VREDE

(door Yinthe Joy) Laten we Samen het Beeld van Vrede waar we met vele naar verlangen in onszelf Krachtig overeind zetten en overeind houden.

Samen delen we een gemeenschappelijke visie en dat is dat we Samen ten diepste in Vrede willen Leven.

Een Samenleving die leeft in Harmonie met elkaar en alle levensvormen, die leeft in Liefde met elkaar, De Ware betekenis van wat Liefde Is.

Als we alle de stille ruimte in Onszelf betreden dan is het dat wat we gemeenschappelijk VOELEN, want daar voelen we De Bron die Is in Ons.

Laten we het GEVOEL van hoe wij van Oorsprong met elkaar LEVEN, als een beeld in onszelf bekrachtigen en dit Beeld naar voren brengen als een krachtige waarneming in woord en daad en Zijn.

Laten we de ware betekenis van het woord SAMENLEVING weer Leven inblazen.

Wij als Mens dragen de Kracht van De Levens Bron in Ons.

Wij Zijn een deel van dat wat De Bron óf God genoemd word.

Het maakt dat wij scheppers Zijn van natuurlijke Oorsprong.

Wat wij denken

Hoe wij handelen

Hoe wij spreken

Hoe wij waarnemen

Het is allemaal van invloed op de schepping.

MIND CONTROL = Controle over de Mind

Binnen de wereld waarin wij nu leven is de Mens onder controle gebracht van Mind Control.

Op verschillende wijze word de Mens gemanipuleerd om te leven naar het gedachtegoed van hen die de macht hebben over en in deze wereld.

VREDE … VOEL maar, wat dit woord in de diepte omvat voor jou

Wij Zijn hier als brengers van VREDE.

Deze en gene die de macht uitoefenen op en in deze wereld hebben echter een andere visie en een andere agenda dan VREDE.

In de Oorsprong van Leven is de Mens VRIJ in zijn gedachtegang.

Echter in deze wereld word de gedachtegang van de Mens gemanipuleerd en beïnvloed.

Zowel maatschappelijk, religieus én spiritueel word de Mensheid beïnvloed om te denken in de lijn met dat wat er gewild word dat de Mens denkt zodat deze realiteit(en) ook tot werkelijkheid geschapen word(en) én dat deze realiteit zijn bestaan blijft behouden.

(Meer info over Mind Control technology is te vinden via internet)

Valt het je op hoeveel voorspellingen er gedaan worden, zoals in het verleden vele profeten vooraf zaken voorspelden die zouden gaan gebeuren?

Via het nieuws en de media, via social media en verschillende andere kanalen word op voorhand vaak al jaren of maanden vooraf ingefluisterd wat er aanstaande is en staat te gebeuren.

Al dit word gedaan zodat wij als Mens er onze gedachten aan geven en dus onze Scheppende Kracht.

Het is noodzakelijk dat de Mens gaat voelen en beseffen dat wij met onze gedachten mede scheppers zijn van dat wat er ontstaat als schepping.

Daarom is het ook noodzakelijk dat wij bewustzijn gaan brengen in ons hoofd en onze gedachtegang en heel goed nagaan of de gedachten die we denken wel voortkomen uit onszelf en in verbinding staan met ons Hart en de Bron in ons.

Het denken dient weer in verbinding gebracht te worden met Het Hart en de voelende neutrale Bron in Ons.

Een voorbeeld:

Als wij massaal onze gedachtegang richten op een uitbraak van oorlog.

En wij houden dit beeld in ons overeind als waar, dan kan de uitkomst zijn dat er werkelijk oorlog komt….

Omdat WIJ er onze levenskracht en scheppende kracht aan dit beeld toekennen.

Wat zou er gebeuren als wij massaal met elkaar het beeld van VREDE in onszelf Voeden, Voelen en er onze gedachte aan toevoegen en vervolgens dit beeld van binnenuit naar buiten ZIEN als de werkelijkheid waarin wij als Samenleving leven met elkaar?

Wat zou er gebeuren als wij De Levens Kracht In Ons zouden schenken aan dit beeld?

Als je het woord VREDE verruimt tot waar je een hele werkelijkheid ziet ontstaan met alles wat daarin te zien is.

Mens, dier, natuur en alle leven in Vrede Samen.

Wat zou er gebeuren als WIJ dit beeld ieder voor zich ZIEN, VOELEN, DENKEN……

Wat zou er gebeuren als WIJ ons door NIETS of niemand meer zouden laten afleiden en dit beeld iedere dag in ons dragen en ons beseffen dat we Zelf VREDE Zijn?

Ik vraag je om in alle rust en stilte dit te doorvoelen.

Wat zou er mogelijk Zijn….

Wat zou er ontstaan….

Door Onze Samen Kracht als Scheppers….