Verklaring

Komende uit het Oorspronkelijk hologram van deze aarde,

vertoon ik voor iedereen die vasthoud aan de matrix, onaangepast gedrag. 

Zo schrijf ik in de ik vorm omdat ik 

  1. geen concepten deel maar deel wat ik leef
  2. niet kan verzinnen hoe jij iets kunt ontvangen of niet. Daar ga ik namelijk niet over. Ik ga alleen over mij.
  3. me niet met de ander bezighoud en daarom niet in de je vorm kan schrijven. Dat zou ook in mijn ogen ronduit onbeschoft zijn omdat ik dan iets van mij op jou projecteer en jou daarmee ontkracht, weghaal bij jouw eigenheid
  4. omdat gebruik van het woord ik, velden opent, een galactische command is en daarom door de matrix, gelabeld is als zogenaamd vanuit het ego. Een ego, wat niet eens bestaat, maar daarover elders meer. 

In de Oorsprong hebben wij geen geheimen.

Het gaat niet om mij.

Het gaat om wij.

Indien jij ervoor kiest om mee te bewegen naar het Oorspronkelijk veld van deze aarde. 

 

Gaia,  iets met een verzonnen datum 11-2-2023

 

Afgelopen 31 januari in Zwaanshoek,

Leefde ik mijn kosmische taak.

Die liet mij bewegen.

 

The Force – Forceert om iets anders voor-aan te zetten.

Namelijk het Levensveld.

 

Mijn denken had de actie die ik daar ondernam absoluut voorkomen.

 

Net als bij mijn kosmische broer zijn vele herinneringen in mij ook niet gewist

En is er een nagenoeg continue contact met thuis.

Daarom wordt er extreem hard gewerkt om mij uit het zicht te houden.

Dat ik mijn kosmische taak daadwerkelijk Leef

Kun je zien aan verschillende dingen

Bijvoorbeeld dat er bewerkte opnames verspreid zijn wat nog nooit eerder gebeurd is.

 

Ook kun je horen aan de reactie van de mensen in de zaal dat zij reactief zijn op mij.

Zelfs wanneer ik mijn naam uitspreek, wordt er ontkend dat ik dat ben.

Alsof ik daar validatie voor nodig heb. Alsof iemand anders werkelijk kan weten wie ik ben. En wie weet zijn er wel 10 van mij hier aanWezig. Dat zou ik alleen maar geweldig vinden. Dan kunnen we nog sneller door naar het Levensveld.

Iedereen die daar was van de voelende beschavingen, en die met zichzelf was verbonden ipv met de matrix, heeft mij kunnen voelen. 

 

Die reactiviteit is niets meer of minder dan een afspiegeling van het huidige hologram waarin wij proberen te Leven waarin de matrix vecht met alles wat hen tot last is..

 

Iedereen met een besmetting of bezetting van de niet voelende maar denkende beschavingen, gedraagt zich ongelijkwaardig en sluit uit. 

(Buiten het zicht van de geluidsopnames, liep ik die dag af op Martijn en was hij alleen maar heel blij om mij te zien en reikte hij mij direct een microfoon aan)

Te horen is dat ik steeds weer onderbroken word. 

 

Ik vecht niet. Ik benoem.

Er wordt met mij gevochten.

 

Dit wat ik die dag deed was voor mij, om zo in de technologie van de matrix nog zo krachtig te blijven, een goede oefening.

Ik ben voornemens om alles tot in detail te gaan delen

Zodat ook jij kunt zien hoe het zit

En kunt waarnemen

Hoe Aethians de mindcontrolegroepen zijn

Hoe ze zich in onze alliantie hebben gemanipuleerd

Zich voortdoend als vriend maar de wolf in schaapskleren zijn

Hoe ze te werk gaan

En wat hun belang is.

 

Ik heb deze reptiliaanse beschaving in mijn Leven heel goed leren kennen

Omdat ze hun best hebben gedaan om mij al vroeg uit te schakelen

Ik heb gezien en gevoeld hoe ze mij en de mensen om mij heen hebben getraumatiseerd.

Hoe mensen ingezet werden om mij te traumatiseren en af te leiden.

Hoe ik holografisch door hen misbruikt ben. 

Hoe ze mij steeds weer naar achteren plaatsten, uit het zicht.

Hoe ze mij vol stopten met energetische implantaten en lenzen in mijn ogen

Hoe ze tussen mij andere mensen inkwamen dankzij holografische verzinsels

Hoe ze energie van mij aftapten.

 

Inmiddels ben ik niet langer beschikbaar omdat alle traumatiserende belevenissen, zijn gezien. 

Alles is waargenomen.

Ik Durf te Leven.

Ik LEEF mijn kosmisch potentieel.

 

Ik weet niet hoe het script verder loopt

De uitkomst staat niet vast.

Ik weet welk script ik loop namelijk dat van het Leven, de matrix uit.

Ik weet dat ik, ondanks al hun tegenwerking, onderweg ben naar het oorspronkelijk hologram van deze aarde. Waar wij in Gelijkwaardigheid, Respect, Vrede, Liefde, Autonomie en Blijdschap met elkaar en al wat Leeft, oneindig Leven.  

Ik ben Hier.

Helemaal.

AanWezig.

 

In respect zeg ik tegen de Aethians: er is hier NIETS van jullie bij.

Niet op deze aarde en niet in ‘mijn’ alliantie.

 

Ik weet wie ik ben

Ik draag alle herinneringen in mij

En heb geen enkele validatie nodig van niemand.

Wat kan mij mijn naam schelen?

NIETS.

Ik weet waar ik kosmisch gezien toe in staat ben

Daar gaat het om.

Zodat het oorspronkelijk hologram van deze aarde

Terugkeert en de mens, en dier, vrij zullen zijn.

 

Truth can only be One

– Le’eíhla Hasjanthaa’h –

 

 

 

Vertel hoe jij het ervaart