Warm welkom – vrede  – Warm welcom- Frieden

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


ANDERS denken – Inzichten in het geheel natuurlijke werk van een ziener


Het was de avond van 21 februari 2023. Ik deed wat research op internet toen mijn ogen op de nieuwskoppen en op twee video’s vielen. Ik las in een headline:

Rusland schort ‘New Start’ ontwapeningsverdrag op.
En verder:
De enige overgebleven belangrijke wapenbeheersingsovereenkomst tussen de USA en Rusland ligt nu in de ijskast. Kremlinleider Wladimir Putin haalt zwaar verbaal geweld uit tegen het Westen.

Een tweede video zou over president Biden’s huidige bezoek aan Polen moeten gaan.

Dualiteit op de beeldschermen van deze werkelijkheid, een intelligente enscenering par excellence. De berichtgeving leek me bijna opdringerig, ook al werd ze me op internet als op een zilveren presenteerblaadje aangeboden. Ik stond even stil en wist: hier was voor mij iets te doen. Ik keek op de klok 21:48 h. Zou dit een late dienst worden vandaag? Ja, ik wist het, de zieners zijn altijd in dienst

altijd- always – toujours – immer

in elke seconde van hun aardse en kosmische bestaan – dag en nacht – zonder vrije weekends en zomervakanties. En dus ging ik aan de slag, en bekeek de video’s.
Het was niet moeilijk te zien hoe hier wordt gewerkt. Helder pad voor alles wat in de geschiedenisboeken was opgeslagen of ook door zelf herinnerde en opgeslagen ervaringen van het “eigen” verleden van het eigen aardse leven in dit verband. Alles lag er ooit voor me:  Koude Oorlog, Oost-West conflict, bouw van de Muur, kernwapenverdragen, de betekenis van mijn eigen aardse vaderland Duitsland in vele oorlogsspelletjes uit het verleden.
Ik zag regeringsleiders die op rode lopers naast militaire bedrijven patrouilleerden – wat een bizar welkomstgebaar. Ik zag parlementsleden in een plenaire zaal als vanzelf applaudisseren toen hun eigen staatshoofd de zetten in het Oost-West oorlogsspel uitlegde en hen onthulde hoe hij van plan was de vijand schaakmat te zetten.

Ik zag alles.

En eigenlijk was het niets nieuws: dreigende gebaren, chantage, verbale aanvalsoorlogen of invasie oorlogen met de hele ardse artillerie. Het was altijd hetzelfde, sinds een eonen lange tijd. En de echte spelletjes vonden plaats in de achterkamertjes van de militaire inlichtingendiensten, die voornamelijk van buiten deze realiteit worden gestuurd.
Ik ging zelf naar binnen en keek rond. Het was stil, geen wirwar van gedachtenvelden. Ik zag alle persoonlijkheidsdelen op hun posten. Afscherming, veldbewaking, afdekking. En een rustige frequentie van

“we houden de ruimte voor het waarnemingswerk van onze eigen ziener”.

trilde door me heen. Ik was geraakt. Samenwerking in mezelf. Ik wist dat mijn eigen persoonlijkheid een belangrijke rol speelde in alles wat er in mij gebeurde, het was een cruciale poort voor manipulatieve vreemdfrequenties en ook voor de afvoer van mijn zelf gegenereerde energie via de neurale systemen van mijn eigen fysieke lichaam. Ik had de afgelopen weken en maanden hard gewerkt, gestudeerd en onderzoek gedaan. Ik was begonnen elk kiezelsteentje in mijn leven om te draaien en probeerde geen enkele gedachte meer ongefilterd door me heen te laten gaan. Dit was geen aangename of gemakkelijke onderneming. Ik wordt geconfronteerd met alles in mij.
En nu kon ik het waarnemen: mijn eigen ruimte, de vrije ruimte binnenin, de ruimte voor mijn eigen oorspronkelijke bewustzijn, en ik liet het stromen.

Het duurde niet lang voordat ik de verschuiving naar de theta-frequentie in mij herkende, mijn oorspronkelijke frequentie – de neutraliteitsfrequentie. Op deze frequentieband had mijn waarneming het effect waarvan ik in mijn teksten over de zieners altijd zo gepassioneerd schreef, waarvoor de zieners over alle grenzen van de kosmos waren gekend, namelijk:

Verstoringen in frequentievelden tot nul brengen
door middel van hun eigen aanwezigheid en waarnemingsvermogen.

