Vanuit je Zelf Leven

(door Yinthe Joy) Leven vanuit je Zelf … Het blijkt een hele kunst te Zijn om Vrij en Los van en vanuit een opgeschoonde eigen levensstroom en beweging te leven in een wereld waar je continue afgeleid en misleid word.

Afleiding en misleiding met als doel om de Mens uit zijn gevoelsstroom en de daaruit voortkomende bewegingen weg te halen, zodat een Mens een volger word van uiterlijke stromen weg van Zijn Bron.

Loskomen en opschonen van alle ingeprente gedachten beelden, geloofsovertuigingen, ingesleten dogma’s en leer systemen om weer tot Leven te komen en te Leven vanuit je Zelf is een hele klus. Een klus die uiteindelijk kan verworden tot een Levenskunst waarbij je dé kunstenaar van je eigen Levens stroom word en niet langer de opgelegde levens stromen buiten jezelf volgt.

Wanneer je diep gevoeld je eigen levens stroom gaat volgen kun je niet langer een aanhanger of volger zijn van niets of iets … of iemand… Je zult ontdekken in het alsmaar trouw zijn aan je eigen innerlijke bewegingen dat het universum niet buiten jezelf is maar een grenzeloos te betreden universum(s) Is in jezelf.

Telkens wanneer je de diepe gevoelswerelden in jezelf betreed in het Aanwezig Zijn in je fysieke lichaam betreed je bewustzijnswerelden die Herontdekt moge worden in je Zelf.

Het is noodzaak dat deze werelden Her-ontdekt worden omdat de systemen in deze wereld zwaar op ons bewustzijn drukken om tegen te gaan dat wij weer vanuit de innerlijke wijsheid werelden zullen gaan leven.

Als je deze ontdekking hebt gedaan en diep gevoeld gaat leven vanuit deze Wezenlijk Wetenschap dan zul je ongekende dieptes in jezelf gaan Beleven vanuit waar je autonoom zult leven vanuit je eigen innerlijke Kern Kracht.

Je GEVOEL zal dan de dirigent Zijn van het goddelijk muziekstuk van levensbeleving in jezelf en de klanken die ter gehore gebracht worden komen vanuit je Zelf en zijn niet de Na Aap klanken van kopie paste gedrag zoals de mens veelal is gaan (over) leven. Vanuit je Zelf Leven maakt dat iedere beweging door jou gemaakt een beweging vanuit je originele blauwdruk is en niet aan Na Aap kopie sessie van al hetgene wat je gelezen, gehoord of aangenomen hebt buiten jezelf.Leven vanuit je eigen innerlijke gevoels Beleving vraagt om een diepgaande sessies met je Zelf waarbij je bereid bent je Zelf tot op het ‘ bot’ toe de strippen.

Alle geloofsovertuigende denkbeelden moge aan de kant, evenzo de spirituele gedachtenbeelden over hoe de dingen zouden moeten, hoe ze zouden horen en hoe je zou moeten zijn (om erbij te horen).

Je mag de knop Control alt DELETE vele malen ingedrukt houden bij het doorzien van de vele gedachtenbeelden en de op gedachte gebaseerde geloofsovertuigingen die NIETS van doen hebben met wie je in Wezen bent.

Evenzo mag je de DELETE knop indrukken daar waar je je realiseert dat veel van wat wij leven en doorgeven aan informatie NIET onze eigen informatie is maar hetgeen we gehoord en gelezen hebben en niet vanuit onze eigen innerlijke ‘ bijbel’ komt.

Willen WIJ de Aarde besprenkelen met druppels van origineel Leven vanuit de Goddelijke unieke Blauwdruk?Dan zullen we aanvang dienen te nemen aan de innerlijke reis IN onszelf die niet gefaciliteerd word door een uiterlijke reisleider maar waarin jij jezelf als reisleider begeleid door ongekende regionen van universele wijsheidsvelden in je Zelf Aanwezig.

Souveniers met codes met Her-innerings gevoelens moge meegenomen worden van de reizen die we innerlijk in Ons Zelf maken. DAT is waarvoor JIJ en WIJ hier op Aarde Zijn om souveniers ‘uit te delen’ ter Her-innering van wie WIJ Zijn.