Human being – Being human

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


Het was een paar dagen geleden dat ik voor het eerst het lied hoorde “War is not a woman’s game”* van Yael Deckelbaum.
Yael engageert zich met vele vrouwen en mannen voor vrede in het Midden-Oosten en in de hele wereld.
Ik verdiepte me in de songtitel en in mij breidde ik meteen de boodschap uit in


War is not a human´s game


Voor mij is het noch het spel van de vrouwen, en ook niet dat van de mannen. Het is niet het spel van de mensen op deze aarde, ook al wil de realiteit ons in eonenlange tijd anders laten geloven.
Het zijn niet de mensen die de oorlogsspellen op deze planeet hebben uitgevonden en blijven initiëren, en toch spelen ze zich af op de beeldschermen van onze werkelijkheid en bijna in ieder van ons.
Schijnbaar onophoudelijk voeden wij onbewust onze energie in de strijdende (denk-) systemen van deze werkelijkheid.
Wat al deze spellen kenmerkt is dat ze niet met open kaarten worden gespeeld. Gepokerd wordt met een verborgen hand, bewust in het geheim, buiten de waarneming van de menselijkheid, in achterkamertjes, ook en vooral gecontroleerd van buiten deze werkelijkheid.
Verdeling – scheiding – positionering – weerstand – terreur – haat – individuele en collectieve traumavelden in schijnbaar repeterende eindeloze lussen. De spelregels worden gedraaid als vlaggen in de wind en gelden slechts in één richting en voor één partij.

War is not a human´s game

En toch – gevoed worden de oorlogsspelletjes op planeet Aarde
door de menselijke energie.
En dat kunnen – dat MOETEN wij – de humans – beëindigen.
met onze
BEWUSTZIJN

NU!

Door onze energie uit de spelen terug te trekken en niet langer actieve of passieve spelers in dit spel te blijven.
Door te doorzien en met ons bewustzijn te doordringen, hoe hier wordt gespeeld
in ons – in het groot en in het klein.
De gedachte, ervaren of zelfs ingevoegde herinneringen uit het verleden zijn de cruciale interface van kwantumverstrengeling die losgekoppeld moet worden,
om in het NU
de visionaire EIGEN beelden
van onze mens zijn – onze menselijkheid en van de vreedzame saamhorigheid
via onze emoties – de oorspronkelijke taal van ons bewustzijn –
en verder via onze hersenen en via elke cel van ons fysieke lichaam in het kwantumveld te laten stromen.

Opdat het vredig wordt in de ruimtes van ons oorspronkelijk bewustzijn
in ons
en dus tegelijkertijd ook in deze wereld –

NU!

***

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

13 februari 2023

*
Music: War is not a womans´s game – Yael Deckelbaum ft. Amyra León

https://www.youtube.com/watch?v=hnXOu7PD9Cg
https://www.youtube.com/watch?v=7u8DsdSEiRY

Music: Warriors of Peace – Yael Deckelbaum ft. Joss Stone

https://www.youtube.com/watch?v=Lirpqa7GuJQ


Meer artikelen van een ziener over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/
https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/


Human being – Being human


Es war vor ein paar Tagen, da hörte ich zum ersten Mal das Lied „War is not a woman`s game“* von Yael Deckelbaum. 
Yael engagiert sich mit vielen Frauen und Männern für den Frieden in der Region des Nahen Ostens und in der ganzen Welt.
Ich spürte in den Songtitel hinein, und in mir erweiterte ich sofort die Aussage  in

War is not a human´s game


Für mich ist es weder das Spiel der Frauen und auch nicht das der Männer. Es ist nicht das Spiel der Menschen auf dieser Erde, auch wenn die Realität uns seit Äonen von Zeitaltern etwas anderes glauben lassen will.
Es sind nicht die Menschen, die die Kriegsspiele auf diesem Planeten erfunden haben und immer wieder initiieren, und doch spielen sie sich auf den Bildschirmen unserer Wirklichkeit und nahezu in jedem von uns ab.
Scheinbar unaufhörlich speisen wir unbewusst unsere Energie in die kriegerischen (Denk-) Systeme dieser Wirklichkeit.
Was all diese Spiele kennzeichnet ist, sie werden nicht mit offenen Karten gespielt. Gepokert wird mit verdecktem Blatt, bewusst im Geheimen, jenseits der Wahrnehmung der Menschlichkeit, in den Hinterzimmern, auch und vor allem gesteuert von außerhalb dieser Realität. Spaltung – Trennung – Positionierung – Widerstand – Terror – Hass – individuelle und kollektive Traumafelder in sich scheinbar wiederholenden Endlosschleifen. Die Spielregeln werden gedreht wie die Fahnen im Wind und gelten allesamt immer nur in eine Richtung und für eine Seite.

War is not a human´s game

Und doch – gespeist werden die Kriegsspiele auf dem Planeten Erde mit der
menschlichen Energie.
Und das können – das MÜSSEN wir – die Menschen – beenden
mit unserem
BEWUSSTSEIN.

JETZT!

Indem wir den Spielen unsere Energie entziehen und nicht länger aktive oder passive Mitspieler in diesem Spiel bleiben.
Indem wir durchschauen und mit unserem Bewusstsein durchdringen,
wie hier gespielt wird
 in uns – im Großen wie im Kleinen.

Die gedachten, erlebten oder auch eingefügten Erinnerungen der Vergangenheit sind die entscheidende Schnittstelle der Quantenverschränkung, die es zu trennen gilt,
 um im JETZT
die visionären EIGENEN Bilder unseres
MenschSeins – unserer Menschlichkeit und des friedvollen Miteinanders
 über unsere Emotionen – der ursprünglichen Sprache unseres Bewusstseins –
und weiter über unser Gehirn und über jede Zelle unseres physischen Körpers
 hinein ins Quantenfeld strömen zu lassen.

Auf dass es friedvoll werde in den Räumen unseres ursprünglichen Bewusstseins
in uns
und damit gleichzeitig auch in dieser Welt

JETZT!

***
Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

13. Februar 2023

*
Musik: War is not a womans´s game – Yael Deckelbaum ft. Amyra León

https://www.youtube.com/watch?v=hnXOu7PD9Cg
https://www.youtube.com/watch?v=7u8DsdSEiRY

Musik: Warriors of Peace – Yael Deckelbaum ft. Joss Stone

https://www.youtube.com/watch?v=Lirpqa7GuJQ

Weitere Artikel von einer Seherin über die Seher:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/
https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/

Vertel hoe jij het ervaart