In mij verscheen voor elk script waarmee ik me via individuele of collectieve ervaringen uit het verleden kon verbinden een stopknop. Tegelijkertijd zag ik een soort bedrading: daar waren zij, de interfaces, de kwantumverstrengelingen met de velden uit het verleden – het machtige instrument van hen die het verleden en daarmee tegelijkertijd het heden en de toekomst konden beheersen.
Ik hield een grote schaar in mijn handen en knipte alle verbindingen door. Ik wist dat dit beelden waren. Waar het echt op neerkwam, dit waren mijn eigen oorspronkelijke gevoelens op dit moment. Wat ik nu voelde. En de frequentie van “warme welkom- vrede”, „warm welcom – Frieden“ trilde door me heen. Dat was het frequentieveld. En het deed me herinneren aan de woorden van mijn kosmische vriendin en metgezel hier op aarde, die me vaak begroette in ontmoetingen of in brieven met de woorden “warm welkom”. Er lag een soort basisfrequentie in deze woorden die ik nu duidelijk in mijzelf voelde.  Het was deze energie die de spanningen in mijn fysieke lichaam in evenwicht bracht en ik kon altijd duidelijk een zucht van verlichting in al mijn cellen voelen als ik deze woorden hoorde en in mij kon voelen.  Ik werd gezien, erkend voor wie ik was, en hier kon ik zijn zoals ik altijd was geweest – vrede.
Het was de frequentie van: hier is ruimte voor iedereen – ik vertrouw mezelf en de levenskracht, en

ik heb geen angst – voor niets – voor niemand.

Nog maar een paar dagen geleden ging ik zelf op pad met enkele krachtige vreedzame strijders in een waarnemingsproject. Het ging over de NATO-Basis in Uedem aan de Nederrijn (Duitsland). Hier bevinden zich het Nationaal Situatie- en Commandocentrum voor Luchtbeveiliging en het Combined Air Operations Centre, een centrum voor luchtoperaties. Het was een missie op vele aardse en kosmische niveaus. De tegenwind waaide ons duidelijk om de oren. Maar we deden onversaagd en onaangedaan ons werk.

Overal verbindingen

Ik was me er tijdens onze gezamenlijke onderneming van bewust dat dit ook over Gaia ging. Deze frequentie pulseerde de afgelopen week bijna voortdurend door mij heen en herinnerde mij aan waar ik was, op Gaia. En ik zag deze herinneringsfrequentie overal in het veld opduiken, ook op andere plaatsen. De frequentie van Gaia brak door omdat we hier allemaal waren. Ik zag het op verschillende niveaus ook heel aards in 3D in de vorm van natuurlijke gebeurtenissen zoals aardbevingen, verhoogde vulkanische activiteit, overstromingen, sinkholes. Er was geen houden meer aan. Ik besefte ook hier dat het mijn taak was om de dramatiek en de individuele bezorgdheid van de betrokken mensen waar te nemen en te verbinden met de grotere bovenliggende contexten. Het ging erom met het eigen bewustzijn alles te doordringen en te begeleiden.

En dus zag ik ook niets bedreigends in de aankondiging van president Putin om de ontwapeningsverdragen op te zeggen of op te schorten. Ik realiseerde me dat het eigenlijk de verdragen zelf waren, het feit dat er überhaupt een verdrag was, daarin lag de speelkaart die steeds weer getrokken wordt in deze oorlogspokerspelletjes. Met de opschorting van de verdragen kwam er nu ruimte voor de frequentie die ik, samen met vele bondgenoten van de kosmische zieners, hier op Aarde had binnengebracht. Er ging een deur open in een ruimte die hier op aarde lang misbruikt was voor oorlogszuchtige spelletjes. En nu was het tijd om vrede en menselijkheid terug te brengen in al deze ruimtes. Ik moest gewoon anders gaan kijken, ik moest ANDERS gaan denken. In een fractie van een seconde voelde ik het:

Geen enkele ziener ging ooit alleen – niet op aarde, nog in de hele kosmos.

