Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie

Als Mens zijn wij veelal gaan communiceren en spreken vanuit de maatstaven van deze wereld.
De Mens is zich gaan aanpassen aan de uiterlijke wereld en diens etiketten aangaande hoe je te gedragen en aan te passen om erbij te horen en vanuit daar is de Mens gaan communiceren met elkaar.

Het lijkt zo te zijn dat we als mens een begrensd taalvlak hebben vanuit waar we communiceren met elkaar.
Binnen dit taalvlak blijkt de communicatie vaak zonder diepte te zijn en veelal oppervlakkig plaats te vinden.

De oppervlakkigheid in communicatie ligt met name aan het feit dat veel mensen op deze aarde niet communiceren vanuit hun gevoel maar zich afgestemd hebben op hoe te communiceren vanuit het hoofd.
Wanneer een Mens vanuit zichzelf voelt spreekt dit Mens zijn innerlijke taal vanuit de innerlijke intelligentie.
Wanneer een Mens zich laat leiden door niet eigen gedachtes en vanuit daar spreekt, spreekt dit Mens geprogrammeerde taal.

Naast oppervlakkigheid kun je waarnemen dat er ook automatisme schuilgaat in de wijze waarop het gros van de Mens elkaar benaderd in communicatie.
Je kent het wel de automatische vragen en opmerkingen die we maken als we elkaar benaderen en ontmoeten.
En evenzo de stopwoordjes die deel uitmaken van ons taalgebruik.
En her produceren van woorden, zinnen en verhalen vanuit het hoofd is waar het grote deel van de Mens aan onderhevig is zolang deze zijn eigen innerlijke gevoelswerelden niet her-ontdekt heeft om vanuit daar als een levens communicator te communiceren.

De herinnering is weggevaagd aan een mogelijkheid van communicatie die komt vanuit de wezenlijke diepte van de Mens.
Om weer vanuit de wezenlijke diepte te communiceren met elkaar dienen we te beseffen dat we zoveel meer zijn dan enkel de persoonlijkheid met diens geschiedenis, ervaringen en trauma’s.
Evenzo mag er een krachtig besef zijn dat de gedachtes die wij denken en vanuit waar wij spreken met elkaar veelal NIET onze eigen gedachtes zijn maar gestuurde gedachtes zijn die bestuurd worden door externe machten die de mensheid besturen via mind control.

Om de oorspronkelijke rijkdom van communicatie weer te ervaren in onszelf en met elkaar dienen we een grote schoonmaak te houden in onszelf.
Deze schoonmaak houdt in dat we onderzoeken in onszelf wie we NIET Zijn en gaan herinneren, voelen en ervaren wie we wel Zijn.
Dit vraagt om de bereidheid om alle overtuigingen en geconditioneerde denkbeelden los te laten zodat er ruimte ontstaat voor een schoon krachtig kosmisch bewustzijn.

De natuur van de Mens is verbonden met de kosmische intelligentie.

De ene Mens noemt het God, de ander de Bron en een ander het levensveld.
De benaming doet er niet toe wel dat jij kunt voelen dat jou bewustzijn er krachtig deel van uitmaakt.
Zodat je de Ik Ben Kracht weer gaat belichamen.

Lichaamsbewustzijn is een noodzaak die ontwikkelt dient te worden door de Mens.
Het is nodig om jezelf te kunnen voelen en te ervaren, alsmede is het nodig om Zelf te leiding te kunnen nemen in je leven en je niet te laten leiden door externe input en prikkels.

Bewust in het lichaam aanwezig zijn is de weg om tot een diepere wijze van communicatie te komen.
Zowel met en in jezelf als met andere levensvormen en intelligenties.
Een diepere communicatie vraagt van je om met aandacht aanwezig te Zijn, zodat de communicatie gevoerd word vanuit bewustzijn, verbonden met de innerlijke intelligentie
Zodat gesproken woorden doordrenkt raken met rijke en volle levenstrillingen en de intelligentie spreekt via de woorden.

Communicatie geschiedt natuurlijk niet alleen in woorden.
Communicatie heeft eindeloze mogelijkheden en kan plaatsvinden op diverse mogelijke multi gelaagde wijze.
Via klank, kleur, beeld, aanraking kan gecommuniceerd worden, maar ook via waarneming, een blik, via codes en trilling.

Vele wijze van communicatie zijn er nog te ontdekken en te her-ontdekken.
Wat een avontuur wat we met en in onszelf en met elkaar beleven.

Binnenkort zullen er in kleine groepjes bijeenkomsten gaan plaatsvinden: communiceren vanuit de innerlijke intelligentie
Wil je hier een uitnodiging van ontvangen kun je je inschrijven voor de NU brief.

Bron: Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie – www.natuurlijkmenszijn.nl