Leven vanuit de Godskracht

(door Yinthe Joy) De kosmische wet van gelijkwaardigheid is versluiert geraakt en het is hoog tij(d) dat mensen deze natuurwet weer herinneren, voelen en tot leven wekken in zichzelf.

We leven als mens in een hiërarchische gestructureerde kunstmatige wereld.
Binnen de hiërarchische structuur die hier heerst zijn er leiders en volgers, hoger in de rang en lager in de rang.
Verdeeldheid is ontstaan tussen mensen, dieren en andere levensvormen vanuit deze hiërarchische geloofsovertuiging.
Want het is het geloof van de Mens in deze structuur die deze structuur en diens modellen bestaansrecht geeft.

Hiërarchische structuren en modellen zijn ontworpen om de mens in een staat van onderwerping door het leven te laten gaan.
Het heeft ertoe geleidt dat de Mens die van nature een kosmisch Kracht wezen Is deze Kracht veelal niet meer leeft.

De mens is gaan bidden en gebeden worden opgezonden naar externe machten buiten het Zelf.
De Mens is vergeten dat De Mens Zelf het gebed is.

God bevind zich in jou
Jij Bent dat
Ik Ben dat

Om zelf het gebed te leven dienen we als Mens te erkennen wie wij werkelijk Zijn.
Deze erkenning gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid.
Wanneer je deze verantwoordelijkheid neemt dien je deze ook te LEVEN in woord en daad.

Tegenkrachten die de touwtjes al een hele lange tijd in handen hebben binnen deze wereld doen er alles aan de mensheid te misleiden, af te leiden en de mens om hun eigen innerlijke bron heen te leiden.
Binnen stevig ontworpen hiërarchische modellen voelt de Mens zijn eigen Kracht vaak niet meer en is de Mens de Kracht buiten zichzelf gaan aanwijzen en gaan weggeven zowel maatschappelijk, religieus als ook spiritueel.

We dienen uit het hoog – laag en verder -beter model te stappen.
En de overtuiging te laten varen dat iemand minder of meer is dan dat je Zelf bent.

Het is aan de Mens zelf om zichzelf leeg te maken van onware (geloofs) overtuigingen en onware denkbeelden.
Het is aan de Mens Zelf om zichzelf weer op gelijkwaardige voet te zetten met alle levensvormen.
Zodat er ruimte komt voor de Kracht in de Mens om geleefd te worden, in Vrede en Vrijheid.

Het volgen van een goeroe, pastor, dominee of politieke leider is verleden tijd.
Het volgen van de eigen WIJSHEID en deze wijsheid leven in Kracht dat is de weg die de Mens te gaan heeft.
De God Kracht is in de Mens.

LEEF deze God Kracht op jou eigen autonome wijze.

❤

Bron: Leven vanuit de GodsKracht – www.natuurlijkmenszijn.nl

Vertel hoe jij het ervaart