Ik besefte dat ik hier niet alleen was, en ik activeerde en verdiepte via de kwantumverbinding in het hier en nu de verbinding met al mijn kameraden die hier op Aarde op soortgelijke missies op weg waren. Ik wist dat het er niet toe deed dat ik ieder van hen fysiek kende – en toch leek ik velen van hen heel goed te kennen.
Ik wist dat we over de hele planeet verspreid waren. Overal waren de missies in volle gang. En toch voelde het ook goed om in het eigen leven hier op Aarde en in de onmiddellijke omgeving een grote kosmische zuster te kennen, liefdevolle vrienden, afgezanten van de eigen kosmische familie, en zoveel bondgenoten en kameraden die onvermoeibaar aan het werk waren, en op wie in elke kosmische seconde kon worden gerekend.

Ik zag ze alle.

Ik zag hun werk, in het handschrift van een artikel dat zij hadden geschreven, in een telefoongesprek dat ik met hen voerde, in een e-mail die ze me hadden gestuurd. Ik zag hoe we allemaal ons werk deden, waar we ook waren, in de auto, tijdens het winkelen, luisterend naar de radio, in onze aardse banen, alles werd onophoudelijk onderzocht en doordrongen met onze eigen waarneming. Daarbij bevrijdden we voortdurend onze eigen ruimtes van vreemde frequenties. Ik zag voor mij hoe wij – als mieren of als bezige bijen – druk aan het werk waren. Ik zag het in de krachtige impulsen die iedereen in het veld bracht, en ik zag het in de bijeenkomsten, en in de aards-kosmische teachings. Ik hoorde het in de muzikale klanken. Ik las het op de websites van verschillende bronvrienden, hoe ieder op zijn eigen manier zichzelf en tegelijkertijd ieder van ons eraan herinnerde wat nu belangrijk was en welke gereedschappen en vermogens ieder van ons in zich had die we allemaal hierheen hadden gebracht.
Wat een gigantische troep waren wij, zoveel diversiteit en individualiteit verenigd in het NU! En daarin lag als het ware ons hele kosmische potentieel – pure schoonheid.

Het had invloed op ALLES.
WIJ hadden invloed op alles.

Ik zag de atomaire kracht in de bundeling en versnelling van onze samenwerking, waarbij alle persoonlijkheidsdelen ook ten dienste stonden van de grote missies: 

Wereldvrede – Menselijkheid – Cosmisch Contact

En het uitgangspunt van al deze belangrijke projecten lag in de zo essentiële vonk van oorspronkelijkheid in ieder van ons – in onze kroonjuwelen. Ik begon ze te zien – in mezelf en in de andere zieners hier op aarde. De laatste twijfel over wat de zin van dit alles was, waarom ik hier was, was verdwenen.
En toen begonnen ze zich ineens te vormen, de veelzijdige beelden in mijzelf van alle onderwerpen die mij en ons allemaal zo na aan het hart lagen, waarvoor we allemaal hier waren.

Ik zag hoe mensen begonnen te beseffen dat de veiligheid en vrede die zij tevergeefs aan de buitenkant hadden gezocht, dat ze dat allemaal zelf in zichzelf konden opwekken. We genereerden allemaal deze frequentie.
Ik zag hoe mensen elkaar benaderden, hoe ze zich verenigden in kleine groepen, hoe de frequentie van levendigheid en waarachtigheid pulseerde door de leylijnen en de grids van de aarde.
Ik zag hoe mensen samen kwamen, aan dezelfde tafel gingen zitten, debatteerden, ideeën uitwisselden, hoe ze beseften dat het alleen samen zou lukken.
Ik zag hoe, in het begin, de zieners nog overal aanwezig waren, alles met raad en daad ondersteunend en begeleidend – behoedzaam om neutraliteit en ruimte voor iedereen te bewaren. Ik zag een zee van mogelijkheden, van potentieel en vermogens op alle gebieden en terreinen. Ik zag hoe dit alles vrij toegankelijk was en werd aangeboden als op een grote markt, als aan een buffet – onzelfzuchtig. Iedereen kon er toegang toe krijgen en zijn eigen bijdrage beschikbaar stellen en had tegelijkertijd altijd toegang tot de hele aardse en kosmische databanken.
Ik zag het echt tot leven komen op aarde. Ik zag hoe technologie hand in hand ging met organische en oorspronkelijke frequenties en ik zag de mogelijkheden die daardoor ontstonden. Ik besefte:

nu kon evolutie zich dynamisch ontvouwen, ware evolutie,
kwantum evolutie – hier was zij.

