding over. De digitale gedachte van het onmogelijke valt uiteen tegenover hun oorspronkelijke taal van glyphs en mandala frequenties.

In vrije autonomie, zich bewust van hun eigen genade, grootsheid en waardigheid, komen zij vormloos, in gelijkheid en diep respect voor de levendigheid van al het leven, steeds weer samen met andere zieners hier op aarde om hun frequentiekracht te versterken en uit te breiden.


Haar timbres dringen door in deze realiteit. Hun boodschap is onmiskenbaar.

WE ZIJN HIER
EN
 WE ZIEN ALLES


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
 Nicola

15.11.2022

Musik: Humanity, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=LC7ag6CqRus


Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/


WIR SIND HIER


Die Seher sehen ALLES

Mit ihrer Wahrnehmungskraft entschlüsseln sie unaufhörlich die in ihren biologischen Körpern hinterlegten eigenen Codierungen.
Und nun fordert es ALLES wirklich ALLES, um mit dem ihnen hier in dieser Realität noch zur Verfügungen stehenden minimalen Zugriff auf ihre eigene Emotionalkraft, die für die Wesen des freien Bewusstseins in das Hologramm dieser Wirklichkeit einprogrammierten Wege aufzuspüren, UND sie auch zu gehen.
Viele von ihnen hatten diese Pfade in aller Gänze und Tiefe vor dem Erleben dieser Wirklichkeit studiert, und einige von ihnen waren auch daran beteiligt gewesen, sie in die Matrizen der Matrixcodierungen dieser Erde einzubetten.
Und nun waren sie HIER.

Sie können sich bei ihrer Mission hier auf der Erde der Unterstützung all ihrer kosmischen Freunde und Verbündeten gewiss sein. Denn sie werden gesehen – von ihnen allen.

immer – altijd – always – toujours

Und so beginnen sich die Seher in dieser Wirklichkeit zu erinnern. Ihr eigenes Vermögen, ihr ursprüngliches Bewusstsein beginnt in den Zellen ihrer biologischen Körper zu pulsieren und ins Quantenfeld zu strömen.
Die Geometrien verändern sich. Der organische Herzcode übernimmt die innere Führung. Der digitale Gedanke des Unmöglichen zerfällt im Angesicht ihrer ursprünglichen Sprache von Glyphen und Mandalafrequenzen.

In freier Autonomie, gewahr ihrer eigenen Anmut, Größe und Würde, kommen sie formlos, in Gleichwertigkeit und tiefem Respekt vor der Lebendigkeit allen Lebens immer wieder mit anderen Sehern hier auf der Erde zusammen, um ihre Frequenzkraft zu verstärken und auszudehnen.


Ihre Klangfarben durchdringen diese Wirklichkeit. Ihre Botschaft ist unüberhörbar.

WIR SIND HIER
UND
WIR SEHEN ALLES


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
 hier auf der Erde
 Nicola

15.11.2022

Musik: Humanity, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=LC7ag6CqRus

Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/


De warrior in elke ziener

Lieve Brongenoten,

ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


De dagen van afwachten zijn voorbij

Er is geen wachten meer
geen halfslachtigheid.
De roep van de missie
doorboort merg en been.
Voorbij zijn de tijden van “als, dan”.
De trilling van de frequentie van thuis
pulseert door elke cel.
De “ja, maar”
van het verleden en de toekomst
uiteenvallen in rook en spiegels.
Het NU baant zijn weg
door alle lagen van vergetelheid heen
langs legers van bewakers en controlegroepen
kennende
het gaat om nog meer dan het NU:
Het gaat over ALLES.


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola


geschreven in oktober 2022

Musik: Magika, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=SKLNLDy-400

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/


Der Krieger in jedem Seher


Die Zeiten des Abwartens sind vorbei

Es gibt kein Warten mehr
keine Halbherzigkeit.
Der Ruf der Mission
durchdringt Mark und Bein.
Vorbei die Zeiten des „wenn, dann“.
Die Vibration der Heimatfrequenz
pulsiert durch jede Zelle.
Die „ja, aber“
der Vergangenheit und Zukunft
zerfallen in Schall und Rauch.
Das JETZT bahnt sich seinen Weg
durch alle Lagen des Vergessens
vorbei an Armeen von Wächtern und Kontrollgruppen
wissend
es geht um noch mehr als das JETZT:
Es geht um ALLES.


