Earth-matters heeft een nieuwe site

(Aankondiging van Earth Matters) Earth-Matters van Arjan en Moniek heeft een gave nieuwe site (https://earth-matters.nl ). Hier nemen we over wat ze vertellen over hun intentie.

De Aarde en haar bewoners doen er toe. Er goed voor zorgen is eigenlijk heel simpel en toch, het gebeurt niet. Op deze prachtige planeet wordt steeds meer vervuiling, uitbuiting, armoede en ongelijkheid zichtbaar. Vanuit welke belangen wordt er eigenlijk van dorp tot land bestuurd en in hoeverre bepalen deze belangen het handelen van de individuele mens? Het natuurrijke gevoelsweten lijkt verstoord.

Is leven in harmonische eenvoud binnen een vrije en gezonde samenleving hier op Aarde wel mogelijk?

En wanneer voelt thuis eigenlijk als thuis?

Ons oorspronkelijk menszijn bekrachtigend uitdragen vraagt een vrijere kijkrichting dan we ons lange tijd voor mogelijk hebben gehouden.

Als platform geven we daarom stem aan mensen en organisaties die hun eigen handelen en dat van anderen onder de loep nemen, mis(ver)standen blootleggen en oplossingen aandragen.

Mens zijn met echt eigen gedachten

… vrijuit sprekend in een taal die niet beïnvloed wordt door de huidige begrensde wereld van buiten. Het is deze zin die ons de zin geeft ons gevoel voor zelf dagelijks uit te drukken, als portaal naar echte emoties en om onze wezensvolle waarheid te leren begrijpen.

Wij zijn zelf dagelijks lerende en voelen ons rijk met zoveel mensen om ons heen om mee te delen en te ontdekken.

We proberen zoveel mogelijk de taal te gebruiken die raakt aan bronwereld om zo de taal van de digitale werkelijkheid te ontleden… en diens in ons geprogrammeerde sturing te ontmantelen.

Daar waar we digitale beelden gebruiken (bijvoorbeeld in de introductievideo), is dat om te laten zien wat er aan overtuigingen in onszelf leeft.. en hoe zich dat vertaalt als De waarheid en werkelijkheid buiten ons, die we vervolgens dienen uit te leven.. en die neutrale waarneming behoeft om eigen beeld ervoor in de plaats te kunnen zetten.

Waar staan we voor?

Volledig mens zijn in de oorsprongrijke waarneming die de eigen authentieke gedachte ons geeft en die de wereld ziet zoals hij in werkelijkheid is, niet zoals hij voorgespiegeld wordt. Het maakt ons in openheid de pure duiders in weten van echte vrijheid, het ware leven dat we diep vanbinnen zo intens voelen. Hier willen we wezenrijk voor staan en het bepaalt ons handelen in de dag.

Moniek van Pelt & Arjan Bos

Vertel hoe jij het ervaart