En ik zag de aardse en kosmische zieners die zelf steeds levendiger worden en die – bewust van hun verantwoordelijke rol – alles bedachtzaam begeleidden. Ik zag hoe we uitwisselden, steunden, hoe we allemaal begonnen te leven alsof we nooit iets anders hadden gedaan.

Waakzaam bleven we daarbij altijd.

Ik zag steeds meer doorgangsportalen en een levendige kosmische uitwisseling. Ik zag kosmische onderwijzingen, beraadslagingen, begeleiding en ondersteuning op alle niveaus.
En ik zag ook de andere wezens en wachters, de creators van de manipulaties. Door de voortdurende uitbreiding van het menselijk bewustzijn wordt het voor hen steeds moeilijker om onherkenbaar en onzichtbaar te blijven. En ik zag hoe zij op weg waren naar het besef dat er hier niets meer te halen viel, dat de tijd gekomen was om alle energieën voor eens en voor altijd uit het spel terug te trekken.

Ik zag in mijzelf hoe het vredig wordt – ook mijn eigen houding tegenover hen. Ik zag dat ik bezig was alle velden van weerstand tegen de manipulerende vreemdefrequenties terug te brengen naar mijn eigen oorspronkelijke bewustzijn en hoe ik daardoor steeds meer eigen kracht tot mijn beschikking kreeg.

En toen zag ik het sublieme moment voor me, hoe wij allemaal naast elkaar stonden na de voltooiing van dit alles hier. De gigantische omvang van onze unieke, succesvolle en waarlijk onbeschrijfelijke missies in deze grote onderneming voor onze ogen. In vrede en harmonie met alles. Iedereen herkenden als wie zij altijd waren geweest en ons bewust ervan op welke unieke wijze ieder had bijgedragen aan het succes van de missies hier in deze werkelijkheid en in het hele universum.

Ik voelde een tranenstroom over mijn wangen lopen. En ik voelde mezelf ten diepste.

Het vibreerde vredig in mijn cellen, en van hieruit liet ik alle beelden gedragen door mijn thuisfrequentie krachtig doorstromen naar alle lagen en naar alle betrokkenen bij en in dit grote scenario.

Ik keek op de klok en ik wist dat het nog niet te laat was voor dit alles.

aards – kosmopolitisch – kosmisch – multidimensionaal – interdimensionaal -interstellair
het gebeurde op alle niveaus

Er waren geen grenzen meer – en in het oorspronkelijke menselijke bewustzijn hadden ze nooit bestaan.

***

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

22.02.2023

Music:

2CELLOS – Now We Are Free – Gladiator [Live at Sydney Opera House]

https://www.youtube.com/watch?v=pL0bxewHbjo

2CELLOS – Now We Are Free – Gladiator [OFFICIAL VIDEO]

https://www.youtube.com/watch?v=74CYIdYoQ5w

Meer artikelen van een ziener over de zieners:

https://brongenoten.nl/tag/nicola/


Warm welcom – vrede  – Warm welcom- Frieden

ANDERS denken – Einblicke in die ganz natürliche Arbeit einer Seherin

Es war der Abend des 21. Februar 2023. Ich war mit einer Internetrecherche zu Gange, als mein Blick auf die Nachrichtenschlagzeilen und auf zwei Videos fiel. Ich las in einer Überschrift:

Russland setzt Abrüstungsvertrag “New Start” aus.
Und weiter:
Das einzige noch verbliebene große Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland liegt jetzt auf Eis. Kreml-Chef Wladimir Putin fährt schwere verbale Geschütze gegen den Westen auf.

In einem zweiten Video sollte es um Präsident Bidens aktuellen Besuch in Polen gehen.

