Kijk met je goddelijke kracht blik

(door Yinthe Joy) Kijk met je goddelijke kracht blik

Neutraal deze wereld in

Breng de trilling van LEVEN

Aan je mede Mens, de Dieren en AL

Door jou rijke innerlijke blik aangeraakt

Zal dat wat aangeraakt Is

Aangeraakt Zijn

Door de Bron des Levens

Leven in de ware zin van de ware betekenis van wat LEVEN Is

De tijd van nederigheid is voorbij

NU

Sta op in je ware gedaante

God Mens

Stop met profetische voorspellende verhalen tot werkelijkheid te scheppen

Maar schep vanuit de schoonheid van de innerlijke Bron tuin in jou

De zaden van jou Zijn

Zullen universa laten ontstaan

Want Jij bent groots en niet nederig klein

Bevrijd je van het gevangenschap van vele denk programma’s

Betreed de BRON frequentie Velden door in je lichaam aanwezig te Zijn.

VOEL

BEN

Ben je ZELF

Niet zoals een ander

WIS het kopieer programma die de Mens alsmaar laat willen zijn…

Zoals de ander is…

BEN JIJ

JIJ bent hier

Om nieuwe vertalingen van Goddelijk LEVEN te vertalen

Onder de gouden gloed van de ZON

Die weerspiegelt het GOUD in jou

DUS

Klank jou klank

Kleur jou kleur

Dans jou dans

Verwoord jou woord

Taal jou taal

Ben ongerept JIJ

Vanuit neutrale leegte

De volheid laten stromen

Van binnenuit

Naar buiten

ALLES aanrakend vanuit waarneming

Niets en niemand uitgezonderd

ALLES en iedereen

Liefhebbend

Voorbij wat je DENKT

Dat Liefde Is

Sta op

LEVENS KRACHT

Doorstromer

Vertel hoe jij het ervaart