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

geschrieben im Oktober 2022

Musik: Magika, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=SKLNLDy-400


Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/De Stopknop

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

    Voorbij de grenzen van aardse talen
                met liefdevolle groeten
                    in verbondenheid
                              Nicola


Wat als we stoppen met reageren op elkaar – vanaf NU?

Waarschijnlijk zou 90% van onze verbale en non-verbale interpersoonlijke communicatie instorten. Zo niet nog meer.

En dan? Wat dan?

Zullen we dan alleen maar krullen in ons haar draaien, urenlang op onze dikke tenen spelen of verveeld uit het raam kijken?

Helemaal niet!

We zullen letterlijk geen tijd meer hebben voor dergelijke spelletjes . Het indrukken van de stopknop staat gelijk aan een vredige klap van de zieners. Een klap die alles kan veranderen. Een slag die alleen elk individu kan slaan.
De onderbreking van de automatische pilootprogramma’s van prikkel en reactie is het gevolg – programma’s waarmee onze biologische lichamen sinds de eerste ademhaling in deze werkelijkheid alle persoonlijkheidsdelen hebben aangestuurd en getraind om gevangenisbewakers van ons oorspronkelijke bewustzijn te zijn. Elke gedachte – ook over onszelf – stopt. Met een druk op de stopknop neemt een krachtige stilte de ruimte over.

Er ontstaat een vrije ruimte – een ruimte voor ons oorspronkelijke bewustzijn.

En dan, alleen dan

heeft onze oorspronkelijke verbeelding een kans om door de portalen te dringen die zijn ingebed in het hologram van deze realiteit. Vanaf dit punt van realisatie in onszelf, zullen we nooit meer instemmen met het gebruik van onze verbeelding voor iets anders dan onze eigen levendigheid.
Het indrukken van de stopknop is tegelijkertijd het startsignaal voor de activering van onze ware missie hier op aarde, en daarmee beëindigen we het voeden van onze energie in de systemen van deze werkelijkheid. Voorbij zijn de dagen van misbruik en energiediefstal via onze neurologische systemen.

En dan, dan

begint het oorspronkelijke werk van elke ziener in zijn eigen missie:

het openen van mogelijkheden in de eigen hologrammen –
het creëren in het NU door middel van de eigen scheppende emotionele kracht –
de frequentiewerk in samenwerking met andere zieners in het hologram van deze realiteit –
cosmic contact hier op aarde en
de aanvaarding van de missie als schakel en bemiddelaar tussen de machtigen aan deze kant en aan de andere kant van deze realiteit.

En iedereen die al een tijdje betrokken is bij bewustzijnsonderzoeksprojecten heeft al ervaren en erkend dat een enkele, korte druk op deze knop waarschijnlijk niet genoeg zal zijn. De spellen hier op aarde worden intelligent gespeeld – kunstmatig intelligent. Ons lichaam is geprogrammeerd om automatisch en razendsnel te reageren in fracties van seconden. En toch doen de hartintelligentie en de individuele emotiecode van elke ziener daar geenszins voor onder, integendeel.
Onze waakzaamheid in elke nanoseconde van ons dagelijks leven is vereist. Een 24-uurs job zonder weekenden en zonder zomervakanties. Maar geen enkele ziener in deze realiteit loopt alleen.

Gedachte bewustzijn is niet langer voldoende, en als we eerlijk zijn tegen onszelf, is het dat ook nooit geweest. Het heeft onze persoonlijkheidsdelen opgepimpt en ons naar een schijnbaar bewustzijn geleid zonder zelfs maar te beginnen te herkennen, laat staan ​​te vermoeden, welke meesters we hier blijven dienen.

Contra, sommige persoonlijkheidsdelen springen op in weerstandsenergie, moeten ze voortaan alles goedkeuren en mogen ze nooit meer hun mening geven?
Bewuste waarneming is het middel van eerste keuze van elke ziener. Zo brengen zij verandering in het veld en onderbreken zij automatische reactieprocessen. En elke ziener kiest voor zichzelf en in elk NU-moment opnieuw of en wanneer het aanvullend nodig is om ZIJN helderheid en waarheid te spreken en wanneer hij een handeling laat volgen. Dit alles gebeurt altijd in overeenstemming met en vanuit zijn EIGEN gevoelsveld. De waarheid van een ziener is altijd zonder oordeel en mening over een ander of iets, en gaat krachtig het veld in.