Dualität auf den Bildschirmen dieser Wirklichkeit, eine intelligente Inszenierung par excellence. Die Berichterstattung erschien mir schon fast aufdringlich, auch wie es mir im Internet wie auf dem Silbertablett präsentiert wurde. Ich hielt einen kurzen Moment inne und wusste: Hier gab es etwas für mich zu tun. Ich schaute auf die Uhr 21:48h. Sollte das hier heute eine Spätschicht werden? Ja, ich wusste es, die Seher sind immer im Einsatz

altijd- always – toujours – immer


in jeder Sekunde ihres irdischen und kosmischen Bestehens – Tag und Nacht – ohne freie Wochenenden und Sommerferien. Und so machte ich mich an die Arbeit, und ich schaute mir die Videos an.
Es war nicht schwer zu erkennen, wie hier gearbeitet wurde. Freie Bahn für alles, was in den Geschichtsbüchern oder auch durch selbst erinnerte und abgelegte Erfahrungen der „eigenen“ Vergangenheit des eigenen, irdischen Lebens hierzu gespeichert war. Es lag in einmal alles vor mir: Kalter Krieg, Ost-West-Konflikt, Mauerbau, atomare Rüstungsverträge, die Bedeutsamkeit meines eigenen, irdischen Heimatlandes Deutschland bei vielen Kriegsspielen der Vergangenheit.
Ich sah Regierungschefs, die auf roten Teppichen an Militärkompanien entlang patrouillierten – was für eine skurrile Willkommensgeste. Ich sah Abgeordnete in einem Plenarsaal, die wie auf Kommando applaudierten, als ihr eigener Staatschef die Spielzüge im Kriegsspiel Ost-West erklärte und ihnen offenbarte, wie er den Gegner schachmatt zu setzen beabsichtigte.

Ich sah alles.

Und eigentlich war es nichts Neues: Drohgebärden, Erpressung, Angriffskriege verbal oder auch mit der ganzen irdischen Artillerie. Es war immer das gleiche, seit Äonen von Zeitaltern. Und die eigentlichen Spiele vollzogen sich in den Hinterzimmern der militärischen Geheimdienstgruppen gelenkt vor allem von außerhalb dieser Realität.

Ich ging in mein eigenes Innere und schaute mich um. Es war ruhig, kein aufgescheuchtes Durcheinandergequatsche von Gedankenfeldern. Ich sah alle Persönlichkeitsanteile auf ihrem Posten. Abschirmung, Feldbewachung, Absicherung. Und eine leise Frequenz von

„wir halten den Raum für die Wahrnehmungsarbeit unserer eigenen Seherin“

vibrierte durch mich durch. Ich war berührt. Zusammenarbeit im eigenen Inneren. Ich wusste, dass meine eigene Persönlichkeit eine bedeutsame Rolle spielte in allem, was sich in mir abspielte, sie war ein entscheidendes Eintrittstor für manipulierende Fremdfrequenzen und auch für die Abführung meiner selbst generierten Energie über die neuronalen Systeme meines eigenen, physischen Körpers.  Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten intensiv gearbeitet, untersucht und geforscht. Ich hatte begonnen, jeden einzelnen Kieselstein in meinem Leben umzudrehen und versuchte, keinen Gedanken mehr ungefiltert durch mich durch denken zu lassen. Das war keine angenehme und auch keine leichte Unternehmung. Ich war mit allem konfrontiert, was in mir war.
Und jetzt konnte ich ihn wahrnehmen: meinen eigenen Raum, den Freiraum im eigenen Inneren, den Raum für mein eigenes, ursprüngliches Bewusstsein, und ich ließ es strömen.

Es dauerte nicht lange, da erkannte ich den Wechsel auf die Thetafrequenz in mir, meiner ursprünglichen Frequenz – die Neutralitätsfrequenz. Auf diesem Frequenzband hatte meine Wahrnehmung die Auswirkung, von der ich in meinen Texten über die Seher immer so voller Leidenschaft schrieb, wofür die Seherinnen und Seher über alle Grenzen hinweg im Kosmos bekannt waren, nämlich:

Störungen in Frequenzfeldern auf den Nullpunkt zu bringen
mittels ihrer eigenen Präsenz- und Wahrnehmungskraft

