Homo Sapiens Sapiens

“In deze video probeert Mieke Mosmuller toegang te vinden tot een hogere ontwikkeling van de mens. Het gaat niet zozeer om de fysieke en de gezondheidstoestand, maar om een reflectie op de menselijke waardigheid, die ieder mens in zichzelf kan vinden en realiseren. De huidige crisis zou een heel andere weg op gaan.”

Mieke Mosmuller is arts, schrijfster en filosofe. Zij schrijft over actualiteiten die raken aan haar filosofisch-spirituele ontwikkelingsweg die zij startte in 1983. Lees hier de blog van Mieke Mosmuller

(de tekst overgenomen van Youtube) Duits gesproken – Nederlands ondertiteld

Vertel hoe jij het ervaart