Je Zelf Ontvlechten uit de matrix

(door Yinthe Joy) Hoe kun je je als Mens ontvlechten uit de controle matrix als je niet bereid bent te onderzoeken door wie en waarom de mensheid bestuurd en gecontroleerd word.

In mijn kinderjaren was de herinnering levend dat ik uit een andere wereld kom, maar de herinnering werd naar achteren gedrukt door vele verstoringen in mijn leven en dat wat wij trauma noemen.

Echter in de jaren voor de ervaring waarover ik ga delen werd het weer kraakhelder dat veel mensen hier op aarde waaronder ik Zelf het Christus Bewustzijn vertegenwoordigen.

In de jaren voor deze ervaring was er door veel doorvoelen en steeds meer in mijn lichaam aanwezig zijn een diep Weten weder tot Leven gekomen in mij.

Dat weten gaat over het Christus bewustzijn.

Het Christus Bewustzijn dat staat voor VRIJ Bewustzijn en heeft in feite niets te maken heeft met de man aan het kruis zoals wij die vanuit boeken kennen.

Het Christus Bewustzijn gaat over wie WIJ Zijn.

Werkelijk en Wezenlijk.

Het gaat over HET bewustzijn van Oorsprong wat in de Mensen met MOED moet ontwaken willen wij het tij keren.

Dit weten liet mij in Kracht toenemen en mijn leven werd van binnenuit naar buiten daadkrachtig uitgelijnd in woord en daad om ook weer te leven vanuit dit bewustzijn.

Ik maakte veel vrij en liet veel los om te kunnen leven waarvoor ik op aarde ben.

Deze beweging in mij die vervloeide met de buitenkant was een bedreiging…

Voor wie?

Voor hen die deze wereld besturen en onder controle houden.

Het is 5 jaar geleden dat ik vocht om mijn bewustzijn en het fysieke lichaam waarin ik aanwezig ben hier op aarde te houden.

Het waren uren waarin ik geteisterd werd op alle lagen van mijn Zijn.

Een zonnige dag in mei veranderde tot een zwarte dag in mijn bewustzijn.

Een dag die ik beleefde en waarvan de herinnering niet verloren is gegaan.

Ik voel en vind dat het moment aangebroken is om erover te delen.

Wat ik deel lijkt wellicht over mij te gaan, maar het gaat om indirect om ons allemaal want we zijn allemaal onderhevig aan de controle van deze machten en ieder heeft daar zijn of haar eigen ervaringen in.

Twee keer had ik een Ayahuasca ervaring gehad waarbij ik niet vloog maar meer landde in mijn lijf en waarbij het brouwsel gefungeerd had als een detox voor het fysieke lichaam.

Ik had besloten nog een maal Ayahuasca te drinken.

Deze ervaring werd mij op verschillende lagen bijna fataal.

Een ervaring die ik onmogelijk in zijn volledigheid kan beschrijven omdat de dingen die ik gevoeld, gezien en ervaren heb te complex zijn om in zijn volledigheid uit te drukken via deze weg.

Maar ik het zo verfijnd mogelijk weer geven.

Kort na het drinken van de Ayahuasca werd mijn lichaam enorm ziek.

Ik kroop uit de Yurt naar buiten en ben op de aarde gaan liggen.

Uren lag ik op de aarde en had ik vreselijke ervaringen.

Ik voelde hoe de functies van de werking van het lichaam veranderde en afnamen.

Ik had een lage hartslag en had het bloedheet (koorts gevoelens)

Er was een weten dat ik midden in de ervaring zat die wij dood gaan of sterven noemen.

Continue zag ik beelden van mijn ouders, dierbare vrienden en mijn hond in mijn bewustzijn waarbij er gevoelens van schuld opgeroepen werden in mij.

De gevoelens van schuld werden vele malen groter naar gelang de ervaring langer duurde.

Ik kreeg niet innerlijk maar uiterlijk beelden te zien van een zwarte lucht en tornado’s, dood en verderf en de aarde die verging (onderzoek holografische insertie)

Er werd gevochten… en het gevecht ging om mijn bewustzijn en het doel was om mij uit dit levensveld te verwijderen…

Al deze uren die teisterend waren voor mijn bewustzijn en het fysieke lichaam bleef ik één ding helder houden in mijzelf.