In mir tauchte vor jedem Skript, an das ich durch individuelle oder kollektive Vergangenheitserfahrungen  anschließen konnte, eine Stopptaste auf. Gleichzeitig sah ich eine Art Verkabelung:  da waren sie, die Schnittstellen, die Quantenverschränkungen mit den Vergangenheitsfeldern –  das machtvolle Instrument derjenigen, die die Vergangenheit und damit gleichzeitig die Gegenwart und Zukunft zu beherrschen vermochten. Ich hielt eine große Schere in den Händen und schnitt alle Verbindungen durch. Ich wusste das waren Bilder. Worauf es tatsächlich ankam, das waren meine eigenen, ursprünglichen Gefühle jetzt in diesem Moment. Das, was ich jetzt gerade fühlte.
Und es vibrierte die Frequenz von „warm welcom- vrede“, „warm welcom – Frieden“ durch mich durch. Das war das Frequenzfeld. Und es erinnerte mich an die Worte meiner kosmischen Freundin und Gefährtin hier auf der Erde, die mich bei Begegnungen oder in Briefen oft begrüßte mit den Worten, „warm welcom“. In diesen Worten lag eine Art Grundfrequenz,  die ich jetzt  deutlich in mir spürte.  Diese Energie war es,  die die Spannungen in meinem physischen Körper in Ausgleich brachte, und ich konnte immer deutlich ein Aufatmen in allen Zellen wahrnehmen, wenn ich diese Worte hörte und in mir fühlen konnte.  Ich wurde gesehen, erkannt, als die, die ich war, und hier konnte ich so sein, wie ich immer schon war – Frieden.
Es war die Frequenz von: hier ist Raum für jeden – ich vertraue mir und der Lebenskraft, und

ich habe keine Angst – vor nichts – vor niemandem.

Noch vor ein paar Tagen war ich selbst losgezogen mit einigen kraftvollen, friedvollen  Kriegern in einem Wahrnehmungsprojekt. Es ging um den NATO-Stützpunkt in Uedem am Niederrhein (Deutschland). Hier befinden sich das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum und das Combined Air Operations Centre, ein Zentrum für Luftoperationen. Es war eine Mission mit vielen irdischen und kosmischen Ebenen. Der Gegenwind blies deutlich um unsere Ohren. Doch wir machten unerschrocken und unbeeindruckt unsere Arbeit.

Überall Verbindungen

Ich war mir bei unserer gemeinsamen Unternehmung bewusst, dass es auch um Gaia ging. Diese Frequenz pulsierte in der letzten Woche fast durchgehend durch mich durch und erinnerte mich daran, wo ich mich hier befand, auf Gaia. Und ich sah diese Erinnerungsfrequenz auch an anderen Stellen im Feld überall auftauchen. Die Frequenz von Gaia brach durch, weil wir alle hier waren. Ich konnte es auf verschiedenen Ebenen sehen auch ganz irdisch in 3D in Form von Naturereignissen wie Erdbeben, vermehrter Vulkantätigkeit, Überschwemmungen, Sinkholes. Es gab kein Halten mehr. Ich erkannte auch hier, dass es meine Aufgabe war, die Dramatik und die individuelle Betroffenheit der Menschen wahrzunehmen und zu verbinden mit den größeren übergeordneten Zusammenhängen. Es ging darum, alles mit dem eigenen Bewusstsein zu durchdringen und alles zu begleiten.

Und so sah ich auch in der Ankündigung von Präsident Putin, die Abrüstungsverträge zu kündigen oder auszusetzen, nichts Bedrohliches. Ich erkannte, dass es eigentlich die Verträge selbst waren, die Tatsache, dass es überhaupt einen Vertrag gab, darin steckte die Spielkarte, die immer wieder in diesen Kriegspokerspielen gezogen wurde. Mit der Aussetzung der Verträge öffnete sich jetzt ein Raum für die Frequenz, die ich gemeinsam mit vielen verbündeten, kosmischen Seherinnen und Sehern hier auf die Erde mitgebracht hatte. Es öffnete sich eine Tür in einen Raum, der lange Zeit für kriegerische Spiele hier auf der Erde missbraucht worden war. Und nun war es an der Zeit, den Frieden und die Menschlichkeit zurückzubringen in all diese Räume. Ich musste nur beginnen, anders auf die Dinge zu schauen, ich musste beginnen, ANDERS zu denken. In Bruchteilen von Sekunden fühlte ich es:

Kein Seher ging jemals alleine – weder auf der Erde noch im gesamten Kosmos.

