Reactief geprogrammeerd gedrag

(door Yinthe Joy) Het van oorsprong observerende en voelende Mens is verworden tot een reactief mens.

De neiging om overal op te reageren is geprogrammeerd gedrag wat niet eigen is aan onze ware aard.

Onze geprogrammeerde persoonlijkheid weet niet beter dan vrijwel altijd en direct te reageren op hetgeen wat er buiten zichzelf gebeurt.

Jezelf verdedigen, in de aanval, ergens iets van vinden en altijd direct een mening hebben, overal direct een antwoord op geven, jezelf of een ander veroordelen.

Het zijn allemaal manieren van reageren die geprogrammeerd zijn in het brein waar de persoonlijkheid zich veelal mee identificeert.

Wees je ervan bewust reageren is niet alleen een uiterlijke daad, ook ALLE gedachtes die wij denken over iets, iemand en over persoonlijke en wereldse situaties zijn een reactie!

Door het direct reageren zoals we dat als mensen veelal doen scheppen we samen niet wat we graag wensen te zien, we creëren echter telkens meer van hetzelfde in het patroon van actie en reactie.

Oorzaak en gevolg hangt er nauw mee samen.

ALLES is energie en trilling!

Kun je je voorstellen en voelen wat al dat reactief gedrag doet met het energetisch veld waarin wij leven en wat het doet met Gaia (de aarde)?

Kun je voelen hoe versnipperd het bewustzijn van de mens is door de ruis die voorkomt uit het continue reageren?

Hoe kan een Mens in die ruis HELDER VOELEN?

Kun je je voorstellen en voelen wat het zou doen als de Mens STIL zou worden en zou observeren vanuit de NU(L) zone en nergens meer op zou reageren?

Een mens wat volledig alles in zichzelf tot NUL laat vallen, is een Mens wat weer gaat VOELEN en helder kan observeren.

Wanneer dit gebeurt kan dit Mens zijn aanvang weer nemen als mede schepper vanuit de BRON des levens.

Ik weet dat veel mensen het zich totaal niet voor kunnen stellen hoe groots de Kracht is van observeren vanuit de NU(L) zone.

Wij zijn immers geprogrammeerd te geloven en te denken dat onze reacties verandering tot stand brengen en dat je om jezelf te laten gelden of te verdedigen overal op zou moeten reageren.

Maar laten we eens heel eerlijk zijn jegens onszelf en jegens elkaar.

Wat heeft reactief gedrag waar zelfs oorlog uit voort komt ons als mensheid gebracht tot dusver?

In de herhalende reacties die we als mens tot dusver op elkaar en op de uiterlijke wereld hebben gegeven hebben we de wereld buiten ons niet zien veranderen naar hoe vele van ons voelen dat we wensen dat de wereld eruitziet.

Dat komt omdat de reacties die we geven uitgelokt worden door de machten van deze wereld en niet tot stand gekomen zijn vanuit onze kosmische aard.

Daardoor houden we deze werkelijkheid zoals die zich nu gedraagt mee in stand.

Bijvoorbeeld:

Wanneer jij naar de persconferentie kijkt of achteraf hoort wat er gezegd is en vervolgens reactief reageert niet vanuit bewuste aanwezigheid en gevoel maar vanuit een collectieve gedachte reactie op hetgeen wat je gehoord en gezien hebt.

Vanuit waar reageer je dan?

En tot welke wetten conformeer jij je dan op het moment dat je zo reageert?

De wetten van de Bron werelden waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Of de wetten van deze kunstmatige matrix?

Mijn vraag raakt je enkel aan om diep in jezelf af te dalen en te voelen.

Ik ben hier om je wezenlijk aan te raken in wie je werkelijk bent.

Vanuit wie wij werkelijk zijn, zijn wij namelijk NIET in staat om een ander mens schade te berokkenen, zelfs niet de mensen die trachten ons schade te berokkenen.

We zijn kosmische liefde en vrede strijders geen militairen die oorlog voeren.

Op het moment namelijk dat wij als Mens Rutte en de Jong verrot schelden is dit het richten van een wapen met schadelijke trilling die een wereld vol schadelijke trilling mee in stand houdt!

Op een moment dat, bijvoorbeeld, de actie zoals een persconferentie diepe emoties zoals boosheid of verdriet bij je oproept is er een andere mogelijkheid dan te reageren.

Je kunt op dat moment het volgende doen, op JOU manier.

Ik omschrijf hieronder een voorbeeld.

Zet alle apparatuur uit, creëer een fijne sfeer voor jezelf.

Ga heel bewust verbinding maken met je lichaam in zijn geheel (dus ook je hoofd)

Geef ieder deel van je lichaam van binnenuit aandacht, raak ieder deel aan met je bewustzijn.

Ben je bewust van je ademhaling en volg iedere beweging van in ademen waardoor je steeds meer met je aandacht naar binnen keert om aanwezig te zijn IN je lichaam.

Alle gedachten die je hebt over wat er gebeurt op persoonlijk of wereldse laag laat je aan je voorbij gaan, accepteer de gedachte niet.

Voel bewust je onderbuik en adem er telkens bewust naartoe.

VOEL de emotie en laat deze er Zijn.

Je hoeft alleen maar te Zijn, stil en aanwezig.

Wellicht kun je nu voelen dat emotie scheppende levenskracht is.

Deze levenskracht kun je NU in gaan zetten om te scheppen.

Ik stel je voor om NU je voorstellingsvermogen te gaan gebruiken.

Stel je eens voor……

Hoe ziet de wereld eruit die jij voelt van binnen?

Hoe gaan alle levensvormen daar met elkaar om?

Hoe ziet de natuur er daar uit?

Is het water, de lucht schoon?

Leven Mens en dier daar gelijkwaardig aan elkaar?

Hoe voelt het daar en hoe voelt dat in je lichaam, hier en NU?

Zet de poorten van gevoel in je lijf eens open en laat je voorstelling voorbij het beperkte denken gaan.

Zie alles maar voor je zoals jij het voelt en wenst!

JIJ bent van Oorsprong een waarlijk schepper.

Zet de Levens Kracht om te scheppen in jou voor het goed van AL het leven maar AAN.

❤