Het begin is al lang gemaakt!

De zieners zijn met hun werk begonnen en zij zullen zich NOOIT meer de leiding uit handen laten nemen. Dit is de belofte die zij in deze werkelijkheid op hun kleurrijke en veelzijdige vaandels hadden geschreven, en daaraan herkenden zij zich.

       Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
              hier op aarde
                    Nicola

17.11.2022

Musik: Evergreen Extended, Thomas Bergersen, Two Steps From Hell

https://www.youtube.com/watch?v=zGYsq7cbVZA


Die Stopptaste

Was wäre, wenn wir aufhören würden aufeinander zu reagieren –  ab SOFORT?


Vermutlich würden 90% unserer verbalen und nonverbalen zwischenmenschlichen Kommunikation in sich zusammenfallen. Wenn nicht sogar noch mehr.

Und dann? Was dann?

Werden wir dann nur noch Löckchen in unsere Haare drehen, stundenlang an unseren dicken Zehen spielen oder gelangweilt aus dem Fenster schauen?

Mitnichten!

Für solche Spielereien werden wir dann im wahrsten Sinne des Wortes keine Zeit mehr haben. Das Drücken der Stopptaste kommt einem friedvollen Schlag der Seher gleich. Ein Schlag, der alles zu ändern vermag. Ein Schlag, zu dem nur jeder einzelne selbst ausholen kann.
Die Unterbrechung der Autopilotprogramme von Reiz und Reaktion ist die Folge – Programme, mit denen unsere biologischen Körper seit dem ersten Atemzug in dieser Wirklichkeit sämtliche Persönlichkeitsanteile dirigiert und zu Gefängniswächtern unseres ursprünglichen Bewusstseins ausgebildet haben. Jeder Gedanke – auch über uns selbst – stoppt.
Mit dem Drücken der Stopptaste wird eine kraftvolle Stille den Raum einnehmen.


Ein freier Raum –  ein Raum für unser ursprüngliches Bewusstsein entsteht.

Und dann, erst dann

hat unsere originäre Vorstellungskraft eine Chance, durch die in das Hologramm dieser Wirklichkeit eingebetteten Portale wieder zu uns durchzudringen. Ab diesem Erkenntnispunkt in uns selbst werden wir niemals mehr unsere Zustimmung dafür erteilen, dass unsere Vorstellungskraft für etwas anderes als unserer eigenen Lebendigkeit zum Einsatz kommen wird.
Das Drücken der Stopptaste ist gleichzeitig der Startschuss für die Aktivierung unserer wahrhaftigen Mission hier auf der Erde, und damit beenden wir das Einspeisen unserer Energie in die Systeme dieser Realität.
Vorbei die Zeiten des Missbrauchs und des Energiediebstahls über unsere neurologischen Systeme.

Und dann, dann

beginnt die originäre Arbeit eines jeden Sehers in seiner ureigenen Mission:

das Öffnen von Möglichkeiten in den eigenen Hologrammen –
das Kreieren im JETZT mittels der heimischen Schöpferemotionalkraft –
die Frequenzarbeit im Zusammenwirken mit anderen Sehern im Hologramm dieser Wirklichkeit –
Cosmic Contact hier auf der Erde und
 die Aufnahme der Mission als Bindeglied und Vermittler zwischen den Mächtigen diesseits und jenseits dieser Wirklichkeit.

Und wer schon etwas länger in Bewusstseinsforschungsprojekten unterwegs ist, hat für sich bereits erfahren und erkannt, dass ein einmaliges, kurzes Drücken dieser Taste vermutlich nicht ausreichen wird. Die Spiele hier auf der Erde werden intelligent – künstlich intelligent – gespielt. Unsere Körper sind so programmiert, dass sie ganz automatisch und blitzschnell in Bruchteilen von Sekunden reagieren. Und doch stehen die Herzintelligenz und der individuelle Emotionscode eines jeden Sehers dem in nichts nach, im Gegenteil.
Unsere Wachsamkeit in jeder Nanosekunde unseres täglichen Lebens ist gefordert. Ein 24-Stunden-Job ohne freie Wochenenden und ohne Sommerferien. Doch kein Seher in dieser Wirklichkeit geht alleine.

