Je velden opschonen … hoe werkt dan nou?

Je velden opschonen ... hoe werkt dan nou?

Je Velden opschonen is een prachtige uitdrukking, maar wat wordt er nou mee bedoeld?

Onbewuste velden
Er wordt nog wel eens gezegd dat je jezelf moet vrijmaken van aannames, meningen en oordelen …Dat klinkt heel logisch en interessant, maar is blijkbaar moeilijker gedaan dan je zomaar in eerste instantie bedenkt. Want hoe doe je dat?

We functioneren allemaal voor 95% vanuit onbewuste Velden. Zo is onze psyche nu eenmaal geconstrueerd. Dat wil dus zeggen dat het overgrote merendeel van ons gedrag voortkomt uit onbewuste beweegredenen. En ook al maakt dat onbewuste onderdeel uit van onze persoonlijkheid, die ook deel uitmaakt van de matrix, we hebben er wel mee te dealen. We kunnen niet zomaar doen alsof het er niet is of het wegwensen. De meesten van die onbewuste Velden zijn collectieve Velden. Je voelt en herkent ze wel, maar je hoeft ze niet persé als van jezelf te beschouwen.

 

De theorie en de praktijk
In de workshop wil ik eerst met jullie duiken in theorie van de Velden waar ons onbewuste uit opgebouwd is, om vervolgens aan de hand van voorbeelden te ontdekken welke gedragingen uit wat voor belemmeringen/trauma’s/kwetsuren die in die Velden liggen voortkomen. Hoe vanuit het onbewuste die belemmeringen ons gedrag ‘kleuren’ in de projecties die we op (het gedrag van) anderen leggen. Het kan je helpen meer zicht te krijgen op waarom je de dingen doet en voelt en ziet, zoals je dat doet. De rest van de middag besteden we aan de issues die jullie zelf inbrengen om die verder inzichtelijk te maken en uit te werken naar het gevoelsniveau. Zo krijg je steeds meer zicht op jezelf en handvatten om er mee om te gaan.

Praktisch

Datum: 29 oktober
Tijd: 13.00 – 17.00
Investering: 20 euro

 

  • Marielle Jansen
    Organisator van Je Velden opschonen … hoe werkt dat nou?
    Als Jungiaans psycholoog heb ik de laatste 15 jaar veel ervaring opgedaan in mijn Praktijk Core-Coaching met allerlei aspecten van de diepte van onze persoonlijkheid. Dat heeft veel handvatten en inzichten opgeleverd hoe verschillende aspecten van ons onbewuste zich laten zien in gedrag en hoe we daar vat op kunnen krijgen.

Vertel hoe jij het ervaart