23-01 | SamenkrachT bijeenkomst – kind zijn in een technologische wereld

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 23/01/2021
11:00 - 16:30

Locatie

Categorieën


In navolging op de eerste samenkracht openen we het veld voor een tweede en op zichzelf staande samenkracht bijeenkomst over het kind. We voelen al een tijdje dat het goed is als er een gezelschap ontstaat die waarneming heeft op hoe technologie zich beweegt in het kind veld.

Als onderzoekend oog die tot doel heeft om een brug te maken met de realiteit waar het kind in geraakt wordt op steeds jongere leeftijd en waarbij beeld belangrijker wordt dan woord en papier. Waar eigenheid, de mensverwantschap, getoetst wordt aan bestaansrecht in technologische werelden en niet zozeer in de gevoelswerelden.

De voor velen vertrouwde begrippen als innerlijk kind en leraarschap, maar ook ziekte en dood zoals we dat ‘kennen’ komen hiermee op de helling te staan. De jonge betekenisgevers van wat we toekomst noemen, zij groeien op in een wereldbeeld die analogie herziet, vervormt en soms overruled. Gelijkenis en overeenkomsten met het ‘’oude’’ mensbeeld worden overschreven, waarmee de mensvorm een andere definitie lijkt te gaan krijgen, alsmede een andere vorm in definiviteit. Wat onveranderlijk en onafgebroken leek, daarin ontstaat een doorbraak. Dit betekent dat kinderen weleens een totaal ander wereldbeeld voorgeschoteld kunnen (gaan) krijgen, dan wij en onze voorgangers in onze gezamenrijke hang naar leven denkende dat we ontsproten uit een verleden in tijd hebben ervaren. We zouden kunnen spreken van een heel nieuw tijdslijn, waarmee oude richting en zingeving middels structuur gebouwd op natuurgeloofsmodellen komen te vervallen. Wat natuur is in deze nieuwe meting, omschrijving en vaststelling, dat valt nog te bezien.

De mensbeeldbepaling komt in nadruk te verschuiven naar een godsbeeldbepaling. Daarmee is een ‘nieuwe’ kloof geboren, in de begripsbepalingen van wat god in wezen is. Bewust Zijn, de taal van leven, zal een heel andere betekenis krijgen doordat transhumanisme zich als god in potentie toevoegt (openlegt) in de communicatielijnen.  Aarde versus onaarde zal zich dieper dan ooit zichtbaar was verhouden in weerstand tot onogelijke onkunde aan de ‘andere’ kant. Waarbij ook buitenaards leven het begrip kosmopoliet (wereldburger) vanuit een indringende rol observeert en energetische gods-communicatie op gang wil zetten.

Het kennen van echt eigen gedachten, in deze drieluik kind-mens-wezen zal de ene waarneming daaromtrent de andere niet willen raken tot samenkracht. Ik schreef ooit eens een manifest voor het kind, als het openleggen van een wezenrijke beginselverklaring. Niets is als in een constante zo aan herziening toe als het mensidee van oud versus nieuw met daaraan gekoppeld het gevoel van recht versus onrecht. De aanvaarding van het aanwezig zijn in het ontcijferen van een gecodeerde werkelijkheid, om een mensrijke communicatie dieper open te leggen, is van groot belang om de kloof de kloof te kunnen laten. Ravijnen zijn bedoeld voor mensen die zichzelf verliezen willen en of dat willen uit vrije wil gebeurd is nog maar de vraag. Daar komen we alleen achter als we de technologische taal beheersen in plaats van dat het onszelf en onze geliefden beheerst. Daarnaast zullen we ook kunnen onderscheiden waar technologie zich wil gedragen als vriend of vijand, om daarin neutralere denkvormen te kunnen ontvouwen.

We zullen tijdens deze bijeenkomst stevig inzetten op ervaringsdeskundigheid van en natuurrijke betrokkenheid bij de jonge mens. Het is tijd om angsten, pijnpunten, isolement, eenzaamheid en verharding totaan overname diepgaand te voelen in onszelf, om ons veld vrij te maken van de ondergedoken mensvacuüms. Daarin kunnen we stappen zetten richting jongeren zonder te hangen in oudetijds sentiment en belerendheid en zonder vooruit te stuwen in vingerwijzing of schuldbeletsel.

In SamenkrachT zullen we in staat zijn tot grotere openlegging van wat mind control is en hoe het de mensen allen in hun diverse rollen beheerst en onwaardig laat schaken ten opzichte van en tegen elkaar. Mind control toont hoe kunstmatige technologie voortkomt uit beheersing om de menswerkelijkheid te verkleinen terwijl het juist het tegenovergestelde toont. Je zou kunnen zeggen dat een in oorsprong neutraal beeld als technologie ook gewoon ingezet wordt als middel om ons te laten geloven in een vijand buiten onszelf. Zo is het met alles. ken uzelve, ken het al. Als we onszelf geen toestemming geven om midden in het technologische veld te stappen en daarin waar te nemen van wat ons in wezen zo ter harte gaat en waar dat gevoel onderdrukt wordt, dan zal de wereld aan onze neus voorbij trekken en de kinderen meenemen. Leiderschap, ware kosmische krijgerskunst, is gevraagd om zoiets als ouder en kindrol net zo diep te herzien tot de scheiding wegvalt en de wereldrijke ervaring vrijuit mag spreken.