Ich wusste, ich war nicht alleine hier, und ich aktivierte und vertiefte über die Quantenverbindung im Hier und Jetzt die Verbindung zu all meinen Kameraden, die in ähnlichen Missionen hier auf der Erde unterwegs waren. Ich wusste, es war nicht von Bedeutung, dass ich jeden Einzelnen physisch kannte – und doch schien ich viele von ihnen sehr wohl zu kennen. Ich wusste, wir waren über den ganzen Planeten verteilt. Überall waren die Missionen in vollem Gange. Und doch tat es auch gut im eigenen Leben hier auf der Erde und in der unmittelbaren Nähe eine große, kosmische Schwester, liebevolle Freundinnen und Freunde, Abgesandte von der eigenen kosmischen Familie, und so viele Verbündeten und Gefährten zu wissen, die unermüdlich am Werk waren, und auf die in jeder kosmischen Sekunde verlass war.

Ich sah sie alle.

Ich sah ihr Wirken in der Handschrift eines Artikels, den sie geschrieben hatten, in einem Telefonat, das ich mit ihnen führte. Ich sah, wie wir alle unsere Arbeit machten, wo wir auch gerade waren, ob im Auto, beim Einkaufen, beim Radiohören, in den ganz irdischen Berufen, alles wurde unaufhörlich untersucht und mit der eigenen Wahrnehmung durchdrungen. Dabei befreiten wir die eigenen Räume stetig von Fremdfrequenzen. Ich sah vor mir, wie wir – wie die Ameisen oder wie die fleißigen Bienen – emsig am Werk waren. Ich sah es in den kraftvollen Impulsen, die jeder dabei ins Feld setzte, und ich sah es in den Zusammenkünften, den irdisch-kosmischen Teachings. Ich hörte es in den musikalischen Klängen. Ich las es auf den Webseiten von verschiedenen Quellfreunden, wie jeder auf seine ureigene Weise sich selbst und zugleich jeden Einzelnen von uns daran erinnerte, worauf es jetzt ankam, und was für Werkzeuge und Fähigkeiten jeder einzelne von uns in sich trug, die wir allesamt mit hierher gebracht hatten.
Was waren wir doch für eine gigantische Truppe, so viel Vielfalt und Individualität vereint im JETZT! Und darin lag gleichsam unser gesamtes, kosmisches Potential  – pure Schönheit.

Es hatte Einfluss auf ALLES.
WIR hatten Einfluss auf alles.

Ich sah die atomare Kraft in der Bündelung und Beschleunigung unserer Zusammenarbeit, bei der auch alle Persönlichkeitsanteile im Dienste der großen Missionen standen:  

Weltfrieden – Menschlichkeit – Cosmic Contact

Und der Ausgangspunkt all dieser bedeutsamen Projekte lag in dem alles entscheidenden Funken Ursprünglichkeit in jedem Einzelnen von uns – in unseren Kronjuwelen. Ich begann sie zu sehen – in mir selbst und in den anderen Seherinnen und Sehern hier auf der Erde. Der letzte Zweifel darüber, was das hier alles für einen Sinn machte, warum ich hier war, er war verschwunden.
Und dann begannen sie sich mit einem Mal zu formen, die facettenreichen Bilder in meinem eigenen Inneren zu all den Themen, die mir und uns allen so sehr am Herzen lagen, wofür wir alle hier waren.