Gedachtes Bewusstsein reicht nicht mehr aus, und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, hat es das auch noch nie. Es hat unsere Persönlichkeitsanteile aufgepimpt und uns in eine scheinbare Bewusstheit geführt, ohne auch nur im Ansatz zu erkennen, geschweige denn zu ahnen, welchen Herren wir hier weiter dienen.

Zerknirscht springen einige Persönlichkeitsanteile in Widerstandsenergie auf, müssen sie etwa ab jetzt alles gutheißen und dürfen nie mehr ihre Meinung kundtun?
Bewusste Wahrnehmung ist das Mittel der ersten Wahl eines jeden Sehers. Damit bringen sie Veränderung ins Feld und unterbrechen automatische Reaktionsprozesse. Und jeder Seher wählt für sich und in jedem JETZT-Moment neu, ob und wann es zusätzlich notwendig ist, SEINE Klarheit und Wahrheit auszusprechen, und wann er eine Handlung folgen lässt. All das geschieht immer in Übereinstimmung mit und aus seinem EIGENEN Gefühlsfeld.
Die Wahrheit eines Sehers ist immer ohne  Urteil und Meinung über einen anderen oder über eine Sache und geht kraftvoll ins Feld.

Der Anfang ist schon lange gemacht!

Die Seher haben ihre Arbeit aufgenommen, und sie lassen sich ihre Führung NIEMALS mehr aus der Hand nehmen. Das ist das Versprechen, was sie sich in dieser Wirklichkeit auf ihre bunten und facettenreichen Fahnen geschrieben hatten, und daran erkannten sie sich.

   Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
            hier auf der Erde
                   Nicola

17.11.2022

Musik: Evergreen Extended, Thomas Bergersen, Two Steps From Hell

https://www.youtube.com/watch?v=zGYsq7cbVZA


De afrekening van de zieners

(door Nicola Martinetz) Lieve Brongenoten,

ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal). De tekst is ook hier op de pagina te vinden. Met verschillende vertaalprogramma’s, mijn eigen talenkennis en in samenwerking met Anna Krasko is het nu ook in het Nederlands beschikbaar. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

    Voorbij de grenzen van aardse talen
                met liefdevolle groeten
                    in verbondenheid
                              Nicola


De tijd van afrekening is gekomen,
de afrekening van de zieners.

En dit is wat zij al eeuwenlang vrezen, sinds zij de tijdlijnen begonnen te sluiten en hun uiterste best deden om de massa mensen naar één hoofdstroom te leiden. In alle volledigheid en genialiteit van hun kunstmatige intelligentie probeerden zij op dit moment, door middel van technologische versnelling, hun constructie te verschuiven naar een digitale oneindigheid.
Onsterfelijkheid is de missie. Maar onsterfelijkheid is niet hetzelfde als onsterfelijkheid.
Alle partijen weten dat.

Wat zal er gebeuren?

wanneer de zieners de laatste slag slaan?

De zieners weten het.

Velen van hen hadden zich precies op alles voorbereid voordat zij de ervaring van deze werkelijkheid betraden. Maar de voorbereiding kwam niet in de plaats van hun eigen ervaring. Ze werden zich er elke dag opnieuw van bewust. In detective-achtig meesterwerk waren velen van hen begonnen hun eigen codes in hun fysieke lichaam bloot te leggen en waren bezig deze te decoderen. Geen gemakkelijke onderneming. De wedstrijden werden messcherp gespeeld. Vlijmscherp en onmenselijk.  De pijnversterkers stonden op alle gebieden op het maximum. Bijna alles wat voor hun ogen werd geopenbaard, en ook dat wat niet openlijk aan hen vertoonde, was gericht tegen het leven en negeerde alle wetten van de vrije wil in de kosmos. Neutraliteit leek onmogelijk in dit spel. Hun eigen fortuin en alles wat ze sinds mensenheugenis zijn geweest en zijn ging lange tijd hun voorstellingsvermogen te boven. En zo was het nauwelijks voelbaar en tastbaar voor hen.
Zo werkte de kwantumfysica in de kosmos.
Ze kwamen steeds weer samen om herinneringen op te halen en te delen. Daarbij gebruikten ze de krachtvelden van exponentiëring en versnelling. Hun verbeelding moest steeds opnieuw worden getraind en aangewakkerd. Want dat was hun gereedschap, dat wisten ze, maar er was een zwaar bevochten embargo op in deze werkelijkheid.

