Het gaat PRIMA met mij!

(door Yinthe Joy) Waarom ik dit wil laten weten, betreft het volgende.

Weken zijn verstreken, weken waar ik vele malen en telkens opnieuw berichten gelezen en waargenomen heb over het gevaar van de gevaccineerde mens.

Een mens wat zich heeft laten vaccineren zou volgens de informanten vermeden moeten worden of minstens op afstand gehouden moeten worden om allerlei redenen waarvan we ons moge afvragen wie de grondlegger van de informatie is en door wie deze informatie die in ons bewustzijn terecht is gekomen geïnitieerd is?

Hoe komt het dat bepaalde informatie zonder enige censuur ruim baan krijgt van social media kanalen zoals facebook en andere informatie verdrukt word naar de achterzijde zodat deze informatie de voorzijde maar moeilijk tot niet bereikt?

De informatie waar ik NU over spreek heeft een zeer ruimtelijk platform gekregen.

De vraag is waarom en met welke reden is dit zo?

Want in principe is de informatie niet in het voordeel van het vaccinatie programma, zou je zeggen.

Hoe komt het dat het nadelige informatieve ‘nieuws’ dat mensen die gevaccineerd zijn vermeden zouden moeten worden of op afstand gehouden zouden moeten worden doordat zij allerlei stofjes en energie vibes uitstoten en uitstralen volgens de informatie van de informanten.

Voordat we de informatie over de gevaccineerde mens ontvingen hebben we het afgelopen jaar veelvuldig informatie ontvangen en vele meningen kunnen belezen over mensen met mondkapjes.

De informatie die we daar ruimtelijk over ontvangen (hebben) heeft een zekere wig gedreven tussen de niet dragers en de wel dragers.

Het bovenstaand beschreven tot onderzoek opwekkend schrijven schrijf ik vanuit het midden in mij, om het maar zo te noemen.

Het midden is mijn positie als neutraal waarnemend Mens.

Dit maakt dat ik niet weet of de informatie die ik bovenstaand beschrijf aangaande de gevaccineerde mens waar is en evenzo weet ik niet of deze niet waar is.

Laat ik dan NU dan zeggen wat ik wel weet.

Ik weet en voel dat ik een Mens ben.

Ik weet en voel dat ik een goddelijk bewustzijnswezen ben.

Ik weet dat de Levens Kracht in mij Is en dat ik Kracht Ben.

En ik weet dat ik hier ben op aarde om te ZIJN wie Ik Ben.

Wanneer ik bemerk, voel en detecteer dat informatie die in mijn bewustzijn komt mij ertoe aan wil zetten mijzelf te scheiden en af te keren van een andere levensvorm of niet vorm ga ik hier niet mee akkoord, want wie ik werkelijk ben laat zich niet scheiden en keert zich niet af van geen enkele ander levend wezen.

Wanneer informatie mij ertoe aan wil zetten een ongelijkwaardige positie in de nemen hoger of lager, ook dan ga ik hier niet mee akkoord… Ik ben hier vanuit volledig gelijkwaardigheid.

Ik verdeel bewustzijn niet in hoogte en laagte categorieën.

De Kracht in mij Verenigt.

De Kracht in mij schept Vrede en Harmonie.

De Kracht in mij heeft zonder uitzondering ieder levend wezen Lief.

Ik voel als Mens een diep vertrouwen vanuit de belichaming van mijn wezenlijke aard om nabij welk levend wezen dan ook te Zijn.

Met Corona of zonder…

Met vaccinatie of zonder….

Met mondkapje of zonder….

Ik sta niet toe gedachtes te DENKEN die leiden tot verdeeldheid.

Ik sta mijzelf toe gevoelens te voelen die leiden tot vereniging.

Nooit zal ik een ander levend wezen mijden omdat informatie mij zegt of ertoe aan zet dit te doen!

Ik weet dat de Kracht in de Mens bekrachtigd wordt door Vereniging.

Dus Kracht Mens die dit leest…

blijf helder en scherp en zie hoe we gemanipuleerd worden om gedachtes te denken die ons afscheiden van elkaar.

Sta deze gedachten niet toe en blijf in je centrum

Terugkomend op de woorden het gaat PRIMA met mij.

JA … Het gaat PRIMA met mij …

OOK na het knuffelen en kussen van mijn ouders die een vaccinatie hebben gehad.

Het voelt heerlijk om mij niet te laten leiden door angst. Maar mijzelf te leiden vanuit wie ik weet wie ik ben.

Op de website: www.natuurlijkmenszijn.nl kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven van de door mij geschreven stukken én van mijn werkzaamheden.