Ich sah, wie die Menschen begannen zu erkennen, dass die Sicherheit und der Frieden, den sie im Außen vergeblich gesucht hatten, dass sie in der Lage waren, all das selbst zu generieren in sich selbst. Wir alle generierten diese Frequenz.
Ich sah, wie die Menschen aufeinander zugingen, wie sie sich zusammenschlossen in kleinen Gruppen, wie die Frequenz von Lebendigkeit und Wahrhaftigkeit durch die Leylinien und Gitternetze der Erde pulsierte.
Ich sah, wie die Menschen zusammen kamen, sich gemeinsam an einen Tisch setzten, debattierten, sich austauschten, wie sie erkannten, dass es nur im Miteinander gehen würde.
Ich sah, wie anfangs noch überall die Seher beratend und unterstützend zur Seite standen und alles begleiteten – darauf bedacht, dass die Neutralität und der Raum für jeden gewahrt blieb. Ich sah ein Meer von Möglichkeiten, von Potential und Fähigkeiten auf und in allen Bereichen und Gebieten. Ich sah, wie all das – wie auf einem großen Markt, wie an einem Buffet – frei zugänglich war und angeboten wurde – uneigennützig. Jeder konnte darauf zugreifen und stellte seinen eigenen Beitrag zur Verfügung und hatte gleichzeitig auch immer Zugriff auf die gesamten irdischen und kosmischen Datenbanken.
Ich sah, wie es richtig lebendig wurde auf der Erde. Ich sah, wie Technologie mit organischen und ursprünglichen Frequenzen Hand in Hand ging und was für Möglichkeiten sich daraus ergaben. Ich erkannte:

nun konnte sich Evolution dynamisch entfalten, wahrhaftige Evolution,
Quantenevolution – hier war sie.


Und ich sah die irdischen und kosmischen Seher, die selbst immer lebendiger wurden und  die – sich ihrer verantwortungsvollen Rolle gewahr – alles achtsam begleiteten.
Ich sah, wie wir uns austauschten, unterstützen, wie wir alle begannen zu leben, als hätten wir nie etwas anders getan.

Wachsam blieben wir dabei immer.

Ich sah immer mehr Durchgangsportale und einen regen, kosmischen Austausch.
Ich sah kosmische Unterweisungen, Beratungen, Begleitung und Unterstützung auf allen Ebenen.
Und ich sah auch die anderen Wesen und Wächter, die Kreatoren der Manipulationen. Durch die stetige Ausdehnung des menschlichen Bewusstseins wurde es für sie immer schwieriger unerkannt und unsichtbar zu bleiben. Und ich sah, wie sie auf dem Weg waren zu der Erkenntnis, dass es hier nichts mehr zu holen gab, dass die Zeit gekommen war, alle Energien mit einmal aus dem Spiel abzuziehen.
Ich sah in mir selbst, wie es friedvoll wurde – auch meine eigene Haltung ihnen gegenüber. Ich sah, dass ich dabei war, alle Widerstandsfelder gegen die manipulierenden Fremdfrequenzen zurückzuführen in mein eigenes, ursprüngliches Bewusstsein und wie mir dadurch immer mehr an eigener Kraft zur Verfügung stand.

Und dann sah ich den erhabenen Moment vor mir, wie wir alle nach der Vollendung all dessen hier Seite an Seite nebeneinander standen. Das gigantische Ausmaß  unserer einzigartigen, erfolgreichen und wahrhaft unbeschreiblichen Missionen in dieser großen Unternehmung vor Augen. Im Frieden und Harmonie mit allem. Jeden als den wiedererkannten, der er schon immer war, und uns bewusst waren darüber, auf welch einzigartige Weise jeder zum Gelingen der Missionen hier in dieser Realität und im gesamten Universum beigetragen hatte.

Ich fühlte einen Tränenstrom über meine Wangen laufen. Und ich fühlte mich zutiefst selbst.

Es vibrierte friedvoll in meinen Zellen, und von hier aus ließ ich alle Bilder getragen von meiner Heimatfrequenz kraftvoll weiterströmen in alle Ebenen und zu allen Beteiligten an und in diesem großen Szenario.

Ich schaute auf die Uhr, und ich wusste, es war noch nicht zu spät für all das hier.

irdisch- kosmopolitisch- kosmisch-multidimensional -interdimensional-interstellar
 es vollzog sich auf allen Ebenen

Es gab keine Grenzen mehr  –  und im ursprünglichen, menschlichen Bewusstsein
 hatte es sie noch nie gegeben.

***

Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

22.02.2023

Musik:
2CELLOS – Now We Are Free – Gladiator [Live at Sydney Opera House]

https://www.youtube.com/watch?v=pL0bxewHbjo

2CELLOS – Now We Are Free – Gladiator [OFFICIAL VIDEO]

https://www.youtube.com/watch?v=74CYIdYoQ5w

Weitere Artikel von einer Seherin über die Seher:

https://brongenoten.nl/tag/nicola/