Voelend Bewogen Bewustzijn

(door Yinthe)  Een groot deel van de mensheid denkt vanuit het denken een oplossing te vinden voor de kleinere en grotere kwesties op persoonlijk, collectief, werelds en kosmisch vlak.
Deze geprogrammeerde denkende beweging die veel mensen lang gemaakt hebben en veelal nog maken heeft gezorgd voor een versnipperd bewustzijn.
Een mens met een versnipperd bewustzijn is makkelijk te kneden en te manipuleren.
De Eigen Voel Kracht en Denk Kracht staat op NON actief zolang we Ons als Mensheid laten afleiden van Het Centrale Thuis Anker In Ons Zelf.
Door de versnippering van bewustzijn is De Mens niet Thuis in de diepgaande regionen van het Voelen.
Diepere regionen die enkel te betreden zijn door het lichaam te bewonen en erin Aanwezig te Zijn.
Een Mens dat niet voelt raakt afgestompt en is afwezig.
Dit Mens raakt uit verbinding met zichzelf en met AL wat leeft.
Communicaties in trilling en energie met andere Levens Vormen kunnen niet gevoerd worden en niet verstaan worden als de Mens leeft vanuit het denken…
Denken wat een Mens afwezig maakt.
Voelend Aanwezig In het lichaam, zal blijken dat een oplossing voor geen enkele kwestie BEDACHT hoeft te worden…
maar dat WIJ zelf blijken dé ‘oplossing’ te ZIJN als we ten diepste Leven vanuit Wie we Zijn.
Het voelend bewustzijn mag bewogen worden doordat JIJ verkiest in beweging te komen vanuit je diepste Anker Kracht.
Als dé levenskracht van Bewustzijn weer tot eenheid en vereniging gebracht word in het lichaam zal Jij de Gods Kracht tonen hier op aarde.
Al het Leven zal door jou Aanwezigheid geraakt, beroerd en in beweging gebracht worden.
Niet doordat jij een oplossing hebt bedacht maar doordat je écht HIER en NU Aanwezig verkiest te Zijn als wie je werkelijk bent.
Een Mens dat niet langer bedenkt en denkt in oplossingen vertegenwoordigt het Centrale Zijn vanuit waar er herinnert kan worden hoe het VOELT om Thuis te Zijn.
En dat Thuis Zijn niet ergens DAAR buiten het zelf gezocht hoeft te worden maar Is waar JIJ bent in verbinding met AL het Leven.
Verbinding met AL het Leven ontstaat vanuit de Nauwe diepgaande verbinding met je Zelf.
Niet langer hoeft gezocht en/of gewezen te worden naar een schuldige voor persoonlijke of wereldse problemen.
Evenzo hoeft niet langer gezocht te worden naar de Redder van de Mensheid.
De mogelijkheid zich NU zien en voelen om op te Staan in Wezens Eigen Verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijk voor Het Eigen Bewustzijn dat vanuit Voelend Bewogen Bewustzijn Samen stroomt in de rivier des Levens die we gezamenlijk vertegenwoordigen.
Een rivier van kleuren en klanken waar in ieders Eigenheid diep gerespecteerd word en we elkaar omarmen in gelijkwaardigheid.
Betreed de regionen van de diepe gevoelswereld in Jou.
BEN voelend bewogen bewust aanwezig hier op Gaia en toon jou schoonheid mooi prachtig liefelijk God Mens.
Pas je niet langer aan en conformeer je niet aan dat wat je DENKT te moeten Zijn maar BEN wie Hart Gevoeld voelt te ZIJN.
Stroom je gevoel maar naar buiten
Rijkelijk en Wezenlijk
Als Helder Water alle delen aanrakend daar waar jou bewustzijn stroomt.
Dat Is waarvoor JIJ en Wij HIER Zijn.