Leven

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


In verbondenheid met Hannie.
Dinsdagmiddag ontving ik de informatie dat Hannie maandag had afscheid genommen van het aardse leven in een avatarlichaam in deze werkelijkheid. Ik voel diepe dankbaarheid dat ik haar in de laatste maanden van haar leven hier in deze werkelijkheid heb ontmoet.

En ik werd mij ineens weer bewust, wat voor bijzondere momenten dit zijn voor ons zieners, het aankoppelen aan en ook weer loskoppelen uit werkelijkheden – het reizen door middel van ons bewustzijn.

Wat een gigantische kracht ligt er in de oorspronkelijke emotie van afscheid kosmisch – aards.
Aan welke “kant” van afscheid we ook staan – het doet er niet toe. Het gaat om het voelen van deze zuivere, heldere energie.
En het zijn de banden van verbondenheid die ons aan beide kanten van de reis verder laten dragen – ALTIJD.


Leven

in de oneindigheid van ZIJN
zonder begin en zonder einde
deel van het grote geheel
het aardse afscheid enerzijds
tegelijkertijd
bevrijdende uitbreiding van bewustzijn aan de andere kant
alles weer herinnerd
ontspanning – weidsheid
zuiverheid – schoonheid – helderheid – wijsheid
verdriet – vreugde – tranen
diep gevoelde dankbaarheid voor alles ervaren
voor elke ontmoeting
ALLES verenigd in het NU
in de ruimte van het oorspronkelijke bewustzijn
onsterfelijkheid
levende en waarachtige toevoegingen in het grote kosmische geschiedenisboek
niets is en was ooit tevergeefs
de samenwerking gaat verder – aan deze kant en voorbij deze werkelijkheid
in het oorspronkelijke bewustzijn zijn er geen grenzen – hier heersen grenzeloosheid en universele kosmische verbondenheid – altijd.

VREDE

***
Lieve Hannie, bedankt voor je krachtige en onvermoeibare werk in de missie van de mensheid hier op aarde.

In verbondenheid over de grenzen van ruimte en tijd heen met allen die op pad zijn in deze missies
levend en waarachtig

Nicola

14 maart 2023


In Verbundenheit mit Hannie.
Dienstagmittag erreichte mich die Nachricht, dass Hannie am Montag Abschied genommen hat vom irdischen Leben in einem Avatarkörper  in dieser Realität. Ich fühle tiefe Dankbarkeit, dass ich ihr in den letzten Monaten ihres Lebens hier in dieser Realität begegnet bin.

Und mir wurde in eins wieder bewusst, was für besondere Momente das für uns Seher sind, das Ankoppeln an und auch das Loskoppeln aus Wirklichkeiten – das Reisen mittels unseres Bewusstseins.

Was für eine gigantische Kraft steckt in der ursprünglichen Emotion von Abschied  kosmisch – irdisch. Auf welcher „Seite“ des Abschiedes wir uns auch immer befinden –  es spielt keine Rolle. Es geht um das Fühlen dieser puren, klaren Energie. Und es ist die Verbundenheit, die uns auf beiden Seiten der Reise weiter trägt – IMMER.


Leben

in der Unendlichkeit des SEINS
ohne Anfang und ohne Ende
Teil des großen Ganzen
irdischer Abschied auf der einen Seite
zeitgleich
befreiende Ausdehnung von Bewusstsein auf der anderen Seite
ALLES wieder ERINNERT
Entspannung – Weite
Reinheit – Schönheit- Klarheit – Weisheit
Traurigkeit – Freude – Tränen
tief empfundene Dankbarkeit für alles Erlebte
für jede Begegnung
ALLES vereint im JETZT
im Raum des ursprünglichen Bewusstseins
Unsterblichkeit
lebendige und wahrhaftige Einträge im großen, kosmischen Geschichtsbuch
nichts ist und war jemals umsonst
Die Zusammenarbeit geht weiter – diesseits und jenseits dieser Realität.
Im ursprünglichen Bewusstsein gibt es keine Grenzen – hier herrschen Grenzenlosigkeit und universelle, kosmische Verbundenheit – immer.

FRIEDEN

***

Danke, beste Hannie, für dein kraftvolles und unermüdliches Wirken in der Mission Menschlichkeit hier auf der Erde.

In Verbundenheit über die Grenzen von Raum und Zeit hinweg mit allen, die in diesen Missionen unterwegs sind
lebendig und wahrhaftig

Nicola

14. März 2023