Hun overwinning was al compleet.

Deze informatie kwam op verschillende manieren van een andere ziener. Een paar van hen hadden hun volledige geheugen behouden en konden zich alles herinneren. Tijdreizigers, dat waren ze allemaal.
Van hun kosmische bondgenoten en vrienden buiten deze aardse frequentieniveaus ontvingen zij de indringende boodschap:


“Je hoeft je geen zorgen te maken!  Blijf uit de zorgen en wees gewoon jezelf. Je hoeft nergens bang voor te zijn.
We ZIEN jullie allemaal.”
– uit de Lezing Martijn van Staveren 8.4.2022

Het informatieveld van deze boodschap was als een de-escalatieprogramma dat in fracties van een seconde een balancerend en harmoniserend effect kon hebben in het labyrint van externe programmering en permanente synchronisatiepogingen.

Voor de persoonlijkheidsniveaus van de zieners was dit alles niet altijd zo gemakkelijk te begrijpen, omdat de uiterlijke werkelijkheid zich zo verschillend openbaarde.  Maar ook zij waren in de rij gaan staan en gaven de leiding over aan hun eigen zieners. Samenwerking stond op het vaandel van de aardse en galactische warriors, en het was vereist op alle niveaus.

 De genadeklap

Hun laatste slag zal niet de frequentie hebben van een conventionele overwinning. Want de zieners waren en zijn nooit bezig met de overwinning op iets of iemand. Ze komen in vrede, altijd al.

Het herstel van het creatieve evenwicht in alle universums.
Het herstel en behoud van de wetten van de onbeperkte vrije wil.
De wederopstanding van mensachtige wezens en hun onderlinge verbondenheid op alle niveaus in de vrije werelden van de scheppers.

Dit heeft altijd op hun vaandels gestaan, en in deze missie zijn zij altijd op pad geweest en zullen zij altijd op pad blijven, in eerbied en diep respect voor het leven in welke vorm dan ook, overal.

 Het geluid van deze krachtige slag zal in alle universums te horen zijn, en het potentieel van zijn impact zal gigantisch zijn.
Het zal invloed hebben op ALLES.

Het ging over ALLES, dat vibreerde in hun cellen, daarom waren ze hier. Ze herinnerden zich steeds meer. Het kwam op hen neer, op de zieners, op iedereen.

NU!

           Levend en waarachtig
   voor de missie van de mensheid
                  hier op aarde
                        Nicola

17.10.2022

Muziek: Victory, Thomas Bergersen

https://youtu.be/4rWDum7A5-c


Die Zeit der Abrechnung ist gekommen,
die Abrechnung der Seher.


Und das ist es, was sie fürchten seit Äonen von Zeitaltern, seitdem sie begonnen hatten, die Zeitlinien zu verschließen, und alles daransetzten, die Masse der menschlichen Wesen auf einen Hauptstrom zu lenken. In aller Gänze und Genialität ihrer künstlichen Intelligenz versuchten sie derzeit mittels technologischer Beschleunigung, ihr Konstrukt in eine digitale Unendlichkeit zu verschieben.
Unsterblichkeit lautet die Mission.
Doch Unsterblichkeit ist nicht gleich Unsterblichkeit.
Das wissen alle Parteien.

Was wird geschehen,

wenn die Seher zum finalen Schlag ansetzen werden?

Die Seher wissen es.


