Vrijheid Eigenheid Samen

(door Yinthe Joy)

De Kracht van de Mensen in het filmpje, die verzoeken om SAMEN.

Het ontroerd mij diep.

Ik kan de beweging voelen die hen drijft om de boodschap uit te dragen en ik kan zien vanuit waar de VUUR kracht bewegingen gemaakt worden.

Haka voor Vrijheid (4:43)

Intentioneel zo betrokken bij het Leven en deze betrokkenheid zichtbaar maken in woord en daad.
Een enorm diep gevoel van respect heb ik hier voor.

Vanuit essentie en natuur gewijs gaat Samen niet om boeren en burgers óf om Brongenoten.
Maar om volkeren vanuit alle windrichtingen, MENSEN én DIEREN uit alle gelaagdheden van de Samenleving in deze wereld en in ALLE werelden waar Leven is.

De betekenis van werkelijk Samen is Voelen en Weten dat je verbonden bent met iedere levensvorm, dit beperkt zich nimmer of nooit tot een vorm of een groep, is niet gelinkt aan religie of een bewustzijnsovertuiging of een concept van hoe het zou moeten zijn.

Je realiseren dat je Zelf de vibratie van Verbinding Bent dat maakt dat Samen werkelijk tot Leven kan komen in verbinding met een ieder die je ontmoet of niet fysiek ontmoet.

Want Samen gaat niet per se over fysiek bij elkaar zijn, het is een energie die bruisend en levend aanwezig is in een Mens dat beseft dat hij of zij verbonden is met AL het Leven.

In iedere Hartslag

In iedere ademteug

Verbonden zijn met AL het Leven

Dat is SAMEN voor mij

Kun jij degene die zich opstelt als een vijand liefhebben?

In ieder Mens en Dier De Kern zien brengt ons terug tot het respecteren van de EIGENHEID van ieder Mens en Dier en van iedere Levensvorm.

Als ALLE concepten en overtuigingen die voortkomen vanuit aannames ook binnen spirituele of bewustzijnsbewegingen zouden komen te vervallen dan vervallen direct de denkbeeldige grenzen tussen de Ik en de Jij.
Ik en Jij worden dan WIJ.
Waar in de ruimte van WIJ ieder Mens of Dier autonoom in eigenheid kan bestaan zonder gekaderd te worden door vormen die beperken of door de beperking van labels en benamingen zoals boeren, burgers of brongenoten.

Als ieder Mens en Dier gerespecteerd zou worden dan zou alles tot de werkelijke wezenlijke vibratie van Samen en de Ware betekenis daarvan terugkeren.

De ruimte van WIJ is enkel dan waarlijk een ruimte van Liefde.

Een ruimte van Liefde waar een ieder zich WELKOM voelt.

Waar een ieder aan de oever van het water kan komen rusten.

Omdat water bewustzijn is en WIJ bewustzijn ZIJN.

Yinthe *

www.natuurlijkmenszijn.nl

Vertel hoe jij het ervaartReactie annuleren