En dat is dat wij Zelf de Christus Zijn.

Vele malen sprak ik dit in mijzelf uit: Ik Ben de Christus

En naar mijn omstanders sprak ik uit dat ook zij ook de Christus Zijn en dat we onze Aandacht ten aller tijde op dit (ons oorspronkelijk) bewustzijn gericht dienen te houden, IN ONSZELF!

En dit deed ik…

Na uren zoals de tijd het doet lijken werd het gevecht gestaakt.

Mijn lichaam was door de ervaring ernstig verzwakt.

Zeker een jaar bleef ik fysiek heel zwak en werd ik nog vele malen hevig aangevallen.

Paniek aanvallen en hevige hyperventilatie waren maanden lang deel van mijn ervaring.

Toen ik op krachten begon te komen door Ayurvedische kruiden en mijn huidige geliefde die mij vele malen masseerde om mij weer in verbinding te brengen met mijn lichaam ging ik vastberaden op onderzoek uit.

Ik moest doorgronden wat er gebeurt was en welke wezens ik ontmoet had die gevochten hadden tegen mij én ……… die vechten tegen de Mensheid!

Vanuit een diepe vastberadenheid kwam de informatie bij mij.

Ik ontmoette eindelijk mensen die het leven op aarde in zijn totaliteit onderzoeken, waarnemen en bespreekbaar maken.

Veel diep doorvoelen en onderzoek bracht mij informatie over de wezens welke deze wereld besturen en die ook betrokken waren bij bovenstaande ervaringen en meerdere ervaringen de jaren ervoor en ernaar.

Wezens die de mensheid manipuleren, afleiden en misleiden door onder andere MIND CONTROL technologieën.

Ik deel mijn ervaring nu omdat ik weet en voel dat nog veel mensen in een ontkenning zitten van wat er werkelijk aan de hand is hier binnen dit levensveld.

Veel mensen willen niet kijken naar het totale spectrum van wat er gaande is.

Ik weet dat er veel mensen zijn in spirituele groeperingen die zich enkel richten op Liefde en Licht, dat is tevens ook de rede dat mijn ervaring heel lang met niemand besproken kon worden.

Zo zijn er andere grote bewegingen die zich volledig richten op de regering als schuldige van het leed van maatregelen en dergelijke.

En nog een ander deel van de mensheid is volledig in geloof van al hetgeen wat zich op aarde voltrekt.

Wat er werkelijk gaande is gaat zoveel dieper en verder dan de mensheid kan vermoeden.

Het word op vele mogelijke wijze verborgen gehouden om te zorgen dat de mensheid niet uit komt bij wat er werkelijk gaande is hier in deze wereld.

Willen wij echter als mensheid werkelijk tot vrijheid komen dan dienen we ons te ontvlechten uit deze controle matrix.

Dat kan alleen als we alles durven te onderzoeken en alles durven aan te kijken zowel IN onszelf als BUITEN onszelf.

Deze wereld staat onder controle van niet alleen geziene regeringen maar door vele ongeziene wezens.

Het bewustzijn ligt alle lange ‘tijden’ onder vuur.

Het ligt onder vuur om wie WIJ in werkelijkheid Zijn.

Onze ware Oorspronkelijke aard als mede scheppers maakt dat wij de Levens Kracht in Ons dragen en tot heel veel in staat Zijn.

Echter onze vermogens zijn enorm afgenomen waardoor veel menselijke wezens zich dit niet herinneren.

De beleefde ervaring heeft mij nog dieper getoond wie Ik Ben en wie Wij Zijn.

Want de aanvallen waren enorm hevig.

En evengoed … Ben ik Hier …

Ik LEEF meer als ooit tevoren

Het leven doorstroomt mij omdat ik het totale spectrum van Leven ben gaan onderzoeken, gaan waarnemen en het bespreekbaar maak.

Weet wie je bent

En wees niet bang

Wij dragen de levenskracht in ons

Als Wij die Samen bundelen

Zullen we samen een enorme verschuiving in bewustzijn maken

Een verschuiving die zal komen van binnenuit en niet aangereikt word door iets van buitenaf.

Belichaam wie je bent

En ga staan in Kracht, Mooi Mens

Onderzoek: Kunstmatige intelligentie

Archonten & Draconiërs

❤

Vertel hoe jij het ervaart