Voelende Vermogens

(door Yinthe) Een enorme armoede is er in het bewustzijn van de Mens ontstaan doordat we hoofdzakelijk zijn gaan navigeren vanuit het Hoofd.
De keuzes die de Mens maakt zijn vaak bedacht en uitgedacht vanuit het hoofd, waarbij gevoelslagen in het lichaam vaak gedeeltelijk of helemaal onaangeraakt blijven.
De Mensheid is ver afgedreven van wie Wij van Nature Zijn.
Van Nature Zijn wij diepgaande Gevoelswezens die vanuit het Vermogen van Voelen navigeren als delen van het Leven Zelf.
Binnen deze matrix zijn er vele controle lagen en systemen die ontworpen zijn door zeer machtige wezens die niet navigeren in lijn met de Oorspronkelijke codes van Schepping.
Zij hebben op intelligente wijze programma’s en verhaallijnen ontworpen om De Mens in lijn te houden met het DENKEN en afgesneden te houden van het Voelen.
Dit doen zij via zeer intelligente technologische mindcontrol systemen waarmee er inbreuk gepleegd word op het brein van de Mens.
Deze systemen LATEN de Mensheid denken in lijn met het plan wat deze wezens tot uitvoer willen brengen.
Heel duidelijk toont zich NU op de gehele aarde dat er gedacht word voor de mens en zien we dat mensen niet voor zichzelf denken of voelen.
Dit zien we bijv bij de grote groepen mensen die zonder aarzelen mee gaan in de regels en maatregelen die door regeringen medegedeeld worden.
Om tot een diepere laag van Voelen en ZIJN te komen kunnen we niet anders dan het leven dat we leven heel transparant te belichten vanuit ons bewustzijn.
We dienen héél eerlijk te zijn naar onszelf of we werkelijk leven vanuit wat we Voelen en vanuit wie we werkelijk Zijn of dat het leven wat we leven veelal ontworpen is vanuit de gedachtegang en geleefd word door enkel de persoonlijkheid die sturend is.
Vanuit de natuurlijke staat van Zijn Leeft, Beleefd, Ademt, Creëert en SCHEPT de Mens vanuit het Basis Station van Diep Voelen.
Zoals we NU leven als Mensen leven we veelal vanuit de veelvuldige gedachte explosies in het hoofd.
Weinig mensen onderzoeken of vragen zich af: WAAR komen al die onsamenhangende gedachtes die ik heb toch vandaan?
Ik vraag je Nu…
Adem eens rustig op je eigen tempo diep in en uit…
Keer met je aandacht naar binnen…
Breng je aandacht naar je onderbuik en ben daar eens héél aandachtig Aanwezig.
VOEL je lichaam…
Verbind je Bewust met je Hart en stel in de ruimte van je Hart jezelf innerlijk eens de volgende vraag…
Zou een Mens vanuit zijn Goddelijke Natuur geheel vanuit zich Zelf zulke onsamenhangende verstoorde chaotische veroordelende, destructieve versplinterde gedachten denken?
Zou een Mens van Nature werkelijk vanuit zich Zelf gedachtes denken van afscheiding, verdeeldheid, haat en verderf?
VOEL het antwoord eens IN je lichaam…
Heb je ruimte nodig om tot het Voelen te komen?
Neem die ruimte dan…
Herhaal de bovenstaande vraag nog eens als dat nodig is…
Al heb ik een vermoeden dat het herhalen van de vraag niet (vaak) nodig zal zijn.
Want IN onszelf dragen WIJ het antwoord niet enkel meer in de diepte van onszelf maar steeds meer aan de ‘oppervlakte’ …
Het diepe Weten van dit antwoord word naar de oppervlakte gestuwd, zoals een vulkaan die op uitbarsten staat.
De stuwende beweging is kosmisch van Aard en word bewogen door Moeder Aarde Zelf die Ons dringend verzoekt te Onderzoeken & te Voelen Wie Wij Van Oorsprong Zijn in lijn met wie ZIJ van Oorsprong Is…
én hoe onze relatie met elkaar van Oorsprong Is.
Zij laat Ons weten via de gevoelslagen IN ons lichaam dat we niet langer gescheiden kunnen blijven in de Samen Dans.
Om haar te verstaan in haar dringende oproep is het nodig om ons bewustzijn te verankeren in ons lichaam en de bevroren delen in ons lichaam te ontdooien zodat we weer kunnen gaan Voelen.
Want alleen zo kunnen we tot een heldere en zuivere communicatie komen met Moeder Aarde, met alle levende wezens die Hier leven en met andere levensvormen buiten deze Aarde.
Laten we elkaar bij de hand nemen op deze reis naar de dieptes van de gevoelswerelden In Ons.
We hebben elkaar nodig.
Laten we er Zijn voor elkaar.
Zodat we Thuis kunnen komen In Onszelf.