Bewustzijn in de Praktijk | Leef je Eigen Vermogen

Bewustzijn in de Praktijk | Leef je Eigen Vermogen

Wanneer

01/11/2022    
19:30 - 22:00

Waar

Wakker bewust zijn
Westerweg 14,, Alkmaar, 1815 DE, noord

Evenement type

Alida Holwerda  |  training  |  vanaf 1 november

De kracht van jouw bewustzijn
Om de kracht van deze energie, ons Eigen Vermogen, in te kunnen zetten is helder en onverstoord bewustzijn nodig. En hoe moeilijk dat is, blijkt uit hoe onze (eigen) wereld er uit ziet. Invloeden van buitenaf hebben een grote invloed, zowel op onze emoties, ons bewustzijn als op onze denkkracht.
Maar ook grote of kleine (traumatiserende) gebeurtenissen in ons leven laten hun sporen achter en lijken zo een blauwdruk te geven voor ons leven. Het aanspreken, trainen en vervolgens helder houden van je bewustzijn en van je Eigen Vermogen is dus van essentieel belang. Maar hoe!

Aanwezig in je hoofd, aanwezig in je lichaam
Vaak geven repeterende negatieve gedachten emoties, waardoor zo’n denkproces weer wordt verstevigd of opnieuw geactiveerd.
Een vicieuze cirkel waar vaak maar moeilijk aan te ontkomen is. Wie met bewustzijn aanwezig wil zijn in haar of zijn leven zal ook aanwezig moeten zijn in het eigen denkproces en in het lichaam. Voornamelijk om geautomatiseerde denkprocessen en reactiepatronen te onderscheppen en er geen speelbal van te worden.

Emotie
De kennis van wat een emotie nu werkelijk is, en wat het doet, is in mijn optiek schrikbarend klein. We verdelen ze in goed of fout, positief of negatief, op basis van oorzaak-en-gevolg-denken, en zijn vooral bij de laatste geneigd allerlei mechanismes in werking te stellen om ze zo snel mogelijk hanteerbaar te maken. Maar hoe handig is dat nu? Zien we niet iets over het hoofd?

Mijn ervaring is dat emoties een stuwkracht kunnen zijn voor het openen van andere ervaringen, of zo je wilt, tijdlijnen. Om die stuwkracht te kunnen ervaren is het nodig dat je doorgrondt hoe het lichaam waarin je woont opgebouwd is, welke beperkingen het besturingssysteem van dat lichaam, je brein, je oplegt en hoe dat je bewustzijn ondermijnt. Terwijl bewustzijn juist nodig is om die mis-interpretatie te ontmantelen. Wie haar of zijn emoties op waarde schat heeft goud in handen!

Een training voor mensen die in contact willen komen met hun Eigen Vermogen.

Inhoudelijk
Tijdens deze training spreek ik helder over mijn kennis en ervaring. Ik deel mijn inzichten en vertaal deze naar actuele situaties.
We doen oefeningen (bekrachtigingen) die praktijkgericht zijn en aansluiten op wat er nodig is in de groep. Ook jouw actuele situatie kan ingebracht worden.

Onderwerpen zijn o.a.

• krachtig contact houden met je lichaam als drager van je bewustzijn

• de verbinding leggen met je bewustzijn

• inzicht in verstorende gedachten en de werking van het brein

• inzicht in wat een emotie wérkelijk is

• je Eigen Vermogen ervaren en het kunnen doorzetten in je eigen leven

De eerste drie avonden vinden plaats in de vorm van een training en bouwen je aan het ervaren van je Eigen Vermogen en het opzetten een krachtveld in jezelf. De laatste avond beoefenen we het werken mét je bewustzijn door middel van het koppelen van onze autonome krachtvelden in een SamenVeld.

Vanaf 2023 zullen er met regelmaat avonden georganiseerd worden waarbij je deze kennis over je Eigen Vermogen nog meer kunt verdiepen door Samen te Werken.

Praktisch
Data: 1 november | 15 november  | 29 november  |  13 december
Tijd: 19.00 – 22.00u, deur open kwartier van tevoren
Investering €115,-

Je bent van harte welkom!

Vertel hoe jij het ervaart