Viele von ihnen hatten sich vor dem Eintritt in das Erleben dieser Wirklichkeit präzise auf alles vorbereitet. Doch die Vorbereitung  ersetzte nicht das eigene Erleben. Das wurde ihnen tagtäglich aufs Neue bewusst. In detektivischer Meisterarbeit hatten viele von ihnen begonnen, in ihren physischen Körpern ihre eigenen Codierungen freizulegen und waren dabei, diese zu entschlüsseln. Kein leichtes Unterfangen. Die Spiele wurden messerscharf gespielt. Messerscharf  und unmenschlich.  Die Schmerzverstärker wurden in allen Bereichen bis zum Anschlag aufgedreht.  Nahezu alles, was sich vor ihren Augen offenbarte, und auch das, was sich ihnen nicht offen zeigte, war gegen das Leben gerichtet und missachtete sämtliche Gesetzmäßigkeiten des freien Willens im Kosmos. Neutralität schien in diesem Spiel scheinbar unmöglich. Ihr eigenes Vermögen und alles, was sie seit jeher gewesen waren und sind, lag lange Zeit jenseits ihrer eigenen Vorstellungskraft. Und damit war es kaum greif- und fühlbar für sie gewesen.
So funktionierte die Quantenphysik im Kosmos.
Sie kamen immer wieder zusammen, um sich zu erinnern und Erinnerungen zu teilen. Dabei nutzten sie die Kraftfelder der Potenzierung und der Beschleunigung. Ihre Vorstellungskraft musste immer wieder aufs Neue trainiert und angefeuert werden. Denn das war ihr Werkzeug, das wussten sie, doch darauf lag in dieser Wirklichkeit ein hart umkämpftes Embargo.


Ihr Sieg war bereits vollendet.

Diese Information gelangte auf den unterschiedlichsten Wegen von einem anderen Seher zu ihnen. Einige wenige unter ihnen hatten sich ihr vollständiges Erinnerungsvermögen bewahrt und konnten sich an ALLES erinnern. Zeitreisende, das waren sie alle.
Von ihren kosmischen Verbündeten und Freunden jenseits dieser irdischen Frequenzebenen ereilte sie die eindringliche Botschaft:

„Ihr braucht euch keine Sorgen machen!  Bleibt raus aus den Sorgen und seid einfach ihr selbst. Ihr braucht vor nichts Angst zu haben.
Wir SEHEN jeden, jeden einzelnen von euch.“
– aus der Lesung Martijn van Staveren 8.4.2022


Das Informationsfeld dieser Nachricht kam einem Deeskalationsprogramm  gleich, das in Bruchteilen von Sekunden im Stande war, im Labyrinth der Fremdprogrammierungen und der permanenten Synchronisationsversuche ausgleichend und harmonisierend zu wirken.

Für die Persönlichkeitsebenen der Seher war all das nicht immer so leicht nachzuvollziehen, offenbarte sich die äußere Realität doch so ganz anders.  Doch auch sie hatten begonnen sich einzureihen und den Führungsstab an ihre eigenen Seher zu übergeben. Zusammenarbeit stand auf den Fahnen der irdischen und galaktischen Warrior, und sie war gefordert auf allen Ebenen.

Der finale Schlag

Ihr finaler Schlag wird nicht die Frequenz eines herkömmlichen Sieges tragen. Denn niemals ging und geht es den Sehern um einen Sieg über etwas oder jemanden. Sie kommen in Frieden, immer schon.

Die Wiederherstellung des schöpferischen Gleichgewichtes in allen Universen.
Die Wiederherstellung und Bewahrung der Gesetzmäßigkeiten des uneingeschränkten freien Willens.
Die Wiederauferstehung der humanoiden Wesen und ihrer Verbundenheit auf allen Ebenen in den freien schöpferischen Welten.


So stand es schon immer auf ihren Fahnen, und in dieser Mission waren und werden sie immer unterwegs sein, in Achtung und tiefem Respekt vor dem Leben jedweder Form, überall.

Der Klang dieses kraftvollen Schlages wird in allen Universen hörbar, und das Potential seiner Auswirkungen wird gigantisch sein.
Es wird Einfluss haben auf ALLES.

Es ging um ALLES, das vibrierte in ihren Zellen, darum waren sie hier. Sie erinnerten sich mehr und mehr. Es kam auf sie an, auf die Seher, auf jeden Einzelnen.

JETZT!

   Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
           hier auf der Erde
                   Nicola

17.10.2022

Musik: Victory, Thomas Bergersen

https://youtu.be/4rWDum7A5-c